Примерен календарен планДата25.10.2018
Размер233 Kb.

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН


за обучението по математика в 8. клас (4 часа седмично)

Съгласно учебния план в 8. клас математиката се изучава със 136 часа (34 седмици по 4 часа седмично). В учебника са разработени 121 урока (теми), в това число и контролните работи. Предлагаме един примерен календарен план по месеци и учебни седмици за разпределение на часовете. Резервните часове са предвидени за подготовка на класните работи, за класните работи, както и за някои теми от годишния преговор.


Месец

Седмица

Тема

Тип на урока


1.

с

е

пт

е

мв

р

и1.
  1. Цели изрази


обобщ.

2.
  1. Уравнения


обобщ.

3.
  1. Неравенства


обобщ.

4.
  1. Еднакви триъгълници


обобщ.

5.

2.
  1. Успоредник, трапец


обобщ.

6.
  1. Триъгълници и четириъгълници


обобщ.

7.
  1. Можем ли сами (Тест входно ниво)

8.
  1. Ирационални числа. Квадратен корен


н. зн.

9.

о

к

то

м

вр

и


3.
  1. Свойства на коренуването


н. зн.

10.

10. Упражнение


упр.

11.

11. Упражнение


упр.

12.

12. Преобразуване на изрази


упр.

13.

4.

13. Дотук знаем


обобщ.

14.

14. Дотук знаем

обобщ

15.

15. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения

н. зн.

16.

16. Формула за корените на квадратното уравнение

упр.

17.

5.

17. Упражнение

упр.

18.

18. Упражнение

упр.

19.

19. Уравнения свеждащи се до квадратни чрез полагане

н. зн.

20.

20. Приложения, на квадратните уравнения

упр.

21.

6.

21. Задачи, които се решават с помощта на квадратни уравнения

н. зн

22.

22. Дотук знаем

обобщ.

23.

23. Дотук знаем

обобщ.

24.

24. Можем ли сами
25.

7.

25. Вектор

н. зн.

26.

26. Събиране и изваждане на вектори

н. зн.

27.

27. Умножение на вектор с число

н. зн.

28.

28. Упражнение

упр.

29.

н

о

ем

в

ри

8.

29. Делене на отсечка в дадено отношение

н. зн.

30.

30. Средна отсечка в триъгълник

н. зн.

31.

31. Упражнение

упр.

32.

32. Упражнение

упр.

33.

9.

33. Медицентър на триъгълник

н. зн.

34.

34. Упражнение

упр.

35.

35. Упражнение

упр.

36.

36. Средна основа на трапец

н. зн.

37.

10.

37. Средна основа на трапец

н. зн.

38.

38. Дотук знаем

обобщ.

39.

39. Дотук знаем

обобщ.

40.

40. Можем ли сами
41.

11.

41. Координатна система (Преговор)

обобщ.

42.

42. Функционална зависимост

н. зн.

43.

43. Таблично и графично задаване на функции

н. зн.

44.

44. Права пропорционалност

н. зн.

45.

д

е

ке

м

вр

и


12.

45. Графика на права пропорционалност

н. зн.

46.

46. Обратна пропорционалност. Графика

н. зн.

47.

47. Линейна функция. Графика

н.зн.

48.

48. Упражнение

упр.

49.

13.

49. Упражнение

упр.

50.

50. Взаимно положение на графики на линейни функции

н.зн.

51.

51. Графика на функцията y = ax2

н.зн.

52.

Подготовка за класна работа

обобщ

53.

14.

Подготовка за класна работа

обобщ

54.

Класна работа
55.

52. Графики на някои функции

н.зн.

56.

53. Графично представяне на решенията на уравнение

н.зн.

57.

я

н

уа

р

и15.

54. Дотук знаем

обобщ.

58.

55. Дотук знаем

обобщ.

59.

57. Осева симетрия

н.зн.

60.

58. Свойства на осевата симетрия

н.зн.

61.

16.

59. Ротация

н.зн.

62.

60. Свойства на ротацията

н.зн.

63.

61. Централна симетрия

н.зн.

64.

62. Транслация. Еднаквости

н.зн.

65.

17.

63. Дотук знаем

обобщ.

66.

64. Дотук знаем

обобщ.

67.

65. Уравнения от първа степен с две неизвестни

н.зн.

68.

66. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване

н.зн.

69.

ф

е

вр

у

ар

и


18.

67. Изследване на решенията на система линейни уравнения

н.зн.

70.

68. Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения

н.зн.

71.

69. Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране

н.зн.

72.

70. Упражнение

упр.

73.

19.

71. Упражнение

упр.

74.

72. Параметрични системи линейни уравнения с две неизвестни

н.зн.

75.

73. Задачи, които се решават чрез системи линейни уравнения

н.зн.

76.

74. Дотук знаем

обобщ.

77.

20.

75. Дотук знаем

обобщ.

78.

76. Системи линейни неравенства с едно неизвестно
79.

77. Приложение на системи линейни неравенства

н.зн.

80.

78. Неравенствата |ax + b |< c и |ax + b| > c

н.зн.

81.

21.

79. Използване на графики на функции при решаване на неравенства

н.зн.

82.

80. Дотук знаем

обобщ.

83.

81. Дотук знаем

обобщ.

84.

82. Можем ли сами
85.

м

а

рт

22.

83. Окръжност. Допирателни

н.зн.

86.

84. Диаметри и хорди в окръжност

н.зн.

87.

85. Взаимно положение на две окръжности

н.зн.

88.

86. Дъга от окръжност. Централен ъгъл

н.зн.

89.

23.

87. Вписан ъгъл

н.зн.

90.

88. Упражнение

упр.

91.

89. Упражнение

упр.

92.

90. Периферен ъгъл

н.зн.

93.

24.

91. Упражнение

упр.

94.

92. Упражнение

упр.

95.

93. Ъгли, чиито рамене пресичат окръжност

н.зн.

96.

94. Упражнение

упр.

97.

25.

95. Упражнение

упр.

98.

96. Окръжност, описана около триъгълник

н.зн.

99.

97. Упражнение

упр.

100.

98. Вписана окръжност

н.зн.

101.

а

п

ри

л


26.

99. Външно вписани окръжности

обобщ.

102.

100. Упражнение

упр.

103.

101. Упражнение

упр.

104.

102. Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълника

н.зн.

105.

27.

103. Четириъгълник, вписан в окръжност

н.зн.

106.

104. Упражнение

упр.

107.

105. Четириъгълник, описан около окръжност

н.зн.

108.

106. Дотук знаем

обобщ.

109.

28.

107. Дотук знаем

обобщ.

110.

108. Можем ли сами
111.

109. Геометрично място на точки

н.зн.

112.

110. Геометрично място на точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл

н.зн.

113.

м

а

й29.

111. Построяване на допирателни към окръжност. Общи допирателни на две окръжности

н.зн.

114.

112. Приложение на геометричните места на точки

н.зн.

115.

113. Упражнение

упр.

116.

114. Упражнение

упр.

117.

30.

Подготовка за класна работа

обобщ.

118.

Подготовка за класна работа

обобщ.

119.

Класна работа

120.

115. Квадратно уравнение


обобщ.

121.

31.

115. Квадратно уравнение


обобщ.

122.

116. Функции


обобщ.

123.

116. Функции


обобщ.

124.

117. Системи уравнения и неравенства


обобщ.

125.

32.

117. Системи уравнения и неравенства


обобщ.

126.

118. Окръжност и ъгъл


обобщ.

127.

118. Окръжност и ъгъл


обобщ.

128.

119. Забележителни точки в триъгълника


обобщ.

129.

ю

н

и33.

119. Забележителни точки в триъгълника


обобщ.

130.

120. Вписани и описани четириъгълници


обобщ.

131.

120. Вписани и описани четириъгълници


обобщ.

132.

121. Можем ли сами

133.

34.

121. Можем ли сами

134.135.136.

Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница