Примерно годишно тематично разпределениеДата12.03.2018
Размер310.94 Kb.
#62713

УТВЪРДИЛ


Директор: ..........................................................

(име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. класпо ред

Учебна седми­ ца по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови

поня­тия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Учебни ресурси

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

32 седмици по 1 час седмично

ДИАГНОСТИКА

1

1

ЗНАМ И МОГА ОТ ПЪРВИ КЛАС


диагностика на знанията и уменията на учениците в началото на 2. клас

Посочва различни материали за изработване на изделия;

Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение;

Посочва правилните и безопасни начини за работа с инструментите и материалите;
Решава входящ тест.

Получава инструкции за безопасна работа с материали и инструменти.Оценяване на входящия тест. Уводен инструктаж за безопасна работа с материали и инструменти.

Използва се тест за входно ниво от албум по ТП за 2 клас.

електронен вариант2

2

РАБОТА С ХАРТИЯ.

Вълшебна книжка

за затвърдяване

Свързва получаването на хартията и картона с изразходване на природни ресурси;

Прилага начини за обработка на хартия;

Обяснява ползата от разделното събиране на отпадъци;

Посочва значението на непрекъснатата дебела и прекъсваната тънка линии в графични изображения


Актуализиране на знания за получаване на хартия и че за това се използват природни ресурси, Запознаване с начини за поправка на повредени книги и тетрадки.

Самостоятелна практическа дейност за изработване на вълшебна книжка.
Самооценяване на изделието и оцветяване на съответния знак в албума

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

Използва се тест за входно ниво от албум по ТП за 2 клас.


3

3

РАБОТА С КАРТОН. Седмична програма

за нови знания

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки на отворени кутии;

Посочва значението на непрекъснатата дебела и прекъсваната тънка линии в графични изображения

Оценява своята работа и работата на другите по зададени критерии


Усвоява знания за разгъвките на кутии

провежда опит за издържливост на хартия и картон.

Самостоятелна практическа дейност за изработване на поставка за седмична програма


Оценяване на изделието и на знанията за разгъвките.

Възможност учениците да оценят своите и на съучениците си поставки за седмична програма.
учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


4

4

ДА НЕ ЗАБРАВИМ

Празничен календар


за затвърдяване

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки на отворени кутии;

Посочва значението на непрекъснатана дебела и прекъсваната тънка линии в графични изображенияУсвояване на знания за празниците,

Самостоятелна практическа дейност за изработване на празничен календар
Оценяване на изделията и на работата на класа като цяло.

Оценява се пълнота и прецизност на работа.
учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


5

5

ПРОФЕСИИ-ТЕ СА НАВСЯ-КЪДЕ

Игра „Познай професията“

за нови знания

Посочва значимостта на всяка професия за общността;

Разбира, че за труда си хората получават заплащане;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.


Узвояване знания за значимостта на всяка професия и че за труда си хората получават заплащане.

Самостоятелна практическа дейност за изработване на забавна книжка „Познай професията“Оценяват се знанията за значимостта на всяка професия

Точно и последователно извършени технологични операции. Възможност учениците да оценят своята работа по уточнените преди това критерииучебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


6

6

ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУХА

Коптермен

за затвърдяване

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки;

Посочва значението на непрекъсваната дебела линия и прекъсваната тънка линия в графични изображения;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.


Актуализиране на знания за въздухоплавателни транспортни средства.

Провежда и наблюдава опит за падането на лист хартия и топче от хартия.

Самостоятелна практическа работа за изработване на модел на коптермен.Оценява се знанието за различни въздухоплавателни транспортни средства.

Оценяват се уменията за разчитане на графичен технологичен план и изработване на изделието.учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


7

7

СЕМЕЕН БЮДЖЕТ

Планер


за нови знания

Свързва изразходването на парите в семейството със задоволяване на неговите потребности и желания;

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки;

Посочва значението на непрекъсваната дебела линия и прекъсваната тънка линия в графични изображения;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.

доходи, разходи, семеен бюджет

Усвояване на знания за положен труд и съответно заплащане.

Формиране на понятията доходи, разходи и семеен бюджет.

Разчитане на графичен технологичен план и изработване на изделие за записване на доходите и разходите – планер.Оценяват се знанията за доходи, разходи и семеен бюджет.

Оценяват се уменията за изработване на изделие за записване на доходи и разходи – планер.учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за ? клас

комплект материали8

8

ПОДВИЖНО СВЪРЗВАНЕ

Играчка

Дядо Коледа“за нови знания

Моделира като използва подвижно свързване на елементи и модули;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.
подвижно свързване

Усвояване на знания за начините за подвижно свързване.

Изработване на играчка с подвижно свързване.

Провеждане на тест за правилно свързване на подвижните елементи.


Оценяват се знанията на учениците за начините за подвижно свързване на елементи.

Оценява се качеството на изработеното изделие – спазване на технологичната последователност и възможността за равномерно движение на ръцете и кракатаучебник по ТП за 2 клас

албум по ТП за 2 клас


електронен вариант9

9

ТЕКСТИЛ-НИ МАТЕРИА-ЛИ

Красиви възли


за нови

знания


Разпознава растителен и животински произход на текстилните материали;

Прави предложения за решаване на различни задачи чрез техническа рисунка.


текстил

Запознаване с произхода на текстилните материали.

Избор на модел и изработване на украса от възли върху обръч.

Представяне на собствен модел за украса чрез техническа рисунка.


Оценяват се знанията на учениците за произхода на текстилните материали. Оценява се изработването на изделието и уменията на учениците да представят свои идеи чрез техническа рисунка


учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас

комплект материали10

10

ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

Картичка


за затвърдяване

Посочва значението на непрекъснатата дебела линия и на прекъсваната тънка линия в графични изображения;

Оценява своята работа и работата на другите по зададени критерии.


Усвояване на знания за

картички с изкачащи елементи.

Разчитане на графичен технологичен план и изработване на картичка с изскачащ елемент.


Оценява се знанието за изскачащи елементи, разчитане на графичен технологичен план, изработване на изделието и оценяването му по предварително определени критерии.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


11

11

ИЗДЕЛИЕ ОТ ПЛАТ

Играчка за елхата

за нови знания

Свързва елементи от текстил чрез шиене;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии
шиене

Усвояват се знания за инструменти и приспособления за шиене, отмерване и вдяване на конец и шиене, правила за безопасна работа с игла.

Разчита се графичен технологичен план и се изработва играчка за коледната елха.Оценяват се знанията на учениците за инструментите и приспособленията за шиене, уменията за шиене и качеството на изработената играчка.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас
комплект материали


12

12

РАБОТА С ПЛАСТМА-СА

Магнит за хладилник

за нови знания

Разграничава хартията и пластмасата, като сравнява техни свойства;

Прилага начини за обработка на хартия и картон при работа с други материали с листова форма;

пластмаса

Усвояване на знания за пластмасите, провеждане на опит за установяване на издържливостта на хартията и пластмасата след намокряне, избор на модел и изработване на магнит за хладилник.

Представяне на собствен модел чрез техническа рисунка.Оцевяват се знанията на учениците за пластмасите.

Оценяване качеството на изработеното изделие от пластмаса – магнит за хладилник по предварително уточнените критерии

Оценяване на техническата рисунка


учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас
комплект материали


13

13

ХРАНИТЕЛ-НИ ПРОДУКТИ

Парти

за нови знания

Посочва начини за студена обработка на хранителни продукти


студена обработка на хранителни продукти

Усвояване на знания за студена обработка на хранителни продукти.

Разчитане на графичен технологичен процес и изработване на опаковка за бонбон, украса за сламки за пиене, бъркалки и клечки за хапки.Оценяват се знанията за начините за студена обработка на хранителните продукти

Оценява се активността при изработване на изделията за украсаучебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас

комплект материали14

14

ТАЙНАТА НА КОПРИНА-ТА

Копринена буба

за затвърдяване

Разпознава растителен и животински произход на текстилните материали;

Моделира, като използва подвижно свързване на елементи и модули.Усвояване на знание за копринената буба и изработване на подвижна играчка „Копринена буба“ от салфетка.

Разчитане на технологичен процес и изработване на подвижна играчка.Оценяват се знанията за копринената буба и уменията за разчитане на графичен технологичен план.

Оценява се изработването на подвижна играчка и самооценяването.учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас

комплект материали15

15

ЛОСТОВЕ-ТЕ В ТЕХНИКА-ТА И БИТА.

Люлка

за нови знания

Посочва предназначението на лостовете в техниката и бита.


лост

Разказване на историята за лостовете по картинките, разглеждане илюстрации на различни уреди и инструменти за откриване на лостове.

Изработване на модел на люлка катерушка и тестване на люлката.Оценяват се знанията за лостовете, разчитането на технологичния процес, изработването на люлка катерушка и тестването й.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


16

16

СИЛАТА НА ВЯТЪРА

Ветропока-зателза затвърдяване

Използва лостов механизъм в конструкции или модели;

Изработва модел на обект, който използва вятъра като източник на енергия;

Моделира, като използва подвижно свързване на елементи и модули;

Посочва значението на непрекъсната и прекъсната, тънка и дебела линия в

графични изображения.
Задълбочаване на знанията за вятъра като дискутира илюстрацията и анализира действието и конструкцията на ветропоказател.

Усъвършенстване на уменията за изработване на модел на технически обект с лостов механизъм, задействан от вятъра при изработване и тестване на ветропоказателя.Оценяват се знанията за лостовете, за вятъра, за подвижното свързване, изработването на ветропоказател и тестването му.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас
комплект материали


17

17

КОНСТРУК-ЦИИ

Самолет


за нови знания

Разчита информация за конструкцията на изделие;

Изработва модел на обект, който използва вятъра като източник на енергия.

конструк-ция

Анализира и съпоставя конструкции на самолетни модели.

Определя понятието конструкция.

Изработва и тества модел на безмоторен самолет.


Оценяват се знанията за конструкция ; Оценява се качеството на изработения модел на безмоторен самолет и тестването му.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас

комплект материали18

18

ГРИЖИ ЗА ДОМАШНИ-ТЕ ЖИВОТНИ

Гладното петле


за нови знания

Посочва основни грижи за домашните животни - хранене, поене, почистване и подслон;

Моделира, като използва подвижно свързване на елементи и модули.Запознава се с грижите, от които се нуждаят

домашните животни, за да са здрави и продуктивни.

Изработване на подвижна играчка „Гладното петле”.


Оценяват се знания за благоприятните условия за отглеждане на домашни

животни и за грижите, които трябва да полагаме за развитието им;

Оценява се качеството на изработената подвижна играчка.


учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас19

19

МАРТЕНИ-ЦИ

Пижо и Пенда

за затвърдяване

Свързва елементи от текстил;

Разпознава произход на текстилните материали.Задълбочава знанията си за празника Баба Марта като проучва различни източници.

Усвоява знания за преждата като текстилен материал.

Изработва мартеници като се работи по двойки.


Оценяват се знанията и уменията за изработване на мартеници;

Умението да се получава информация от различни източници; умението за работа в екип.учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант


албум по ТП за 2 клас

комплект материали20

20

РАСТЕНИЯ-ТА В ДОМА

Екипен проект „Градинка на прозореца”

за нови знания

Познава начини за засаждане на растения чрез луковица;

Оценява своята и работата на другите по зададени критериизасаждане


Обяснява се начинът за засаждане на растения чрез луковица .

Практически действия за засаждане и отглеждане на растения чрез луковици;

Осъществява се проектна работа в екип.Прави се карта на растението. Представя се и се оценява проекта.


Оценяват се знанията и уменията за засаждане и отглеждане на растения чрез луковици; уменията за работа в екип и за работа попроект;

Способността да се оценява работата по зададени критерии.
учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас
допълни-телни материали


21

21

ЗА МАМА

Картичка


за затвърдяване

Посочва значението на непрекъсната и прекъсната, тънка и дебела линия в

графични изображения;

Моделира, като използва подвижно свързване на елементи и модули.


Усвояване на знания за

картички с подвижни елементи.

Разчитане на графичен технологичен план и изработване на картичка с подвижни елементи.


Оценява се знанието за каричка с подвижни елементи,работещи като лост; оценява се умението за разчитане на графичен технологичен план; оценява се изработването на изделието, тестването и оценяването му

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


22

22

ЕЛЕКТРИ-ЧЕСКИТЕ УРЕДИ У ДОМА

Сешоар


за нови знания

Познава предназначението и начина на използване на популярни електроуреди

(прахосмукачка, сешоар);

Посочва основни правила за безопасна работа с електроуреди;

Изработва модели на технически обекти чрез печатни разгъвки на

отворени кутии;

Посочва значението на непрекъсната и прекъсваната тънка и дебела линия в

графични изображения;

Прави предложения за решаване на различни задачи чрез техническа рисунка.Усвояване на знания за битовите електроуреди, за тяхното предназначение и употреба, с правила за безопасност при използване на електроуреди; Запознаване със сруктурата и начина на използване на сешоара изработване на модел на сешоар. Рисуват и надписват знаци за безопасност при ползване на електоуреди.


Оценяват се знанията на учениците за битовите електроуреди; качеството на изработения модел; текстовете и рисунките на знаци за безопасност при ползване на електоуреди.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


23

23

ЛОСТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

Пролетна украса


за затвърдяване

Използва лостов механизъм в конструкции или модели;

Разграничава детайлите в механизъм.Разширяване на представите за лостов механизъм като се анализира изделие с лостова система - висяща украса.

Усъвършенстване на уменията за конструиране на изделия с елементи на лостов механизъм.

Оценяват се знанията на учениците за лостова система; качествата на изработената украса; умението за изработване на изделието; тестването и оценяването му.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант


албум по ТП за 2 клас

комплект материали24

24

УСЛУГИТЕ В КВАРТАЛА

Фризьорски салон


за нови знания

Познава основна услуга, която ползва (сервиране, подстригване, ремонт) и др.;

Познава местата, на които използва основни услуги (сервиране, подстригване или ремонт);

Посочва значимостта на всяка професия за общността;

Разбира, че за труда си хората получават заплащане;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.

Усвояване на знания за услуги, които ползва като наблюдава илюстрации, събира информация от различни източници, споделя впечатления за професията фризьор.

Изработват се модели на различни прически от хартиени ленти. Изделията се оценяват от учениците по предварително формулирани критерии и брой точки за всеки критерий.

Оценяват се знанията на учениците за услугите; качествата на изработените прически; умението за изработване на изделието и за оценяването му по зададени критерии.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


25

25

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

Хоро


за затвърдяване

Посочва значението на непрекъсната и прекъсната, тънка и дебела линия в

графични изображения;

Използва лостов механизъм в конструкции или модели.

Усвояване на знания за българските народни обичаи и обреди.

Изработване на поздравителна картичка за пролетните

празници. Развитие на представите за използване на лостов механизъм като анализира конструукцията на картичката. Обясняване на значението на видовете линии и операциите, които се изпълняват по тях.Оценяват се знания за българските народни обичаи и обреди; знанията за видовете линии и операциите, които се изпълняват по тях. Оценява се качеството на картичката и дейността на учениците за изработването й.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


26

26

ВЕЛИКДЕН

Поставки за яйца


за затвърдяване

Посочва значението на непрекъсната и прекъсваната тънка и дебела линия в графични изображения.

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.Разширяване на знанията за Великден.

Израбоване на на поставки за яйца.

Анализ на графично технологично табло и самостоятелно определяне на последователността на извършване на операциите.


Оценяват се знанията за Великден; умението на учениците за самостоятелно определяне на последователността на извършване на операциите. Оценява се качеството на изработената поставка за яйца.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас

комплект материали27

27

ЖИЛИЩА-ТА НА ЖИВОТНИ-ТЕ

Ферма


за затвърдяване

Посочва основни грижи за домашните животни - хранене, поене, почистване и подслон;

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни

разгъвки на отворени кутии;

Посочва значението на непрекъсваната и прекъсната, тънка и дебела линия в

графични изображения

Задълбочаване на знанията за благоприятните условия за отглеждане на домашни животни и за селскостопанските сгради, необходими за това. Самостоятелна практическа дейност за изработване на макет на ферма.Прилагане на технологията за сгъване на лист хартия като

хармоника. Провеждане на опит и извод за извод за възможностите на оребряването да увеличава здравината.
Оценяват се знанията за селскостопанските сгради, необходими за отглеждането на селскостопански животни; качеството на изработения макет; умението за нагъване на лист, провеждане на опит,

осмисляне на изводи.учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


28

28

ПОЛЗАТА ОТ ВЯТЪРА

Вятърна мелница


за нови знания

Изработва модел на обект, който използва вятъра като източник на енергия;

Моделира, като използва подвижно свързване на елементи и модули;

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки на отворени кутии;

Посочва значението на непрекъсната и прекъсваната тънка и дебела линия в графични изображения;

Оценява своята и работата на другите по зададени критерии.

Усвояване на знания за вятъра като алтернативен източник на енергия;

моделиране на обект, който използва вятъра като източник на енергия-вятърнамелница;

моделиране с разгъвки на отворени кутии и подвижно свързване на елементите.


Оценяват се знанията за използване на вятъра катоизточник на енергия; качеството на изработения модел; уменията на учениците да тестват модела и да го оценяват по определени критерии.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант


албум по ТП за 2 клас

комплект материали29

29

ЖИЛИЩА-ТА НА ХОРАТА

Екипен проект „Жилищен квартал”


за затвърдяване

Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки на отворени кутии;

Посочва значението на непрекъсната и прекъсваната, тънка и дебела линия в графични изображения;

Прави предложения за решаване на различни задачи чрез техническа рисунка.

Разширяване на знанията и уменията за моделиране чрез печатни разгъвки на отворени кутии като се изработва макет на жилищен квартал.

Организиране на екипна дейност като всеки екип сам избира какъв макет да изработи.Правят се предложения за вида на макета чрез техническа рисунка; извършва се презентиране и оценяване на макетите.
Оценяват се техническите рисунки и готовите макети по критериите точност на изработката и оригиналност на оформлението.

Оценява се умението за моделиране с разгъвки на отворени кутии; за участие в екипна дейност; за представяне и оценяване на изделията.учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


30

30

СТОКИ ЗА ДОМА

Игра „Напълни кошницата”


за нови знания

Свързва изразходването на парите в семейството със задоволяването на неговите потребности и желания;

Познава местата, на които закупува основни стоки за дома.Усвояване на знания за стоките – за техния вид и местата, от които могат да се закупят. Развитие на представите за изразходването на парите за покупка на стоки за задоволяване на определени потребности.

Изработване на играта „Напълни кошницата“. В процес на игра се правят покупки на стоки и се отбелязват наименованията им върху карти за да се научат местата, на които се закупуват стоки за дома.
Оценяват се знанията за стоките, за местата, на които се закупуват основни стоки за дома. Оценяват се уменията за изработване на играта, за участие в нея, за точно отбелязване на покупките на стоки.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант

албум по ТП за 2 клас


31

31

ЗДРАВЕЙ ВАКАН-ЦИЯ!

Хвърчило

за затвърдяване

Посочва съоръжения, при които се използва вятърът като алтернативен източник на енергия;

Използва правилно и безопасно инструменти и материали;

Използва пестеливо материали и ресурси при изработване на изделия;

Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на

изделие или модел.

Задълбочаване на знанията за енергияа на вятъра. Усъвършенстване на уменията за изработване на изделия, при които се използва вятърът като източник на енергия като се изработва и пуска хвърчило.

Запознаване с начини за заздравяване краищата на листове. Разграничаване на хартията и пластмасата, като се сравнява техни свойства при изработването нахвърчило.
Оценяват се знанията за въздействието на вятъра. Оценява се качеството на изработеното хвърчило; уменията на учениците да го пускат, тестват и да го оценяват.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариант


албум по ТП за 2 клас

комплект материали32

32

КАКВО НАУЧИХ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Вече знам и мога


диагно-стика

Посочва предназначението на лостовете в техниката и бита;

Посочва съоръжения, при които се използва вятърът като алтернативен източник на енергия;

Изброява начини за студена обработка на хранителни продукти;

Познава основни правила за отглеждане на домашни животни;

Посочва начини за размножаване на растения чрез засаждане на луковица.

Посочва източници за получаване на текстилните материал;

Използва наименования на стоки и услуги в практическа работа;

Познава значимостта на популярни професии;

Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на изделие или модел;

Моделира, като използва разгъвки на отворени кутии.


Диагностика на изходно ниво;

Разширяване на уменията за решаване на тест;

Разширяване на уменията за самооценка.


Диагностика на изходно ниво чрез решаване на тест.

учебник по ТП за 2 клас

електронен вариантИзползва се тест за изходно ниво от албум по ТП за 2 клас.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница