Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цениДата22.07.2016
Размер167.06 Kb.
#574

Приложение 6 към Указания към получателите на финансова помощ за изпълнение на проекти


ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НА БАЗА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИпо ред

Видове разходи

Мерна единица

Единична цена с ДДС

/в лева/

1

2

3

4

Референтни цени за разходи по дейности

1

Транспортни разходи в страната

км. по пътен лист и съгл. наредба за командировките в страната (гориво)
по документ (билети)
2

Дневни в страната

бр. дни и съгл. наредба за командир. в страната

до 20,00

3

Нощувки в страната

бр. дни и съгл. наредба за командир. в страната

до 60,00

4

Разходи за наемане на чуждестранен лектор

на ден

до 500,00

5

Допълнителни външни експерти, лектори

на ден

до 200,00

6

Допълнителни външни изпълнители (анкети, интервюта)

на ден

до 150,00

7

Наем зала

на ден

до 300,00

8

Наем техника

на ден

до 150,00

9

Семинари, раб.срещи и т.н (копиране, кетъринг /само кафе-паузи или кафе-паузи и обяд/, наем зала, материали за обучение)

на обучаем за ден

до 80,00

10

Храна и кафе паузи за работните срещи, семинари, обучения в човекодни

човекодни

до 35,00

11

Кафе пауза при информационни събития, фокус групи и др.-кафе, напитки, дребни сладки

човекодни

до 15,00

12

Копирни услуги

брой страници

до 0,15

13

Външен изпълнител провеждане на семинари

за услуга

до 3 600,00

14

Външен изпълнител обучение на екипа

за услуга

до 2 800,00

15

Външен изпълнител обучение на местни лидери

за услуга

до 9 000,00

16

Външен изпълнител проучвания териториални, социални, икономически и др.

за услуга

до 20 000,00

17

Външен изпълнител подготовка и поддръжка на база данни

за услуга

до 4 000,00

18

Външен изпълнител за популяризиране и визуализация на проекта

за услуга

до 2 000,00

19

Външен изпълнител за изготвяне и входиране на проект

за услуга

до 9 600,00

20

Външен изпълнител организация задгранично пътуване

за услуга, по документ
21

Транспортни разходи в чужбина - самолетни и др. билети

по документ
22

Транспортни разходи в чужбина - местен транспорт

по фактура, с отразен № на договора, доклад и/или документ от посетен МИГ в чужбина
23

Транспортни разходи в чужбина - собствен транспорт

съгласно Наредбата за командировките в чужбина, доклад и/или документ от посетен МИГ в чужбина
24

Нощувки в чужбина

бр. дни и съгласно Наредбата за командировките в чужбина
25

Дневни в чужбина

бр. дни и съгласно Наредбата за командировките в чужбина
26

Разходи за преводачески услуги

бр.дни

до 240,00

27

Разходи за преводачески услуги

бр. страница

до 20,00

28

Разходи за информационни кампании/медийно отразяване на проекта

Общо

до 1 500,00

29

Външен изпълнител - интернет страница и лого

за услуга

до 1 800,00

30

Външен изпълнител - изработване и монтаж на табели/табла

за услуга

до 1 200,00

31

Външен изпълнител – подготовка на информационна брошура и др. материали за печат

за услуга

до 1 600,00

32

Стикери, листовки, анкетни карти

Брой

до 0,60

33

Брошури,бюлетини,дипляни и плакати (50/70)

Брой

до 5,00

34

Рекламен постер и обяви

Брой

до 10,00

35

Излъчване в медидии-рубрика кабелна телевизия

Брой

до 200,00

36

Публикации в местен/ областен вестник

Брой

до 250,00

37

Филм за лидер

Брой

до 2 000,00

38

Отпечатване на стратегия за местно развитие

Брой

до 6,00

39

Държавни, нотариални такси

Брой

до 500,00

40

Правни услуги

за услуга

до 2 300,00

41

Такси за участие в изложения, форуми, конференции

Брой

до 350,00

Референтни цени за разходи за персонала по проекта

42

Разходи за заплащане на експерт 1

на ден

до 200,00

43

Разходи за заплащане на експерт 2

на ден

до 200,00

44

Разходи за заплащане на експерт 3

на ден

до 200,00

45

Разходи за заплащане на експерт 4

на ден

до 200,00

46

Разходи за заплащане на персонал (координатор)

на ден

до 200,00

47

Разходи за заплащане на персонал (технически асистент)

на месец

до 800,00

48

Транспортни разходи

км. по пътен лист и съгласно Наредбата за командировките в страната (гориво) или по документ (билети)
49

Дневни

бр. дни и съгласно Наредбата за командировките в страната

до 20,00

50

Нощувки

бр. дни и съгласно Наредбата за командировките в страната

до 60,00

Референтни цени за разходи за офис-оборудване и консумативи

51

Компютърна система (стационарен компютър и монитор)

бр.

до 1 800,00

52

Лаптоп

бр.

до 2 000,00

53

Принтер

бр.

до 600,00

54

Копирна машина

бр.

до 2 500,00

55

Скенер

бр.

до 400,00

56

Мултифункционално устройство - скенер, факс, принтер, копир

бр.

до 1 000,00

57

Телефон

бр.

до 70,00

58

Телефон/факс

бр.

до 360,00

59

Мултимедиен проектор

бр.

до 3 000,00

60

Екран

бр.

до 360,00

61

Мобилни телефони

бр.

до 150,00

62

Флипчарт

бр.

до 300,00

63

Фотоапарат

бр.

до 800,00

64

Видеокамера

бр.

до 1 000,00

65

Обзавеждане на работно място (бюро, стол, шкаф, контейнер)

бр.

до 1 500,00

66

Бюра

бр.

до 300,00

67

Офис столове

бр.

до 150,00

68

Шкаф за документи

бр.

до 350,00

69

Каса за документи

бр.

до 500,00

70

Контейнер за бюро

бр.

до 175,00

71

Маса за срещи

бр.

до 1 000,00

72

Посетителски столове

бр.

до 70,00

73

Кошчета

бр.

до 10,00

74

Калкулатор

бр.

до 30,00

75

Машина подвързване спирала

бр.

до 350,00

76

Рутер

бр.

до 220,00

77

Флаш памет

бр.

до 40,00

78

Климатик

бр.

до 1 800,00

79

UPS

бр.

до 300,00

80

Разходи за оперативното функциониране на офиса

за месец

до 250,00

81

Интернет услуги

за месец

до 30,00

82

Телефонни услуги

за месец

до 150,00

83

Ел. eнергия (без отопление)

за месец

до 50,00

84

Вода

за месец

до 20,00

85

Отопление, включително с ел. eнергия

за месец

до 150,00

86

Счетоводни услуги-абонамент

за месец

до 300,00

87

Канцеларски материали-офис консумативи

за месец

до 100,00

88

Софтуер ms office стандартен пакет

бр.

до 400,00

89

Софтуер антивирусен

бр.

до 165,00

Референтни цени за разходи на човекоден

90

Обучение без обяд с кафе-паузи
от 5,00 до 20,00

91

Обучение с обяд и с кафе-паузи
от 20,00 до 40,00

92

Организационни разходи за провеждане на срещи и обучения на обучаем (копиране, кетъринг (само кафе-паузи или кафе-паузи и обяд), наем зала, материали за обучение)
от 40,00 до 70,00

93

Материали за участници в обучение
от 5,00 до 20,00
Посочените в таблицата референтни цени са препоръчителни.

При отклонение от тях, в посока увеличение, кандидатът следва да представи детайлна обосновка за необходимостта от

по-високата стойност на разхода.
отКаталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница