Проблемите на човечествотостраница11/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
ДЪЛГОСРОЧНИЯТ ПЛАН
Нека сега формулираме по-разширен план за бъдещото образование на деца по света. Вече отбелязахме, че въпреки универсалното разпространение на образователните процеси и множеството центрове за обучение във всяка страна, все още не сме успели да предоставим на младите хора образование, което да им помогне да живеят пълноценно и конструктивно. През последните две-три хилядолетия развитието на образованието в света следва три основни посоки, започвайки от Изтока и достигайки най-високото си ниво днес на Запад. В продължение на векове в Азия практиката е била интензивно обучение на избрани, внимателно подбрани индивиди и пълно незачитане на масите. Азия и само Азия роди тези изключителни личности, които дори и днес са обект на всеобщо възхищение: Лао Дзъ, Конфуций, Буда, Шри Кришна и Христос. Те са оставили своя отпечатък върху милиони и все още е така.
Тогава в Европа се появи образователна система, която се фокусира върху няколко привилегировани групи, получаващи отлично културно обучение, но на масите бяха дадени само необходимите основни знания. В резултат на това периодично възникват такива значими културни епохи като елизабетинската епоха, Ренесанса, Викторианската епоха с нейните поети и писатели, периодът на дейност на поетите и музикантите на Германия, както и съзвездията от художници, чиято памет беше увековечена от италианските, холандските и испанските училища.
И накрая, в младите страни по света, като Съединените щати, Австралия и Канада, беше въведено всеобщо образование, което беше широко възприето от целия цивилизован свят. Нивото на културни постижения намаля значително, но нивото на масова информираност и компетентност стана много по-високо. Възниква въпросът какво ще бъде следващото еволюционно развитие на образованието в света? Какво ще се случи след настоящата глобална криза и признанието, че образователните системи не са в състояние да я предотвратят?
Нека си припомним един важен момент. Това, което образованието може да направи, когато е насочено в нежелана посока, ясно показа Германия, където идеализмът беше смазан, насаждането на погрешни човешки отношения и нагласи, и възхвала на всичко най-егоистично, жестоко и агресивно. Германия е доказала, че образователните процеси, правилно организирани и контролирани, систематично планирани и пропити с идеология, имат мощен ефект, особено ако детето е малко и достатъчно дълго изолирано от всяко противоречащо обучение. Оттогава Русия използва същата система. Нека си припомним, че тази демонстрирана сила може да действа по два начина и че това, което преди е било погрешно насочено, може да стане доста успешно в една здравословна свободна атмосфера.
Необходимо е да се направят две неща: трябва да се обърне специално внимание на образованието на деца под шестнадесет години и колкото по-малки са те, толкова по-добре; и второ, трябва да започнем с това, което имаме, дори да признаем ограниченията на съществуващите системи. Трябва да развием добрите, желани аспекти; трябва да изключим онези, които са показали неспособността си да подготвят хората да си сътрудничат с околната среда; да се развият нови нагласи и техники, които подготвят детето за пълноценен живот и го превръщат в истински човек – креативен, градивен член на обществото. Трябва да запазим най-доброто от миналото, но да го разглеждаме само като основа за по-добра система и мъдър подход към крайната цел - световно гражданство.
Сега е полезно да се определи в какво може да се превърне образованието, ако се ръководи от истинска визия и отговаря на нуждите на света и на изискванията на времето.
Образованието е обучение, дадено интелигентно, което ще позволи на младежите по света да се свържат с интелигентност и разум и да се адаптират към съществуващите условия. Това е от първостепенно значение и е един от пътепоказателите в света днес.
Образованието е процесът, чрез който детето получава информация, която му помага да стане добър гражданин и мъдър родител. Тя трябва да вземе предвид неговите наследствени наклонности, расови и национални характеристики и след това да добави към тях онези знания, които биха му помогнали да работи ползотворно на своето място в света и да бъде полезен гражданин на обществото. Общата тенденция на неговото образование ще бъде по-психологическа, отколкото в миналото и така получената информация ще вземе предвид конкретната ситуация на детето. Всички деца имат определени ценни качества и трябва да бъдат научени как да ги ползват; те ги споделят с цялото човечество, независимо от раса или националност. Следователно преподавателите ще поставят акцент в бъдеще върху:
1. Развитие на умствен контрол върху емоционалната природа.
2. Визия или способността да се вижда отвъд това, което е, което може да бъде.
3. Наследени фактически знания, които могат да бъдат солидна основа за мъдростта на бъдещето.
4. Способност за мъдро развиване на взаимоотношения и за разпознаване и поемане на отговорност.
5. Способност да използват ума си по два начина:
а. Като "здрав разум" (използваме израза в старото му значение), анализиране и синтезиране на информацията, предоставена от петте сетива.
б. Като прожектор, проникващ в света на идеите и абстрактната истина.
Знанието идва от две посоки. То е резултат от интелигентното използване на петте сетива и така също се натрупва чрез опити за схващане и разбиране на идеи. Развитието и в двете области се движи от любопитство и изследвания.
Образованието трябва да бъде от три вида и трите са необходими, за да доведе човечеството до желаната точка на развитие.
Това е преди всичко процесът на събиране на факти - от миналото и настоящето - и усвояване на способността да се избира от масата на постепенно натрупаната информация, която може да се използва практически във всяка текуща ситуация. Този процес е в основата на сегашните ни образователни системи.
Второ, това е процесът на разбиране на мъдростта като продукт на знание и осъзнаване на смисъла зад външни събития и очевидни факти. Това е способността да се прилагат знанията по такъв начин, че естествените резултати да са здравословен начин на живот, разумна гледна точка и разумно поведение. Това включва обучение в специални видове дейности, базирани на вродени наклонности, таланти или гений.
Трето, това е процес, чрез който се култивира единството или чувството за синтез. В бъдеще младите хора ще бъдат научени да мислят за себе си във връзка с групата, семейството и нацията, с които съдбата ги е събрала. Те също така ще бъдат научени да мислят от гледна точка на глобалните отношения, както и на връзката на тяхната нация с другите нации. Това включва насърчаване на чувството за гражданство, родителство и миролюбиво мислене; такова образование е по същество психологическо и допринася за разбирането на човечеството. Чрез такова обучение ние ще формираме цивилизовани, културни мъже и жени, които също ще имат способността да проникват (докато се разгръщат) в света на смисъла, който се намира отвъд света на външните изяви, и които ще започнат да възприемат човешките дела в светлина на по-дълбоки духовни и универсални ценности.
Образованието трябва да се превърне в процес, в който младите хора ще бъдат научени да мислят, преминавайки от причината към следствието, ще бъдат научени да разпознават защо определени действия неизбежно водят до съответни резултати и защо - предвид определено емоционално и умствено оборудване, както и идентифицирано психологическо ниво на развитие - могат да бъдат идентифицирани специфични житейски тенденции и онези специфични професии и видове житейски дейности, които ще осигурят правилните условия за развитие и полезно, благоприятно поле за опит.
Някои опити в тази насока са предприети от отделни училища и колежи, които са се опитвали да установят психологическите наклонности на момчетата и момичетата към определени дейности, но като цяло тези усилия досега са били извършвани непрофесионално. С по-научен подход ще се отвори вратата за истинско учене в науките; такова обучение разкрива смисъла на историята, географията и самия процес на обучение, като избягва повърхностното представяне на факти и примитивното обучение на паметта, характерно за старите методи.
Новото образование ще отчита надлежно наследствените черти на детето, неговия социален статус, национални особености, среда, индивидуална умствена и емоционална подготовка, а също така ще се стреми да отвори целия свят, за да прояви силите си, като същевременно подчертава, че препятствията, възникващи по пътя, са само стимул за нови усилия. По този начин образованието ще се стреми да го „изведе“ (това е истинското значение на думата „образование“) от всякакви ограничаващи условия и да го научи да мисли от гледна точка на творческо световно гражданство. Акцентът ще бъде върху растежа и още по-голям растеж.
Учителят на бъдещето ще подходи към проблема на младостта от гледна точка на инстинктивната реакция на детето, неговите интелектуални способности, интуиция и потенциал. В предучилищните и ранните училищни години ще се следят и развиват правилните инстинктивни реакции; в гимназията акцентът ще бъде върху интелектуалното развитие и контрола на умствените процеси, докато в колежите и университетите ще се набляга на отключването на интуицията, схващането на идеи и идеали, и развиване на абстрактно мислене и възприятие; тази последна фаза ще се основава на предварително подготвената здрава интелектуална основа. Тези три фактора - инстинкт, интелект и интуиция - ще бъдат ключовите бележки на трите учебни институции, през които ще премине всеки млад човек и през които днес минават хиляди.
В съвременните училища (основни, средни и висши) може да се види една несъвършена, но символична картина на три аспекта на бъдещето на образованието: цивилизация, култура и световно гражданство или единство.
Основното училище може да се разглежда като пазител на цивилизацията; то започва да учи детето на природата на света, в който то трябва да играе своята роля, показвайки мястото му в групата като го подготвя за съзнателен живот и правилни социални отношения. Ще се преподава четене, писане, аритметика, начална история (с акцент върху световната история), география и поезия, основни факти от живота и самоконтрол.
Средното училище ще се счита за пазител на културата; ще подчертае всичко най-ценно в историята и литературата и ще внуши разбиране за изкуството. То ще трябва да започне да подготвя момчето или момичето за бъдещата професия или начина на живот. Ще бъде дадена по-широка идея за гражданство, ще бъде подчертан светът на истинските ценности и идеализмът ще бъде съзнателно и конкретно култивиран. Особен акцент ще бъде поставен върху практическото приложение на идеалите.
Нашите колежи и университети трябва да бъдат по-нататъшно разширяване и продължение на всичко, което е било преди. Те трябва да украсят и завършат вече издигнатата структура и да се занимават директно със света на смисъла. Ще бъдат обсъдени международни проблеми - икономически, социални, политически и религиозни - и укрепване на връзката на мъжа или жената със света като цяло. Това по никакъв начин не означава незачитане на индивидуални или национални проблеми и каузи. Това е опит те да бъдат включени в цялото като ефективни компоненти, като по този начин се избягват разделителните нагласи, довели до падането на нашия модерен свят.
Бъдещето трябва да покаже (когато истинската религия бъде възстановена), че такова обучение е по същество духовно, ако думата се използва в смисъл на разбирателство, взаимопомощ, братство, правилни човешки отношения и вяра в реалността на света зад кулисите на външни изяви. Подготовката на човек да стане гражданин на Божието царство не е религиозна дейност, която трябва да се извършва изключително чрез църкви и теологични учения, въпреки че те могат да помогнат по много начини. Това, разбира се, е задачата на висшето образование, разкривайки целта и смисъла на всичко, което е направено преди.
Предлага се следната програма за младите хора от следващите поколения:

Основно образование

Цивилизация

възраст: 4-12 години

Средно образование

Култура

възраст: 12-18г.

Висше образование

Световно гражданство

възраст: 18-25г.

В бъдеще психологията ще се използва много по-широко в образованието, отколкото преди. Вече се забелязва тенденция в тази посока. Природата на момчето или момичето – физическа, витална, емоционална и умствена – ще бъде внимателно проучена, техните спонтанни импулси ще бъдат насочени в правилната посока; те ще бъдат научени да разпознават себе си като човек, който действа, който чувства и който мисли. По този начин отговорността на централния Аз или обитателя на тялото, ще бъде култивирана. Това напълно ще промени сегашното отношение на младите хора към заобикалящата ги среда и ще ги насърчи да осъзнаят своята роля, и да поемат отговорност от ранна възраст. Образованието ще се счита за метод за подготовка за полезно и интересно бъдеще.


Следователно става ясно, че предстоящото образование може да се определи - в нов, по-широк смисъл - като наука за правилните човешки отношения и социалната организация. Това дава сравнително нова цел на всяка учебна програма и в същото време показва, че нищо от това, което е включено в нея, не трябва да бъде изключвано, трябва да се извеждат само най-добрите мотиви и трябва да се избягват националистични, егоистични представяния. Например, ако историята беше представена като история на обуславящите идеи, които водят човечеството напред, а не като история на агресивни войни и грабежи в международен и национален мащаб, тогава образованието ще се занимава с правилното възприемане и използване на идеите, тяхната трансформация в ефективни идеали и приложение под формата на воля за добро, воля за истина и воля за красота. С така необходимата промяна на целите на човечеството от сегашните конкурентни и материалистични цели ще бъдат установени правилни взаимоотношения между индивиди, групи, партии и нации по целия свят.
Образованието трябва все повече да обхваща както цялостните процеси на живота, така и особеностите на ежедневието. Детето като индивид ще бъде развито, оборудвано, обучено и мотивирано, след което ще бъде научено да поема отговорност за цялото и да разпознава величината на приноса, който може и трябва да направи към групата.
Може да е баналност да се каже, че образованието трябва да се занимава с развитието на умствените способности на детето, а не с това, което се практикува днес: обучение на паметта и механично запаметяване на факти, дати и несвързана, трудно смилаема информация. Много интересна е историята на развитието на човешките способности за възприятие под влияние на различни национални и расови условия. Изтъкнати личности от историята, литературата, изкуството и религията несъмнено ще бъдат изучавани от гледна точка на тяхното положително или отрицателно влияние върху тяхната епоха; ще бъдат разгледани качеството и целта на тяхното ръководство. Тогава детето не само ще усвои възможно най-лесно голямо количество историческа информация, творческа активност, идеализъм и философия, но всичко това ще оказва постоянно влияние върху неговия характер.
Непрекъснатостта на усилията, влиянието на древните традиции върху цивилизацията, добрите и лошите събития, и взаимодействието на различни културни аспекти на цивилизацията ще бъдат представени на вниманието му, а сухата информация, датите и имената ще бъдат безмилостно изхвърлени. По този начин всички отрасли на човешкото познание ще могат да оживеят и да се издигнат на ново творческо ниво. Вече има определени тенденции в тази посока и това е добър, здравословен знак. Фактът, че миналото на човечеството е в основата на настоящите събития, а настоящето е фактор, определящ бъдещето, ще се осъзнава все повече и по този начин ще бъдат направени големи необходими промени в човешката психология като цяло.
През новата ера ще се обръща повече внимание на човешките творчески наклонности; детето ще бъде насърчено да полага индивидуални усилия, подходящи за неговия темперамент и способности. Благодарение на това то ще може да даде на света такава красота, на която е способно, и да допринесе под формата на правилно мислене към общия обем на човешката мисъл; то ще бъде насърчавано да изследва, светът на науката ще се отвори пред него. Зад всички негови мотиви ще стоят мотиви на добра воля и коректни човешки отношения.
И накрая, образованието несъмнено трябва да представи хипотезата за душата в човека като вътрешен фактор, който създава доброто, истинското и красивото. По този начин творческата изява и хуманните усилия ще получат логическа основа. Това няма да стане чрез теологично или доктринално изложение, както се прави днес, а чрез представяне на проблем за изследване и опит да се отговори на въпроса: „Какво е човекът? Какво е мястото му в схемата на нещата? Ще бъдат изследвани житейските влияния и заявената цел зад непрекъснато развиващите се световни лидери в духовната, културната и артистичната сфера, а животът им ще бъде обект на историческо и психологическо изследване. Това ще отвори пред младежите по света проблема с лидерството и мотивите. Следователно образованието ще наблегне на човешкия интерес, човешките постижения и човешките възможности. Ще бъде дадено по такъв начин, че не само умът на ученика да бъде обогатен с исторически и литературни факти, но и неговото въображение ще бъде запалено и стремежът и амбицията - в добрия смисъл на думата - ще започнат да се пробуждат. Светът на миналите човешки усилия ще започне да се проявява в истинската си перспектива, а бъдещето ще се отвори като арена на неговите индивидуални усилия и личен принос.
Всичко казано по-горе по никакъв начин не е обвинение срещу методите от миналото, освен в смисъл, че самият модерен свят представлява такова обвинение; казаното не се основава на непрактична визия или мистична надежда, основана на пожелателно мислене. Това се отнася до отношението към живота и бъдещето, към което се придържат много хиляди хора днес, по-специално много педагози във всяка страна. Грешките и неуспехите на миналите техники са очевидни и няма нужда да губите време да ги обсъждате или да давате примери.
Това, което е необходимо, е осъзнаването на непосредствената възможност, че необходимата промяна в целите и методите ще отнеме много време. Ще трябва да обучаваме учителите по различен начин и ще мине много време, преди да намерим нови и по-добри начини, да създадем нови учебници и да намерим мъже и жени, които могат да имат нова визия и които ще работят за нова цивилизация. Тук само се опитваме да подчертаем принципите, като осъзнаваме, че много от тях изобщо не са нови, а изискват нов подход. Времето на възможността е настъпило.
Следователно трябва да се разработи по-добра образователна система, която да даде възможност на хората да живеят, разрушавайки всички бариери, отхвърляйки всички предразсъдъци, така че децата да растат, да могат да съжителстват с други хора в хармония и добра воля. Това може да стане, ако се развият търпение и разбиране, и ако учителите разберат, че „където няма визия, хората загиват“.
Една международна образователна система, разработена съвместно от широко скроени учители и образователни власти във всички страни, е спешно необходима днес и ще има голям принос за поддържането на световния мир. Стъпки в тази посока вече се правят, групи от педагози се събират, за да разработят по-добра система, която ще гарантира, че децата от различни нации (започвайки с милионите, които вече се нуждаят от образование днес) ще научат истината без никакви пристрастия и предразсъдъци.
Демокрацията в света ще бъде изградена, когато хората навсякъде наистина се считат за равни; когато хората се учат, че не е важно дали човек е азиатец, американец, европеец, британец, евреин или езичник, а само това, че всеки има историческо минало, което му позволява да даде своя принос за доброто на цялото, като основното изискване е отношение на добра воля и постоянно желание за развитие на правилни човешки отношения. Световното единство ще бъде свършен факт, когато децата бъдат научени, че религиозните различия до голяма степен се дължат по рождение, че ако човек е роден в Италия, е по-вероятно да бъде католик; ако е роден евреин, ще получи еврейско възпитание; ако е роден в Азия, той може да е мюсюлманин, будист или принадлежи към една от индуистките секти; ако е роден в друга държава, може да е протестант и т.н. Те ще бъдат научени, че религиозните различия са до голяма степен резултат от спорове относно човешката интерпретация на истината. По този начин нашите спорове и разногласия постепенно ще бъдат компенсирани и тяхното място ще бъде заето от концепцията за Единно Човечество.
В бъдеще ще трябва да се обърне много повече внимание на подбора и обучението на учители, особено на тези, които ще дадат образование на хората от разкъсваните от войни страни. Тяхното умствено ниво и знания по предмета им ще бъдат важни, но още по-важна ще бъде свободата им от предразсъдъци и способността им да възприемат всички хора като членове на едно голямо семейство. Педагогът на бъдещето трябва да има по-добра психологическа подготовка от съвременния учител. Той ще разбере, че освен предаването на академични знания, основната му отговорност е да събуди у учениците си истинско чувство за отговорност; без значение какво ще преподава - история, география, математика, език, всякаква наука или философия - той ще свърже всички с науката за правилните човешки отношения и ще се опита да даде по-истинска перспектива за социалната организация, давана до този момент.
Когато младите хора на бъдещето - прилагайки принципите, които са им внушени - станат цивилизовани, културни и отзивчиви към идеята за световно гражданство, нашият свят ще бъде свят на пробудени, креативни и ценностно осъзнати хора с интелигентни, градивни нагласи към делата на света. Ще отнеме много време, но такава възможност съществува, както самата история е доказала. Някой ден ще бъде направен анализ на приноса, който трите големи континента - Европа, Азия и Америка - са направили за общото развитие на човечеството. Постепенното разкриване на славата на човешкия Дух все още трябва да бъде отразено на хартия - славата като цяло, а не нейните чисто национални аспекти. Той се крие във факта, че всяка раса и нация винаги е произвеждала хора, които са изразили най-високата възможна точка на постижение за своето време и поколение - хора, които съчетават основното триединство: инстинкт, интелект и интуиция. Техният брой е бил сравнително малък в ранните етапи на човешкото развитие, но сега бързо нараства.
Здравият разум обаче предполага, че такава интеграция не е възможна за всички ученици, които преминават през ръцете на учителите. Работата с учениците трябва да се извършва в три посоки, в зависимост от принадлежността им към един от трите типа:
1. Тези, които могат да бъдат цивилизовани хора. Говорим за маси от хора.
2. Тези, които могат да бъдат отведени по-нататък в света на културата. Има много от тях.
3. Тези, които добавят към ценните постижения на цивилизацията и културата способността да действат като души, и не само в двата свята на инстинктивния и интелектуалния живот, но и в света на духовните ценности, реализирайки за тази цел пълно тройната интеграция.

Но всеки, независимо от първоначалните си способности, може да научи Науката за правилните човешки отношения и по този начин да допринесе за решаването на основната задача на бъдещите образователни системи. Доказателствата за тази възможност са навсякъде, но акцентът все още не е върху обучението на учителите и обхвата на родителите. Много, много вече е направено от просветени групи навсякъде, изучаващи въпроса за гражданството и изследващи социалните отношения, както и от много организации, опитващи се да внушат на масите чувство за отговорност за човешкото щастие и благоденствие. Тази работа трябва да започне от ранна детска възраст, за да може детето (с неговото лесно контролирано съзнание) да се научи от ранна възраст да бъде безкористно към своите другари.


Това, което е необходимо сега, е работата по изграждането на мост – мост между това, което е днес, и това, което може да бъде в бъдещето. Ако през следващите няколко години разработим техниката за преодоляване на многото пропуски, които съществуват в човешкото семейство, елиминирайки расовата омраза и разделителните тенденции на нациите и хората, ще можем да изградим свят, в който войната ще бъде невъзможна и човечеството ще се разпознае като едно човешко семейство, а не като бореща се съвкупност от много нации и народи, състезаващи се в опит да изтръгнат един от друг всичко, което могат и култивиращи предразсъдъци и омраза. Такава е историята на миналото. Човекът се е развил от изолирано животно, мотивирано само от инстинктите за самосъхранение, задоволяване на глада и размножаване, през етапите на семейния живот, племенния живот и националния живот до момента, в който днес е прихванал по-големия идеал – международно единство и хармоничното функциониране на Единното човечество.
Нарастващият идеализъм си проправя път към предните редици на човешкото съзнание, въпреки всички тенденции към изолация. Той е отговорен до голяма степен за сегашния хаос, но в същото време и за създаването на ООН. Идеализмът породи противоречиви идеологии, които се стремят да се разпространят по целия свят; идеализмът доведе до драматичната поява на нациите-спасители (така наречените), пророци и световни лидери, идеалисти, опортюнисти, диктатори, изследователи и хуманисти. Всички подобни противоположни идеализми са добър знак, независимо дали сме съгласни с тях или не. Те са отговори на човешката нужда - спешна и правилна - за по-добри условия на живот, за повече светлина и разбиране, по-голямо сътрудничество, сигурност, мир и изобилие вместо терор, страх и глад.


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница