Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 класДата27.12.2017
Размер55.73 Kb.
#37627


Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование в рамките на проект „Равенството – път към прогрес”
Признак на изследване: ЛГБТ
База на изследване: учебници - 5, 6 клас

Темата за ЛГБТ не присъства в текстовия и илюстративен материал на нито един от прегледаните учебници съгласно приложения по-долу списък. На някои места са отбелязани само текстове и илюстрации съвсем периферно свързани с темата, които по скоро илюстрират пропуснати възможности за повдигане поне малко на табутата, наложени върху чувствителна тема за хората с различна сексуална ориентация. Учебниците, в които няма никакво споменаване на ЛГБТ само са посочени.


Най-общата ми препоръка в този контекст е да бъде създадена работна група с участието на психолози и педагози, която да прецени от каква възраст е целесъобразно в учебниците да влизат теми, свързани с отделни аспекти на сексуалното възпитание и особено с темата за ЛГБТ. Струва ми се, без да съм сигурен в педагогическата обоснованост на това предложение, че при по-малките ученици е подходящо поне да се изисква за определени известни личности с принос към историята, политиката, науката и културата, за които е известно, че са имали различна сексуална ориентация, това да бъде споменавано в учебниците, когато се представят подробности от живота им. Такава практика вече е въведена или се обсъжда в други страни.
В някои американски щати се въвеждат закони, които изискват в учебниците да бъде споменат приноса на хората с различна сексуална ориентация. Това означава, когато става дума например за известни учени, държавници, писатели, актьори и хора на изкуството и е известно от историята, че те са имали различна от обичайната сексуална ориентация, това не бива да бъде премълчавано. Във връзка с обсъждането на подобен законопроект в Калифорния политик от Демократичната партия е цитиран да казва, че "историята трябва да бъде справедлива", т.е. не бива да премълчава факти само защото на някого не му харесват или му се струват "аморални" или просто несъществени. От друга страна опоненти на законопроекта от консервативните среди твърдят, че образованието няма да бъде конкурентоспособно ако децата изучават „подробности от личния живот“ на известни личности вместо например математика или природни науки. Някои дори заплашват, че въобще ще махнат от учебната програма личности като Алан Тюринг ако споменаването на сексуалната им ориентация стане задължително.
http://articles.sfgate.com/2011-07-15/news/29776245_1_textbooks-gay-rights-safer-schools

Jenings, Todd & Ian Macgillivray, A Content Analysis of Lesbian, Gay, Biseual, and Transgender Topics in Multicultural Education Textbooks, 2011, Routledge.Списък с прегледани учебници


 1. Васева, М., Михайлова, В. Български език за 5-ти клас. Просвета, 2006 г.
 1. Ангелова, Т., Тишева, Й., Алексова, К., Кръстева, В. Български език за 5-ти клас. Просвета, 2006 г.
 1. Мойнова, М., Стефанов, С., Йорданова, Р. Изобразително изкуство за 5-ти клас. Азбуки-Просвета, 2006 г.
 1. Георгиева, В., Витанов, Л. Домашна техника и икономика за 5-ти клас. Просвета, 2006.
 1. Хранова, а., Пелева, И., Перянова, Н. Литература за 5-ти клас. 2006 г., Просвета.
 1. Петкова, С., Нинова, Ю., Томова, Т.,Матакиева, С. Математика за 5-ти клас. Просвета, 2006 г.
 1. Гаврилова, Р., Радева, М., Калинова, Е. История и цивилизация за 6-ти клас. Просвета, 2007 г. Учители-консултанти: Нели Станева, Георги Ковачки, Митко Делев, Иван Кънчев, Валя Кънчева.
 1. Цанкова, Л., Димов, Н., Лазарова, Е. География и икономика за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.
 1. Кабасанова, М., Попов, Хр., Иванов, В., Недялкова, Л., Димова, Й., Гергова, Е., Комитска, Г. Човекът и природата за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.
 1. Доц. д-р Петкова, Ст., д-р Нинова, Ю. Математика за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.
 1. Кушева, Р., Янчев, В., Якимов, Г., Груев, М. История и цивилизация за 6-ти клас. 2007 г. Азбуки-Просвета.
 1. Мойнова, М., Стефанов, Св., Йорданова, Р. Изобразително изкуство за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.
 1. Вяра Сотирова, Здравка Матеева. Музика за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.
 1. Минчева, П., Пехливанова, П., Христова, Св., Филева, Кр. Музика за 6-ти клас. 2007 г. Просвета.
 1. Милена Васева, Весела Михайлова. Български език за 6-ти клас. 2007 г. Просвета.

Стр. 58 Разгледано е известното стихотворение на Роберт Бърнс “Ако някой срещне някой в цъфналата ръж”. Коментарът на стихотворението е, че “Всички влюбени обичат това стихотворение, защото този някой, за когото шеговито говори поетът Робърт Бърнс може да бъде всеки. Това е добра отправна точка за обсъждане на различната сексуална ориентация. Тази възможност остава неизползвана. На илюстрацията към стихотворението са изобразени момиче и момче, които се целуват сред ръжта.
 1. Георгиева, В., Кендов, Г., Митова, Д. Домашна техника и икономика за 6-ти клас. 2007 г. Просвета
 1. Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова. Литература за шести клас. 2007 г., Просвета.
 1. Татяна Ангелова, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Весела Кръстева. Български език за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.
 1. Татяна Ангелова, Йовка Тишева, Красимира Алексова, Весела Кръстева. Български език за 6-ти клас. 2007 г., Просвета.

Стр. 29 Има откъс от произведение на Оскар Уайлд. За самия Оскар Уайлд, за когото е известно, че е бил с различна сексуална ориентация, нищо не се споменава.
 1. Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Величка Димитрова. Човекът и природата за 5-ти клас. 2006 г. Просвета.
 1. Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова. География и икономика за 5-ти клас. 2006 г., Просвета.
 1. Райна Гаврилова, Пламен Павлов, Румяна Кушева. История и цивилизация за 5-ти клас. 2006 г. Просвета.
 1. Петър Цанев, Ралица Карапантева, Димитър Г. Димитров, Галя Страшилова. Изобразително изкуство за 5-ти клас. 2006 г., Просвета.
 1. Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Хлистова. Музика за 5-ти клас. 2006 г., Просвета.
 1. Вяра Сотирова, Росица Драганова, Здравка Матеева. Музика за 5-ти клас. 2006 г., Просвета.
 1. Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев. География и икономика за 6-ти клас. 2009 г., Анубис.
 1. Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев. Домашна техника и икономика па пети клас. 2010 г., Бит и техника.
 1. Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев. Домашна техника и икономика па шести клас. 2007 г., Бит и техника.
 1. Румен Пенин, Мариана Султанова. География и икономика за 5-ти клас. 2011 г., Булвест 2000.
 1. Кирил Димчев, Ина Комарска, Ангел Петров. Български език за 5-ти клас. 2011, Булвест 2000.
 1. Мария Герджикова, Олга Попова, Стоймира Георгиева. Литература за 5-ти клас. 2010, Булвест 2000.
 1. Максим Максимов, Свобода Бенева, Стефка Китанова. Човекът и природата за 5-ти клас. 2011 г., Булвест 2000.
 1. Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Анна Калчева, Математика за 6-ти клас. 2011 г., Анубис.
 1. Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска. Изобразително изкуство за 6-ти клас. 2011 г., Анубис.
 1. Галина Стоянова, Валентина Манолова, Юлиана Близнакова, Внера Динкова-Мирчева. Музика за 6-ти клас. 2008 г., Анубис.
 1. Владимир Петров, Жулиета Попова, Боян Миразчийски. Домашна техника и икономика за 6-ти клас. 2010 г., Анубис.
 1. М.Шишиньова, М. Градинарова, Ст. Цаковски, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева, Н. Йоргова. Човекът и природата за 6-ти клас. 2011 г., Анубис.

Стр. 127. В раздел, посветен на размножаването на животните се споменава, че в природата се срещат животни, при които мъжките и женските полови органи се образуват в един и същ организъм и че тези животни се наричат хермафродитни.

Стр. 150-151. В раздела за половата система, става дума за пубертета и развитието на вторичните полови белези. Описана е мъжката и женската полова система. Нищо не се споменава за хора с различна сексуална ориентация.

Стр. 154-155. Изброени са болестите, предавани по полов път и начините за предпазване от тях, включително използването на презерватив. В целия текст хипотезата е, че сексуалното общуване става само между мъж и жена, въпреки, че на няколко пъти е използвана неутралната дума партньор.
 1. Константин Косев, Василка Танкова, Цонка Каснакова, Христо Матанов. История и цивилизация за 6-ти клас. 2011 г., Анубис.Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd
izsledwane na kzd -> Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад е
izsledwane na kzd -> Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
izsledwane na kzd -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
izsledwane na kzd -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
izsledwane na kzd -> Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница