Приложение №6 (образец!) С п и с ъ к – с п е ц и ф и к а ц и я на чуждестранните периодични печатни издания за абонамент и доставка на народното събрание за 2015 година № по



Дата24.03.2017
Размер109.93 Kb.
#17638
Приложение № 6

(образец!)

С П И С Ъ К – С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

ЗА АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 2015 ГОДИНА



по

ред


Заглавие


ISSN

Брой абонаменти

Единична цена в евро

(без ДДС)

Обща стойност в евро

(без ДДС)

 1. 1

В М У - Серия 11. ПРАВО

0130-0113

1







 1. 2

В М У - Серия 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

0868-4871

1









ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

1726-667X

1









ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

1609-4646

1







 1. .

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

0130-9625

1









МИР ОБРАЗОВАНИЯ - ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ

2073-8536

1







 1. 5

НОВОЕ ВРЕМЯ / New Times

0137-0723

1







 1. .

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ /ПОЛИС/

0321-2017

1









ПРОБЛЕМЬI ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ. Международный журнал

0234-4505

1







 1. .

ЭКСПЕРТ

1812-1896

1







 1. .

AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

0002-9300

1







 1. .

BULLETIN QUOTIDIEN EUROPE - english version

0423-6386

1







 1. .

COMMON MARKET LAW REVIEW

0165-0750

1







 1. .

ECONOMIST, THE

0013-0613

1









EDUCATIONAL POLICY

0895-9048

1







 1. .

EUROPA WORLD YEAR BOOK - 2015

0956-2273

1







 1. .

EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW

1574-0196

1









EUROPE DIPLOMACY & DEFENCE. The Agence Europe bulletin on ESDP and NATO




1







 1. .

EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW

1384-6299

1









EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION

0141-8211

1







 1. .

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

0938-5428

1







 1. .

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS

1354-0661

1







 1. .

EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS

0929-1261

1







 1. .

EUROPEAN LAW JOURNAL

1351-5993

1







 1. .

EUROPEAN SECURITY

0966-2839

1







 1. .

EUROPEAN UNION POLITICS

1465-1165

1









HIGHER EDUCATION

0018-1560

1







 1. .

FINANCIAL TIMES

0174-7363

1







 1. .

FOREIGN AFFAIRS

0015-7120

1







 1. .

FOREIGN POLICY

0015-7228

1







 1. .

HUMAN RIGHTS QUARTERLY

0275-0392

1







 1. .

INTERNATIONAL AFFAIRS

0020-5850

1







 1. .

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE


0294-8052

1









I-CON INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

1474-2640

1







 1. .

INTERNATIONAL SECURITY

0162-2889

1







 1. .

MONDE

0395-2037

1







 1. .

MONDE DIPLOMATIQUE

0026-9395

1







 1. .

NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT

0341-1915

1









NZBAU: NEUE ZEITSCHRIFT FÜR BAURECHT UND VERGABERECHT

1439-6351

1







 1. .

PARLIAMENTARY AFFAIRS

0031-2290

1







 1. .

POLITICAL SCIENCE QUARTERLY

0032-3195

1







 1. .

POLITIQUE ETRANGERE

0032-342X

1







 1. .

PUBLIC ADMINISTRATION

0033-3298

1







 1. .

PUBLIC LAW

0033-3565

1









REVUE DEFENCE NATIONALE


2105-7508

1







 1. .

REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL

1151-3285

1







 1. .

REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

0035-3094


1







 1. .

SECURITY DIALOGUE

0967-0106

1







 1. .

S I P R I YEARBOOK OF WORLD AND DISARMAMENT 2015

0953-0282

1







 1. .

SUDOSTEUROPA

0722-480Х

1







 1. .

TIME

0040-781X

1









THEORY, CULTURE & SOCIETY

0263-2764


1









VERGABER VERGABERECHT


1617-1063

1









ZFBR: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHES UND INTERNATIONALES BAU- UND VERGABERECHT

0170-0413

1









ZUR: ZEITSCHRIFT FÜR UMWELTRECHT

0943-383X

1













ВСИЧКО:

ОТСТЪПКА:

ОБЩО:













Общо (словом):……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..



евро без ДДС.
Дата: ……….2014 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:........................

(длъжност и име)



………………….

(длъжност и име)


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница