Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница53/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57E 967 КСИЛИТОЛ

Синоними

Ксилитол

Определение

Ксилитолът е съставен предимно от D-ксилитол. Частта, различна от D-ксилитол, е съставена от свързани вещества като L-арабинитол, галактитол, манитол, сорбитол.

EINECS

201-788-0

Химично наименование

D-ксилитол

Химична формула

C5H12O5

Молекулна маса

152,2

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 98,5 % като ксилитол на безводна база

Описание

Бял кристален прах практически без мирис

Идентификация
Разтворимост

Силно разтворим във вода, умерено разтворим в етанол

Температура на топене

92 до 96°C

pH

5 до 7 (10 % w/v воден разтвор)

Инфрачервена абсорбционна спектроскопия

Сравнение с еталонен стандарт, напр. EP или USP

Чистота
Съдържание на вода

Не повече 1% (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 % (изразени на база суха маса)

Редуциращи захари

Не повече от 0,2 % (изразени като глюкоза на база) суха маса

Други полиалкохоли

Не повече от 1 % (изразени на база суха маса)

Никел

Не повече от 2 mg/kg (изразени на база суха маса)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg (изразени на база суха маса)

Олово

Не повече от 1 mg/kg (изразени на база суха маса)

Хлориди

Не повече от 100 mg/kg (изразени на база суха маса)

Сулфати

Не повече от 200 mg/kg (изразени на база суха маса)E 968 ЕРИТРИТОЛ

Синоними

Мезо-еритритол; тетрахидроксибутан; еритрит

Определение

Получава се чрез ферментация на въглехидратен източник с помощта на безвредни и подходящи за хранителни цели осмофилни дрожди, като Moniliella pollinis или Moniliella megachilensis, последвана от пречистване и изсушаване.

EINECS

205-737-3

Химично наименование

1,2,3,4-бутантетрол

Химична формула

C4H10O4

Молекулна маса

122,12

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99% след изсушаване

Описание

Бели, без мирис, нехигроскопични, устойчиви на топлина кристали, със сладост приблизително 60 - 80% от тази на захарозата

Идентификация
Разтворимост

Свободно разтворим във вода, слабо разтворим в етанол, неразтворим в диетилов етер

Температура на топене

119-123 °C

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 0,2 % (70 °C, 6 часа, сушилен шкаф с вакуум)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Редуциращи вещества

Не повече от 0,3 %, изразени като D-глюкоза

Рибитол и глицерол

Не повече от 0,1 %

Олово

Не повече от 0,5 mg/kgЕ 999 КУИЛАЯ ЕКСТРАКТ

Синоними

Екстракт от сапунено дърво; екстракт от кората на куилая; екстракт от кората на панамско дърво; куилая екстракт; екстракт от кората на мурило; екстракт от кората на китайско дърво

Определение

Куилая екстрактът се получава чрез водна екстракция от Quillaia saponaria Molina или други разновидности на Quillaia, дървета от семойство Rosaceae. Той съдържа някои тритерпеноидни сапунини, състоящи се от гликозиди на куилая киселина. Съдържа също така някои захари, включително глюкоза, галактоза, арабиноза, ксилоза и рамноза, както и танин, калциев оксалат и други незначителни компоненти.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание

Куилая екстракт във вид на прах е бледокафяв с розов оттенък. Съществува и като воден разтвор.

Идентификация
pH

Между 3,7 и 5,5 (4  % разтвор)

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 6 % (по метода на Карл Фишер) (единствено прахообразната форма)

Арсен

Не повече от 2 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 1103 ИНВЕРТАЗА

Синоними
Определение

Инвертаза се получава от Saccharomyces cerevisiae.

EINECS

232-615-7

Номер от ензимната класификация

EC 3.2.1.26

Систематично име

β-D-фруктофуранозид фруктохидролаза

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание
Идентификация
Чистота
Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,5 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой бактерии

Не повече от 50 000 колонии за грам

Salmonella spp.

Да не се установява в 25 g

Коли форми

Не повече от 30 колонии за грам

Escherichia coli

Да не се установява в 25 gЕ 1105 ЛИЗОЦИМ

Синоними

Лизоцим хидрохлорид; мурамидаза

Определение

Лизоцимът е линеен полипептид, получен от белтък на кокоше яйце и съставен от 129 аминокиселини. Лизозимът има ензимна активност, доколкото е способен да хидролизира връзките β(1-4) между N-ацетилмураминовата киселина и N-ацетилглюкозамина във външните мембрани на бактериите, преди всичко в грамположителните организми. Обикновено се получава под формата на хидрохлорид.

EINECS

232-620-4

Номер от ензимната класификация

EC 3.2.1.17

Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса

Около 14 000

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 950 mg/g на безводна база

Описание

Бял прах без мирис с леко сладникав вкус

Идентификация
Изоелектрична точка

10,7

pH

Между 3,0 и 3,6 (2 % воден разтвор)

Спектрофотометрия

Максимална абсорбция във воден разтвор (25 mg/100 ml) при 281 nm и минимална абсорбция при 252 nm.

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 6 % (по метода на Карл Фишер) (единствено прахообразната форма)

Остатък при накаляване

Не повече от 1,5 %

Азот

не по-малко от 16,8 % и не повече от 17,8 %

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии
Общ брой бактерии

Не повече от 5 × 104 колонии за грам

Salmonella spp.

Да не се установява в 25 g

Staphylococcus aureus

Да не се установява в 1 g

Escherichia coli

Да не се установява в 1 gЕ 1200 ПОЛИДЕКСТРОЗА

Синоними

Модифицирана полидекстроза

Определение

Произволно свързани глюкозни полимери с някои сорбитолови крайни групи и с остатъци на лимонена или фосфорна киселина, прикрепени към полимерите чрез моно- или диестерни връзки. Получават се чрез топене и кондензация на съставките и съдържат приблизително 90 части D-глюкоза, 10 части сорбитол и 1 част лимонена киселина и/или 0,1 част фосфорна киселина. В полимерите преобладава 1,6-глюкозидната връзка, но се откриват и други връзки. Продуктите съдържат малки количества свободна глюкоза, сорбитол, левоглюкозан (1,6-анхидро-D-глюкоза) и лимонена киселина и могат да бъдат неутрализирани с всяка хранителна основа и/или обезцветени и дейонизирани за по-нататъшно пречистване. Продуктите могат също така да бъдат частично хидрогенирани с никелов катализатор на Раней за намаляване на остатъчната глюкоза. Полидекстроза-N е неутрализирана полидекстроза.

EINECS
Химично наименование
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество

Съдържание на полимер не по-малко от 90 % на безпепелна и безводна база

Описание

Бяло до бледожълтеникавокафяво твърдо вещество. Полидекстрозите се разтварят във вода и дават бистър, безцветен до сламеножълт разтвор.

Идентификация
Тест за захар

Издържа теста

Тест за редуцираща захар

Издържа теста

pH

Между 2,5 и 7,0 за полидекстроза (10 % разтвор)

Между 5,0 и 6,0 за полидекстроза-N (10 % разтвор)Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 4,0 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,3 % (полидекстроза)

Не повече от 2,0 % (полидекстроза N)Никел

Не повече от 2 mg/kg за хидрогенирани полидекстрози

1,6-анхидро-D-глюкоза

Не повече от 4,0 % на безпепелна и анхидратна основа

Глюкоза и сорбитол

Не повече от 6,0 % комбинирано на безпепелна и безводна база; глюкозата и сорбитолът се определят поотделно.

Граници на молекулна маса

Отрицателен тест за полимери с молекулна маса по-голяма от 22 000

5-хидрокси-метилфурфурал

Не повече от 0,1 % (полидекстроза)

Не повече от 0,05 % (полидекстроза N)Олово

Не повече от 0,5 mg/kgE 1201 ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН

Синоними

Повидон; PVP; разтворим поливинилпиролидон

Определение
EINECS
Химично наименование

Поливинилпиролидон, поли-[1-(2-оксо-1-пиролидинил)-етилен]

Химична формула

(C6H9NO)n

Средна молекулна маса

Не по-малко от 25 000

Съдържание на основно вещество

Съдържание на азот (N) не по-малко от 11,5 % и не повече от 12,8 % на безводна база

Описание

Бяло или почти бяло прахообразно вещество

Идентификация
Разтворимост

Разтворим във вода и етанол. Неразтворим в етер.

pH

Между 3,0 и 7,0 (5 % разтвор)

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 5 % (по Карл Фишер)

Общо пепел

Не повече от 0,1 %

Алдехид

Не повече от 500 mg/kg (като ацеталдехид)

Свободен-N-винилпиролидон

Не повече от 10 mg/kg

Хидразин

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kgПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница