Приложение: опис на необходимите хардуер, софтуер и услуги за Дейност 5 хардуерстраница1/2
Дата25.06.2017
Размер0.71 Mb.
#24572
  1   2ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИС НА НЕОБХОДИМИТЕ ХАРДУЕР, СОФТУЕР И УСЛУГИ

За Дейност 5

  1. хардуер

No

Група

Подгрупа

Модул

Спецификация

1

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Форм фактор

За монтаж в стандартен 19" сървърен шкаф, да са включени всички необходими механични компоненти за монтаж в сървърен шкаф.

2

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Система за връзка

Системата за комуникация трябва да осигурява липса на единични точки на повреда

3

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Система за връзка

За всеки адаптер системата за свръзка трябва да може да осигури минимум 8 lanes, всеки осигуряващ минимум 16Gbps

4

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Система за връзка

Не трябва да разполага с електронни компоненти ( пасивна) и трябва да осигурява освен комуникацията, така и захранването на модулите.

5

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Hot-plug

Блейд инфраструктурата трябва да поддържа:

6

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Hot-plug

hot-plug функционалност на сървърите

7

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Hot-plug

hot-plug функционалност на комуникационните модули

8

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Hot-plug

hot-plug функционалност на вентилатори и захранване

9

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Брой поддържани блейд сървъри

Предложената блейд инфраструктура трябва да поддържа всички предложени сървъри.

10

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Брой поддържани блейд сървъри

Тя трябва да е от такъв тип и модел, така че при бъдещо разширение общия брой сървъри да разполагат с до 112 процесорни сокета.

11

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Брой поддържани блейд сървъри

Блейд инфраструктурата трябва да поддържат сървъри с 1 сокет, 2 сокета и 4 сокета, които да могат да се смесват.

12

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Комуникационна свързаност

Да осигурява възможност за инсталация на минимум 4 високоскоростни комутатора.

13

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Модули за управление

Да включва резервирани и hot-plug модули за управление с активирана функционалност пренасочване на графичната конзола по IP и емулиране на CD устройство. Да разполага с независим 100/1000 RJ-45 Ethernet интерфейс за връзка с мрежа за управление, Serial или USB порт за локално управление и настройка.

14

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Модули за управление

Да имат връзка с интегрираните сервизни процесори на сървърите.

15

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Модули за управление

Да осигуряват контрол върху захранването, охлаждането, управление на комутаторите, диагностични функции, откриване и управление на инвентара, наблюдение и генериране на сигнали, управление на мрежата

16

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Модули за управление

Светлинна индикация за статуса на модула.

17

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Блейд софтуер

Да включва всички софтуерни лицензи, необходими за използване на максималния брой сървъри в шасито.

18

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Блейд захранване

Достатъчни по брой захранващи блокове и мощност за осигуряване на резервирано захранване при максимален брой сървъри в шасито. Кабели за връзка към PDU устройства.

19

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Блейд захранване

При повреда на захранваш блок, трябва да бъде предвидено изолация на повредения блок без възможност да въздейства на останалата инфраструктура.

20

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Блейд захранване

Динамично регулиране консумацията на електроенергия в зависимост от натоварването на процесорите.

21

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Блейд захранване

Възможност за балансирана трифазна конфигурация

22

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Блейд захранване

Поддръжка на N+N свързаност

23

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Охлаждане

Вентилатори - достатъчни за осигуряване на n+1 резервирано охлаждане при максимален брой сървъри в блейд шасито.

24

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Охлаждане

Всички вентилатори да разполагат с единна логика на управление на оборотите в зависимост от състоянието на модулите.

25

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Информационен панел

Инфраструктурата да предоставя визуална диагностична информация

26

Сървъри за виртуализация

Блейд инфраструктура

Сертификати

СЕ декларация, IT ECO декларация, 80 PLUS Platinum

27

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Общи характеристики

Софтуерно и хардуерно решение за управление на виртуализирана среда чрез неговите компоненти – сървъри, дискови масиви и мрежови устройства

28

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Общи характеристики

Осигурява управлението им от единен интерфейс.

29

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Общи характеристики

Обща точка за управление на една или няколко блейд инфраструктури.

30

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Общи характеристики

Интелигентно управление на ресурсите въз основа на дефинирани и предифинирани политики.

31

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Автоматизиране на често повторяеми задачи;

32

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Създаване на групи от виртуализирани компоненти, които да се управляват като самостоятелен компонент;

33

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Отдалечено управление на сървъри, дискови масиви, мрежи и виртуализирани ресурси;

34

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Поддръжка на минимум един сървърен шкаф с блейд инфраструктура;

35

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Поддръжка на минимум виртуални 4000 ресурса;

36

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Обща информация за състоянието на системата;

37

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Управление на сигурността;

38

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Основни функционалности

Интеграция с модулите за управление, на блейд инфраструктурата, сервизите процесори на сървърите и др

39

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на сървъри

Автоматично откриване на съществуващи и ново-инсталирани сървъри. Автоматична конфигурация чрез „Wizard”. Оповестяване в реално време състоянието на сървърите. Дефиниране на прагове за генериране на „Alerts” проблеми с производителността на компонентите. Автоматично откриване на проблеми и възстановяване след аварии.

40

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на дискови масиви

Откриване и визуализиране на дискови ресурси. Визуализиране на дискови топологии и тяхната връзка със сървърите.Управление на имиджи и опростено създаване на виртуални машини, внедряване и клониране.

41

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на мрежи

Управление на мрежови комутатори от няколко производителя;

42

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на мрежи

Откриване, инвентаризация и наблюдение на мрежови комутатори;

43

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на мрежи

Графично изобразяване на мрежовата топология;

44

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на мрежи

VLAN конфигурация на комутаторите;

45

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на мрежи

Интеграция с управлението на сървърите;

46

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на мрежи

Логическо изобразяване на сървърите и мрежовите устройства групирани по подмрежа и VLAN.

47

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на виртуализирани ресурси

Поддръжка на Vmware, Hyper-V, KVM и др.

48

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на виртуализирани ресурси

Създаване и редактиране на виртуални сървъри;

49

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на виртуализирани ресурси

Реалокация на виртуални сървъри.

50

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Управление на виртуализирани ресурси

Откриване на виртуални ресурси.

51

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Хардуер

За монтаж в блейд инфраструктура. Intel Xeon E5-26xx series, 20 MB Cache, 32 GB Memory, 2x 200 Gb HDD in RAID 1, 1 x 1 GB HDD, Dual porst 10Gb конвергиран адаптер.

52

Сървъри за виртуализация

Модул управл. блейд Инфра.

Линцезии

Лиценз за една година на предложените функционалности.

53

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Общи характеристики

Да бъде предложен необходимия брой конвергирани комутатори за изграждане на физически дублирана мрежова архитектура, при което отпадането на физическо устройство да не нарушава работата на системата.

54

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Общи характеристики

Комутаторите трябва да осигуряват пълен набор от Layer 2/3 функционалности,

55

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Общи характеристики

Поддръжка на FCoE Full Fabric и Fibre Channel NPV Gateway операции.

56

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Общи характеристики

Да осигурява възможност за бъдещо мигриране към 40Gb конвергирана Ethernet мрежова инфраструктура.

57

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Общи характеристики

Да осигурява виртуализационни функции като Virtual Fabric, VMready (Virtual Machine aware) networking

58

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Форм фактор

За монтаж в блейд инфраструктура

59

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Комуникационни портове

Да разполага с необходимия брой вътрешни портове равен на броя сървъри, които могат да се инсталират в блейд инфраструктурата

60

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Комуникационни портове

Да разполага с следните външни портове: мин. 2 х 10 Gb SFP порта с възможност за връзка към 1 Gb мрежа, мин. 2х40 Gb QSFP порта,

61

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Комуникационни портове

мин. 6 мултифункционални портове които да се използват като 10Gb Ethernet ports и/или 4/8 Gb Fibre Channel ports.

62

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Комуникационни портове

Всичките минимално изискуеми портове освен 40 Gb портове да бъдат работоспособни и лицензирани по предназначение

63

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1AB data center Bridging Capability Exchange Protocol (DCBX)

64

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) – за L2 резервираност

65

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1p Class of Service (CoS) преоритизация.

66

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP) – за оптимизация на топологията

67

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1Q Tagged VLAN – на всички портове, до 1024 виртуални групи, Private Vlans

68

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1Qbb Priority-Based Flow Control (PFC)

69

Сървъри за виртуализация

Конвергирани комутатори

Поддържани протоколи

IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница