Проблемите на човечествотостраница18/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
РЕШЕНИЕТО
Очевидно решението на проблема с малцинствата е по същество решението на проблема с голямата ерес на разделението. Това е изключително трудно, не само поради съответната тенденция на човечеството, но и защото човешката природа не може да бъде лесно или бързо променена. Нещо повече, такава промяна и изкореняване на духа на изолация трябва да се извърши в един свят, който днес е пълен с недоверие, страх и едва ли осъзнава от какво наистина се нуждае - хората могат само да поискат: Дайте ни мир!
Ако незабавно бъде приет закон, даващ пълни права на негрите, проблемът ще остане същият, тъй като сърцата и умовете на хората няма да се променят и решението ще бъде формалност. Въпреки че евреите изпълниха желанието си и Палестина им беше предадена, антисемитските настроения, присъщи - почти без изключение - на всяка нация, остават абсолютно същите както преди, само с добавянето на кръвопролития в Палестина.
Проблемът е много по-дълбок, отколкото понякога се предполага; той е присъщ на човешката природа и е резултат от много векове на ускорен растеж и неправилно образование на масите. Една нация все още е изправена срещу друга на политическата арена, една група срещу друга, една партия (в рамките на една нация) срещу друга и един индивид срещу друг. Тези, които са мъдри и далновидни, са мотивирани от незаинтересован здрав разум; идеалисти, мъже и жени с добра воля са навсякъде и се борят да решат проблема, да изградят нова световна структура на закон, ред и мир, която да гарантира правилни човешки отношения; но те са незначително малцинство сред човешките същества, които населяват нашата земя; тяхната задача е трудна и от позицията, от която трябва да работят, понякога изглежда почти непреодолима.
Определени въпроси неизбежно възникват в умовете на хората с добра воля навсякъде:
Можем ли да се надяваме, че великите сили ще действат безкористно в интерес на малките сили и на човечеството като цяло?
Могат ли силовите политики и различни национални империалистически тенденции да останат в миналото и ще им бъде ли сложен край?
Може ли да се разработи световна политика, която да гарантира справедливост за всички нации, големи и малки?
Може ли световното обществено мнение да застане достатъчно твърдо на страната на правилните човешки отношения, за да върже ръцете на егоистично агресивните хора и да предостави благоприятни възможности на тези, които имат малко такива?
Дали надеждата за установяване на ера на правилни човешки отношения в нациите, както и в глобален мащаб, е невъзможна мечта, за която не си струва да губите време, утопия, родена от желание?
Дали целта за установяване на правилни човешки взаимоотношения, равенство и благоприятни възможности за всички е напълно постижима цел, за която всички, които имат добри намерения, биха могли да работят с надеждата за успех?
Какви са първите стъпки към извършване на необходимите дейности и полагане на стабилна основа за триумфа на глобалната добра воля?
Как може общественото мнение да бъде повлияно, за да накара законодателите и политиците да обмислят стъпки за установяване на правилни човешки отношения?
Какво трябва да направят малцинствата, за да постигнат справедливите си искания, без да задълбочават различията и да разпалват пламъците на омразата?
Как можем да изтрием дълбоките демаркационни линии между раси, нации и групи и да елиминираме разколите, които съществуват навсякъде, така че на планетата да се появи „единно човечество“?
Как да въведем в съзнанието идеята, че това, което е добро за една част, може да бъде добро за цялото и че истинското добро за единицата в цялото гарантира добро за цялото?
Тези и много други въпроси възникват и изискват отговори. Отговорът идва под формата на добре позната банална фраза, разочароваща мнозина със своята простота: Установете правилни човешки взаимоотношения, като развиете дух на добра воля. По този начин и само по този начин можем да постигнем световен мир и да сме готови да навлезем в нова и по-добра ера. Въпреки че в повечето случаи баналността е твърдение за общоприета истина, в този случай е трудно за хората да се съгласят, че е осъществимо. Въпреки това, тъй като е истина, тя е предопределена в крайна сметка да стане очевидна, не само в умовете на няколко души, но в голям мащаб по целия свят. Хората жадуват за неочакваното и необичайното, за намесата на дългоочаквано чудо или Бог (каквото и да означават тези думи), който да ги освободи от отговорност и да свърши работата вместо тях.
Но това не е начинът, по който хората вървят напред; те се учат и напредват не като абдикират от отговорност. Чудото може да се случи, красивото и неочакваното може да се появи, но само когато хората сами създадат подходящите условия и чрез чудото на собствените си постижения направят възможни още по-удивителни проявите на истината. Не можем да постигнем по-нататъшен израз на божественост, докато хората не действат по-божествено от сегашното време; не можем да имаме „завръщането на Христос“ или изливането на Христовото съзнание, докато Христос във всеки човек не стане по-събуден, отколкото в наши дни; Принцът на мира или Духът на мира няма да могат да установят мир на земята, докато мирните намерения на хората не започнат да променят състоянието на нещата на планетата. Единството няма да бъде отличителен белег на човешката раса, докато хората сами не съборят разделящите стени и премахнат бариерите между расите, нациите и религиите, между самите тях.
Чудото на настоящата ситуация и нейната изключителна добра възможност е, че за първи път в планетарен мащаб хората са наясно със злото, което трябва да бъде елиминирано; навсякъде има обсъждане и планиране; провеждат се срещи и форуми, конференции и събирания, от важните срещи в Обединените нации до малките събирания в отдалечени села.
Красотата на настоящата ситуация е, че дори и в най-малките общности жителите са приканени да прилагат на практика това, което е необходимо в глобален мащаб; различията между семействата, църквите, общините, градовете, нациите, различията между расите - всички тези различия изискват една-единствена задача и един-единствен процес на установяване: установяването на правилни човешки отношения. Техниката или методът е един и същ навсякъде: привличане на духа на добра воля.
Добрата воля е най-простият израз на истинската любов и най-лесният за разбиране. Привличането на добра воля към проблемите, пред които е изправено човечеството, освобождава и насочва интелекта в конструктивни канали; където има добра воля, стените на изолацията и неразбирането се рушат.
Любовта и разбирателството в крайна сметка ще следват практическия израз на добра воля като съставки във всеки вид човешки отношения и начин на контакт между групи, между нации и техните малцинства, между различни нации и в областта на международната политика и религията. Проявата на истинската любов като фактор в живота на планетата може да се постигне само в много далечно бъдеще, но проявата на добра воля е възможна сега и нейното разпространение е от първостепенна необходимост.
Днес се говори много за добра воля, тези думи се използват постоянно. Има истинско намерение да се прилага във всяка област на човешката мисъл и във връзка с всеки човешки проблем. Има признаци, че в наше време се полагат реални усилия добрата воля да стане ефективен агент за установяването на световен мир, разбирателство и правилни човешки отношения.
Това, което е необходимо, е кампания, проведена от хората на добрата воля навсякъде, във всяко кътче на света, с цел да се обясни същността на добрата воля, да се подчертае нейното практическо изражение, да се съберат заедно в ефективна, активна световна група всички хора с добра воля и не за да създават свръхорганизация, а за да убедят нещастните, измъчените, унизените хора каква голяма помощ може да им се окаже. Те трябва да демонстрират способността да засилят усилията на всички работници, борещи се за установяване на правилни човешки отношения, за да докажат силата на едно просветено, живо обществено мнение (просветено от хора с добра воля), на което може да се разчита. Така във всеки народ, във всеки град и село ще работят хора с добра воля - с дълбоко разбиране, практичен здрав разум, познаване на световните проблеми и желание за разпространение на добрата воля, и намиране на единомишленици в тяхната среда.
Дейностите на хората с добра воля са образователни. Те не се надяват на чудотворно решение на проблемите на света, но знаят, че духът на добра воля, особено когато е подсилен от знания, може да създаде атмосфера и отношение, които правят разрешаването на проблемите възможно. Когато хора с добра воля се срещат помежду си, независимо към кои политически партии, нации или религии принадлежат, няма проблем, който те в крайна сметка да не могат да разрешат, и то по начин, който удовлетворява всички страни. Именно в създаването на такава атмосфера и такова настроение е основната работа на хората с добра воля, а не в търсенето на компромис или формално решение. Дух на добра воля може да присъства дори когато има фундаментални различия между страните. Но такива разногласия са рядкост в наши дни. Истински дух на добра воля ръководи голяма част от дискусията в Обединените нации по много трудни, належащи въпроси и това става все по-ясно.
Няма абсолютно никаква причина да вярваме, че растежът на добрата воля в света трябва непременно да бъде бавен и постепенен. Може да е и обратното, ако мъже и жени с добра воля, които чувстват истинска добра воля в себе си и освободени от предразсъдъци, активно се търсят взаимно и работят заедно за разпространение на добрата воля. Предубеденият човек, религиозният фанатик или убеденият националист имат трудното задължение да развият истинска добра воля. Те могат да направят това, ако се грижат достатъчно за своите събратя и се опитат да не нарушават спокойствието им, но ще трябва да намерят разделителната стена в тъмнината на собствения си ум и да я разрушат. Те ще трябва да развият (съзнателно) истинска добра воля (не толерантност) към обекта на техните предразсъдъци, към човека от различна религия, към нация или раса, към която изпитват антагонизъм или гледат с пренебрежение. Предразсъдъците са първата тухла в стената на изолацията.
Добрата воля е много по-разпространена в света, отколкото хората осъзнават; трябва само да се открие и да се научи да се прилага в работата. Но не трябва да се използва от групи, които защитават собствените си интереси, колкото и честни, коректни и искрени да са те. В такъв случай тя би била насочена неправилно. Хората с добра воля стоят по средата между противоположните групи, за да създадат условия, при които дискусията и компромисът са напълно възможни. Те непрекъснато изковават „благородния среден път“ на Буда, който минава между двойките противоположности право в самото сърце на Бог; те проправят „тесния път“ на любовта, за който Христос говори, показвайки, че го проправят чрез изразяването на единствения аспект на любовта, който човечеството в момента може да разбере: добронамереност.
Когато добрата воля е изразена от много хора и е организирана, когато тя бъде призната и използвана, проблемите на света, каквито и да са те, ще бъдат решени бързо. Когато добрата воля се превърне в мощен активен фактор в човешките дела, ние ще стигнем до по-пълно и всеобхватно разбиране на природата на любовта и израз на още по-висш аспект на тази божествена любов. Когато добрата воля е широко разпространена сред хората, ще станем свидетели на установяването на правилни човешки взаимоотношения и нов дух на увереност, доверие и разбирателство ще се наложи сред хората.
Има много хиляди мъже и жени с добра воля във всяка нация във всяко кътче на света. Търсете ги, намирайте ги и им помагайте да установят контакти помежду си; нека работят за създаване на правилната атмосфера в делата на света и в собственото си общество; нека знаят, че обединени помежду си, те са всемогъщи и, че могат така да формират и подготвят общественото мнение, че отношението на хората към проблемите на света ще стане правилно, достойно и ще бъде в съответствие с божествения план; нека осъзнаят, че решенията на критичните проблеми, пред които е изправено човечеството пред портала на Новата епоха, ще бъдат постигнати, като не вземат решение да действат като водят пропаганда или кампании за привличане на общественото внимание. То ще дойде чрез застъпване и развиване на духа на добрата воля (с резултатите му: първо атмосфера и правилно отношение) и разбиращо сърце.
Християнската ера беше въведена от малка шепа хора - дванадесетте апостоли, седемдесетте ученици и петстотинте, които приеха посланието на Христос. Една нова ера, когато Христос „ще прогледне за борбата на душата Си с удовлетворение“, ще бъде въведена от стотици хиляди хора с добра воля, които сега са активни в света и които могат да станат още по-активни, ако групата бъде намерена, достигната и организирана.


Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница