Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница19/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   57Е 331 i) МОНОНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Едноосновен натриев цитрат

Определение
EINECS

242-734-6

Химично наименование

Мононатриев цитрат; мононатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксилната киселина

Химична формула

а) C6H7O7Na (безводен)

б) C6H7O7Na·H2O (монохидрат)Молекулна маса

а) 214,11 (безводен)

б) 232,23 (монохидрат)Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

Между 3,5 и 3,8 (1 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Безводен: не повече от 1,0 % (140 °C, 0,5 часа)

С една молекула вода: не повече от 8,8 % (180 °C, 4 часа)Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени в оксалова киселина

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 331 ii) ДИНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Двуосновен натриев цитрат

Определение
EINECS

205-623-3

Химично наименование

Динатриев цитрат; динатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропантрикарбоксилната киселина; динатриева сол на лимонената киселина с 1,5 молекули вода

Химична формула

C6H6O7Na2·1,5H2O

Молекулна маса

263,11

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

Между 4,9 и 5,2 (1 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 13,0 % (при 180 °C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени като оксалова киселина

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 331 iii) ТРИНАТРИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Триосновен натриев цитрат

Определение
EINECS

200-675-3

Химично наименование

Тринатриев цитрат; тринатриева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксилната киселина; тринатриева сол на лимонената киселина под формата на безводно вещество, с две или с пет молекули вода

Химична формула

Безводен: C6H5O7Na3

Хидрат: C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 или 5)

Молекулна маса

258,07 (безводен)

294,10 (хидрат n = 2)348,16 (хидрат n = 5)

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

Между 7,5 и 9,0 (5 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Безводен: не повече от 1,0 % (180 °C, 18 часа)

Дихидрат: 10,0 до 13,0 % (180 °C, 18 часа)

Пентахидрат: не повече от 30,3 % (180 °C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени като оксалова киселина

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 332 i) МОНОКАЛИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Едноосновен калиев цитрат

Определение
EINECS

212-753-4

Химично наименование

Монокалиев цитрат; монокалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксилната киселина; монокалиева безводна сол на лимонената киселина

Химична формула

C6H7O7K

Молекулна маса

230,21

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

pH

Между 3,5 и 3,8 (1 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 1,0 % (при 180 °C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени като оксалова киселина

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 332 ii) ТРИКАЛИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Триосновен калиев цитрат

Определение
EINECS

212-755-5

Химично наименование

Трикалиев цитрат; трикалиева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропанкарбоксилната киселина; монохидратна трикалиева сол на лимонената киселина

Химична формула

C6H5O7K3·H2O

Молекулна маса

324,42

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Гранулиран бял хигроскопичен прах или прозрачни кристали

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

pH

Между 7,5 и 9,0 (5 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 6,0 % (при 180 °C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg (изразени като оксалова киселина и след сушене)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 333 i) МОНОКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Едноосновен калциев цитрат

Определение
EINECS
Химично наименование

Монокалциев цитрат; монокалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксината киселина; монохидрат на монокалциева сол на лимонената киселина

Химична формула

(C6H7O7)2Ca·H2O

Молекулна маса

440,32

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 97,5 % на безводна база

Описание

Фин бял прах

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

pH

Между 3,2 и 3,5 (1 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 7,0 % (при 180 °C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg (изразени като оксалова киселина и след сушене)

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Алуминий

Не повече от 30 mg/kg (само ако се добавя в храни за кърмачета и малки деца)

Не повече от 200 mg/kg (за всички употреби с изключение на храни за кърмачета и малки деца)Карбонати

При разтварянето на 1 g калциев цитрат в 10 ml солна киселина 2 N не трябва да се отделят повече от няколко изолирани мехурчета.Е 333 ii) ДИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Двуосновен калциев цитрат

Определение
EINECS
Химично наименование

Дикалциев цитрат; дикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксилната киселина; трихидрат на дикалциева сол на лимонената киселина

Химична формула

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Молекулна маса

530,42

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 97,5 % на безводна база

Описание

Фин бял прах

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 20,0 % (при 180°C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg (изразени като оксалова киселина и след сушене)

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Алуминий

Не повече от 30 mg/kg (само ако се добавя в храни за кърмачета и малки деца)

Не повече от 200 mg/kg (за всички употреби с изключение на храни за кърмачета и малки деца)Карбонати

При разтварянето на 1 g калциев цитрат в 10 ml солна киселина 2 N не трябва да се отделят повече от няколко изолирани мехурчета.Е 333 iii) ТРИКАЛЦИЕВ ЦИТРАТ

Синоними

Триосновен калциев цитрат

Определение
EINECS

212-391-7

Химично наименование

Трикалциев цитрат; трикалциева сол на 2-хидрокси-1,2,3,-пропан трикарбоксилната киселина; тетрахидрат на трикалциева сол на лимонената киселина

Химична формула

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Молекулна маса

570,51

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 97,5 % на безводна база

Описание

Фин бял прах

Идентификация
Тест за цитрат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 14,0 % (при 180 °C, 4 часа)

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg (изразени като оксалова киселина и след сушене)

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Алуминий

Не повече от 30 mg/kg (само ако се добавя в храни за кърмачета и малки деца)

Не повече от 200 mg/kg (за всички употреби с изключение на храни за кърмачета и малки деца)Карбонати

При разтварянето на 1 g калциев цитрат в 10 ml солна киселина 2 N не трябва да се отделят повече от няколко изолирани мехурчета.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница