Приравнителни изпити за специалност Класически танц за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV,vі и VІІ клас І изпит за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ класДата05.03.2018
Размер88.17 Kb.
#61152
ТипПрограмаПРОГРАМА ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ И БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ
Приравнителни изпити

за специалност Класически танц за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV,VІ и VІІ клас
І изпит за постъпване в ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас:

- проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок).ІІ изпит за постъпване във IІ клас:

Усвоена ІІІ позиция на краката и І и ІІІ позиции на ръцете.

Упражнения на среда за развитие на гъвкавостта и пластиката, за укрепване на различините видове мускули, за подвижността на ставите. Упражненията се изпълняват в седнало и легнало положение на пода.

Елементарни координационни движения – на главата, ръцете.

Познаване на различните видове музикални размери, използвани в класическия екзерсис.

Основни „пружинни” движения – основно упражнение за краката, развива пружинното движение, както в колянните стави, така и в стъпалата.

Усвоени различни видове походки – спокойна, сдържана; с високо подвигане на колене; бодра; с придвижване напред/назад; плавна; на полупалци и на цяло стъпало; пружинираща; решителна и настъпателна, т.е. с различен характер.

Сценичен „бег” – лек; нетърпелив; танцувален; стремителен; пружинен; пружинен с подскоци.

Скокови движения – на два крака, подскоци от крак на крак, леки подскоци и силни подскоци.

ІІ изпит за постъпване в ІІІ клас:

Усвоена І, ІІ и ІІІ позиция на краката и І, ІІ и ІІІ позиция на ръцете.

Упражнения на среда за развитие на гъвкавостта и пластиката, за укрепване на различините видове мускули, за подвижността на ставите. Упражненията се изпълняват в седнало и легнало положение на пода. „Пружинни” движения – подскокове, скокове, силно бягане.

Основни ходове.

Импровизация.

ІІ изпит за постъпване в ІV клас:

І, ІІ, ІІІ и V позиция на краката.

Позициите на ръцете.

Импровизация, за да се покаже въображението на детето и да се разкрие неговата индивидуалност.

Координационни движения – на главата, на ръцете, на корпуса.

Постановка на тялото с две ръце към станката.

Упражнения на среда за развитие на гъвкавостта и пластиката, за укрепване на различините видове мускули, за подвижността на ставите. Упражненията се изпълняват в седнало и легнало положение на пода.

Скокови движения – от два крака на два крака, от един на друг крак или от два крака на един.
ІІ изпит за постъпване в VI клас за момичета:

Кандидатите показват своето умение и подготовка по класически танц, чрез урок, включващ станка, среда, алегро и палци, базирани върху материал от учебната програма за V клас, утвърдена от министъра на културата, както следва:Станка:

1.Деми и гран плие по 1-2-5 и 4 позиции.

2.Батман тандю, батман тандю жете, пике.

3.Ронд де жамб пар тер, ронд де жамб ан лер.

4.Батман фондю, батман сутеню на земя и 45 градуса.

5.Батман фрапе, дубъл фрапе.

6.Пти батман сюр ле ку де пие.

7.Батман релеве лан 45 и 90 градуса, батман девелопе.

7.Гран батман жете.

8.Па де буре със смяна на краката, па де буре сюиви.

Среда:

1.Изпълнение на движенията от станка на среда.

2.Малки и големи пози еполман – кроазе, ефасе, екарте, 1-2-3 – ти арабеск на земя.

3.Пор де бра – 1-2-3-то.

4.Тан ли е на земя.

Скокове:

1.Тан соте по 1, 2, 5 позици.

2.Па ешапе.

3.Шанжман де пие.

4.Сисон ферме.

5.Сисон семпл.

6.Па шасе.

7.Па асамбле.

Палци:

1.Релеве по 1, 2, 5 позиция.

2.Па ешапе

3.Па асамбле сутеню.

4.Па де буре със смяна на краката.

5.Па де буре сюиви.

6.Па курю.

7.Сисон семпл.

II изпит за постъпване в VI клас за момчета:

-оценяване на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в балета (шаг, падьом, гъвкавост, отскок, отвореност на краката).

-оценяване на танцувалните и артистичните качества;

-оценяване на музикалността и ритмичността.ІІ изпит за постъпване в VІI клас за момичета:

Станка:

1.Изпълнение на движенията от материала за V клас, като някои от тях се правят на полупалци - батман фондю, батман сутеню, батман фрапе, дубъл фрапе, пти батман сюр ле ку де пие.

2.Деми и гран ронд на 90.

3.Флик-флак на цяло стъпало и с издигане на полупалец.

4.Па томбе, па купе.

5.Полузавъртания в 5 позиция към и от станката.

6.Препарсион за пирует от 5 и 2 позиции.

7.Гранд батман жете поанте.

Среда:

1.Движенията от станката на цял крак ан фас и еполман.

2.Пор де бра – 4-то и 5-то.

3.Тан лие с пор де бра.

4.Четвърти арабеск на земя, първи, втори, трети арабеск на 90 градуса.

5.Па де буре без смяна на краката, па де буре балоте на земя и 45 градуса.

6.Препарасион за пирует от V, ІІ и ІV позиция.

Скокове:

1.Пти и гран шанжман де пие.

2.Гран па ешапе по втора и четвърта позиция.

3.Па асамбле – всички направления и пози.

4.Па жете.

5.Па глисад.

6.Па де ша.

7.Сисон ферме, сисон уверт ан фас и в малки пози.

8.Па де баск.

9.Па балансе.

10.Сценичен сисон и па курю.

Палци:

1.Релеве по четвърта позиция.

2.Па ешапе в четвърта позиция на кроазе и ефасе и със завършване на един крак.

3.Па де буре със смяна, па де буре балоте и сюиви.

4.Тан лие пар тер – напред и назад.

5.Сисон семпл ан фас и в пози.

6.Па жете на място и с придвижване.

7.Па купе балоне.

8.Препарсион за пирует от четвърта и пета позиция.

II изпит за постъпване в VII клас за момчета:

-оценяване на физическите качества, съобразно специфичните изисквания в балета (шаг, падьом, гъвкавост, отскок, отвореност на краката);

-оценяване на танцувалните и артистичните качества;

-оценяване на музикалността и ритмичността.

Приравнителни изпити

за постъпване в IX клас за професия балетист, специалност Класически танц
Кандидатите за постъпване в ІХ клас, професия балетист, специалност Класически танц полагат следните изпити:
1. Класически танц

2. Характерни танци

3. Репертоар

1. Класически танц:

І етап:

-проверка на общите физически данни съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, отвореност на краката, шаг, падьом, отскок).


ІІ етап:

Кандидатите показват своето умение и подготовка по класически танц, чрез урок, включващ станка, среда, алегро и палци (за момичетата), базирани върху материала от учебната програма за VІІІ клас, утвърдена от министъра на културата.2. Характерни танци

- движения на станка: плие, батман тандю жете, батман фондю, подготовка за верьовачка, батман девелопе, гранд батман жете, па тортиле, отпускане на коляно;

- руски народен танц, полски сценичен танц - мазурка, унгарски сценичен танц, италиански сценичен танц - тарантела, испански сценичен танц.3. Репертоар – вариация от учебната програма за VІІІ клас, утвърдена от министъра на културата.
Приравнителни изпити

за постъпване в X клас за професия балетист, специалност Класически танц
Кандидатите за за постъпване в Х клас за професия балетист, специалност Класически танц полагат следните изпити:

  1. Класически танц

  2. Дуетен танц

  3. Характерни танци

  4. Исторически танци

  5. Репертоар

  1. Класически танц:

І етап: проверка на общите физически данни съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, отвореност на краката, шаг, падьом, отскок).

ІІ етап: Кандидатите показват своето умение и подготовка по класически танц, чрез урок по учебната програма за IX клас, утвърдена от министъра на културата.

2. Дуетен танц:

- захвати ръка в ръка, захвати за двете ръце, захват за една ръка с придържане на партньорката;

- релеве на два крака и на един крак;

- девелоре на 45° и на 90° и гранд ронд;

- пируети от 4 и 5 позиции;

- свързващи и спомагателни движения: пристъпване, па де буре, па шасе, па балансе;

- партерни поддръжки на една ръка;

- скокове с поддържане на партньорката за талията, скокове с поддръжка на двете ръце;

- малки повдигания /поддръжки/:”лястовичка” на бедрото на партньора, “арабеск” на бедрото на партньора, “рибка” на ръцете на партньора.3. Характерни танци:

- движения на станка: плие, батман тандю жете, батман фондю, подготовка за верьовачка, батман девелопе, гранд батман жете, па тортиле, отпускане на коляно;

- руски народен танц, полски сценичен танц - мазурка, унгарски сценичен танц, италиански сценичен танц - тарантела, испански сценичен танц.4. Исторически танци:

- Мъжки и дамски поклон – 16, 17 и 18 век, Павана, Алеманда, Сарабанда, Менует, Кадрил – 4, 5 и 6 фигури, Комбиниран валс, Полонез, Мазурка, Полка – мазурка, Полонез – мазурка, Валс – гавот.5. Репертоар – вариация от учебната програма за ІХ клас, утвърдена от министъра на културата.
Приравнителни изпити

за постъпване в VІ клас за професия танцьор, специалност Български танци

Кандидатите за постъпване в VІ клас за професия танцьор, специалност Български танци, полагат следните изпити по специалността:І изпит: Проверка на общите физически данни съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отскок)

ІІ изпит: Кандидатите показват своето умение и подготовка по български танци, чрез урок по учебната програма за V клас, включващ: упражнения на среда – лост на пръсти, клякане, кръгове във въздуха; фолклорни комбинации – ръченица, дайчово; фолклорни хора – Дунавско, Дайчово, Пайдушко; диагонали – Копаница, Дайчово.
Приравнителни изпити

за постъпване в IX клас за професия танцьор, специалност Български танци
Кандидатите за постъпване в ІХ клас за професия танцьор, специалност Български танци, полагат следните изпити:

1. Български танци

2. Класически екзерсис

1. Български танци:

І етап: Проверка на общите физически данни съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отскок)

ІІ етап: Кандидатите показват своето умение и подготовка по български танци, чрез урок по учебната програма за VІІІ клас, утвърдена от министъра на културата.


  1. Класически екзерсис – урок на станка и среда върху материала от учебната програма за VІІІ клас, утвърдена от министъра на културата.


Приравнителни изпити

за постъпване в Х клас за професия танцьор, специалност Български танци,
Кандидатите за постъпване в Х клас за професия танцьор, специалност Български танци полагат следните изпити:

1. Български танци

2. Класически екзерсис

3. Танци на народите1. Български танци:

І етап: Проверка на общите физически данни съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други).

ІІ етап: Кандидатите показват своето умение и подготовка по български танци, чрез урок по учебната програма за IХ клас, утвърдена от министъра на културата.

2. Класически екзерсис – урок на станка и среда върху материала от учебната програма за ІХ клас, утвърдена от министъра на културата.

  1. Танци на народите – основни движения от руски танци, проверка на координация /ръце, глава, крака, стабилност, пластичност/, въртене на диагонали – руски и полски, танци – краковяк, руски хоровод, испански танц.


Забележка: Всички приравнителни изпити за професиите балетист, специалност Класически танц и професия танцьор, специалност Български танци, се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от училището. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от училището.


Каталог: school -> priem -> 2014-2015
priem -> Приравнителни изпити за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара
priem -> Изпит за проверка на способностите за постъпване в VІ и VІІ клас, специалност: Изобразително изкуство
2014-2015 -> Приравнителни изпити за постъпване в VІ клас, специалност: Изобразително изкуство Фигурална композиция по зададена
2014-2015 -> Приравнителни изпити за специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, духови и ударни инструменти, акордеон, класическа китара


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница