Проблемите на човечествотостраница16/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
1. Еврейският проблем
Този проблем е толкова стар и толкова добре известен, че е трудно да се каже нещо за него, което да не е баналност или признак на предразсъдък (от гледна точка на читателя) и което да не предизвика нежелана реакция в еврейския читател. Безполезно е обаче да се казва само това, което е приемливо или в съгласие с всички гледни точки, или обобщава всичко, казано досега.
Нека да разгледаме положението на евреите преди жестокото и непростимо им преследване от Хитлер още преди войната от 1939 - 1945 г. Евреите живееха навсякъде и се срещаха сред гражданите на всички страни; в рамките на нацията, в която са родени, те са запазили непокътната собствената си расова идентичност, придържали са се към свой специален начин на живот, собствена национална религия (което е право на всеки) и са поддържали близки отношения с хора от своята раса. Други групи направиха същото, но в много по-малка степен и в крайна сметка се асимилираха в страните, в които пребиваваха. Евреите винаги са били нация в нацията, въпреки че това е било по-малко забележимо във Великобритания, Холандия, Франция и Италия, отколкото в други страни, и в резултат на това не е възникнало силно чувство на антисемитизъм в нито една от тези страни.
Във всички страни евреите са се занимавали с търговия и са работили с пари; те са изключително търговско и градско население, далеч от селското стопанство, с изключение на участниците в ционисткото движение в Палестина. Наред с изключително материалистичните наклонности, те показаха високо чувство за красота и артистични способности, благодарение на които направиха огромен принос в световното изкуство; те винаги са били покровители на красотата, били са сред големите филантропи на света и това въпреки неблагонадеждните, хитри начини на правене на нещата, за които са били много не харесвани и недоверчиви в света на бизнеса. Те са и остават по същество източен народ - нещо, което западняците са склонни да забравят; ако си спомнят това, ще разберат, че източното отношение към истината, към честността, използването и притежаването на пари е значително по-различно от това на Запад и това е част от проблема. Въпросът не е толкова кое е правилно и грешно, а по-скоро различните стандарти и вродени расови нагласи, които са присъщи на евреите, както и на целия Изток.
Освен това евреите са засегнати от последствията от вековното преследване и скитничество; Евреите скитаха от страна в страна, от град на град и в хода на своите странствания те неизбежно развиха определени навици на живот и мислене, които западните хора отново не одобряват и не вземат под внимание. Например, евреите са продукт на векове живот в палатки, оттук и патината на мърляв безпорядък, който те внасят във всяко общество, в което живеят и което по-организираният западен човек (бивш обитател на пещера) изобщо не приветства. Те също са продукт на вековен навик да живеят от хората, сред които се скитат, навикът да се възползват от всяка възникнала възможност, за да придобият това, което искат, да се уверят, че децата им получават най-доброто, независимо от цената за другите, да търсят своите сънародници сред чужденците раси, с които са обвързали съдбата си и да запазят непроменени, доколкото е възможно, националната си религия, националните табута. Това е от съществено значение за тяхното съществуване при преследване; то е било задължително, за да запазят всичко в оригиналната му форма, за да докажат на другите евреи в новите земи и градове, че са наистина евреи. Това ги прави най-реакционната и консервативна раса в света.
Тези расови черти са станали още по-изявени поради неизбежните междуетнически бракове през миналия век и ортодоксалния юдейски акцент върху расовата чистота. Младите съвременни евреи не придават голямо значение на това и обикновено нямат нищо против смесените бракове, но това е сравнително ново явление и не среща одобрение от по-старото поколение. Не-евреите също са против такива бракове в много случаи.
В повечето случаи евреинът е добър гражданин, спазващ закона, по своему добронамерен и скромен, стремящ се да изпълнява ролята си в обществения живот и винаги готов да даде пари на заем, когато го помолят, но въпреки това остава настрана. Така наречените гета могат да се видят навсякъде, особено в големите градове на различни страни. Векове наред, за да защитят общите интереси, евреите са били склонни да се събират заедно, да се търсят един друг, а не-евреите, сред които са живели, са насърчавали тази тенденция; така се формираха навици на общуване, с които все още се оказва контрол. В допълнение, тенденцията на нееврейския свят да се изолира от евреите доведе до факта, че в много страни започнаха да се появяват цели региони и градове, където евреите нямаха право да пребивават, да придобиват собственост или да се установяват по какъвто и да е начин. Поради склонността на евреите да живеят от другите хора и да пребивават в рамките на една нация, облагодетелствайки се от нейните обичаи, култура и цивилизация, но запазвайки отделна идентичност и не ставайки истинска част от националния живот, като раса те никъде не са харесвани и хората са предпазливи към тях и техните методи.
Подобни обобщения често са неправдоподобни за отделния евреин. Във всяка нация и във всеки град има евреи, които са силно обичани от всички, които ги познават, както евреи, така и не-евреи, които са уважавани, търсени и ценени. Такива хора принадлежат към великата духовна аристокрация на човечеството и въпреки че функционират в еврейски тела и носят еврейски имена, те обединяват сили с мъже и жени, представляващи всички нации, но принадлежащи към човечеството и надхвърлящи национални и расови характеристики. Тези мъже и жени като група са надеждата на човечеството, гаранцията за новия и по-добър свят, който всички очакваме; броят им расте всеки ден. Когато се правят широкообхватни обобщения за раса или нация, индивидът естествено страда, но твърденията за расата или нацията като цяло са точни, правилни и доказуеми.
Вероятно основният фактор, тласнал евреина към изолация, култивирайки у него комплекс за превъзходство, което е негова отличителна черта (под външна непълноценност), е религиозната му вяра. Тази вяра е една от най-старите в света; тя е с векове по-стара от будизма, по-стара от много индуски вярвания и значително по-стара от християнството; тя носи в себе си характерните черти, които са направили евреина това, което е. Това е религия на табута, стриктно предназначена да защити евреина, докато се скита от една общност в друга; това е религия с ясно изразена материална основа, наблягаща на „земята, където текат мляко и мед“; последната фраза не е била символ по време на нейната употреба, но е посочила целта на скитанията. Тази религия има изолираща конотация: Бог е Богът на евреите; евреите са богоизбран народ; те трябва да поддържат физическа чистота и тяхното благополучие е от изключителна важност за Йехова; поверена им е месианска роля. Послушно като народ са изпълнявали тези божествени изисквания, оттук и тежкото им положение в съвременния свят.
Понятието „любов“ към другите хора отсъства от тяхната религия, а любовта към Йехова се основава на страх; концепцията за бъдещия живот, в зависимост от поведението към другите и правилните действия в света на хората, почти напълно отсъства в Стария завет и никъде не се подчертава доктрината за безсмъртието; спасението очевидно зависи от спазването на множество физически закони и правила, които насърчават физическата чистота; Евреите стигат дотам, че отварят специални магазини, където се спазват всички техни правила – и това в съвременния свят, където чистотата на продуктите се гарантира с научни методи. Тези и други по-маловажни фактори отличават евреите и те продължават да ги култивират, колкото и остарели и неудобни да са за другите.
Тези фактори демонстрират сложността на проблема за евреите и неговия досаден, изнервящ ефект върху не-евреите. Този дразнещ фактор евреите рядко срещат, ако изобщо го разпознават. Днес не-евреите не помнят и дори са безразлични към факта, че евреите са осъдили Христос на смърт (според Новия завет); те по-скоро си спомнят, че Христос е бил евреин и се чудят защо евреите не са били първите, които са Го приели и обикнали. Но те са много по-загрижени за еврейските бизнес практики, за факта, че ортодоксалният евреин гледа на нееврейската храна като на нечиста и смята своето гражданство за второстепенно спрямо расовите му задължения. Те смятат евреите за последователи на остаряла религия; те наистина не харесват безмилостния ревнив Йехова на евреите и разглеждат Стария завет като история на един жесток и агресивен народ – освен Псалмите на Давид, които всички хора обичат.
Очевидно евреинът никога не обръща внимание на тези обстоятелства, но именно те в своята съвкупност отделят евреина от света, в който би искал да живее и да бъде щастлив, и където той се оказва жертва на своето наследство – наследство, което може да бъде модернизирано. Никой в ​​съвременния свят не се нуждае толкова от нова световна религия, колкото евреите.
И все пак – Бог създаде всички хора равни; евреинът е човек и брат и всички права, които принадлежат на не-евреите, изначално и неотменно се отнасят за евреите. Езичниците забравят за това и тяхната отговорност за несправедливите действия и жестокостта е голяма. Евреинът е бил нежелан от своя брат не-евреин от векове; преследван е от едно място на място; Постоянно и непрекъснато евреите са били принудени да отиват все по-далеч - през пустините на Египет до Светите земи, оттам (векове по-късно) - до долината на Месопотамия и оттогава скитанията не спират. Огромни потоци от еврейски бежанци се движели безкрайно на север, юг, запад и малка струйка, отиваща на изток. През Средновековието те са били изгонени от градове и страни, след това, след период на относително спокойствие, разселените евреи се скитат из Европа, бездомни, бързащи насам-натам (заедно с хиляди представители на други националности), беззащитни в ръцете на безмилостната съдба или не толкова беззащитни, но организирани от определени политически групи за международни и егоистични цели. В страните, където чувствата на антисемитизъм на практика липсвали в продължение на десетилетия, антагонизмът към евреите сега нараства; Във Великобритания антагонизмът вече се забелязва, в Съединените американски щати нараства заплаха. Не-евреите са тези, които трябва да прекратят цикъла на преследване веднъж завинаги; и евреите са тези, които трябва да вземат мерки да не предизвикват враждата на народите, сред които живеят.
Евреите в наше време трябва да разрешат своя дългогодишен проблем, който нарушава мира в много страни от векове. Отговорността на не-евреите в актовете на не хуманност спрямо евреите е неоспорима; хрониката на преследването на евреите е тъжна и ужасна, сравнима е само с това как древните евреи са се отнасяли към враговете си, както е описано в Стария завет. Съдбата на евреите по време на световната война е чудовищна жестокост към тях, мъчения и кланета; Отношението към евреите през вековете е една от най-мрачните глави в човешката история. Няма извинение за това и правилно мислещите хора навсякъде знаят това и настояват спешно преследването да спре. Духовните сили на света и духовните водачи на човечеството (както тези, които работят на външния план, така и тези, които ръководят от вътрешната страна на воала) търсят решение.
Решението обаче ще бъде намерено едва тогава, когато самите евреи започнат да търсят изход и спрат политиката си да изискват от не-евреите и самите християни да направят всички отстъпки, да решат сами целия проблем и да сложат край на сегашната ситуация без помощта на евреи. Евреите непрекъснато шумно търсят удовлетворение на исканията за обезщетение и помощ; те обвиняват нееврейските нации за своите нещастия; не искат да признаят, че нещо от тяхна страна по един или друг начин допринася за общата антипатия, с която се сблъскват; не правят отстъпки пред цивилизациите и културите, в които живеят, но все пак стоят отделно; те обвиняват другите за своята изолация, но факт е, че им се дават равни възможности като граждани във всички цивилизовани страни. Техният принос за решаването на този древен проблем е чисто материален, не показва психологическо прозрение или признаване на духовни ценности; днес нито един проблем не може да бъде разрешен само от материална гледна точка. Хората са надраснали този етап.
Проблемът на евреите е дълбоко вкоренен в проблема за правилните човешки отношения; той може да бъде разрешен само върху такава приобщаваща основа. Такава основа осигурява взаимодействие между хора, принадлежащи към различни раси, но признавайки братството на всички хора; изтъква проблема за егоизма и себеотрицанието, уважението и справедливостта – това са факторите, от които трябва да се ръководят всички народи. Евреинът трябва да признае своята част от вината за антипатията, която го преследва навсякъде, а не-евреинът трябва да осъзнае своя дял от отговорността за безкрайното преследване и да се опита да плати цената на реституцията. Евреинът предизвика и продължава да предизвиква антипатия, въпреки че вече няма нужда от това.
Нека обобщим: от древни времена евреите са развили модел на живот сред други нации; притежавайки всички граждански права, те все пак са изградили стена от табута, навици и религиозни ритуали, която ги отделя от околните и правят асимилацията невъзможна. Това трябва да спре; евреинът трябва не само да се нарича гражданин, но и да бъде такъв. Няма друг подобен проблем в съвременния свят - съществуването на цял народ, принадлежащ към специална раса, имащ специална религия, цели, черти, култура и представляващ изключително древна и най-реакционна цивилизация, разпръсната като малцинства из всички нации, създаваща международен проблем, притежаваща голямо богатство и влияние, претендираща за гражданство във всяка държава, но умишлено запазвайки характерните си расови характеристики, създавайки разногласия между нациите, без да се опитат хармонично да решат своя сложен проблем в голям мащаб с необходимото психологично разбиране или отчитане на нееврейската среда, към която непрекъснато се обръщат, предлагайки само материални решения и с постоянни, почти оскърбителни искания езичника да поеме цялата вина и да сложи край на трудностите.
Наред с това трябва да се постави дългата и тъжна история на преследване на евреите от не-евреи - преследване, широко разпространено през Средновековието (ако не се връщаме по-назад), спорадично в близкото минало и кулминирало в бруталното отношение по време на световната война. Въпреки че подобно отношение не се ограничава само до тях, от него страдат поляци, гърци и беззащитни хора от много нации. Сега евреите явно забравят за това. Те не бяха единствените, които бяха преследвани. Евреите съставят само двадесет процента от разселените хора в Европа по време на войната.
Тъжната история на нееврейската жестокост включва нарастващия антисемитизъм, който може да се наблюдава дори в страни, които преди са били относително свободни от него; има постоянна дискриминация срещу евреите в бизнес средите; броят на зоните, забранени за тяхното пребиваване, се увеличава; Например, поразително е положението на еврейските ученици в САЩ, които са дискриминирани, осмивани и обиждани. Съществува и ситуация, при която нито една държава не изразява желание да отвори врати и да осигури убежище на прогонените евреи. Никоя страна не иска да ги приеме в големи количества. Правилно мислещите представители на всяка нация търсят и ще търсят решение на този въпрос и то ще бъде намерено. Това трудно дете в семейството на народите е дете на единия Баща, духовно идентичен с всички хора навсякъде. Хората знаят, че няма „нито евреин, нито езичник“, както се изрази Павел, а мъжете и жените и в двете групи все повече доказват истинността на това твърдение.
Такъв е проблемът на еврейското малцинство, представен с откровеност, която предизвиква много критики, но тъй като тази откровеност е подтикната от любов, има надежда евреите да поемат своите отговорности върху себе си, да спрат да изискват шумно от не-евреите разрешаването на проблема и да започнат да си сътрудничат с пълно духовно разбиране, като по този начин да се срещнат с не-евреите, които искрено искат да помогнат. Никога досега нациите не са били толкова готови да постъпят правилно с евреите, толкова нетърпеливи да разрешат проблема им и да компенсират всичките им страдания. И двете страни трябва да променят вътрешните си нагласи, но най-вече евреите; има доказателства, че се формират нови нагласи, дори ако намирането на правилното решение може да отнеме много време. Днес има евреи, които казват същите неща, които са посочени тук.


Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница