Примерен вход: 2 4 18 33 96 7 0 примерен изход: 120 2Дата23.07.2016
Размер44.57 Kb.

 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата естествено число К. Програмата да извежда всички трицифрени числа, сумата от цифрите на които е равна на числото К. 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата две естествени числа М и N, (M 1. Да се състави програма, която намира и извежда всички трицифрени числа, които нямат в записа си цифра нула и са кратни на всяка своя цифра. 1. Да се състави програма, която извежда на екрана всички четирицифрени числа, сумата от цифрите, на които е двуцифрено четно число. 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата цели положителни числа. За край на въвеждането да служи числото нула. Програмата да намира и извежда сумата на четните и броя на нечетните от въведените числа.

   1. примерен вход: 2 4 18 33 96 7 0 примерен изход: 120 2

   2. примерен вход: 1 5 33 9 7 0 примерен изход: 0 5 1. Да се състави програма, която извежда на екрана всички трицифрени числа, сумата от цифрите на които е двуцифрено нечетно число. 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата цели положителни числа. За край на въвеждането да служи числото нула. Програмата да намира и извежда най-голямото от тях, което е нечетно число. В случай, че въведените числа са само четни, да се изведе подходящо съобщение.

   1. примерен вход: 2 4 18 33 96 7 0 примерен изход: 33

   2. примерен вход: 6 4 18 16 0 примерен изход: няма четни числа 1. Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата цели положителни числа. За край на въвеждането да служи числото нула. Програмата да намира и извежда най-голямото от тях, което е четно число. В случай, че въведените числа са само нечетни, да се изведе подходящо съобщение.

   1. примерен вход: 2 4 18 33 96 7 0 примерен изход: 96

   2. примерен вход: 7 5 19 15 0 примерен изход: няма нечетни числа 1. Напишете програма, която пресмята сумата на всички цели числа от интервала [m, n], които са кратни на 3 и са по-големи от 3 и по-малки от 15. 1. Напишете програма, която въвежда числа от клавиатурата дотогава, докато не се въведе 0 и намира колко от тях са положителни. 1. Да се напише програма, която намира всички четирицифрени числа от интервала [m, n], на които като се задраска цифрата на стотиците, се делят на 11 (m и n са дадени естествени числа, m < n). 1. Напишете програма, която въвежда числа от клавиатурата дотогава, докато не се въведе 0 и намира произведението на положителните измежду тях. 1. Напишете програма, която въвежда цели числа от клавиатурата дотогава, докато не се въведе 0 и определя колко от тях са двуцифрени четни числа. 1. Напишете програма, която определя броя на всички цели положителни трицифрени числа, които при премахване на средната цифра се делят на три без остатък. 1. Напишете програма, която определя броя на всички цели положителни четирицифрени числа, които при отстраняване на цифрата на стотиците се делят на три без остатък. 1. Напишете програма, която въвежда цяло число K и като резултат намира броя на числата в диапазона от 100 до 999 (трицифрено), за които сумата от цифрите им се дели на К. 1. Напишете програма, която въвежда числа дотогава, докато не се въведат две поредни отрицателни числа и намира сумата им. 1. Напишете програма, която въвежда числа дотогава, докато не се въведе първо отрицателно число и намира броя на въведените положителни числа до момента.


 1. Да се напише програма, която намира всички цели двуцифрени числа от интервала [m, n], в записа на които участва цифрата 5 (m и n са дадени естествени числа, m < n). 1. Да се напише програма, която проверява дали сумата от цифрите на дадено естествено трицифрено число е кратна на 3.


 1. Да се напише програма, която намира всички цели трицифрени числа от интервала [m, n], цифрите на които са различни (m и n са дадени естествени числа, m < n). 1. Да се напише програма, която намира всички цели трицифрени числа от интервала [m, n], в записа на които участва цифрата 6 (m и n са дадени естествени числа, m < n). 1. Напишете програма, която въвежда числа дотогава, докато не се въведе числото 0 и намира броя на въведените нечетни числа до момента.
 1. Да се напише програма, която намира всички цели трицифрени числа от интервала [m, n], в записа на които участва цифрата 8(m и n са дадени естествени числа, m < n).
 1. Напишете програма, която въвежда цели числа от клавиатурата дотогава, докато не се въведе 0 и определя колко от тях са едноцифрени четни числа. 1. Да се състави програма, която намира и извежда всички двуцифрени числа, които нямат в записа си цифра две и са кратни на всяка своя цифра.
 1. Да се състави програма, която извежда на екрана всички четирицифрени числа, сумата от цифрите на които е двуцифрено четно число.
 1. Напишете програма, която въвежда числа от клавиатурата дотогава, докато не се въведе 0 и намира произведението на четните числа измежду тях. 1. *Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата цяло число n и след него n на брой цели числа. Програмата да проверява има ли измежду тях последователни равни числа и извежда YES или NO в съответния случай.

   1. примерен вход: 4 примерен изход: NO

     1. 3 7 2 3

   2. примерен вход: 7 примерен изход: YES

     1. 15 2 2 2 4 2 19 1. *Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата цифра k, естествено число n и n на брой естествени числа. Програмата да извежда броя на онези числа от въведените, които са k-цифрени..

   1. примерен вход: 2 5 примерен изход: 3

     1. 3 25 33 134 18
 1. *Едно естествено число е съвършено, ако е равно на сумата от своите делители (без самото число). Например, 6 е съвършено, защото 6 = 1+2+3. Да се напише програма, която намира всички съвършени числа ненадминаващи дадено естествено число n.
 1. *Дадено е естествено число n (n > 1). Да се напише програма, която намира всички прости числа от интервала [2, n]. 1. *Да се напише програма, която проверява дали дадено естествено число е щастливо, т.е. едно и също е при четене отляво надясно и отдясно наляво.
 1. *Напишете програма, която въвежда цяло число N и определя коя е най-голяма цифра, съдържаща се в записа на числото.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница