Примерно годишно разпределение за подготвителна група/класстраница8/10
Дата21.01.2018
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: „Пижо и Пенда

ЗНС: Изработване на кукли Пижо и Пенда. Обиграване.

ЗНС: Игра „Кратунчовци“: разиграване на игри инсценировки с влагане на хумористичен елемент.
Март

22.


Български език

и литератураЗРС – Тема: „Изговаряме звуковете в думите“ – стр. 67

Звуков анализ. Откриване смислоразличителната функция на звуковете. Гатанка за косата („Аз съм гарга чудата, та ми няма крилата...“) от Асен Разцветников. Многозначност на думите (коса, син, гъба и др.).Тема: „Играем със звуковете в думите“ – допълнителен картон 39

ЗНС: Работа върху допълнителен картон 39 по посока на звуков анализ и развитие на умения за разделяне думите на срички. Акцент върху гласна ъ.

ЗНС: Индивидуална работа с децата по посока на развитие на умения за разделяне думите на срички.

ЗРС – Тема: „Пишем елементи на букви“ – стр. 68

Графична работа по посока развитие на фината моторика; умения за пространствено ориентиране и умения за ориентиране в ред за писане.ЗРС – Тема: „Отгатваме гатанки“ – стр. 69

Работа по посока на адекватното осмисляне на гатанките за кокичето (на Николай Соколов), за заека (Дядо Благо) и руската народна гатанка за ягодата. Игра: „Състезание за най-бързо отгатване на гатанки“.ЗНС – Тема: „Казваме и съчиняваме гатанки“ – допълнителен картон 40

Опит за възпроизвеждане на познати гатанки от децата по техните картинки и/или за съчиняване на нови за нарисуваните предмети (охлюв, гъбка, катеричка, лисица, роза, дърво, молив, телефон, петел, коте, топка и др.).
Март

22.


Математика


ЗРС 1 – Тема: „Число и цифра НУЛА“ – стр. 58

Изграждане на представа за числото нула, запознаване с нулата (римушка и гатанка за цифрата), детето открива нулата в графичен образ на обект, стимулиране на зрително-моторната координация чрез повтаряне на цифрата по пунктир.ЗРС 2 – Тема: „Число и цифра НУЛА“ – стр. 59

Затвърдяване на представа за число и цифра нула, стимулиране на зрително-моторната координация.ЗНС – Тема: „Число и цифра НУЛА“. Картон 18

Затвърдяване на представа за число и цифра нула, стимулиране на психомоторни умения.
Март

22.


Социален свят


ЗРС – Тема: „Знам какво ми е нужно и какво да правя, за да съм здрав“

Формиране на отношение към здравно-хигиенни норми и здравословен начин на живот.ЗНС – Тема: „Как се храня“. Картон 11 и 11а „Здравословно хранене“

Затвърдяване представите на децата за здравословно подбраните храни за закуска, обяд и вечеря.
Март

22.


Природен свят


ЗРС – Тема: „Плодове и зеленчуци“ – стр. 34

ЗНС – Тема: „Плодове и зеленчуци“ – стр. 34

Картон 5 „Игра на пазар“

Обогатяване на детските представи за различни видове плодове и зеленчуци.

Стимулиране на интереса на децата към разнообразието в природата.

Подвижна дидактична игра.

Игра с карти (от картона).

Ролева игра „Аз избрах круша, ти избери репичка“.


Март

22.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Палава ножица“

Формиране на умения за изработване на многослойна апликация.

Формиране на композиционни умения и на усет за цялостно цветово изграждане на апликацията.

Използване на техниките изрязване, прегъване и плисиране на цветни хартии.ЗНС – Тема: „Цветя за мама“

Апликиране чрез комбиниране на познати форми дву- и трислойна апликация.

Използване на нови и нетрадиционни материали.


Март

22.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Великденски яйца“

Овладяване на правилата за рязане с ножица по крива линия (овал).ЗНС – Тема: „Цветни клонки“ (природни материали, прежда, конци, хартиени ленти)

Украсяване на клонки от дървета с разнообразен подръчен материал.
Март

22.


Музика


ЗРС – Тема: „Хоро води, песен пее“

Възприемане и заучаване на народните песни: „Пиленце пее“, „Чушката люта“, „Посеяла баба леща“ – по избор на музикалния педагог.

Затвърдяване на представата за български народни инструменти – музикални примери от CD и таблата за фронтална работа.

ЗНС – Тема: „Хоро води, песен пее“

Заучаване и затвърдяване на народни песни по избор.

Диференциране и осъзнаване на видовете музика като народна и авторска чрез примери от детския репертоар.


Март

22.


Физическа

култура


ЗРС: Обучаваща ситуация. Игри за ориентиране на закрито: „Скрит предмет“, „Ориентиране по знаци“, „Следвай стрелките“.

ЗРС: Игрова ситуация. Игри за ориентиране на открито.

ЗНС: СПУИ с топка и подвижни игри.

Март

22.


Игрова

култура


Тема: „В света на мечтите“

ЗНС: „Това съм аз“ – игри етюди и инсценировки.

ЗНС: „Аз в моя свят“ – СРИ.
Март

23.


Български език

и литератураТема: „Какво назоваваме с думите“ – стр. 70

ЗРС: Използване на съществителни имена в речта. Съгласуване по род и число на думите в речта. Затвърдяване представа за понятия като превозни средства, цветя, птици и др.

ЗНС: Игра „Познай какво съм аз“.

Тема: „Пишем елементи на букви“ – стр. 71

ЗРС: Графична работа по посока на развитие на фината моторика; умения за пространствено ориентиране и умения за ориентиране в ред за писане.

ЗНС: Затвърдяват се и се развиват уменията, придобити по време на предшестващата регламентирана ситуация.

ЗНС – Тема: „Да посрещнем пролетта“ – стр. 72

Стихотворение „Деца и щъркел“ на Трайко Симеонов. Работа по посока на развитие на умения за изразителна диалогична актьорска реч и влизане в роля.ЗРС – Тема: „Как използваме думите“ – допълнителен картон 41

Актуализиране на адекватната интерпретация на познатите пословици „Сговорна дружина планина повдига“, „Добра дума железни врати отваря“; „Добра дума – златен ключ“, както и на фразеологизмите „Играя си с огъня“ и „Правя от мухата слон“.
Март

23.


Математика


ЗРС 1 – Тема: „Числото десет“ – стр. 60

Изграждане представа за числото десет, запознаване с десетката (римушка и гатанка за цифрата), стимулиране на зрително-моторната координация чрез повтаряне на цифрата по пунктир.ЗРС 2 – Тема: „Цифрата на числото десет – ДЕСЕТКА“ – стр. 61

Затвърдяване представа за числото десет и графичния му белег, откриване на цифрите на числата до десет в графичен образ на обект, стимулиране на психомоторни умения.ЗНС – Тема: „Десет и десетка“. Картон 19

Затвърдяване представа за числата до десет, умения за количествено и поредно броене в групи до десет обекта, стимулиране на зрително-моторната координация чрез изписване на цифрите по пунктир.
Март

23.


Социален свят


ЗРС – Тема: „Избирам подходящи дрехи, за да съм здрав“ – стр. 32

Обогатяване представите на детето за връзката между здравето и подходящото според времето и сезона облекло.ЗНС – Тема „Предназначението на видовете дрехи“ – дидактична игра „Пролет, лято, есен, зима“

Групиране на дрехи според изискванията на сезона.
Март

23.


Природен свят


ЗРС – Тема: „Игри сред природата“ – стр. 35

ЗНС – Тема: „Игри сред природата“ – стр. 35

Запознаване с различни природни материали (пясък, глина, камъчета, миди и др.).

Обогатяване на детския опит, свързан с възможностите за използването на разнообразни материали от природата.

Стимулиране на интереса на децата към разнообразието от природни материали.Март

23.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Сръчни ръчички“

Затвърдяване на уменията за двуслойна и многослойна апликация.

Използване на техниката изкъсване.

Формиране на умения за подбор и съчетаване на изобразителни елементи и цветово усещане.ЗНС – Тема: „Пролет в парка“

Двуслойна и трислойна апликация.

Използване на техниките изрязване, изкъсване и намачкване на цветни хартии.


Март

23.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Поставки за яйца“

Стимулиране на интереса към някои обекти от бита и тяхното създаване.ЗНС – Тема: „Великденска украса“

Създаване на естетичен продукт за удовлетворяване на собствените потребности и като задължителен реквизит за празник.
Март

23.


Музика


ЗРС – Тема: „Песни чудесни за дни интересни“

Актуализиране на представите за пролетните празници – Лазаровден, Цветница, Великден, и възприемане на песни за тях. Визуален материал в таблата за фронтална работа.ЗНС – Тема: „Песни чудесни за дни интересни“

Затвърдяване на представите и знанията за християнските празници Лазаровден, Цветница, Великден и подходящ репертоар за тях. Визуален материал в таблата за фронтална работа.
Март

23.


Физическа

култура


ЗРС: Игрова ситуация. Упражнения и игри за развиване на фината моторика и ориентиране в пространството.

ЗРС: Игрова ситуация. Скок на височина със засилване. Бягане през препятствия (медицински топки).

ЗНС: СПУИ с топка и подвижни игри по избор от децата.

Март

23.


Игрова

култура


Тема: „Звездите говорят“

ЗНС: „Аз съм филмова звезда“ – сюжетна игра.

ЗНС: „Звездите говорят“ – игра импровизация или етюд с отворен край.
Март

24.


Български език

и литератураЗРС – Тема: „Изговаряме звуковете в думите“ – стр. 73

Звуков анализ с акцент на откриване на пръв и последен звук в думите.ЗНС – Тема: „Играем със звуковете в думите“ – допълнителен картон 42

Работа върху допълнителен картон 42 по посока на звуков анализ и смислоразличителната функция на звуковете.ЗРС – Тема: „Играем със звуковете в думите“ – допълнителен картон 43

Работа върху допълнителен картон 42 по посока на звуков анализ и развитие на умения за разделяне думите на срички.ЗРС – Тема: „Пишем елементи на букви“ – стр. 74

Графична работа по посока на развитие на фината моторика; умения за пространствено ориентиране и умения за ориентиране в ред за писане.Тема: „Гледаме любими детски филми“ – стр. 75

ЗНС: Възприемане и беседа върху детски филм по избор, гледан съвместно в групата.

ЗНС: Изобразяване и разказване на момент по избор от филма.

Март

24.


Математика


ЗРС 1 – Тема: „Числата от едно до десет“ – стр. 62

Затвърдяване представите за числата до десет, разбиране на отношенията на наредба в числовата редица до десет.ЗРС 2 Тема: „Лабиринти с числа и знаци“ – стр. 63

Движение в лабиринти по зададен алгоритъм с числа и знаци.ЗНС – Тема: „Занимателни задачи“. Картон 20

Стимулиране развитието на нагледно-образното и логическо мислене на децата.
Март

24.


Социален свят


ЗРС – Тема: „При кого да отида на преглед или за медицинска услуга“ – стр. 33

Оценяване на представите на детето за връзката между здравето и професионалната дейност на хората с медицински професии.ЗНС – Тема: „Медицински прегледи“ – ролева игра „Медицински професии“

Затвърдяване представите и отношението на децата към труда на различни видове медицински работници.
Март

24.


Природен свят


ЗРС – Тема: „Пролет“ – стр. 36

ЗНС – Тема: „Пролет“ – стр. 36

Табло „Годишни сезони“

Обогатяване на представите за промени, които настъпват в природата през пролетта.

Развитие на детската наблюдателност и внимание.

Стимулиране на интереса на децата към промените в природата.

Създаване на положително отношение към природата и към нейната красота.

Развитие на умението за споделяне на резултати от проведени наблюдения.

Наблюдаване и описване на промени, които настъпват с растенията през пролетта в близкия парк или в двора на детската градина или на училището, използване на подходящи ситуации за наблюдаване на животни.

Назоваване на някои широкоразпространени в местната природа видове растения (дървета, храсти, треви).

Изпълняване на подвижната дидактична игра „Докосни растение“.

Изпълнение на играта „Цветове и звуци“.

Изпълнение на ролева игра „Аз се променям през пролетта“.Март

24.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Отпечатъци“

Запознаване с техниката печатане.

Усвояване на умения за изрязване на печати и тампони от различни материали – картоф, корк и др.

Изграждане на декоративна композиция чрез оцветяване чрез разреждане и печатане.ЗНС – Тема: „Роклята на Мими“

Изработване на тампони от картоф.

Проектиране и рисуване на десен за плат.

Развиване на творческото въображение.Март

24.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Познаваш ли геометричните фигури и цветовете“

Разпознаване и свързване на части от изображения по общи белези.ЗНС – Тема: „Моят град“

Колективно изпълнение на конструктивна задача с обемен дървен конструктор.
Март

24.


Музика


ЗРС – Тема: „Песен, марш, валс“

Възприемане и двигателно отмерване на „Марш“ (Фр. Шуберт) и „Валс“ (Ф. Лии), метроритмични упражнения с детски музикални инструменти.ЗНС – Тема: „Музикална класация“

Стимулиране и проява на личен избор, формиране на музикално-естетичен вкус. Осъзнаване на личната емоция, породена от общуване с музикалното изкуство.

Музикална импровизация с детски музикални инструменти.


Март

24.


Физическа

култура


ЗРС: Обучаваща ситуация. Прескоци на гимнастическа пейка.

ЗРС: Хвърляне с две ръце на голяма гумена топка в повдигната хоризонтална цел.

ЗНС: СПУИ – „Дама“, игри с въженца, обръчи и топки.

Март

24.


Игрова

култура


Тема: „Шегичка тук, шегичка там“

ЗНС: Импровизиран театрален спектакъл. Работа по сценарий

ЗНС: Игра драматизация по приказките за Хитър Петър.

ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Месец


Образователно

направление

Главна цел


Основни задачи


Април


Български език

и литература1. Знания, умения и отношения по водещо ядро „Подготовка за четене и писане“.


 1. Има отношение към книгата и се ориентира визуално в страниците .

 2. Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

 3. Точно възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии, елементи от букви.

Април


Математика


1. Оценяване на представите на децата за количествени, пространствени и времеви отношения между обектите и на умения за измерване на величини.


 1. Групиране на обекти по различни признаци, намиране мястото на елемент в числова редица до десет, сравняване и измерване на обекти по дадени параметри, разчитане на посоки и предметни ориентири на карта, назоваване на посоки и отношения между обекти в пространството.

 2. Назоваване на последователност и отношения на наредба на сезоните, работа с часовник и календар, сравняване и обозначаване на времеви отношения.

Април


Социален свят


1. Осъществяване на обучение по образователното съдържание към ядро „Културни и национални ценности“.


 1. Формиране на представи и отношение към национални и лични празници.

 2. Формиране на умение за съпоставяне на знанията за съдържанието и ритуалите, свързани с национални и лични празници.

Април


Природен свят


1. Обогатяване на представите на децата за някои природни феномени.


 1. Обогатяване на представите на децата за промени, които настъпват в поведението на животните през пролетта.

 2. Обогатяване на представите на децата за някои метеорологични и електромагнитни явления.

 3. Запознаване на децата с поведението на животните и с промените, които настъпват с растенията през деня и през нощта.

Април


Изобразително

изкуство


1. Развитие на творческото въображение.

2. Осъзнаване на връзката между изобразителното изкуство и художествената литература при създаване на творчески продукти. 1. Формиране на умения за ориентиране в приказния жанр и създаване на илюстрация.

 2. Формиране на умения за използване на цвета като изразно средство при довършване на илюстрация и изработване на маски.

 3. Използване на художествената литература при моделирането и развитие на умения за използване на графични елементи при подгоговка за писане.

Април


Конструктивно-

технически и

битови дейности


1. Диагностика на усвоени конструктивно-технически умения.

 1. Диагностика на изходно ниво за овладени Държавни образователни изисквания по направлението.

Април


Музика


1. Употреба на музиката за развитие на музикално-слуховия, двигателния, интелектуалния и творческия потенциал на детската личност.


 1. Достъп и създаване на широки музикално-слухови представи за звучене на видове и жанрове музика и нейното приложение в живота.

 2. Актуализиране на слуховите, визуалните и интелектуалните представи и знания за класически и детски музикални инструменти, тяхното звучене и активно музициране с тях.

Април


Физическа

култура


1. Формиране на игрови и социално-комуникативни умения.

 1. Овладяване на набор от подвижни игри.

 2. Развиване на мотивация за постижение.

Април


Игрова култура


1. Подпомагане процесите на овладяване на знаковата функция от детето чрез съучастие и сътворчество със средствата на играта.

2. Пресъздаване на пролетни фолклорни обреди и обичаи в игров и приложен план.

3. Възпитаване на естетически усет и вкус чрез включване на елементи от природния свят в игровата активност на детето.


 1. Стимулиране процесите на социализация и подпомагане овладяването на знаковата функция със средствата на играта.

 2. Обогатявяне представите на децата за пролетния фолклорен цикъл и приобщаване към социалния живот на общността чрез включване в реализацията на пролетни обреди и обичаи.

 3. Създаване на насоченост за използване на природен материал като игрово средство при създаване на естетически издържан продукт.

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – МЕСЕЦ АПРИЛ


Месец/

учебна

седмица

Образователно

направление


Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница