Проблемите на човечествотостраница20/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
I. ПРОВАЛЪТ НА ЦЪРКВИТЕ
Нека помним: Христос не се провали. Това, което се провали, беше човешкият елемент, който отхвърли намеренията Му и изтъргува истината, която Той представи. Теологията, догмата, доктрината, материализмът, политиката и парите са образували голям непроницаем облак между църквите и Бог; той е замъглил истинската визия за Божията любов и ние трябва да се върнем към тази визия за любяща реалност и жизненоважното разпознаване на това, което се крие зад нея.
Има ли някакъв шанс вярата, която Христос имаше, да се върне? Има ли достатъчно хора в църквите, които имат визията - визия за посрещане нуждите на човечеството, а не как да се укрепят и издигнат църквите? Такива хора има във всяка религиозна организация, но те са отчайващо малко. Дори и да се обединят (което засега изглежда доста невъзможно поради различията в доктрините), тяхната група ще бъде неефективна в сравнение с реакционното духовенство от всички деноминации с тяхната организирана власт, лукс, неотменими права, собственост и фанатична решителност. Обикновено само борещото се малцинство (в нашия случай малцината духовно мислещи хора) запазва истинската визия и в крайна сметка я осъществяват; това са онези, които вървят по едни и същи улици със страдащите хора и които следователно силно осъзнават необходимостта от съживяване на църквите.
Нашите църковни платформи, нашите амвони, нашите религиозни периодични издания страстно призовават хората да се върнат при Бога и да намерят изход от сегашната хаотична ситуация в религията. Човечеството обаче никога досега не е било толкова духовно устремено, съзнателно и конкретно ориентирано към духовните ценности и нуждата от духовни преоценки и осъзнавания. Трябва да се отправят призиви към църковните водачи, към духовниците от всички деноминации, към църковните служители навсякъде; те са тези, които трябва да се върнат към тази проста вяра като тази на Христос. Те са тези, които имат нужда от съживяване. Хората навсякъде изискват светлина. Кой трябва да го даде?
Има два основни фактора, отговорни за провала на църквите:
1. Ограничени теологични тълкувания на Светото писание.
2. Материални и политически амбиции.
Във всяка страна през вековете различни фигури и групи са се опитвали да наложат своите лични религиозни тълкувания на истината, Писанието и Бог на масите от хора. Те взеха библиите на света и се опитаха да ги обяснят, прекарвайки намерените там идеи през филтъра на собствените си умове и мозъци, и по този начин неизбежно намалиха смисъла. Без да спират дотук, техните последователи наложиха такива предубедени човешки интерпретации на немислещи и невежи хора. Всяка религия - будизъм, индуизъм в многото му аспекти, ислям и християнство - е създала кръг от брилянтни умове, които са се опитвали (обикновено съвсем искрено) да разберат какво според тях е казал Бог; те формулираха доктрини и догми въз основа на това, което вярваха, че Бог има предвид и следователно техните думи и идеи се превърнаха в религиозни закони, и неопровержими истини за безброй милиони хора. Но в крайна сметка какво се получава? Представите на този или онзи човешки ум - от гледна точка на неговата епоха, неговите традиции и неговото ниво на развитие - за това, което Бог е казал в това или онова писание, в което през вековете са се прокрадвали неточности и грешки поради постоянни преводи – преводи, които често са били направени от устни преразкази.

Доктрината, че писанията на света са продиктувани отгоре (предполага се, че се отнася особено за християнската Библия) днес е напълно дискредитирана, а с нея и непогрешимостта на тълкуването; сега е ясно, че всички световни писания се състоят изключително от преводи и нито една част от тях не е оцеляла - след хиляди години преводи - във формата, в която е била записана за първи път, ако дори е съществувала под формата на оригинален ръкопис и всъщност не са били нечии спомени за казаното. В същото време трябва да се помни, че общата насока и основното учение на Писанията, както и значението на символите, обикновено са правилни, въпреки че отново самите символи трябва да бъдат преведени на съвременен език и да не подлежат на невежо тълкуване. Въпросът е, че доктрините теологията и догматичните твърдения не предават непременно истината, която е в ума на Бог - умът, който повечето тълкуватели на догмата смятат, че знаят. Теологията е просто това, което хората смятат, че е в ума на Бог.


Колкото по-древно е Писанието, толкова по-голямо е изкривяването. Доктрината за отмъстителния Бог, доктрината за възмездието в някакъв мистичен ад, доктрината, че Бог обича само онези, които Го тълкуват от гледна точка на една или друга школа на богословската мисъл, символиката на кръвната жертва, приемането на кръста като Християнския символ, доктрината за девственото раждане и рисуването на гневно Божество, доволно само от смъртта, са примери за неудачните заключения на собственото мислене на човека, неговата собствена нисша природа, неговия сектантски изолационизъм (подхранван от еврейския Стар завет, но като цяло отсъстващ от източни вероизповедания) и чувството за страх, наследено от животинската страна на природата му - всички те са подхранвани и внушени от теологията, а не от Христос, Буда или Шри Кришна.
Малките умове на хората никога не са били в състояние да разберат ума и целите на Този, в Когото живеем, движим се и съществуваме. Това важи както за минали, така и за настоящи етапи на еволюцията. Те тълкуват Бог въз основа на себе си; следователно, когато хората безсмислено приемат догмата, те приемат само гледната точка на друго, грешно човешко същество, а не изобщо божествената истина. Време е тази истина да се преподава в богословските семинарии, така че техните ученици да се научат да мислят самостоятелно и да помнят, че ключът към истината се крие в обединяващата сила на сравнителната религия. Само онези принципи и истини, които са общоприети и намират място във всяка религия, са наистина необходими за спасението. Вторичните и противоречиви представяния на истината обикновено са маловажни или важни само доколкото подкрепят първичната, съществена истина.
Това беше изкривен възглед за истината, който накара човечеството да формулира набор от доктрини, за които Христос очевидно не знаеше нищо. Христос се грижи само хората да признаят, че Бог е любов, че всички са деца на един Баща и следователно братя, че човешкият дух е вечен и че няма смърт; Той копнееше Христос във всеки човек (вроденото Христово съзнание, което ни обединява един с друг и с Христос) да разцъфти в цялата си слава; Той учи, че служенето е основата на духовния живот и, че волята на Бог ще бъде разкрита. Това е нещо, за което масата коментатори не са писали. Те спореха до прегракване колко Христос е от Бога и колко от човека, за природата на девственото раждане, за ролята на св. Павел като учител на християнската вяра, за природата на ада, за спасението по кръв и за степента на достоверност и историчност на Библията.
Днес умовете на хората разпознават зората на свободата; те започват да разбират, че на всеки човек трябва да бъде позволено да се покланя на Бога по свой начин. Това не означава, че всеки ще избере (в идващата Нова епоха) богословска школа, към която да принадлежи. Не, неговият собствен, осветен от Бога ум ще търси истината и ще я тълкува сам. Дните на теологията приключиха, но дните на триумфа на живата истина са близо. Православните църкви отказват да признаят това. Истината по същество не е противоречива; когато възникне спор, концепцията обикновено е второстепенна и представя предимно човешките идеи за истината.
Хората днес са постигнали голям напредък в отхвърлянето на догмата и доктрината. Това е добре, правилно и окуражаващо. Това означава прогрес, въпреки че църквите все още не са успели да видят действието на божествеността в това. Свободата на мисълта, поставянето под съмнение на представените интерпретации на истината, отказът да се приеме учението на църквите от гледна точка на старата теология и отхвърлянето на наложената църковна власт са отличителните белези на творческото духовно мислене в нашето време. Подобно свободомислие се смята от православните църковници за доказателство за опасни тенденции, като отдалечаване от Бога и следователно загуба на усета за божественото. Всъщност това показва обратното.
Очевидно материалистичните и политически амбиции на църквите са също толкова разрушителни в ефекта си върху безброй хиляди непросветени хора. В източните религии те не са толкова забележими; в западния свят тази тенденция бързо води до дегенерация на църквите. Източните религии са доминирани от вредна негативност; представените истини не са достатъчни за подобряване на ежедневния живот на вярващите или за творческо закотвяне на истината на физическия план. Въздействието на източните доктрини е до голяма степен субективно и негативно по отношение на ежедневните дела. Негативността на теологичните тълкувания на будистките и индуистките писания дълго е държала хората в статично състояние, от което те бавно започват да излизат. Мюсюлманската вяра, подобно на християнската, се характеризира с положително представяне на истината, макар и много материалистично; и двете религии винаги са се отличавали със своя войнствен характер и политическа активност.
Великата западна вяра, християнството, беше чисто обективно в представянето на истината; това беше необходимо. Тя беше войнствена, фанатична, груба материалистка и амбициозна. Характеризира се с политически цели, пищни церемонии, големи каменни сгради и власт, която безмилостно притиска с авторитета си.
Ранната християнска църква (която беше доста безупречна в представянето си на истината и жизнените процеси) в крайна сметка се раздели на три основни посоки: Римокатолическата църква, която днес се стреми да се възползва от предполагаемата си позиция на църква-майка; византийската или гръцката православна църква и протестантските църкви. Всички църкви се отделиха поради различия в доктрината, всички първоначално бяха искрени и чисти, сравнително непорочни и неопетнени. Всички постепенно се изродиха и днес е очевидна следната неприятна ситуация:
1. Римокатолическата църква се отличава с три фактора, всеки от които е в противоречие с духа на Христос:
а. Изключително материалистична позиция. Римската църква смята за необходимо да издигне огромни каменни сгради: катедрали, църкви, институции и манастири. За да ги изгради, тя е следвала политика от векове на източване на пари от джобовете както на богатите, така и на бедните. Римокатолическата църква е чисто капиталистическа църква. Парите, събрани в съкровищницата й, поддържат мощната църковна йерархия и нейните многобройни институции и училища.
б. Внимателно изработена, далновидна политическа програма, чиято цел е светската власт, а не благото на обикновените хора. Настоящата програма на католическата църква има определена политическа основа; нейното отношение към комунизма култивира семената на друга световна война. Политическата активност на католическата църква не носи мир, независимо под каква маска се проявява.
в. Систематична политика, чрез която масите от хора се държат в интелектуално невежество и в резултат на това, естествено се оказват в редиците на реакционните, консервативни сили, които до последно се съпротивляват на настъпването на Новото време с неговите нова цивилизация и по-просветена култура. Сляпата вяра и пълното доверие в свещеника и Ватикана се считат за духовни задължения.
Римокатолическата църква е мобилизирана и обединена срещу всяко ново еволюционно представяне на истината пред хората; корените му са в миналото и не протягат ръка към светлината. Неговите гигантски финансови ресурси позволяват да се забави продължаващото просвещение на човешката раса под прикритието на патернализъм и колоритен външен вид, криещ кристализация и интелектуална слабост, което неизбежно ще доведе до смъртта му, ако слабите издънки на нов живот, появили се след изборът на папа Йоан XXIII не могат да пуснат корени и да покълнат.
2. Гръцка православна църква достигна такива нива на корупция, подкупи, алчност и сексуално зло, че беше временно премахната по време на руската революция. Това беше мъдро, необходимо и правилно действие. Акцентът на православната църква беше чисто материален, въпреки че тя никога не е имала (и никога няма да има) силата, която Римокатолическата църква е имала в миналото. Отказът на революционната партия в Русия да признае тази корумпирана църква беше мъдър и целесъобразен; това не е навредило, защото чувството за Бог никога не може да бъде изгонено от човешкото сърце. Ако всички църковни организации изчезнат от лицето на земята, чувството за Бог, разпознаването и познаването на Христос ще се увеличи, получавайки свеж, нов импулс. Сега църквата в Русия отново получи официално признание и нова възможност. Тя все още не играе роля в делата на света, но се надяваме, че накрая ще се превърне в регенерираща духовна сила. Изискванията, поставени от хората към нея, са големи и тя вече не може да бъде реакционна до степента, в която църквите в други части на света могат - и са.
3. Протестантските църкви. Църквата, която носи общото наименование "протестантска", се характеризира с много клонове; тя може да бъде широка, тясна, либерална, радикална и винаги протестираща. Тя побира много църкви, големи и малки. Тези църкви също имат материални цели. Те са относително свободни от типа политика, която характеризира Римокатолическата църква, но включват враждуващи, фанатични и нетолерантни вярващи. Бушува духът на разделение, няма единство и сплотеност между хората, но витае отровен дух на отхвърляне и властва зла сектантска пристрастност; умножават се стотици протестантски култове, упорито се пропагандира тясна теология, която не учи нищо ново, но отново и отново подновява спорове относно доктрини, църковни дела или ритуали. Протестантските църкви създават прецедент за ожесточени спорове, от които по-старите църкви са относително освободени, заради йерархичния им начин на управление и централизиран авторитарен контрол.
Възниква въпросът дали Христос ще бъде у дома си в църквата, когато се появи отново сред хората. Ритуали и церемонии, великолепни одежди, свещи, злато и сребро, йерархията на папите, кардиналите, архиепископите, канониците и обикновените енорийски свещеници, пастори и духовенство, очевидно, няма да представляват голям интерес за простия Божи Син, Който - когато Той ходеше по земята - нямаше къде да преклони глава.
Има дълбоко духовни хора, чиято съдба е свързана с потискащите ограничения на църковността; има много от тях във всички църкви и деноминации. Трудна е съдбата им; те са наясно със съществуващите условия и се борят да донесат здрави християнски религиозни идеи в един търсещ, страдащ свят. Те са истинските Божии синове; те се задължават да служат на най-неприятните места; те са наясно с „гнилото“, което подкопава църковните структури, фанатизма, егоизма, алчността и дребнавостта, които ги заобикалят.
Те много добре знаят, че богословието никога не е спасявало никого, но спасява само живият Христос и пробуденото Христово съзнание във всяко човешко сърце; те вътрешно отхвърлят материализма на своята среда и виждат малка надежда за човечеството в църквите; те много добре знаят, че духовните реалности са забравени в полза на материалното развитие на църквите; те обичат ближните си и искат да използват парите, изразходвани за поддръжка на църковни структури и режийни разходи, за да създадат Храм на Бога, „неръкотворен, вечен“. Те служат на духовната йерархия, която стои - невидимо и невъзмутимо - зад всички човешки дела, без да изпитват благоговение пред външната църковна йерархия. Насърчаването на човешкото същество да установи съзнателна връзка с Христос и духовната Йерархия е най-важното за тях, а не увеличаването на посещаемостта на църквата и нейната власт над малките хора. Те вярват в Царството Божие, на което Христос е върховен глава, но нямат доверие в претендираната власт, притежавана от папи и архиепископи.
Такива хора има във всяка голяма религиозна организация, както на Изток, така и на Запад, във всички духовни групи, които официално изпълняват духовна цел. Това са прости, праведни хора, които не искат нищо за своето отделно „Аз“, които наистина представляват Бог с живота си и наистина остават настрана от църквата, в която работят. Църквата губи от контраста с тях и рядко им позволява да заемат видно място, не ги допуска до властта. Техните административни позиции обикновено са второстепенни, но техният духовен пример носи просветление и сила на тези, които са с тях. В тях е надеждата на човечеството, защото те са в контакт с Христос и са неразделна част от Божието царство; те представят Божественото по начин, по който великите духовници и така наречените управители на църкви рядко правят.


Сподели с приятели:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница