Приложение n 3 размер на базисни наемни цени за 2012 гДата18.06.2018
Размер77.73 Kb.
#74507
Приложение N 3

РАЗМЕР НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА 2012 г.

N по

ред


ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ

2012 г. лв./кв.м. на

месец

А

ЖИЛИЩА
I-ва

зона

Централна градска част, к/с”Възраждане”, к/с”Братя Миладинови”, к/с”Лазур”

1,10

ІI-ра

зона

К/с”Изгрев”, к/с”Славейков”, к/с”Зорница”

0,70

III-та

зона

К/с”Меден рудник”, кв.”Акациите”, кв.”Победа”

0,40

IV-та

зона

Кв.”Крайморие”, кв.”Сарафово”

0,40

V-та зона

Кв.”Горно Езерово”, кв. ”Лозово”, кв. ”Долно Езерово”,

гр. Българово

0,40

Б

НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
1.

Бюра за обмяна на валута

50,00

2.

Офиси, кантори, студия

10,00

3.

Павилиони, бараки, помещения в паянтови сгради, избени и тавански помещения, използване за административни нужди

5,00

4.

Помещения за битови услуги на населението (шивашки, обущарски, фризьорски, козметични, бръснарски и др. )

5,00

5.

Помещения с производствено предназначение

5,00

6.

Помещения за търговска дейност

15,00

7.

Избени и тавански помещения, павилиони, бараки, използвани за търговска дейност

5,00

8.

Помещения използвани за обществено хранене

а/ с продажба на алкохол

б/ без продажба на алкохол

в/ нощни увеселителни заведения с денонощен режим на работа


15,00


10,00

50,00


9.1

9.2


9.3

Самостоятелни складове

Сервизни помещения / тоалетни, съблекални /

Открити складови площи към производствени сгради


6,00

4,00


3,00

10.

Помещения за хазартни игри, рулетки, бинго

83,00

11.

Помещения за игрални автомати

50,00 - 66,00

12.

Ателиета и кабинети за творческа дейност

1,50

13.

Помещения за осъществяване дейността на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза

1,50

14.

Лекарски кабинети за упражняване на свободна практика

16,60

15.

Зъболекарски кабинети за упражняване на свободна практика

16,60

16.

Аптеки и аптечни складове

20,00

17.

Помещения за религиозни движения, църкви, организации и политически партии

1,70

В

ОБЕКТИ по отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ /§ 17 от ЗУТ/
Супер

зона

Приморски парк, ул.”Александровска”, бул.”Богориди”, Гаров площад, площад “Тройката”, площада пред БОС

25,00

I-ва

зона

ул.”Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Тутракан”, ул.”Силистра”,

ул.”Г. Кирков”, районните паркове, ул.”Алеко Константинов”, ул.”Аспарух” до пл. “Баба Ганка”, Районните центрове около РУМ”Младост”, РУМ”Велека”, РУМ ”Резвая” и МБАЛ.


11,00


II-ра

зона

Улици и площади в ЦГЧ с изключение на посочените в първа зона, к/с ”Възраждане”, к/с ”Бр.Миладинови”, к/с ”Лазур”, к/с ”Славейков”, к/с ”Изгрев”, к/с „Зорница“, от 01.07 до 31.08 – кв. „Сарафово“ и кв. „Крайморие“

5,00


III-та

зона

к/с ”Славейков”- западно от ул. ”Я. Комитов”, к/с ”Меден рудник”, кв. ”Сарафово”, кв. ”Крайморие” и “Минерални бани”

4,00

IV-та

зона

Парк “Росенец”, кв.”Победа”, кв. ”Акациите”, кв. ”Лозово”, кв. ”Долно Езерово”, м.с. ”Черно море”, м.с. ”Върли бряг”

3,00

Г

ДВОРНИ МЕСТА
1.

За жилищни нужди

0,05

2.

За нежилищни нужди

0,50

Д

ПОМЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА (П№36/22.07.2010г.)Централна градска част, к/с ”Братя Миладинови”, к/с ”Възраждане”, к/с ”Лазур”, к/с ”Зорница, к/с ”Изгрев”, к/с ”Славейков”, к/с ”Меден рудник”, кв. ”Горно Езерово”,

кв. ”Долно Езерово”, кв. ”Сарафово”, кв. ”Банево”, кв. ”Ветрен” и съставните селища

За училищаплувен басейн

15,00/на час

без ДДС

физкултурен салон

10,00/на час

без ДДС

За тренировъчни и състезателни дейности на ученици и деца от лицензирани спортни клубове

  • за месеците ноември-март /включително/
  • за месеците април-октомври

9,00/на час с вкл. ДДС

7,00/на час

с вкл.ДДС


класна стая

5,00/на час без ДДС
оборудван компютърен кабинет

15,00/на час без ДДС
За детски градинифизкултурен салон

10,00/на час

без ДДС

За тренировъчни и състезателни дейности на ученици и деца от лицензирани спортни клубове

  • за месеците ноември-март /включително/
  • за месеците април-октомври

9,00/на час с вкл. ДДС

7,00/на час

с вкл.ДДС


занималня, кабинет, фоайе

8,00/на час без ДДС
За обслужващи звенакабинет

7,00/на час без ДДС

ЗАБЕЛЕЖКИ :Към т.А: Наематели на общински жилища, ползващи жилищна площ над нормите, установени в чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет – Бургас, заплащат за надвишението месечен наем в размер – два пъти, определения в т.”А” наем в лева за един квадратен метър, съгласно устройствената зона, в която се намира жилището.

Към т.Б: Предложения за корекционни коефициенти:

1. В зависимост от състоянието и предназначението на отделните обекти, наемната цена се коригира с К = 0,2 до 2.0 - за 2011 г. К= 0.2 до 2.0 - за 2012 г.

2. Наемните цени се коригират със следните корекционни коефициенти, в зависимост от местонахождението на обекта, съгласно Протокол N 27/23.01.98 г. на Общински съвет за зоните на населените места на територията на Община Бургас.

За 2012 г.

супер зона – 2.0

І-ва зона – 1.2 до 1.4

ІІ-ра зона – 1.05

ІІІ-та зона 0.9

ІV-та зона – 0.45

V-та зона – 0.40

3. За инвалиди, ползващи нежилищни помещения се прилага корекционен коефициент 0,5 (Решение от Протокол № 18/19.02 и 26.02.2009 г. на Общински съвет - Бургас).

4. Наемните цени на помещенията в спортните комплекси се коригират със следните корекционни коефициенти:  • коефициент 0,5 за помещенията за търговска дейност;

  • коефициент 0,1 за помещенията, които се ползват за лекарска и рехабилитационна дейност.


Към т. В:

1.Собствениците (в това число и едноличните търговски дружества с общинско участие) на временни обекти за услуги - без автоработилници, фризьорски и козметични салони, да заплащат наемни цени, изчислени с корекционен коефициент 0.7, а за инвалидите - коефициент 0.5.Към т. Д:

Наемните цени по новосъздадените в раздел „Д“ разпоредби са валидни само за спортни клубове, отговарящи на следните условия:

1.Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието, като ЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта.

2. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да водят активен тренировъчен процес, да участват в състезания включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница