Проблемите на човечествотостраница17/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
2. ПРОБЛЕМЪТ С НЕГРИТЕ
Този проблем е коренно различен от еврейския. В първия случай имаме работа с много древен народ, който е играл своята роля на арената на световната история в продължение на хиляди години и който е развил култура и се е идентифицирал с цивилизация, които им позволяват да застанат наравно с така наречените „цивилизовани“ народи. В случая с негрите имаме работа с народ, който (през последните двеста години) току-що е започнал да се издига в мащаба на човешките стремежи и през това време е постигнал удивителен напредък, въпреки изключително неблагоприятните условия и силната опозиция. Преди двеста години чернокожите са живели само в Африка и все още има милиони от тях там; преди двеста години те са били такива, че европейците и американците са ги наричали "груби диваци", били са разделени на безброй племена, живеещи в естествени условия, примитивни, войнствени, напълно необразовани от съвременна гледна точка, управлявани от вождове и под егидата на племенни богове, контролирани от племенни табута, различни помежду си – между пигмея и воина от Бечуаналенд изглежда няма прилика, с изключение на цвета на кожата, - които непрекъснато се бият за територии.
Те са били експлоатирани и поробени в продължение на векове, първо от арабите, след това от тези, които са ги купили от търговци на роби и са ги отвели като роби в Съединените щати и Западна Индия. Те са били експлоатирани и от европейските нации, които завзеха огромни територии в Африка и се обогатиха чрез даровете на тези земи и труда на техните жители: французите във френски Судан, белгийците в белгийското Конго, холандците и британците в Южна Африка и на западния бряг на Африка, германците в немска Източна Африка и италианците в североизточна Африка. Това е една тъжна история за жестокост, грабеж и експлоатация от страна на бялата раса, която обаче донесе много добро и на черната раса. Историята на тези взаимоотношения все още не е завършила и ако тази връзка не се основава на истината и справедливостта, всичко може да завърши трагично. Въпреки това има голяма полза за вътрешната история на тези територии и съществуват причини за оптимизъм.
Проблемът с негрите е разделен на две части: проблемът за бъдещето на африканските негри и проблемът за бъдещето на негрите в Западното полукълбо.
Африка има голям потенциал и отключването му за безброй милиони от нейното население все още е в начален стадий; отношенията на първоначалните му жители с външните раси, които се стремят да господстват над тях, все още не надхвърлят границите на политически игри и търговска алчност. Трябва да се признае, че въпреки съпътстващите злини, които винаги следват белия човек-експлоататор, импулсът, произведен от белите раси на „тъмния континент“, доведе до голямо еволюционно развитие и донесе големи ползи - образование, медицински грижи, край на непрекъснатите племенни войни, санитария и по-просветена религия, вместо варварски култове и груби религиозни практики. След изследователя, мисионера и търговеца дойде много зло, но в същото време много добро дойде с тях, особено с мисионера. Негърът по природа е религиозен и склонен към мистицизъм, а основните принципи на християнската религия определено са близки до неговата природа; емоционалните аспекти на християнството (с неговия акцент върху любовта, добротата и задгробния живот) са разбираеми за емоционално фокусирания негър. Под многото изолиращи култове на тъмния континент се появява фундаментален, чист мистицизъм, който обхваща гамата от преклонението пред природата и примитивния анимизъм до дълбокото окултно познание и езотерично разбиране, което един ден ще превърне Африка в крепостта на най-чистата форма на окултно учение и живот. До това обаче остават още няколко века.
При разглеждането на проблема с африканските негри трябва да се справим с дългосрочната перспектива и да имаме предвид постоянното нарастване на способностите на милиони хора, които досега са направили само първите стъпки към съвременната цивилизация и култура, но правят следващи стъпки с почти плашеща бързина. Нежеланите аспекти на нахлуването в цивилизацията са налице, но получените ползи далеч ги надхвърлят и негърът, въпреки естествения си разбираем антагонизъм, трябва да признае, че дължи бързото си развитие на агресивните и алчни бели нации. Контактът с последния стимулира интелектуалното му възприятие; начинът на живот на белия човек доведе чернокожите в Африка от тяхното първобитно състояние до по-развито; образованието и съвременните начини на мислене и планиране бързо подготвят негрите да заемат своето място в съвременния свят; науката, транспорта и знанията – донесени от бялата раса – ги запознават с развиващата се схема на сегашната структура на света; новият свят с неговите по-добри начини на живот става достъпен както за негрите, така и за белите.
Бялата раса трябва да осъзнае своя дълг и да се опита да се възползва от съществуващите условия, преодолявайки всичко лошо и нежелано. Основно (ако не и изключително) проблемът на чернокожите, както в Африка, така и в западния свят, е проблем на бялата раса и дългът на бялата раса е да го реши. В Африка чернокожото население значително надвишава бялото население; последното е малцинство и се оказва в много трудно положение, живеейки сред многократно преобладаващото чернокожо население. На Запад и в Америка ситуацията е обратната, където чернокожите са малцинство, значително отстъпващо по брой на белите. В Африка негрите са смели и войнствени; в Америка и Западна Индия те до известна степен са отслабени и психологически потиснати от години на принудителен труд и робство. Робство има и в Африка, но то е било от различен вид и не е донесло същите резултати, както на Запад.
Проблемът, пред който са изправени белите раси в Африка днес, е да образоват негрите, да ги подготвят за истинско самоуправление. Имат нужда от помощ, за да поемат съдбата си в свои ръце; трябва да се възпитава чувство за пълна отговорност; те трябва да бъдат научени да осъзнават, че Африка може да принадлежи на собствения им народ и в същото време да бъде пълноправен партньор в световните дела. Това може да се случи само ако антагонизмът между белите и черните народи изчезне; в отношенията им трябва да се демонстрира добра воля. Правилните човешки отношения трябва да бъдат здраво установени между зараждащата се негърска империя и останалия свят; нови идеали и нови световни тенденции трябва да бъдат въведени във възприемчивото съзнание на негъра. По този начин "черна Африка" ще се превърне в лъчист център на светлина, готов за самоуправление и изразяващ истинската свобода. Все повече негри ще изоставят емоционалните си реакции към обстоятелствата и събитията и ще посрещнат всичко случващо се с умствено разбиране и интуитивно възприятие, което ще ги изведе напред от сегашната им среда.
Тези възможности могат да бъдат изразени по следния начин: Ще постигнат ли чернокожите в Африка контрол върху собствения си континент чрез насилствено прогонване на управляващото бяло население и преминаване през дълъг цикъл от войни между различните черни групи, населяващи континента? Или въпросът ще се реши чрез интелигентната, далновидна политика на белите хора и тяхното съгласувано планиране за бъдещето? Дали тази политика и планиране ще бъдат подкрепени от способността на негрите да действат бавно и мъдро, да избягват кръвопролития и враждебност, да виждат през хитрите машинации на егоистичните политици (които се стремят да ги експлоатират) и да демонстрират такава забележителна способност да управляват собствените си дела и да произвеждат свои собствени лидери, както е естествено и автоматично, без конфликти и насилие ще поемат юздите на властта в свои ръце за постепенното премахване на контрола на белите? Дали белите нации, които сега експлоатират Африка, вкопчвайки се в поземлените си владения, ще се откажат от така наречените си права (въз основа на факта, че притежават девет десети от собствеността) и ще ги заменят с методи на Новата епоха: правилни човешки отношения и съзнателно сътрудничество, а също и съвместно управление на толкова богатите и разнообразни ресурси на този прекрасен континент? Ще приложат ли белите своите превъзходни умения, доказани търговски умения и научни знания за разработването на всички полезни продукти и минерали, които Африка може да предложи на света? Европейските нации и народите на Великобритания сега прилагат програма което ще постави Африка в ръцете на нейния собствен народ. В същото време, с търпение и здрав разум, африканските народи трябва да се съсредоточат върху образователните процеси, земеделието и икономическото развитие. В резултат на това съдбата на великия континент ще стане ясна и Африка ще заеме своето място като велик център на културна светлина, която свети в една цивилизована земя.
Ако и двете раси, черната и бялата, не подходят към проблема за връзката си със здрав разум, визия, търпение, оставяйки настрана омразата и страха, разпространението на културата на нашата планета ще се забави с много години. Неизползваните и неорганизирани способности на безброй милиони африканци е нещо, което бялата раса трябва внимателно да обмисли. На негрите трябва да бъдат предоставени възможно най-скоро равни възможности, равни конституционни и човешки права и да им се помогне да преминат от етапа на юношество, в който се намират сега, към етапа на пълна ефективна зрялост, когато ще решават собствените си проблеми и управляват собствената си територия. Този процес се извършва сега и Африка с времето ще заеме своето място (чрез многото си национални групи) в голямото семейство от нации и ще изведе на световната сцена раса, притежаваща невероятни духовни качества, културни ценности и творчески потенциал.
Негърът е изключително надарен по природа. Той е творческа личност, артистично талантлив, способен на най-високо умствено развитие, ако бъде научен и обучен - точно като бял човек. Това е доказано многократно от хора на изкуството и учени, представители на черната раса и факта, че те се характеризират с устрем и амбиция. Дошло е времето, когато белият човек трябва да престане да гледа на негъра като на труженик на полето, фабричен работник, товарно животно и като на човек, способен да върши само домашна или неквалифицирана работа. Белите трябва да предоставят на негрите уважението и възможностите, които им се полагат.
Негрите в Африка напредват бързо и след няколко години образование, учене и пътуване, които изиграха своята роля, проблемът с Африка ще стане още по-остър, отколкото в момента. Няма да се стигне до опасна точка, ако бялата раса покаже мъдрост, разбиране, безкористност и желание да даде на негрите пълна свобода. Бъдещият световен мир днес зависи от просветеното, далновидно управление и истинското разбиране на факта, че Бог е създал всички хора да бъдат свободни.
Проблемът с негрите в Западното полукълбо съществува в най-грозната си форма, която е изключително позорна и дълбоко наранява белия човек. Доведени в Съединените щати и Западна Индия преди повече от два века и принудени да попаднат в робство, негрите никога не са били третирани справедливо или не са получавали реални възможности. Съгласно Конституцията на Съединените щати всички хора се считат за свободни и равни; негърът обаче не е свободен и не е равен, особено в южните щати. Ситуацията в Западна Индия е по-близка до тази в северните щати, където условията са малко по-добри, но където все още няма равни възможности и има силна расова дискриминация. Отношението към негрите на юг е позор за страната; там се прави всичко, за да се потискат негрите и да се възпрепятства развитието им, лишавайки ги от равно образование и добри възможности, поддържайки стандарта им на живот на изключително ниско ниво, много по-нисък от стандарта на живот на белите, и ги лишава от политическо признание, така че в една демократична страна, където всеки има право на глас, не им е позволено да се ползват от конституционната привилегия. В северните щати условията са по-лесни, но негрите са постоянно дискриминирани, отказват им се равни възможности и са принудени да се борят за всяка привилегия. Няколко корумпирани, невежи сенатори непрекъснато подкопават добрите намерения на масата от американския народ, като узаконяват несправедливостта и забавят промяната с всички налични средства; те играят със страха на своите избиратели и блокират всеки опит да се коригира, да се подобри ситуацията, така че да отговаря на конституцията. Тези късогледи политици се опитват да избегнат основния въпрос и да хвърлят прах в очите на избирателите, като се борят за свободата на далечните малки нации в Европа и в същото време непрекъснато нарушават собствената си конституция, като отказват свободата на негрите в техните собствена държава. Няма оправдание за тяхната позиция и поведение в наше време. За другите просветени нации остава загадка защо толкова широко скроения народ на Съединените щати, шумно защитаващ личната си свобода и упорито защитаващ Конституцията, допуска подобно състояние на нещата и присъствието на отговорни позиции на хора, които непрекъснато потъпкват конституционните права на американските граждани.
Викът на юга, че негърът, поради липсата на образование, не е готов да гласува, се опровергава от факта, че в северните щати той може и гласува, и в много случаи също толкова мъдро, колкото белия му брат. Въпреки че избраните политици често купуват неговия глас, те купуват и белия избирател. Воплите, че белите жени трябва да бъдат защитени от животинските инстинкти на негъра, са безсмислени, защото жените имат нужда от същата защита от животинските инстинкти на белия мъж, което е напълно доказано от статистиката. Аргументът, че негърът има нужда от грижи и, че само южнякът разбира как да се отнася с негъра, е опроверган от самия негър, който не иска такова нещо. Неговият отказ демонстрира здраво чувство за ценности и разбиране на разликата между опеката (където негърът остава изостанал, необразован и задължен на белите) и свободата, която той иска да сподели с всички мъже по света.
По природа негърът е гъвкав, отстъпчив, мил и копнее да обича хората и да бъде обичан; ако много негри днес са арогантни, отмъстителни, пълни с омраза и нетърпеливи да се утвърдят, то е защото белият човек ги е направил такива. Белите носят тежка отговорност и от тях зависи да променят ситуацията. Когато го променят, те ще открият, че негърът реагира също толкова чувствително на любезното и справедливо отношение, на равните възможности и правилните условия на живот, както реагира (понякога неправилно) на лошите образователни, политически и жизнени условия, в които работи сега. Това важи за всички негри в западното полукълбо.
Негрите не могат да бъдат дискриминирани вечно; не може да бъде помолен да защитава страната си и след това тази страна да му откаже обикновените граждански права. Общественото мнение е на страната на негъра и решимостта на белите граждани на Западното полукълбо непрекъснато нараства да му дадат неговите конституционни права, равни търговски и бизнес възможности, равни възможности за образование и еднакво добри условия на живот. Народът на Америка е този, който трябва да покаже добра воля и да изиска негрите да получат неотменимите си права. Всеки бял американец трябва да се чувства отговорен за това малцинство и да изучава проблема с негрите; трябва да се научи да се отнася към негъра като към приятел и брат; той трябва да се опита да изиграе своята роля в промяната на статуквото.
Що се отнася до междуетническите бракове, най-добрите и разумни мислители както на бялата, така и на черната раса не одобряват смесените бракове в наше време. Такива бракове не носят щастие на нито една от страните. При обсъждането на тази тема трябва да се помни, че смесените бракове между представители на белите раси и жълтите раси (китайци и японци) са еднакво неуспешни и - с редки изключения - се оказват нещастни и създават много проблеми, що се отнася до децата, родени от такива съюзи. Световната война (1914-1945) предизвика голямо смесване на расите. Където минават армиите, безредните отношения са неизбежни и в резултат на това се появяват нови популации; светът днес е и ще продължи да получава плодовете на такива (така наречените) незаконни връзки между войници от всички нации и народите на страните, където са разположени. Деца от смесени раси, евразийци и други, може да бъде основният отговор на проблема. Ще има стотици хиляди деца от смесен произход, които ще формират част от населението на света в следващото поколение, в следващия цикъл и това е група, с която трябва да се съобразяваме.


Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница