Приложение №а утвърдил: йорданка ананиева зам кмет „Култура и образование“Дата24.10.2018
Размер29.71 Kb.
Приложение №А

Утвърдил:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет „Култура и образование“


ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

I.Обект на поръчката: ДОСТАВКА

II.Предмет: “Доставка на 3 /три/ броя употребявани плавателни средства - лодки, предназначени за нуждите на Община Бургас във връзка с поверения й за стопанисване и управление Остров «Света Анастасия».

III.Общи данни за предмета на поръчката. Съществуващо положение. Обхват на дейностите:
Предметът на настоящата поръчка е доставка на 3 /три/ броя употребявани плавателни средства - лодки, предназначени за нуждите на Община Бургас във връзка с поверения й за стопанисване и управление туристически комплекс Остров «Света Анастасия». Лодките ще бъдат използвани за транспортиране на товари и пътници – оборудване, консумативи, стоки, обслужващ персонал, др.
Община Бургас е бенефициент по проект „Културно-историческото наследство на о-в «Света Анастасия» и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация», BG161PO001/3.1-0 3/2010/008, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции» по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г. В рамките на проекта бяха реализирани дейности по реконструкция и обновяване на Остров „Св. Анастасия“ и Мостик с предмостово пространство. От 2014 г. Остров „Св. Анастасия“ ще функционира като туристическа атракция. Островът разполага с ресторант, лекарна, църква, къща за гости, музей, магазин за сувенири. С оглед тяхното обслужване от съответния персонал и зареждане със стоки и консумативи, е необходимо осигуряване на плавателните средства, предмет на настоящата поръчка.

IV. Технически спецификации

1.Лодка 1

1.1. Размери: дължина – мин. 5.80 м, ширина – мин. 2.15 м., височина на борда – 1 м., газене – 0,30 см.

1.2.Бруто тонаж: мин. 1.670 т.

1.3 Материал: стъклопласт

1.4. Година на постройка: не по-рано от 2013 г.

1.5. Оборудвана с извънбордов двигател, четиритактов, оборудван с щамбайн, ел. стартер и хидравлика


2.Лодка 2

2.1. Размери: дължина – мин. 6.50 м., ширина – мин. 2.45 м., височина на борда – 80 см., газене – 0.30 см.

2.2.Бруто тонаж – 2.000 т.

2.3. Материал – стъклопласт и хипалон

2.4.Година на постройка: не по-рано от 2007 г.

2.5.Оборудвана с извънбордов двигател, четиритактов пълен инжекцион, оборудван с щамбайн, ел.стартер, хидравлика, дигитални уреди за отчитане на параметрите.


3.Лодка 3

3.1.Размери: дължина – мин.6.40 м., ширина – мин. 2.30 м., височина на борда – мин.1,15 м., газене – 0,40 м.

3.2.Бруто тонаж – 2,000 т.

3.3.Материал – стъклопласт

3.4.Година на постройка – не по-рано от 2003 г.

3.5.Оборудвана с извънбордов двигател, четиритактов пълен инжекцион, оборудван с щамбайн, ел.стартер, хидравлика, аналогови уреди за отчитане на параметрите.


V. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Доставката на трите лодки следва да бъде извършена в срок до 20 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Лодките следва да бъдат доставени до Пристанище Бургас.VII. Изисквания към участниците в процедурата

1. Участникът трябва да представи документ за собственост за всеки плавателен съд.

2. Участникът трябва да представи ценово предложение за всяка лодка поотделно и общо с вкл. всички разходи по доставката и ДДС.

3. Участникът трябва да представи документ за годност на всеки плавателен съд поотделно.
VIII.Критерий за оценка на офертите:

Класирането на участниците се извършва въз основа на критерия „най-ниска цена”, при спазени технически и квалификационни изисквания.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница