Примерно годишно разпределение по математика за класстраница1/3
Дата26.09.2018
Размер436.79 Kb.
  1   2   3
Училище ......................................... Град...........................................................

Утвърждавам:...........................................

Директор: .................................................

(име и фамилия)


ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ................/................. ГОДИНАУроци за нови знания

НЗ

48 часа

Уроци за упражнения и практически дейности

У

30 часа

Уроци за обобщение и преговор

О

18 часа

Уроци за контрол и оценка

К

7 часа

Резерв учебно време
5 часа


Годишен хорариум: 108 часа

Срочен: І срок – 54 часа

ІІ срок – 54 часа

Изготвил: .................................

(име и фамилия)Срок

Тема

на урочната единица

Вид
на урока


Очаквани резултати

(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма


Нови
понятия


Контекст и дейности

(за всеки урок)

Оценяване по теми
и/или раздели


Забележка

(дидактически

средства,
преструкту-
риране на учебно съдържание и др.)


Месец

Седмица

на ученика
по целите на урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Mетоди
и инструмен-
тариум

Форми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
Начален преговор


1. Цели изрази

обобщение

Да знае формулите за съкратено умножение и да умее да ги прилага при тъждествени преобразования на изрази.
преговор на операциите с цели изрази и на тъждествените преобразования с тях
решаване на задачи

писмена


2. Уравнения

обобщение

Да умее да решава уравнения от вида:

ax + b = 0

f(x).g(x) = 0

|ax + b| = cи свеждащите се до тях.
прилагане на методите за решаване на уравнения
решаване на задачи

писмена


3. Неравенства

обобщение

Да умее да решава неравенства, свеждащи се към линейни.
прилагане на методите за решаване на неравенства
решаване на задачи

писмена


4. Еднакви триъгълници

обобщение

Да знае признаците за еднаквост на триъгълници и да умее да ги прилага.
прилагане на признаците за еднаквост на триъгълници
решаване на задачи

писмена


5. Успоредници

обобщение

Да знае определението за успоредник, елементите му, видовете успоредници, техните свойства и да умее да използва твърдения, свързани с тях.
прилагане на свойствата на успоредника, правоъгълника, ромба и квадрата
решаване на задачи

писмена


6. Триъгълници
и четириъгълници

обобщение

Да знае теоремите за неравенства между страни и между страни и ъгли в триъгълник и да умее да ги прилага.
решаване на задачи
решаване на задачи

писмена


7. Можем ли сами

контрол и оценкарешаване на тест
решаване на задачи

писмена
КОМБИНАТОРИКА


8. Умножение и събиране на възможности

нови знания

Да умее да пресмята възможности по правилата за събиране и за умножение.

съединение без

повторениепресмята възможности по правилата за събиране и за умножение
решаване на задачи

писмена


9. Пермутации, вариации

нови знания

Да умее да пресмята пермутации и вариации.

пермутации без

повторение от n

елемента,

вариации без

повторение от n елемента k-ти клас


пресмята пермутации и вариации
решаване на задачи

писмена


10. Комбинации

нови знания

Да умее да пресмята комбинации без

повторение.комбинации без

повторение от n

елемента k-ти клас, граф-дърво


пресмята комбинации без повторение
решаване на задачи

писмена


11.Упражнение

упражнение
упражнение

решаване на задачи
решаване на задачи

писмена
ВЕКТОРИ


12. Вектор

нови знания

Да знае понятието вектор и понятията, свързани с него.

насочена отсечка,

вектор,


нулев вектор,

дължина на вектор,

посока на вектор,

еднопосочни вектори,

противопосочни

вектори,


равни вектори,

противоположни

вектори


решаване на задачи

история и цивилизации, физика и астрономия

решаване на задачи

писмена


13. Събиране и изваждане на вектори. Свойства

нови знания

Да умее да събира и изважда вектори.

сбор на вектори,

разлика на вектори
събиране и изваждане на вектори
решаване на задачи

писмена


14. Упражнение

упражнениерешаване на задачи
решаване на задачи

писмена

решаване на задачи15. Умножение на вектор с число. Свойства

нови знания

Да умее в конкретна ситуация да представя вектор като линейна

комбинация на вектори.произведение на вектор

с число,


колинеарни вектори,

неколинеарни векторипредставяне вектор като линейна комбинация на вектори
решаване на задачи

писмена


16. Упражнение

упражнениерешаване на задачи
решаване на задачи

писмена
ТРИЪГЪЛНИК И ТРАПЕЦ


17. Делене на отсечка в дадено отношение

нови знания

Да умее да намира отношение на отсечки.

отношение на отсечки

намиране на отношение на отсечки
решаване на задачи

писмена


18. Средна отсечка в триъгълник

нови знания

Да знае понятието средна отсечка в триъгълник, свойствата ѝ и да умее

да ги използва.средна отсечка в

триъгълник
намиране на средна отсечка в триъгълник
решаване на задачи

писмена


19. Упражнение

упражнение

Да умее да открива и създава ситуации, свързани със средни отсечки.
решаване на задачи
решаване на задачи

писмена


20. Медицентър на триъгълник

нови знания

Да умее да прилага свойствата на медицентър на триъгълник.

медицентър на

триъгълникприлагане на свойствата на медицентър на триъгълник
решаване на задачи

писмена


21. Упражнение

упражнениерешаване на задачи
решаване на задачи

писмена


22. Трапец. Равнобедрен трапец

нови знания

Да умее да прилага свойствата на равнобедрен трапец.
прилагане на свойствата на равнобедрен трапец
решаване на задачи

писмена


23. Упражнение

упражнение

Да умее да разграничава твърденията от темата като необходими и

достатъчни условия.


решаване на задачи
решаване на задачи

писмена


24. Средна основа на трапец

нови знания

Да знае понятието средна отсечка (основа)

в трапец, свойствата ѝ


и да умее да ги

използва.средна отсечка (основа)

в трапец


намиране на средна отсечка (основа)

в трапец

решаване на задачи

писмена


25. Упражнение

упражнение

Да умее да образува отрицание на твърдения, съдържателно свързани

с темата.


решаване на задачи
решаване на задачи

писмена


26. Дотук знаем

обобщение

Да умее да анализира условието на твърдение и да избира подходящи

средства за доказателство.


решаване на задачи
решаване на задачи

писмена


27. Можем ли сами

контрол и оценкарешаване на тест
самостоятелна работа

писмена
КВАДРАТЕН КОРЕН


28. Ирационални числа. Квадратен корен

нови знания

Да знае понятието квадратен корен на неотрицателно число.


квадратен корен,

ирационално число,

реални числа,

подкоренна величина,

коренуване,

радикал


намиране на квадратен корен отчисло, което е точен квадрат

история и цивилизации

решаване на задачи

писмена


29. Свойства на квадратните корени

нови знания

Да знае свойствата на квадратен корен на неотрицателно число.
прилагане на свойствата на квадратен корен
решаване на задачи

писмена


30. Сравняване на квадратни корени

упражнение

Да умее да сравнява квадратни корени и изрази, съдържащи

квадратни корени. Знае приближена стойност на корен.


сравняване на квадратни корени
решаване на задачи

Каталог: Razpredelenia-Anubis -> 8klas
8klas -> Примерно годишно разпределение
8klas -> Годишно тематично разпределение
8klas -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
8klas -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовка


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница