Примерен тест по математика за 4 клас за прием в пмг „яне сандански”Дата23.07.2016
Размер42.38 Kb.
#2009
П Р И Р О Д О М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Г И М Н А З И Я " Я Н Е С А Н Д А Н С К И “

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС

ЗА ПРИЕМ В ПМГ „ЯНЕ Сандански”

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ

  1. Колко е 35 – 15:5 ?

А) 7 Б) 20 В) 32 Г) 3 Д) 4


  1. С колко различни букви е написана думата ОЛИМПИАДА ?

А) 8 Б) 9 В) 7 Г) 5 Д) 6


  1. Колко е неизвестното умаляемо  - 173 = 258 ?

А) 431 Б) 85 В) 173 Г) 331 Д) 421


  1. Торта за рожден ден е украсена с 6 свещички. Една свещичка изгаря за 11 минути. За колко минути ще изгорят всички свещички, ако са запалени едновременно?

А) 66 Б) 17 В) 11 Г) 5 Д) 22
5 зад. Кои три цифри трябва да се задраскат в числото 2416375, така , че от остана-

лите цифри, без да се разместват, да се получе възможно най – малко число ?

А) 1,2,3 Б) 2,4,6 В) 2,4,7 Г)4,5,6 Д) 5,6,7
6 зад. На пейка седят Ани, Катя, Ники и Дани. Катя седи до Ани, но не до Ники. Ники не е до Дани. До Дани седи :

А) Ани Б) Катя В) Ники Г)Ани или Катя Д) Катя или Ники


7 зад. Ако 3 кг портокали струват колкото 2 кг мандарини, а 3 кг мандарини струват колкото 1 кг киви, колко килограма портокали може да се купят с парите за 2 кг киви.

А) 2 Б) 4 В) 6 Г) 3 Д) 9


8 зад. Даниел има в джоба си една банкнота от 5 лв, една от 2лв и една монета от 1 лв. Коя от посочените суми не може да заплати Даниел без да му върнат ресто ?

А) 3 лв Б) 4 лв В) 6 лв Г) 7 лв Д) 8 лв


9 зад. Сборът на цифрите на липсващото число в редицата 7,16,25,? ,43,52 е ?

А) 34 Б) 7 В) 9 Г) 2 Д) 610 зад. Стойността на израза (((48 + 48 : 4) : 10 4) : 2 1).100

А) 0 Б) 100 В) 200 Г) 300 Д) 400


11 зад. Числото x в израза 2+4+6+8+· · · + 1990 = 1 + 3 + 5 + 7 + · · · + 1989 + x е равно на:

А) 999 Б) 998 В) 995 Г) 1990 Д) 1890


12 зад. Колко килограма хляб може да се получи от 300 кг пшеница, ако от 5 кг зърно се получава 4 кг брашно, а от 2 кг брашно се получава 3 кг хляб?

А) 220 Б) 240 В) 280 Г) 300 Д) 360


13 зад. Частното на числата 16161616 и 8 е равно на:

А) 2222 Б) 20222 В) 202022 Г) 2020202 Д) 20202020


14 зад. Намерете неизвестното x от равенството 1423 − ( x – 27 ) = 2.700 .

А) 20 Б) 30 В) 40 Г) 50 Д) 60
15 зад. Произведението от цифрите на произведението на числата 27, 3 и 2004 е:

А) 0 Б) 144 В) 240 Г) 288 Д) 16524


16 зад. Ако 17 3.x 8, то 17 3.x е равно на:

А) 42 Б) 34 В) 26 Г) 25 Д) 20


17 зад. Контейнер с ябълки тежи 3 тона. Теглото на контейнера е 1 тон и 180 килограма. Колко тежат ябълките?

А) 3 т Б) 2 т и 180 кл В) 1 т и 820 кл. Г) 1 т и 180 кл Д) 820 кл


18 зад. Произведенията на трите числа от втори ред, втори стълб и двата диагонала

са равни. Сборът на числата a , b , c и d е равен на сбора на останалите числа. Кое е числото b?

А) 5 Б) 6 В) 15 Г) 25 Д) 35

autoshape 7autoshape 6autoshape 5autoshape 4autoshape 3

autoshape 81

a

4

12

b

c

autoshape 9d

2

36

autoshape 10


19 зад. Колко са трицифрените числа, които стават девет пъти по-малки след

зачертаване на средната им цифра?

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 Д) 5
20 зад. На фигурите A, Б, В и Г са показани правоъгълник, триъгълник и кръг подредени по различни начини. На коя фигура правоъгълникът е най-отдолу, а кръгът – най-отгоре?

group 11

А) На фиг. Б Б) На фиг. А В) На фиг. Г Г) На фиг. В Д) На никоя


ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР
21 зад. Стефан решил 3 пъти повече задачи от Коко. Коко решил 12 задачи по-малко от Стефан. По колко задачи е решил всеки от тях?

Отговор:..............................................................


22 зад. Правоъгълна картина с размери 35 см дължина и 27 см ширина е поставена в рамка. Дебелината на рамката е 5 см. Намерете обиколката на рамката.

Отговор:..............................................................


23 зад. Ако ученик купи 11 тетрадки, то ще му останат 5 лв, а за да купи 15 тетрадки не му достигат 7 лв. Колко лева има ученикът?

Отговор:..............................................................


ЗАДАЧИ С ПОДРОБНИ РЕШЕНИЯ
24 зад. От кошницата с орехи Пипи взела половината и още един орех. После Аника взела половината от останалите и още 2 ореха. Накрая Господин Нилсон взел половината от останалите и последните 3 ореха. Колко ореха е имало в началото и по колко е взел всеки?
25 зад. За номерирането на страниците на детска книжка са използвани 127 цифри. Колко страници съдържа книжката, ако първата страница, на която е написан номер, е трета?


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница