Приложение I максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храниДата13.01.2018
Размер105.58 Kb.
#45047


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИ

Максимално допустимите нива, които следва да се прилагат към храни, са следните:


Храни (Bq/kg)1

 Храни за кърмачета2

Мляко и млечни продукти3

Други храни с изключение на храни с второстепенно значение4

Течни храни5

Изотопи на стронций, по-специално
Sr-90

75

125

750

125

Изотопи на йод, по-специално І-131

150

500

2 000

500

Алфа-емитиращи изотопи на плутоний и трансплутониеви елементи, по-специално
Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Всички останали нуклиди с период на полуразпад над 10 дни, по-специално
Cs-134, Cs-1376

400

1 000

1 250

1 000

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИ С ВТОРОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

1. Списък на храни с второстепенно значениеКод по КН

Описание

0703 20 00

Чесън (пресен или замразен)

0709 59 50 

Трюфели (пресни или замразени)

0709 99 40

Каперси (Carparidacees) (пресни или замразени)

0711 90 70 

Каперси (временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние)

ex 0712 39 00

Трюфели (сушени, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин)

0714

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

0903 00 00

Мате

0904

Пипер от рода Piper; плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или смлени, или пулверизирани

0905 00 00

Ванилия

0906

Канела и канелени цветове

0907 00 00

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)

0908

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми

0909

Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандьр, кимион, ким; плодове от хвойна

0910

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

1106 20 

Брашно, грис и прах от сагу или от корени или грудки от № 0714

1108 14 00

Нишесте от маниока

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

1211

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

1604 31 00

Хайвер

1604 32 00

Заместители на хайвер

1801 00 00

Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

1802 00 00

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

2003 90 10

Трюфели (приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина)

2006 00 

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани):

2102

Маи (активни или неактивни); други мъртви едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция № 3002); набухватели

2936

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

2. Максимално допустимите нива, които следва да се прилагат за храните с второстепенно значение, изброени в параграф 1, са следните
(Bq/kg)

Изотопи на стронций, по-специално Sr-90

7500

Изотопи на йод, по-специално І-131

20000

Алфа-емитиращи изотопи на плутоний и трансплутониеви елементи, по-специално Pu-239,
Am-241

800

Всички останали нуклиди с период на полуразпад над 10 дни, по-специално Cs-134, Cs-1377

12500

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на фуражи

Максимално допустимите нива за цезий-134 и цезий 137 са следните:Животни

Bq/kg8, 9

Свине

1 250

Домашни птици, агнета, телета

2 500

Други

5 000

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Отменени регламенти

Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета

(ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11)
Регламент (Евратом) № 2218/89 на Съвета

(ОВ L 211, 22.7.1989 г., стр. 1)
Регламент (Евратом) № 944/89 на Комисията

(ОВ L 101, 13.4.1989 г., стр. 17)
Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията

(ОВ L 83, 30.3.1990 г., стр. 78)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Регламент (Евратом) № 3954/87

Регламент (Евратом) № 944/89

Регламент (Евратом) № 770/90

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1Член 1
Член 1
Член 1

Член 1, параграф 2Член 2

Член 2, параграф 1Член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2

Член 2, параграф 2-

Член 3, параграф 1-

Член 3, параграф 2Член 3, параграф 3

Член 3, параграфи 3 и 4-

Член 4-

Член 5, параграф 1Член 6

Член 5, параграф 2-

Член 6, параграф 1Член 4, параграф 1

Член 6, параграф 2Член 4, параграф 2
Член 2
Приложение II, точка 2

---

---


Член 1

---


Приложение III

Член 5


Член 7-

---

---

---

Член 7

Член 8Член 8

ПриложениеПриложение I
Приложение
Приложение II, точка 1Приложение

Приложение III

---

---

---

Приложение ІV

---

---

---

Приложение V1Нивото, приложимо за концентрирани или изсушени продукти, се изчислява на базата на продукта, възстановен във вида, в който е готов за консумация. Държавите членки могат да правят препоръки относно условията на разреждане, за да се осигури спазването на максимално допустимите нива, установени в настоящия регламент.

2Храните за кърмачета се определят като храни, предназначени за хранене на бебета през първите дванадесет месеца от живота им, които отговарят сами по себе си на хранителните изисквания за тази категория лица и са пуснати за продажба на дребно в опаковки, които са ясно идентифицирани и с обозначение на етикета по един от следните начини: „храни за кърмачета“, „преходни храни“, „млека за кърмачета“ и „преходни млека“ в съответствие с членове 11 и 12 от Директива 2006/141/ЕО на Комисията.

3Млечните продукти са продуктите, включени в следните кодове по КН, включително, когато е целесъобразно, всякакви корекции, които могат да бъдат направени по-късно: 0401, 0402 (с изключение на 0402 29 11).

4Храните с второстепенно значение и съответните нива, които следва да се прилагат за тях, са посочени в приложение ІІ .

5Течните храни, както са определени в позиция 2009 и в глава 22 на Комбинираната номенклатура. Стойностите се изчисляват, като се взема предвид консумацията на вода от водопроводната мрежа и същите стойности следва да се прилагат за доставките на питейна вода.

6Въглерод 14, тритий и калий 40 не са включени в тази група.

7Въглерод 14, тритий и калий 40 не са включени в тази група.

8С тези нива се цели да се допринесе за спазването на максимално допустимите нива за храни; сами по себе си те не гарантират това спазване във всички случаи и не намаляват изискването за мониторинг на нивата на замърсяване в продуктите от животински произход, предназначени за консумация от хора.

9Тези нива се прилагат за фуражи във вид, готов за консумация.

BG   BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница