Приложение№1 Технически спесификациистраница1/10
Дата28.10.2018
Размер0.85 Mb.
#103026
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Приложение№1

Технически спесификации


Осигуряване на техническа помощ и съдействие на Столична община и ОП СПТО за укрепване на капацитета за управление на дейностите и експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 4

1.1 Страна бенефициент 4

1.2 Възложител 4

1.3 Относима информация 4

1.4 Текущо състояние в сектора управление на битовите отпадъци 5

1.5 Компоненти на интегрираната система от съоръжения за управление на битовите отпадъци на Столична община 6

В следващите параграфи е представена обобщена информация за основните компоненти на интегрираната система от съоръжения за управление на битовите отпадъци на Столична община 6

Площадка "Садината", избрана за депо за неопасни отпадъци и завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF, се намира на около 22 км източно от центъра на София и е с площ около 33.5 дка. Разстоянието до най-близкото село Яна е около 1 км. Капацитетът на депото за четирите клетки е 2.825.000 м3. Анализите показват, че капацитетът за депониране е приблизително 21 години. 62. ЦЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 7

2.1 Обща цел 7

2.2 Резултати, които трябва да бъдат постигнати от Изпълнителя на обществената поръчка /наричан по-долу Консултант/:: 7

3. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ 8

3.1 Допускания 8

3.2 Рискове 8

4. ОБХВАТ НА РАБОТАТА 9

4.1 Общи положения 9

4.1.1. Описание на работата по Техническото съдействие 9

Обща численост по щат: 182; Сезонни работници: 50. 9

4.1.2. Географска област, която трябва да бъде покрита 9

4.1.3. Целеви групи 10

4.2 Специфични дейности 10

4.2.1. Задача 1 – Встъпителна фаза 10

4.2.3. Задача 3: Предоставяне на съдействие за ефективно управление на ОП „СПТО“ 12

4.2.4. Задача 4: Създаване на специфичен План за оборудване и поддръжка 14

4.2.5 Задача 5: Подпомагане на Дирекция "Управление на отпадъците" във връзка с прилагането на схеми за разделно събиране на отпадъци в София 14

4.2.6. Задача 6: Създаване на публично-публично дългосрочно партньорство с чужд оператор на завод за МБТ на отпадъци. 15

15

Предвид факта, че заводът за МВТ на отпадъци в гр. София е един от най-големите в Европа и ще третира отпадъците на Столична община в следващите десетилетия и в тази вързка необходимостта от създаване на устойчив технически и управленски опит на ОП „СПТО“, е целесъобразно да бъде създадено дългосрочно партньорство с обществен оператор на завод за МБТ на отпадъци, а Консултантът трябва да подпомогне ОП „СПТО“ да реализира тази задача. Тази задача включва, наред с другото, следните дейности: 154.2.7. Задача 7 – Бизнес управление 15

4.2.8. Задача 8 – Подпомагане на финансовото управление и ефективност 16

4.2.9. Задача 9 - Обществена осведоменост и връзки с клиентите. 18

4.2.10. Задача 10 - Съдействие за създаването на система за осигуряване на качеството 19

4.3 Времеви график 20

4.4. Управление на проекта 21

4.4.1. Отговорен орган за възлагане на поръчката. 21

4.4.2. Управленска структура 21

4.4.3. Информация и документи, които трябва да бъдат предоставени от Възложител и/или чрез него от други страни. 22

5. ЛОГИСТИКА И ГРАФИК 22

5.1 Място на изпълнение 22

5.2 Стартова дата и срок на изпълнение 22

6. ИЗИСКВАНИЯ 22

6.1.2. Други експерти 25

6.1.3. Помощен персонал и персонал за спомагателни дейности 26

6.2 Офис 26

6.3 Спомагателни услуги, които трябва да бъдат предоставени от Консултанта 26

6.4 Оборудване 27

6.5 Разходи за обучение/семинари 27

7. ДОКЛАДИ 27

7.1 Изисквания към докладите 27

7.2 Предоставяне и одобрение на докладите 30

7.3 Изисквания за визуализация 318. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 31

8.1 Дефиниране на показателите 319. ПРИЛОЖЕНИЯ 32

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Страна бенефициент


Страната, за която е предназначена настоящата техническа помощ е Република България.

Столична община

ул. “Московска” № 33

телефон: +359 2 980 9851

факс: +359 2 980 9870


Бенефициенти са:

  • Дирекция за управление на отпадъците към Столична община

  • Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)

  • Гражданите на София

1.2 Възложител


Столична община

ул. “Московска” № 33

телефон: +359 2 980 9851

факс: +359 2 980 9870


1.3 Относима информация


Столична община – обща информация

Република България е разделена на 28 области и една от тях е област София идентична със Столична община (СО).

Столична община с център град София се намира в област София, на надморска височина от около 550 м и с площ 1342 км2. Столична община включва 4 града - София, Банкя, Нови Искър и Бухово, 34 села и 4 квартала в рамките на строителните граници - Челопечене, Ботунец, Кремиковци и Сеславци. Град София има още 3 квартала в рамките на строителните граници, но са отделни като територии - Суходол, Филиповци и Требич. Град Нови Искър включва 4 квартала - Курило, Кумарица, Славовци и Гниляне, и град Банкя разполага с 4 квартала - Вердикал, Градоман, Михайлово и Бели бряг.

Територията на областта е разделена на 24 административни района, показани на фигурата по-долу, в съответствие със Закона за административно-териториалното деление на България. По отношение на териториалния обхват е идентична със Столична община с административен център град София, който е столица на България и служи като най-голям политически, икономически и културен център.group 1

Население и количество образувани отпадъци

Населението на общината е 1.256 милиона души (източник НСИ, 2014 г.). Количеството на образуваните отпадъци възлиза на 610 584 000 тона (2014 г.), който съответства на норма на генериране 486 тона на човек годишно (еквивалентно на 1,33 кг / човек / ден).Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница