Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница3/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Е 127 ЕРИТРОЗИН

Синоними

CI хранително червено 14

Определение

Еритрозинът се състои основно от динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат и спомагателни оцветители в съчетание с вода, натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Еритрозинът се произвежда чрез йодиране на флуоресцин, продуктът от кондензацията на резорцин и фталов анхидрид.

Еритрозинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

45430

EINECS

240-474-8

Химично наименование

Динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил)бензоат монохидрат

Химична формула

C20H6I4Na2O5 H2O

Молекулна маса

897,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 87 % от общо всички оцветители, изчислени като безводна натриева сол

E1 cm1 %1 100 при приблизително 526 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Червен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 526 nm при pH 7

Чистота
Неорганични йодиди

Не повече от 0,1 % (изчислени като натриев йодид)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители (с изключение на флуоресцин)

Не повече от 4,0 %

Флуоресцин

Не повече от 20 mg/kg

Органични съединения, различни от оцветители:
Три-йодорезорцин

Не повече от 0,2 %

2-(2,4-дихидрокси-3,5-дийодобензоил) бензоена киселина

Не повече от 0,2 %

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с pH от 7 до 8

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 129 АЛУРА ЧЕРВЕНО AC

Синоними

CI хранително червено 17

Определение

Алура червено AC се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонато-фенилазо) нафтален-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Алура червено AC се произвежда чрез купелуване на диазотирана 5-амино-4-метокси-2-толуенсулфонова киселина с 6-хидроски-2-нафтален сулфонова киселина.

Алура червено AC се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

16035

EINECS

247-368-0

Химично наименование

Динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат

Химична формула

C18H14N2Na2O8S2

Молекулна маса

496,42

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm1 %540 при приблизително 504 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Тъмночервен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 504 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
6-хидрокси-2-нафтален сулфонова киселина, натриева сол

Не повече от 0,3 %

4-амино-5-метокси-2-метилбензен сулфонова киселина

Не повече от 0,2 %

6,6-оксибис (2-нафтален сулфонова киселина) динатриева сол

Не повече от 1,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 131 ПАТЕНТ СИНЬО V

Синоними

CI хранително синьо 5

Определение

Патент синьо V се състои основно от калциево или натриево съединение на [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден)2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроксид вътрешнокомплексна сол и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.

Допуска се и калиева сол.Колор индекс №

42051

EINECS

222-573-8

Химично наименование

Калциево или натриево съединение на [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден) 2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроксид вътрешнокомплексна сол

Химична формула

Калциево съединение: C27H31N2O7S2Ca1/2

Натриево съединение: C27H31N2O7S2NaМолекулна маса

Калциево съединение: 579,72

Натриево съединение: 582,67Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm1 %2 000 при приблизително 638 nm във воден разтвор при pH 5

Описание

Тъмносин прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 638 nm при pH 5

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 2,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
3-хидрокси бензалдехид
Общо не повече от 0,5 %

3-хидрокси бензоена киселина

3-хидрокси-4-сулфобензоена киселина

N,N-диетиламино бензен сулфонова киселина

Левко база

Не повече от 4,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 5

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 132 ИНДИГОТИН, ИНДИГО КАРМИН

Синоними

CI хранително синьо 1

Определение

Индиготинът се състои основно от смес от динатриев 3,3′диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,5′-дисулфонат и динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат, и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Индиготин се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Индиго карминът се получава чрез сулфониране на индиго. Това се постига чрез загряване на индиго (или индигова паста) в присъствието на сярна киселина. Багрилото се изолира и подлага на процедури за пречистване.


Колор индекс №

73015

EINECS

212-728-8

Химично наименование

Динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,5′-дисулфонат

Химична формула

C16H8N2Na2O8S2

Молекулна маса

466,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол;

Динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат: не повече от 18 %E1 cm1 % 480 при приблизително 610 nm във воден разтвор

Описание

Тъмносин прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 610 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

С изключение на динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат: не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
изатин-5-сулфонова киселина
Общо не повече от 0,5 %

5-сулфоантранилова киселина

Антранилова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 133 БРИЛЯНТНО СИНЬО FCF

Синоними

CI хранително синьо 2

Определение

Брилянтно синьо FCF се състои основно от динатриев α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат и неговите изомери и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Брилянтно синьо FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

42090

EINECS

223-339-8

Химично наименование

Динатриев α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат

Химична формула

C37H34N2Na2O9S3

Молекулна маса

792,84

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

E1 cm1 % 1 630 при приблизително 630 nm във воден разтвор

Описание

Червеникаво-син прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 630 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 6,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
Сума от 2-,3- и 4-формилбензен сулфонови киселини

Не повече от 1,5 %

3-((етил)(4-сулфофенил) амино) метилбензен сулфонова киселина

Не повече от 0,3 %

Левко база

Не повече от 5,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница