Primum non nocere. (Hippocrates) Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)страница1/4
Дата12.09.2016
Размер493.39 Kb.
#9025
  1   2   3   4


К О Н С П Е К Т
за практически изпит по фармакология

с решени рецептурни задачи

за учебната 2011/2012 година

за студенти медици – III курс

Медицински факултетМедицински университет – София


Primum non nocere. (Hippocrates)

Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)Във формулировката на някои рецептурни задачи и в сигнатурата на прескрипциите са направени необходими за усвояване на материята пояснения. Лекарствените препарати са взети от ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕН СПРАВОЧНИК – VII изд. (2010) и съответстват на информацията, отразена в КХП в официалната база данни на ИАЛ. Деветнадесетте прескрипции на препаратите, чиито дози трябва да се знаят наизуст, са болдирани, а номерата на рецептурните задачи са засенчени в червен правоъгълник .

Освен правилното изписване на вярната прескрипцията, вкл. с нейната сигнатура, при прескрипциите от № 28 до № 135 трябва да се обясни фармакодинамиката, основните показания и НЛР на всеки от предложените три препарата. Припомням, че препозициото може да се изрази по един от следните начини: Rp.:, Rp/ или Rp./ (доц. д-р Ив. Ламбев).The formulation of some prescription tasks and the signature of the prescriptions are accompanied by explanations for mastering the material. The drug preparations come from the PHARMACOTHERAPEUTIC REFERENCE BOOK – VII edition (2010) and correspond to the information covered in the Summary of Product Charactersistics in the Bulgarian Drug Agency official database. The 19 prescriptions of the preparations, the doses of which have to be memorized, are bold-typed, and the numbers of the prescription tasks are shaded in a red rectangle .
In addition to the accurate writing of the correct prescription, including its signature, for prescriptions No.28 through No.135 the pharmacodynamics, main indications, and unwanted drug reactions of each of the three proposed preparations should be explained. As a reminder, the Praepositio can be expressed in one of the following manners: Rp.:, Rp/ или Rp./ (Assoc. Prof. Iv. Lambev).1. Рецепта – значение, части, видове прескрипции и рецептурни бланки.

(Prescription – importance, parts, prescription types, and prescription forms)


Значения на рецептата – медицинско, фармацевтично, финансово и юридическо.

Части на рецептата: Inscriptio, Praepositio, Praescriptio, Subscriptio, Signatura, Nomen medici, Nomen aegroti.

Магистрални и официнални прескрипции.

Видове рецептурни бланки: обикновени бели бланки с валидност 6 мес; бланки на НЗОК за предписване на лекарства за 1 месец с валидност 15 дни; бланки на НЗОК за предписване на лекарства за 3 месеца с отрязъци A, B и C с валидност съответно 15, 45 и 75 дни; зелени и жълти бланки с валидност 7 дни; бели бланки с 1 синя лента на МЗ.
Prescription importance – medical, pharmaceutical, financial, and legal.

Prescription Parts: Inscriptio, Praepositio, Praescriptio, Subscriptio, Signatura, Nomen medici, Nomen aegroti. Magistral and official prescriptions

Types of prescription forms: usually white forms with 6-month validity; forms of the National Health Insurance Fund for drugs prescribed for 1 month with 15-day validity; forms of the National Health Insurance Fund for drugs prescribed for 3 months with A, B, and C stubs valid for 15, 45, and 75 days respectively; green and yellow forms with 7-day validity; white forms with 1 blue strip of the Ministry of Health.


2. Рецепта – съкращения и мерни единици (Prescription – abbreviations and units).


Съкращения в рецептата: Rp/, āā, q. s., tab., tabul., tabl. (от tablet), amp., fl., flac., caps., supp., sc., scat., pulv., ung., D. S., M. f., D. t. d., Inf., Dec., Fol., Hb., Sol., T-ra, M-ra и др.

Значения на означенията: Ad, Ad usum proprium, Pro uso suo, Cito, Citissime, Statim, Verte, Vertatur.
Prescription abbreviations:

Rp/, āā, q. s., tab., tabul., tabl. (from tablet), amp., fl., flac., caps., supp., sc., scat., pulv., ung., D. S., M. f., D. t. d., Inf., Dec., Fol., Hb., Sol., T-ra, M-ra, etc.

Meaning of the designations:

Ad, Ad usum proprium, Pro uso suo, Cito, Citissime, Statim, Verte.


3. Фармакопея (Pharmacopeia).


Фармакопеята представлява сборник от статии (спецификации и стандарти) за лекарствата, подредени по азбучен ред. Всяка статия съдържа наименованието на лекарството на латински или английски език, неговата брутна и структурна формула, данни за физико-химичните му свойства, методите за качествено и/или количествено определяне, условията за съхранение, МЕД, МДД и фармакотерапевтичната му група. Освен това във фармакопеята са описани методите за биологична стандартизация на сърдечните гликозиди, инсулиновите и други препарати. У нас е в сила Европейската фармакопея (VI и VII издание).
The Pharmacopeia offers a collection of articles (specifications and standards) on drugs listed in alphabetical order. Each article contains the name of the drug in Latin or English, the empirical and structural formulae, data about the physicochemical properties, methods for quantitave and/or qualitative identification, storage conditions, maximum single dose, maximum daily dose, and the pharmacotherapeutic group. In addition, the pharmacopeia describes the methods for biological standartization of cardiac glycosides, insulin, and other preparations. In this country the European Pharmacopeia (VI and VII editions) is in effect.


4. Таблетки. Изпишете: а) глицерилтринитрат (Nitroglycerin) в лингвети по 0,5 mg; б) метронидазол (Trichomonacid) във вагинални таблетки по 500 mg.


Rp.: Nitroglycerini 0.5 mg

Da scatulam № 1 in linguettis.

Signa. По 1 лингвета под езика

(при стенокарден пристъп).Rp./ Trichomanacidi 500 mg

Da scatulam № 1 in tabulettis vaginalis.

Scribe. По 1 таблетка вечер дълбоко във

влагалището в продължение на 10 дни.
5. Видове таблетки. Изпишете: а) Ofloxacin във филм-таблетки по 400 mg; б) ацетил-салицилова киселина (Alka-Seltzer) в ефервесцентни таблетки по 324 mg.


Rp/ Ofloxacini 400 mg

Da scatulam № 1 in film-tabulettis.

(Da scatulam № 1 in film-coated tablets)

Signa. По 1 таблетка на 12 часа в

продължение на 5 дни (противопоказан

при деца под 14 г.).


Rp./ Alka-Seltzer 324 mg

D. scat. № 1 in tabulettis effervescentbius.

S. По 1–2 таблетки (предварително разтворени в 150 до 200 мл вода) 3–4 пъти на ден след хранене в продължение на 3 до 5 дни.6. Таблетки със забавено и изменено освобождаване на веществата. Изпишете: а) верапамил (Isoptin SR) в таблетки със забавено освобождаване по 240 mg; б) триметазидин (Preductal MR) в таблетки с видоизменено (забавено) освобождаване по 35 mg.


Rp./ Isoptini SR 240 mg

Da scatulam № 1 in film-tabulettis.

(D. scat. № 1 in film-coated tablets)

Signa. По 1 таблетка сутрин 30 дни, след

което лечението трябва да се повтори.


Rp./ Preductali MR 35 mg

Da scatulam № 1 in film-tabulettis.

(D. scat. № 1 in film-coated tablets)

Signa. По 1 таблетка 2 пъти на ден в

продължение на 30 дни.7. Дражета и капсули. Изпишете: а) хлорпирамин (Allergosan) в дражета (sugar-coated tablets) по 25 mg; б) амоксицилин в капсули по 500 mg.Rp/ Аllergosani 25 mg

Da scatulam № 1 in dragées.

(D. scat. № 1 in sugar-coated tablets)

S. По 1 драже 2 пъти дневно 3–5 дни.Rp./ Amoxicillini 500 mg

Da scatulam № 1 in capsulis.

S. По 1 капсула през 8 часа в

продължение на 5 дни.
8. Видове прахове. Изпишете под форма на прахчета за орално приложение: a) 50 g Natrii hydrocarbonas; б) Coffeinum Natrii benzoas 50 mg и (метамизол) Analgin 500 mg (20 бр.).Rp./ Pulverirs Natrii hydrocarbonatis 50 g

Da. Signa. По ½ чаена лъжичка 1–3

пъти на ден (прост неразделен прах).


Rp./ Coffeini Natrii-benzoatis 50 mg

Analgini 500 mg

Misce fiat pulvis. Da tales doses № 20.

Signa. 3 x 1 прах на ден.
9. Видове прахове. Изпишете: а) 20 магистрaлни прахчетата за орално приложение, съдържащи по 10 mg Codeini phosphas; б) 5 g официнален дермален прах Topocin® за външно приложение.Rp./ Codeini phosphatis 10 mg

Sacchari lactatis 300 mg

M. f. pulv. D. t. d. № 20.

S. По 1 прахче 3–5 пъти на ден 3 до 5 дни.Rp./ Pulveris dermatici Topocini 5 g

Da scatulam № 1.

Scribe. За обработка на засегнатите

участъци от кожата 2–3 пъти на ден.
10. Разтвори. Изпишете: а) 4% 150 ml Natrii citras под форма на разтвор за орално прило-жение (по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно) в съкратен и несъкратен вариант; б) 5% 100 g спиртен разтвор на йод (Solutio Iodi spirituosae) за обеззаразяване на оперативното поле.Rp/ Solutionis Natrii citratis 4% 150 g

Da. Signa. 3 х 1 суп. лъж. на ден

(съкратен вариант).

#

Rp/ Natrii citratis 6 gAquae Menthae ad 150 g

M. D. S. 3 х 1 суп. лъж. на ден.Rp/ Solutionis Iodi spirituosae 5% 50 g

Da flaconam № 1.

Signa. За антисептична обработка на

оперативното поле.NB Сега се използват 10% разтвори на йод-

повидон (напр. Braunol®) за предоперативно обеззаразяване на кожата и лигавиците.


11. Микстури. Изпишете един флакон (140 ml) Tussirol (По 1 супена лъжица на 8 часа.)Rp./ Flac. Tussiroli 140 ml

D. t. d. № 1.

S. 3 х 1 суп. лъж. на ден.


Съдържа ефедрин, етилморфин и течен екстракт от мащерка (Extractum Thymi fluidum).


12. Изпишете 225 g микстура, съдържаща инфуз от корените на иглика (Infusi rad. Primulae 6,0/180,0), Ephedrini hydrochloridum, амонячно-анасонова течност (Liquor Ammonii anisatus), Natrii benzoas и сироп от ружа (Sirupus Althaeae). Еднократните дози на ефедрина, амонячно-анасоновата течност и натриевия бензоат са съответно 20 mg, 200 mg и 200 mg. Означете: По 1 супена лъжица 3 пъти на ден.


Rp/ Infusi radicis Primulae 6 g/180 g

Ephedrini hydrochloridi 300 mg

Liquoris Ammonii anisati

Natrii benzoatis āā 3 g

Sirupi Althaeae ad 225 g

M. D. S. 3 x 1 супена лъжица на ден.Магистралните микстури за p.o. приложение съдържат сироп, който при възрастни е 20%, а при деца – 30% от общото им количество.

Общото количество на микстурите е 150–300 g. Една суп. лъж. воден разтвор има маса 15 g, респ. обем 15 ml, а 1 чаена – 5 g (обем 5 ml).
13. Капки. Изпишете: а) 20 g Tinctura Valerianae; б) 0,1% разтвор на Xylometazoline (Xylopharm®) във флакони по 10 ml.


Rp/ T-rae Valerianae 20 ml

D. S. 3 х 20 капки дневно (валепотриа-тите са седативните вещества на валерианата).Rp/ Sol. Xylopharm 0,1% 10 ml

D. flac. № 1.

S. 3 х 2 капки във всяка ноздра дневно.14. Суспензии. Изпишете един флакон цефуроксим (Zinnat) под формата на гранули за приготвяне на перорална суспензия (25 mg/ml) на дете с т. м. 10 кg (ДД на цефуроксим за деца под 12-годишна възраст е 10 mg/kg, разпределена в два орални приема през 12 h).Rp/ Flac. Zinnati 125 mg/5 ml – 60 ml

(Granulorum Zinnati 125 mg/5 ml – 60 ml)

(Suspensionis Zinnati 125 mg/5 ml – 60 ml)

Da. Signa. По 2 мл през 12 часа в продължение на 5 дни за бебе с т. м. 10 кг (след преглед на 5-ия ден лечението може да се повтори).Гранулите се заливат с преварена и охладена вода до маркировачната линия на флакона и капачката се затваря плътно. Флаконът се обръща с капачката надолу и се разклаща интензивно в продължение на 2 min. Ако е необходимо, се долива повторно. Преди всяка употреба флаконът се разклаща.


15. Инфузи и декокти. Изпишете декокт от листа на мечо грозде.Rp./ Decocti foliorum Uvae-ursi 10 g/200 g

Da. Signa. 3 x 1 суп. лъж. на ден.Листата на мечото грозде са груби. Затова от тях се приготвя декокт.


16. Течни лекарствени форми за инжекционно приложение. Изпишете десет ампули петидин (Lydol) 5% 2 ml (синтетичен опиоиден аналгетик – морфиномиметик).


Rp./ Solutionis Lydoli 5% 2 ml

Da tales doses № 10 in ampullis.

Signa. По 1 амп. мускулно през 4–6 часа

(предписва се на жълта бланка).Rp./ Solutionis Lydoli 100 mg/2 ml

Da tales doses № 10 in ampullis.

Signa. По 1 амп. мускулно през 4–6 часа

(предписва се на жълта бланка).
17. Изпишете 20 сухи флакона Benzylpenicillin по 500 000 UI с разтворител физиологичен разтвор (Solutio Natrii chloridum 0,9% 10 ml; 100 000 UI се разтварят с 0.5 или 1 ml).Rp/ Benzylpenicillini 500 000 UI (или IU)

D. t. d. № 20 in flac.

S. По 500 000 единици мускулно на 6 часа.


Rp/ Solutionis Natrii chloridi 0,9% 10 ml

D. t. d. № 20 in amp.

S. За асептично разтваряне на пеницилина.18. Изпишете по един флакон: а) Fentanyl (0,005% 10 ml) – синтетичен морфиномиметик; б) Droperidol (0,25% 10 ml) – бутирифенонов невролептик. Изчислете в mg дозата на всяко лекарство, съдържащо се в 2 ml воден разтвор.Rp/ Sol. Fentanyli 0,005% 10 ml

D. t. d. № 1 in amp.

S. По 2 мл мускулно (на жълта бланка!).

(0.005% 2 ml = 0.1 mg)Rp/ Sol. Droperidoli 0,25% 10 ml

D. t. d. № 1 in amp.

S. По 2 мл мускулно.

(0.25% 2 ml = 5 mg)
19. Унгвенти. Изпишете: а) 2,5 g Nemybacin под форма на oфицинален очен унгвент; б) 30 g магистрален кожен унгвент, съдържащ 2 g Acidum salicylicum и 4 g Acidum benzoicum, за лечение на епидермофития и трихофития.Rp./ Unguenti ophthalmici Nemybacini 2.5 g

Da tubam № 1.

Signa. В долния конюнктивален сак 2

пъти на ден се изтисква стълбче с

дължина от 5 до 10 мм.


Rp/ Acidi salicylici 2 g

Acidi benzoici 4 g

Vaselini albi ad 30 g

M. f. unguentum.

D. S. Външно за намазаване 1 път дневно.20. Пасти. Изпишете 100 g официнална цинкова паста.Rp/ Pastae Zinci 100 g

D. S. За намазване изгорените участъци

от кожата (официнална прескрипция).


Rp/ Zinci oxydi

Amyli āā 25 g

Vaselini 50 g

M. f. pasta.

D. S. При изгаряне.21. Крем и гел. Изпишете: а) тербинафин (Lamisil) 1% 15 g под форма на официнален крем; б) Troxevasin 2% 40 g под форма на гел.


Rp/ Crème Lamisili 1% 15 g

Da tububam № 1.

S. За намазване на болното място 1 път на

ден в продължение на 1 седмица

(при епидермофития).


Rp/ Gel Troxevasini 2% 40 g

D. tub. № 1.

S. За втриване в кожата на подбедрицата

2 пъти на ден (при хронична венознанедостатъчност).


22. Свещички. Изпишете по една кутия официнални свещички: а) Paracetamol по 150 mg за деца над 3 години; б) Ultraproct.


Rp/ Supp. Paracetamoli 150 mg

D. scat № 1.

S. По 1 свещичка в ануса 3 пъти дневно.


Rp/ Supp. Ultraprocti

D. scat № 1.

S. По 1 свещичка в ануса 1 път дневно.23. Трансдермални терапевтични системи (TTS). Изпишете 10 броя пластири, освобождаващи по 50 mcg/h фентанил (Durogesic TTS).


Rp/ Durogesic TTS 25 micrograms/h

D. t. d. № 5.

S. По 1 пластир през 72 часа.


Фентанилът, петидинът и морфинът се изписват на жълти бланки след представен протокол от онкодиспнсера.


24. Въздухообразни лекарствени форми. Изпишете: а) един флакон флутиказон (Flixonase) 0,05% 100 g под форма на назален аерозол; б) един флакон салбутамол (Ventolin 0,1 mg/доза) под форма на аерозол за инхалиране в устата.Rp/ Flixonase nasal spray 0,05% 100 g

D. t. d. № 1 in fl.

S. По 1 впръскване в ноздрите 1 път

дневно.


Rp/ Ventolini inhaler 0,1 mg

D. t. d. № 1 in fl.

S. По 1 инхалация (= 100 микрограма

салбутамол) 1 до 4 пъти на ден.
25. Изчислете обема на разпределение на пропранолола като имате предвид, че след неговото еднократно орално приложение в доза 30 мг ( = 30 000 000 нг), равновесната му плазмена концентрация е 100 нг/мл.


D (доза)

Vd = ----------------------------------------------------

Css (равновесна плазмена концентрация)

30 000 000

Vd = --------------- = 300 000 мл = 300 литра

10026. Изчислете натоварващата доза лидокаин, която трябва да се приложи струйно венозно в продължение на 2 мин, на болен с камерна тахикардия и телесна маса 70 кг, като имате предвид, че обемът на разпределение на препарата е 0,5 л/кг, а равновесната му плазмена концентрация е 2 мг/л.Натоварваща доза = телесна маса x Vd x Css = 70 x 0.5 x 2 = 70 mg


Каталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu 2011 -> Lectures Bul -> SUBDIR I
SUBDIR I -> Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
Lectures Bul -> Справочник VII издание (2010) I. Имуностимуланти имунната хомеостаза
Lectures Bul -> One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
Lectures Bul -> Лекарства за лечение на еректилна дисфункция1 Алкохолът увеличава желанието, но затруднява
Lectures Bul -> Програма по фармакология за студенти по медицина
Lectures Bul -> Сулфонамиди1 Фармакодинамика
SUBDIR I -> Справочник VII основно преработено и допълнено издание
Lectures Bul -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 Антиулкусни лекарства


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница