„Приятели на природатаДата02.06.2018
Размер21.97 Kb.
#70300
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „БОЖУР”, СЛИВЕН

Подготвителна група - 6 годишни


Учител - Таня Ненова

Директор - Мира Султанова


Образователно направление: Природен свят

Тема: „Приятели на природата”

Вид на педагогическата ситуация: Задължителна нерегламентирана ситуация

ЦЕЛ на педагогическото взаимодействие:

1. Усъвършенстване и разширяване представите за живата и неживата природа.

2. Придобиване на компетенции за ориентиране в природния свят и за екологосъобразно поведение в обществото.

3. Придобиване на социални компетенции за работа в екип.Очаквани резултати:

В нагледно – практически план децата обогатяват знанията си за въздуха, водата, животните, птиците и растенията.Ключови идеи и представи:

Възприема, осъзнава и използва специфични термини и научни идеи по темата.Форми на педагогическо взаимодействие:

Методи на педагогическо взаимодействие:

  • Предметно – оперативни;

  • Практико – преобразуващи;

Начин на организация:

Работа в малка група – детска лабораторияПознавателно съдържание:

  • Формиране на положително отношение към природата и опознаването й чрез засаждане на растения;

  • Извършване на опити с въздух и вода;

  • Обогатяване представите на децата за разнообразието и опазването на животинските видове в природен парк ”Сините камъни”;

  • Развитие на умението за споделяне на впечатления, обобщения и изводи от проведените опити;

Предварителна подготовка:

В регламентирани и нерегламентирани обучаващи ситуации децата са запознати с проблема за замърсяването на природната среда. Осъзнават значението на разделното събиране на отпадъци и на практика го прилагат в рамките на детската градина. Запознати са с процесса на рециклиране и ползите от него. Имат познания за въздуха, водата, растенията и животните и значението им за опазване живота на земята.Параметри на педагогическата ситуация:

- Създаване на подходяща атмосфера и мотивация за работа чрез песен: «Жълто, синьо, зелено»;

- Въвеждане в темата чрез демонстрация на опит от учителката;  • Формулиране на сигурност при създаване на компетенции:

- детска лаборатория: «Цветна леха»;

- детска лаборатория: «Вода»;

- детска лаборатория: «Въздух»;

- детска лаборатория: «Животни»;  • Съвместно преживяване на постиженията:

- споделяне и съпреживяване на резултати;

- преценка;
Каталог: rioup -> actuality -> aaaaaaaktual2014 -> 23 04 2014 -> Pedagogicheski praktiki
Pedagogicheski praktiki -> „Майсторилница за фантазьори
aaaaaaaktual2014 -> А издателска, консултантска дейност и семинари пис- колев еоод
Pedagogicheski praktiki -> Открита форма за наблюдение „Експериментиране в детска лаборатория”
aaaaaaaktual2014 -> Регионален инспекторат по образованието – сливен списък
Pedagogicheski praktiki -> „ Играя със звукове и букви
Pedagogicheski praktiki -> „България търси таланти
Pedagogicheski praktiki -> „Пролетни празници


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница