Проблемите на човечеството


ГЛАВА IV ПРОБЛЕМЪТ НА РАСОВИТЕ МАЛЦИНСТВАстраница14/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
ГЛАВА IV
ПРОБЛЕМЪТ НА РАСОВИТЕ МАЛЦИНСТВА
Расовият проблем е бил силно объркан през дългата си история поради начина, по който е бил представян - предимно погрешно и неправилно; нещо повече, историята е усложнена от древна омраза и подозрение между нациите. Тези качества са присъщи на човешката природа, но се подхранват и укрепват от предразсъдъци и хора, които се ръководят от скрити егоистични намерения. Новите и бързо нарастващи амбиции също създават трудности, въпреки че тези амбиции са правилни и справедливи, особено в случай на черно недоволство. Тези амбиции често се използват и изопачават за егоистични политически интереси и за създаване на безредици. Други фактори, допринасящи за расовия проблем, са катастрофалните икономически условия на много работещи хора днес, империализмът на редица нации и липсата на образование. Освен това цивилизацията, съответстваща на раса или нация, може вече да е толкова древна, че да се виждат признаци на дегенерация. Тези и много други фактори присъстват навсякъде, обуславят човешкото мислене, заблуждават много от тези, които се сблъскват с този проблем и силно възпрепятстват усилията на тези, които се стремят да предприемат правилни действия и да установят по-балансиран и конструктивен подход към малцинствата. Расовите малцинства, подобно на останалата част от човечеството, са подвластни на безпогрешно прецизните сили на еволюцията и се борят за достойно и по-добро съществуване, по-благоприятни условия на живот, по-голяма индивидуална и расова свобода и по-високо ниво на правилни човешки отношения.
Чувствителността на малцинствата, възбудата, в която изпадат, когато изразят своите амбиции, и горчивината и предразсъдъците на някои от тези, които говорят и се борят за правата си, не позволяват на мнозинството да подходи към проблема с малцинствата спокойно, с хладна безпристрастност, признаваща връзката с човечеството като цяло, чието прилагане със сигурност е необходимо при решаването на този проблем. Расовите недостатъци са по-очевидни от расовите предимства; расовите качества се оказват в конфликт с националните черти или световните тенденции, което допълнително увеличава трудността. Усилията на добронамерените граждани (а те са много) и желанието на ангажираните хуманитаристи да помогнат на малцинствата твърде често се основават единствено на добри сърца, християнски принципи и чувство за справедливост. Въпреки това, тези отлични качества понякога са придружени от пълно невежество на истинските факти, исторически ценности и различни свързани взаимоотношения. Те често са мотивирани от войнствен фанатизъм, граничещ с омраза към мнозинството, което е (както изглежда на войнствения герой) отговорно за жестоките несправедливи условия, които наемат расово малцинство. Привържениците на последното пропускат да видят, че самото това малцинство не е лишено от недостатъци и до известна степен е отговорно и за определени трудности. Расовите недостатъци и трудности по правило открито се игнорират от самото малцинство и неговите приятели.
Расовите недостатъци може да се дължат изцяло на достигнатата точка на еволюция, на несправедливи условия на околната среда и на тип темперамент, както в случая с негрите в Съединените американски щати, което ги прави фундаментално отговорни за съществуващите трудности. В други случаи отговорността на борещото се малцинство може да бъде много по-голяма, отколкото то е склонно да признае, както в случая с еврейското малцинство по света, което е древен цивилизован народ с богата собствена култура, но с някои вродени характеристики, които обясняват голяма част от техните проблеми. Освен това трудностите могат да бъдат исторически, основани на дълбока несъвместимост, например между завладян народ и завоевателен народ, между войнстваща група и негативна, миролюбива група. Подобна връзка съществува днес между мюсюлманското и индуското население на Индия, древен проблем, пред който са изправени британците. Към всички фактори, задълбочаващи проблема с малцинствата, трябва да добавим и изолиращите тенденции, които различни религиозни системи са насърчавали и съзнателно продължават да насърчават в наше време. Теснотата на религиозните вярвания силно възпрепятства решаването на този проблем.
В самото начало на нашата дискусия е полезно да си припомним, че целият този проблем води началото си от тази характерна слабост на човека като големия грях или ереста на изолацията. Наистина няма по-голям грях от този; той е отговорен за цялото човешко зло. Той настройва човек срещу брат му; принуждава човек да постави егоистичните лични интереси над всичко друго; неизбежно води до престъпления и жестокост; това е най-голямата пречка за щастието, защото изправя човек срещу човек, група срещу група, класа срещу класа и нация срещу нация. Той поражда разрушителните чувства за превъзходство и вредните доктрини на висши и нисши нации и раси. Подхранва икономическия егоизъм и настоява за икономическа експлоатация на хората, за създаване на търговски бариери, за разделяне на имащи и нямащи, към териториални притежания и към две крайности – бедност и богатство. Грехът на изолацията или отделянето поражда материални придобивки, граници и опасната доктрина за национален суверенитет с всичките му егоистични основи; сее недоверие между народите и омраза по целия свят, което е довело до жестоки, опустошителни войни от началото на времето. В настоящето той доведе цялото население на планетата до чудовищна, отчайваща ситуация, така че хората навсякъде започват да разбират, че ако нещо фундаментално не се промени, човешката раса ще бъде практически унищожена. Но кой ще разработи необходимите промени и къде е лидерът, който ще ги приложи? Това е ситуация, която човешката раса като цяло трябва да разбере. Чрез разпознаване и разбиране на това основно доказателство за универсалния грях, човечеството може да направи необходимите промени, като му се предлага нова възможност за правилни действия, водещи до правилни човешки отношения.
От гледна точка на нашата тема проблемът за малцинствата, основан на чувството за изолация (с неговите далечни последици), се разделя на две основни части; те са толкова тясно преплетени, че е почти невъзможно да се разглеждат отделно.
Първо, има дух на национализъм с присъщата му жажда за суверенитет, егоистични желания и стремежи. Той в най-лошия случай, противопоставя една нация срещу друга и насърчава чувството за национално превъзходство, което кара гражданите на една нация да смятат себе си и своите институции за по-висши от тези на другата. Духът на национализма култивира гордостта от собствената раса, история, притежания, културен прогрес, възпитава арогантност, самохвалство и презрение към други цивилизации и култури; всички тези качества носят зло и дегенерация. Освен това предизвиква готовност да се жертват интересите на другите в името на собствените и фундаменталната неспособност да се признае, че „Бог е създал всички хора равни“. Този тип национализъм е универсален и може да се види навсякъде; нито един народ не е свободен от него; свидетелства за слепота, жестокост и липса на чувство за пропорционалност, за които човечеството вече плаща огромна цена и които ще доведат до пълното му унищожение, ако продължи в същия дух.
Излишно е да казвам, че има идеален национализъм – точно обратното на описаното по-горе; той все още съществува само в умовете на няколко просветени хора от всяка нация и все още не е ефективна и градивна черта на която и да е нация; засега си остава мечта, надежда и – да вярваме – твърдо намерение. Този тип национализъм правилно подхранва своята цивилизация, въплъщавайки националния принос към общата кауза за взаимно признаване на законите и обичаите на нациите една от друга, а не е средство за самовъзвеличаване; той защитава конституцията на страната, нейната земя и народ с високата нравственост на израза си, красотата и безкористността на своите отношения; не нарушава по каквато и да е причина правата на други хора или нации. Той се стреми да подобри живота на собствената си нация, за да бъде от полза за целия свят. Той е жив, жизнеспособен духовен организъм, а не егоистична материална организация.
Второ, има проблем с расовите малцинства. Последните създават проблем с отношението си към нациите в рамките или сред които живеят. До голяма степен това е проблем за отношението на слабите към силните, малцината към многото, неразвитите към развитите, привържениците на една религия към привържениците на друга, по-силна и влиятелна. Той е тясно свързан с проблемите на национализма, цвета на кожата, историческия процес и бъдещата цел. Днес това е основният и най-належащ проблем във всички краища на света.
Обсъждайки този критичен проблем (от разрешаването на който до голяма степен зависи бъдещият световен мир), трябва да се опитаме да се освободим от собствените си умствени и национални нагласи, и да видим възникващия проблем в светлината на библейското твърдение, че има „един Бог и Отец на всички, който е над всички и чрез всички, и във всички нас.” Нека считаме това за научно твърдение, а не за благочестива религиозна надежда. Бог ни е създал всички като същества от една кръв и този Бог – под едно или друго име, или в един или друг аспект, трансцендентален или иманентен, считан за енергия или интелигентно същество, наречен Бог, Брахма, Абстракция или Абсолютът – е признат от всички. Отново, според великия Закон на еволюцията и в съответствие с дизайна на творението, хората се характеризират с едни и същи реакции към околната среда; те страдат, радват се и са притеснени, те имат сходни наклонности и стремежи към по-добро, които са общи за всички, същият мистичен стремеж и склонност към едни и същи грехове и желания. Те имат същия егоизъм, забележително сходна предразположеност към героични божествени прояви, имат същата жажда за любов, същото чувство за красота, имат същата вродена гордост, същото чувство за божественост, полагат едни и същи фундаментални усилия. Според големия процес на еволюция хората и расите се различават по умствено развитие, физическа издръжливост, креативност, разбиране, чувствителност и позиция в скалата на цивилизацията; всичко това обаче е преходно, тъй като всички ние, без изключение, имаме едни и същи потенциали, които в крайна сметка се проявяват. Различията, които в миналото са държали народите и расите далеч едни от други, бързо се изглаждат с разпространението на образованието и научните открития, за да ни сближат с развитието на способността за мислене, четене и планиране.
Еволюцията е циклична по природа; Нациите и расите преминават през подобни цикли на детство, растеж, мъжество, зрялост, упадък и изчезване, както всяко човешко същество. Но зад тези цикли триумфалният дух на човека се издига от връх на връх, от едно постижение към друго, насочвайки се към крайната цел, която никой човек все още не вижда, но която е въплътена за нас във възможността да станем като Христос; това е надеждата, провъзгласена от Новия завет и от всички Божии синове във всички епохи и във всички земи, и от всички религии.
При разглеждането на тази тема трябва да обсъдим два въпроса: на първо място, какво точно прави един народ, раса или нация малцинство, след това в какви посоки трябва да търсим решение. В съвременния свят има много шумни малцинства, които - честно или несправедливо - предявяват своите искания към мнозинството. Някои членове на мнозинството искрено се опитват да постигнат справедливо отношение към борещите се и викащи за помощ малцинства; други използват проблемите си като „теми за разговори“ за собствените си цели или защитават интересите на малките и слаби нации не по хуманитарни причини, а за да упражнят политически натиск.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница