Приложение II независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура текстът на описанието на продуктите има само указателен характерДата21.01.2018
Размер118.5 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура текстът на описанието на продуктите има само указателен характер, като в рамките на настоящото приложение обхватът на преференциалния режим се определя от валидните към момента на приемане на настоящия регламент кодове по КН.Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3050

0204 22 50
0204 22 90
0204 23

0204 42 30


0204 42 50
0204 42 90

0204 43 10


0204 43 90

Овчи бутове, други необезкостени разфасовки (без цели и половин трупове, предна част или половин предна част и карета и/или седло или половин каре и/или половин седло), пресни или охладени

Обезкостено овче месо, прясно или охладено

Замразени разфасовки от овче месо, необезкостени (без цели и половин трупове и предна част или половин предна част)

Замразено агнешко месо, обезкостено


замразено овче месо, обезкостено
1 500

09.3051

0409


Естествен мед
5 000Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3052

1701 12

1701 91
1701 99


1702 20 10


1702 90 30

1702 90 50
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95


Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки

Захар, различна от суровата захар

Захар от клен, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Изоглюкоза в твърдо състояние, съдържаща тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза

Малтодекстрин в твърдо състояние и сироп от малтодекстрин, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза

Карамел


Сироп от инулин

Други захари, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза
20 070

09.3053

1702 30
1702 40
1702 60

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар

Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар


10 000

09.3054

2106 90 30

2106 90 55


2106 90 59Сиропи от изоглюкоза, ароматизирани или с прибавка на оцветители

Сироп от глюкоза или от малтодекстрин, ароматизиран или с прибавка на оцветители

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители (без сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин)

2 000Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3055

Ex 1103 19 20

1103 19 90

1103 20 90

1104 19 10


1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69

1104 29


1104 30


Ечемичен едрозърнест грис

Едрозърнест и дребнозърнест грис от житни растения (без пшеница, ръж, овес, царевица, ориз и ечемик)

Агломерати под формата на гранули, от житни растения (без пшеница, ръж, овес, царевица, ориз и ечемик)

Зърна, сплескани или на люспи, от пшеница


Зърна, сплескани или на люспи, от царевица
Зърна, сплескани, от ечемик
Зърна, на люспи, от ечемик

Обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязани или натрошени), различни от овес, ръж или царевица

Зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени

6 300

09.3056

1107

1109


Малц, дори печен

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние


7 000

09.3057

1108 11

1108 12


1108 13

Скорбяла от пшеница

Скорбяла от царевица

Нишесте от картофи

10 000

09.3058

3505 10 10
3505 10 90

3505 20 30


3505 20 50
3505 20 90

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (без естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте)

Лепила с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно на 25 % или по-голямо


1 000Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3059

2302 10
2302 30
2302 40 10
2302 40 90

2303 10 11Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни растения (без тези от ориз)

Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество, по-голямо от 40 %


15 000

09.3060

0711 51

2003 10


Гъби от рода Agaricus, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

Гъби от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина


500

09.3061

0711 51


Гъби от рода Agaricus, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние
500

09.3062

2002

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина
10 000Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3063

2009 61 90
2009 69 11
2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90
2009 71
2009 79

Сок от грозде (включително мъст), със стойност Брикс, непревишаваща 30, със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло

Сок от грозде (включително мъст), със стойност Брикс, превишаваща 67, със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло

Сок от грозде (включително мъст), със стойност Брикс, превишаваща 30, но непревишаваща 67, със стойност, непревишаваща 18 EUR на 100 kg нетно тегло

Сок от ябълки
10 000

09.3064

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао
2 000

09.3065

0405 20 10
0405 20 30

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини, равно на 39 % или по-голямо, но непревишаващо 75 %
250

09.3066

0710 40
0711 90 30
2001 90 30
2004 90 10
2005 80

Сладка царевица
1 500Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3067

1702 50

1702 90 10


Ex 1704 90 99

1806 10 30

1806 10 90

Ex 1806 20 95


Ex 1901 90 99

2101 12 98
2101 20 98

3302 10 29
Химически чиста фруктоза

Химически чиста малтоза


Други захарни изделия без какао, с тегловно съдържание на захароза, равно на 70 % или по-голямо
Какао на прах с тегловно съдържание на захароза или изоглюкоза, изразена като захароза, равно на 65 % или по-голямо
Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg, с тегловно съдържание на какаово масло, по-малко от 18 %, и с тегловно съдържание на захароза 70 % или повече
Други хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, с тегловно съдържание на захароза 70 % или повече
Препарати на базата на кафе, чай или мате

Смеси от ароматични вещества и смеси на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 0,5 %


2 000Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3068

1903
1904 30

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

Пшеничен булгур2 000

09.3069

1806 20 70

2106 10 80


2202 90 99Продукти, наречени „chocolate milk crumb“

Други протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества

Безалкохолни напитки, различни от води, с тегловно съдържание 2 % на мазнини от продуктите от позиции 0401 — 0404

300

09.3070

2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде
2 000

09.3071

2207 10
2208 90 91
2208 90 99

2207 20


Етилов алкохол, неденатуриран

Етилов алкохол и спиртни напитки, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание


27 000

09.3072

2402 10
2402 20 90


Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн

Цигари, съдържащи тютюн, несъдържащи карамфил


2 500Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на квотата

От влизането в сила на настоящия регламент до 1.11.2014 г.
Годишен обем на квотата

(в тонове нетно тегло, ако не е предвидено друго)

09.3073

2905 43

2905 44


3824 60

Манитол

D-глюцитол (сорбитол)Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44
100


09.3074

3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде, на базата на скорбялни материали
2 000

09.3075

0703 20

Чесън, пресен или охладен
500

09.3076

1004

Овес
4 000BG   BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница