Прирастът в потреблението на двете страни е резултат от увеличаване на сумарното производство на двете стоки без допълнително изразходване на производствени ресурсистраница4/4
Дата03.01.2022
Размер333 Kb.
#113198
ТипРеферат
1   2   3   4
564197 pomagalo com
Фигура 4. Крива на производствени възможности при нарастващи пределни алтернативни разходи

Две са основните причини за нарастването на алтернативната стойност на стоките:


  1. Факторите на производство не са хомогенни т.е. вътрешно еднородни.

  2. При всяко конкретно производство, факторната комбинация е строго специфична и се проявява с различна интензивност.

В ситуация, при която две държави произвеждат стоки x и y при условия на нарастваща алтернативна стойност, те ще се специализират до момента на изравняване на относителните стокови цени т.е. изгодната за тях специализация е частичната. Графически това се илюстрира с наклона на най-високо разположената тангента в точките на частична специализация в двете държави.


Имайки предвид изложеното до тук, би могла да се направи съпоставка между ситуацията в самозадоволяващо се стопанство и съответно в икономика участник в международното разделение на труда. Открояват се следните основни различия:

  • При автархия структурата на производство и потребление във всяка от двете страни съвпада, докато при осъщественото международно разделение на труда точката на производство и съответно тази на потреблението се различават.

  • При условията на международно разделение на труда страните участнички успяват да излязат извън рамките на своето бюджетно пространство и съответно да извлекат изгода от участието си в международното разделение на труда. Точката на производство в съответната страна е разположена върху кривата на производствени възможности, докато точката на потребление се установява извън нея, което сочи достигане на потребление на такава комбинация от стоки, която разглежданата страна не е в състояние да произведе при зададените първоначално статични, автархични условия.

В заключение, в случай на осъществено международно разделение на труда и прецизното определяне на границата на изгодна специализация, съобразно пределните алтернативни разходи за двете стоки в съответната държава и установените интернационални условия на търговия, страните-участнички извличат максимална изгода от увеличението на сумарното производство на двете стоки x и y, единствено чрез преразпределение на производствените ресурси в полза на експортно специализирания сектор.Използвана литература:  1. „Международно разделение на труда” – проф.В.Маринов, УИ „Стопанство”, София, 2004 г.

  2. „Теория на международната търговия” – Д.Стойков, изд. „Отворено общество”, София 1995 г.

  3. Международна икономика – К.Миркович, изд. “Тракия – М”, София, 2000г.

Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница