Приложение Аплети с геометрични фигури. // A java applet displaying a white circle in a black squareДата27.03.2017
Размер24.81 Kb.
Приложение 1. Аплети с геометрични фигури.

// A Java applet displaying a white circle in a black square

import java.awt.*;

import javax.swing.*;


public class CircleInSquare extends JApplet

{

public void paint(Graphics graphics){

final int X = 50, Y = 50, SIZE = 50;


graphics.setColor(Color.BLACK);

graphics.fillRect(X, Y, SIZE, SIZE);

graphics.setColor(Color.WHITE);

graphics.fillOval(X, Y, SIZE, SIZE);

}}
Модифицирайте програмата за да получите горните фигури.


Приложение 2. Калкулатор. Програма, която може да се стартира и като аплет и като приложение.

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

public class SimpleCalc extends JApplet{
public static void main(String[] args) {

JFrame window=new JFrame("simple calculator");

CalcPanel content=new CalcPanel();//object of nested class defined below

window.setContentPane(content);

window.pack(); // Sizes window to preferred size of contents.

window.setLocation(100,100);

window.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

window.setVisible(true);

}

public void init() {setContentPane( new CalcPanel() );

}

public static class CalcPanel extends JPanel implements ActionListener {private JTextField xInput, yInput; // Input boxes for the numbers.

private JLabel answer; // JLabel for displaying the answer, or an

// error message if appropriate.
public CalcPanel() {

//Задаване цвета на фона,който се вижда между компонентите

setBackground(Color.GRAY);

// Добавяне на гранична рамка около панела

setBorder( BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5) );

// Създаване на входните кутии в бял цвят (по подразбиране също са бели)

xInput = new JTextField("0", 10);

xInput.setBackground(Color.WHITE);

yInput = new JTextField("0", 10);

yInput.setBackground(Color.WHITE);

//Създаване на панели, които съдържат входните кутии и етикети "x =" и "y = ". //Тези панели са подредени от арганизатор по подразбиране FlowLayout

JPanel xPanel = new JPanel();

xPanel.add( new JLabel(" x = "));

xPanel.add(xInput);

JPanel yPanel = new JPanel();

yPanel.add( new JLabel(" y = "));

yPanel.add(yInput);

//Създаване на панела,съдържаща 4 бутона за 4-те аритметични операции. Използва //се организатор GridLayout така че бутоните да са с еднакви размери

//Главната панела buttonPanel служи като слушател за бутоните ActionListener.

JPanel buttonPanel = new JPanel();

buttonPanel.setLayout(new GridLayout(1,4));

JButton plus = new JButton("+");

plus.addActionListener(this);

buttonPanel.add(plus);

JButton minus = new JButton("-");

minus.addActionListener(this);

buttonPanel.add(minus);

JButton times = new JButton("*");

times.addActionListener(this);

buttonPanel.add(times);

JButton divide = new JButton("/");

divide.addActionListener(this);

buttonPanel.add(divide);

//Създаване на етикет за изписване на резултата, който е в червено на бял

//фон. Етикетът се задава прозрачен ("opaque") за да сме сигурни че няма да //засенчи фона.

answer = new JLabel("x + y = 0", JLabel.CENTER);

answer.setForeground(Color.red);

answer.setBackground(Color.white);

answer.setOpaque(true);

//Задаваме организатор на главната панела от вида GridLayout и добавяме всички //компоненти, които сме създали

setLayout(new GridLayout(4,1,3,3));

add(xPanel);

add(yPanel);

add(buttonPanel);

add(answer);

//Даваме “фокуса” на кутията xInput, което е естествено място за стартиране

xInput.requestFocus();

} // end constructor

/*Когато ползователя натисне даден бутон вземете числата от входните кутии и изпълнете операцията зададета от бутона. Поставете резултата в етикета answer. Ако възникне грешка в етикета се появява съобщение за това.*/
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {

double x, y; // The numbers from the input boxes.

/* Вземете число от текстовото поле xInput. Използвайте метода

xInput.getText() за да превърнете съдържанието в низ (String). Превърнете низа в число от тип double. Конструкцията try...catch ще провери за грешки в низа. Ако низа не е легално число се появява съобщението "Illegal data for x." и метода actionPerformed() завършва. */

try {

String xStr = xInput.getText();x = Double.parseDouble(xStr);

}

catch (NumberFormatException e) {// The string xStr is not a legal number.

answer.setText("Illegal data for x.");

xInput.requestFocus();

return;


}

/* По същия начин получаваме число от текстовото поле yInput */

try {

String yStr = yInput.getText();y = Double.parseDouble(yStr);

}

catch (NumberFormatException e) {answer.setText("Illegal data for y.");

yInput.requestFocus();

return;

}

/*Извършваме операцията според надписа на бутона. Забележете че деленето на нула предизвиква съобщение за грешка. */String op = evt.getActionCommand();

if (op.equals("+"))

answer.setText( "x + y = " + (x+y) );

else if (op.equals("-"))

answer.setText( "x - y = " + (x-y) );

else if (op.equals("*"))

answer.setText( "x * y = " + (x*y) );

else if (op.equals("/")) {

if (y == 0)

answer.setText("Can't divide by zero!");

else

answer.setText( "x / y = " + (x/y) );}

} // end actionPerformed()} // end nested class CalcPanel

} // end class SimpleCalculator
Каталог: ~tank -> JAVA -> Lectures
Lectures -> Лекция Изключения. Уравнение на КортевегДеВриз
Lectures -> Лекция 2 Типове данни. Класове и обекти. Числено интегриране
Lectures -> Програма за изчисляване на средна стойност
Lectures -> Лекция аплети и уеб-страници
Lectures -> Лекция Mногонишково програмиране в java понятието нишка (thread) се свързва с контрола или изпълнението на отделна програма или задача. Нишките са опънати във времето и свързват една с друга последователните команди
Lectures -> Програма за изчисляване на средна стойност
Lectures -> Лекция Характерни особености на езика java. Сравнение с други
Lectures -> Лекция 10. Програмиране в уеб-страница с помощта на Java Script
Lectures -> Лекция Входни и изходни потоци. Писане във файл и четене от


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница