Проблемите на човечеството


ГЛАВА I ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИИТЕстраница4/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
ГЛАВА I
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИИТЕ
Този проблем е много по-сложен и дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Ако се занимавахме само с националните психози и психични състояния, причинени от войната, проблемът би бил доста остър, но лесно би могъл да се реши чрез връщане на чувството за сигурност, психологическото подобряване на някои нации, физическата им реабилитация, възстановяването на свободите, предоставянето на благоприятни възможности, свободното време и на първо място чрез консолидиране на хората с добра воля. Последната група трябва да демонстрира готовност да извършва необходимите образователни процеси и (което е по-важно) да се стреми да предава духовното вдъхновение - нещо, от което човечеството толкова отчаяно се нуждае в наши дни. Днес в света има достатъчно мъже и жени с добра воля, които са способни да изпълнят тази задача, за да постигнат това, ако могат да бъдат подкрепяни в техните усилия – както материално, така и духовно.
Ситуацията обаче е много по-сложна, отколкото може да изглежда при повърхностен анализ. Има вековна предистория на психологическия проблем, който е присъщ на душата на всяка отделена нация и който обуславя съзнанието на всички народи днес. Това е основната ни трудност и това е, което осуетява всяко усилие или духовен стремеж, независимо дали идва от организираните църкви (които показват липса на разбиране на проблема) или от духовно мислещи групи и индивиди.
Работата, която трябва да се извърши, е толкова спешна, а опасностите, ако не бъде извършена, са толкова големи, че е необходимо да се посочат някои основни характеристики на настоящата опасна ситуация и определени национални характеристики, които застрашават мира по света. Тези проблеми естествено попадат в две категории:
I. Вътрешните психологически проблеми на отделните нации.
II. Основни световни проблеми като отношенията между нациите и отношенията между бизнеса и работническата класа.
Преди светът да стане по-безопасно, по-мило, по-здравословно и по-красиво място, всички нации трябва да погледнат критично към себе си и да започнат да се справят с присъщите си психологически недостатъци и проблеми. Всяка нация трябва да се стреми към добро психическо здраве и да се опитва да изпълнява достойни психологически задачи. Необходимо е да се постигне международно единство, основано не само на общо доверие, но и на правилно определени световни задачи и истинско психологическо разбиране.
Хората навсякъде вече работят върху собственото си индивидуално усъвършенстване; един и същ мотив ръководи групите във всяка нация. Импулсът за постигане на по-голяма красота на себеизразяването, характера и условията на живот е вечната характеристика на човечеството. В ранните етапи от историята на расата този импулс се проявява като желание за по-добри материални условия и среда. Днес този стремеж се изразява като нужда от красота, свободно време и култура. По-напредналите се насърчават да търсят възможности за креативна работа и постепенно, но неизбежно достигат етап, в който желанието за установяване на правилни човешки взаимоотношения става първостепенно.
Днес на всяка нация се предоставя уникална възможност. Досега проблемите на психологическата интеграция, духовното израстване, търсенето на смисъла на живота и божественото откровение се разглеждаха само от гледна точка на отделната личност, единицата. Благодарение на научния напредък на човешката раса (в резултат на развитието на човешкия интелект), хората сега мислят в много по-широки категории и човечеството се разглежда от по-истинска перспектива. Нашият хоризонт се разширява до безкрайност; очите ни вече не се фокусират само върху това, което е точно пред нас. Сега семейството се възприема като единица на обществото, а обществото се разглежда като неразделна активна част от града, държавата или нацията. Плахо и засега безрезултатно проектираме това понятие в сферата на международните отношения. Мислителите по целия свят работят в тясно сътрудничество; това е ключът към успеха в бъдеще, защото само когато човек се научи да мисли в по-широки категории, ще стане сливането на всички хора навсякъде, ще възникне братството и човечеството ще стане факт в нашето съзнание.
Повечето хора днес са загрижени за проблемите на собствената си нация или група - това е най-широката им гледна точка. Те са надраснали етапа на стремеж към собственото си физическо и психическо благополучие и виждат, че могат да допринесат за просперитета и стабилността на националната цялост; стремят се да бъдат полезни, мислят и работят в полза на обществото. Тази позиция не е необичайна и е характерна за много хиляди представители във всяка нация. Именно този дух и отношение един ден ще характеризират отношенията между нациите. Сега в тази област цари съвсем друга психология. Нациите търсят и изискват по-добро за себе си, независимо от цената за другите; смятат тази позиция за правилна и задължителна за добрия гражданин. Нациите все още се характеризират с омраза и предразсъдъци, много от които днес са толкова неоправдани, колкото нецензурния език на религиозно събрание. Нациите са разяждани отвътре от расови предразсъдъци, партийни различия и религиозни нагласи. Това неизбежно създава хаос и в крайна сметка води до катастрофа.
Силен дух на национализъм - самоуверен и самохвалство - характеризира гражданите на повечето страни, особено в отношенията помежду им. Създава враждебност, недоверие и разрушава правилните човешки взаимоотношения. Всички нации могат да бъдат обвинявани за тези качества и възгледи, изразени в съответствие с тяхната индивидуална култура и дух. Във всички нации, както и във всяко семейство има групи или индивиди, които са източници на проблеми за добронамереното мнозинство. По същия начин в международната общност има нации, които са били от дълго време разстройващи агенти.
Проблемът за взаимоотношенията и взаимодействието между нациите е до голяма степен психологически. Душата на една нация оказва силно влияние. Националната мисловна форма (изграждана в продължение на векове от мисленето, стремежите и амбициите на нейните съставни единици) отразява нейния идеал и е най-ефективният фактор, определящ хората. Лесно се разпознават поляк, французин, американец, индиец, британец или германец без значение къде се намират. Те се различават не само по външен вид, интонация или навици, но най-вече по своята психическа нагласа, чувство за национална идентичност и общо национално самочувствие. Такива индикации изразяват реакция към специфичната национална мисловна форма, под влиянието на която човек е израснал. Ако тази реакция го направи добър, симпатичен гражданин в националната рамка, тя е добра и желана. Ако това го прави самоуверен, арогантен, критичен към другите нации и изолиран в мисленето си, тогава това увеличава световното разединение и в крайна сметка разрива между нациите. Това застрашава световния мир. Следователно този проблем засяга всички хора. Цели нации могат (и често стават) да станат антисоциални и всички нации имат антисоциални елементи в себе си.
Желанието за лична изгода, със съпътстващите я недостатъци, характеризира повечето хора в наше време. Въпреки това, във всички страни има хора, които са надраснали егоцентричния етап, и има много, които са по-загрижени за общественото и национално благо, отколкото за своето собствено. Малко, много малко от общата маса хора мислят в международен план и са загрижени за благосъстоянието на човечеството като цяло. Те горещо желаят признаване на идеите за единен свят, единно човечество.
Етапът на национален егоизъм и непоклатима решимост за запазване на националната цялост, често тълкувани като държавни граници и единно търговско пространство, трябва постепенно да остане в миналото. Нациите трябва в крайна сметка да стигнат до по-широк възглед и до етап, в който да разглеждат своята национална култура, своите ресурси и способността си да служат на човешката раса като принос, който трябва да направят за доброто на цялото. Акцентът върху материалните притежания и огромната територия не е знак за зрялост; борбата за тяхното поддържане или разширяване е признак на младежка незрялост. Човечеството сега расте; то едва започва да демонстрира по-дълбоко чувство за отговорност, способност да решава проблемите си и да мисли в по-широк план. Последната световна война беше доказателство за незрялост, младежко мислене, неконтролирани детски емоции и желание на асоциалните нации да заграбят това, което не им принадлежи. Като деца те изискват: „Още!“
Политиката на изолационизъм и ненамеса на определени групи в Съединените щати, желанието Австралия или Южна Африка да бъдат „бели“, лозунгът „Америка за американците“, британският империализъм или гръмогласните искания на Франция за признаването й са други видове национален егоизъм. Всички те показват неспособност за мислене в широки категории и изразяват световна безотговорност. Тези примери също говорят за младостта на расата и нейната неспособност да обхване в ума си цялото, от което всяка нация е само част. Войната и постоянните искания за възстановяване на древни исторически граници, вкопчването в материални национални притежания в ущърб на други народи някой ден ще изглеждат на една по-зряла раса като детска кавга за любима играчка. Настоятелен вик: „Това е мое! един ден няма да се чува. Този агресивен, незрял дух кулминира във войната от 1914-1945 г. След хиляда години историята ще погледне назад към тази война като към върха на детския егоизъм, обладан от алчни деца, които не могат да бъдат спрени в агресивните си действия, защото другите нации също са твърде инфантилни, за да предприемат сериозни действия при първите признаци на войната.
Расата е изправена пред нова криза на възможности, когато новите ценности започнат да се признават за по-важни, когато правилните човешки отношения ще се считат за желателни не само от идеалистична гледна точка, но и от чисто практическа гледна точка. Някой ден принципите на сътрудничество и съучастие ще заемат мястото на алчността и конкуренцията. Това е неизбежната следваща стъпка за човечеството, за която целият процес на еволюцията го е подготвил.
Егоизмът и егоистичният интерес попречиха на няколко нации да се присъединят към Силите на Светлината; те запазиха егоистичен неутралитет и удължиха войната с години. Не беше ли възможно, когато Германия нападна Полша, след което Франция и Великобритания й обявиха война, целият цивилизован свят от нации (без изключение) също да обяви война на агресора и се обедини за да го отблъсне, щеше ли войната да продължи толкова дълго? Егоистичната пресметливост, всеобщата подозрителност, вековното недоверие и омраза, страхът и нежеланието да се признаят фактите породиха разединението. Ако всички нации бяха погледнали трезво и бяха захвърлили егоизма си през 1939 г., войната щеше да приключи много по-рано. Ако всички се бяха събрали, когато Япония влезе в Манджурия и Италия влезе в Етиопия, войната, която опустоши цялата планета, щеше да стане невъзможна. В този смисъл могат да бъдат упреквани всички нации.
Необходимо е да се изясни този въпрос, за да мислим правилно в днешната световна ситуация, когато започнем да предприемаме стъпки, които своевременно ще гарантират сигурността в света. В настоящия период всяка нация трябва да се изправи пред чувството за вина и вътрешен психологически провал. Трудно е да си признаем, че няма нация (включително и нашата) с чисти ръце, че всички сме виновни за алчността и кражбите, за егоизма, гордостта и предразсъдъците, както и за националната и расовата омраза. Всяка нация трябва да направи вътрешно почистване на къщата си, като същевременно положи външни усилия за създаване на по-добър, по-приятен за живеене свят. За да направи това, е необходимо да има съзнание, което обхваща целия свят, мотивирано от идеята за общото благо - съзнание, фокусирано върху по-високи ценности от индивидуалната и национална изгода и такава, в която хората се обучават в правилното национално гражданство от една страна, и от друга – в отговорност като граждани на света.
Това твърде идеалистична картина ли е? Гаранцията, че е възможно се основава на факта, че хиляди мислещи хора днес се стремят към такива идеали, хиляди са заети да мислят за създаването на по-добър свят, хиляди говорят за тази възможност. Всички идеи, произтичащи от божествения принцип в човека и природата, в крайна сметка се превръщат в идеали (дори и да са изкривени в процеса), а идеалите в крайна сметка се превръщат в принципи, управляващи масите. Това е истинският ход на историческия процес.
Полезно е да разгледаме накратко някои от психологическите корекции, които нациите трябва да направят в рамките на собствените си граници, тъй като реформите трябва да започнат у дома. Тогава нека да погледнем света и да се опитаме да придобием нова визия. Има научна основа за древното библейско твърдение: „Без откровение свише народът е необуздан“.
Историята разказва за минало, изпълнено с битки, войни, на променящи се граници, откриване и бързо завладяване на нови територии, придружени от подчинение на коренното население – макар и понякога полезно за тяхното развитие, но винаги непростимо. Духът на национализма и неговото развитие е в основата на съвременната история, преподавана в нашите училища, подхранвайки националната гордост, пораждайки национални вражда, расова омраза и подозрение. Историята се интересува от демаркационните линии между държавите и типовете управление във всяка от тях. Демаркационните линии се пазят ревниво, а установената през нашия век паспортна система свидетелства за изкристализирането на тази идея. Историята показва силната решимост на всяка нация да защитава своите граници на всяка цена, да съхранява своята култура и цивилизация непокътнати, използвайки всяка възможност за обогатяване, не споделяйки нищо с други нации, освен за търговска печалба, за което е създадено международното законодателство. Междувременно във всички времена човечеството е било обединено и плодовете на земята са принадлежали на всички. Това погрешно отношение не само е засилило чувството за отделеност, но е довело и до експлоатация на слабите групи от силните и до влошаване на икономическия живот на масите поради управлението на няколко мощни групи.
Старите стереотипи на масово мислене и масова реакция са трудни за преодоляване. Те са основното бойно поле за света. Общественото мнение трябва да се промени. Народите се връщат към дълбоко вкоренени начини на поведение и мислене, характеризиращи много поколения. В името на общото благо трябва да проучим нашето минало, да разпознаем новите тенденции и да изоставим старите начини на мислене и поведение, ако искаме да попречим на човечеството да се потопи в бездна, по-дълбока от последната война.
Във всяка страна се чуват гласове в защита на стария ред и исканията на реакционните елементи, както и исканията на някои радикални групи. Тъй като влиянието на консерваторите отдавна е установено, техните гласове имат тежест и тъй като човечеството е уморено, ще бъде направено всичко възможно бързо да се върне към обичайното състояние на нещата, което консерваторите изискват, освен ако тези с нова визия не действат бързо и разумно - но все още има много малко признаци за това.
ФРАНЦИЯ
Франция яростно настоява нейната древна слава да бъде призната, да се запомнят нейните минали услуги като главно цивилизационно влияние в стара Европа, тя да бъде запазена и защитена, нищо да не се прави без консултация с нея. Но Франция в продължение на десетилетия показваше на света картина на голямо разединение, политическа корупция и подкупи; тя винаги е показвала дълбока любов и желание за материално удовлетворение, горда от своя реализъм, но не и духовен идеализъм, заменяйки блясъка на интелекта и изостреното научно възприятие със субективните реалности. Научи ли Франция урока от краха си през лятото на 1940 г., че ценностите на духа трябва да заемат мястото на тези, които досега са я мотивирали? Разбира ли, че трябва да си върне уважението на света - уважението, което загуби, когато капитулира и потърси сътрудничество като по този начин показа, че е по-слаба от онези много по-малки нации, които продължиха да се бият, докато не бяха принудени да признаят поражение? Ще успее ли Франция да излезе пречистена от това изпитание и ще успее ли да придобие нова способност да мисли от гледна точка на безкористни международни отношения, а не изключително от гледна точка на материалната цивилизация, която успешно е изградила в продължение на много векове? Тя може и в крайна сметка тя ще го направи. Нейният брилянтен интелект (ако е насочен към изучаване на неща, свързани с духа) може да постигне повече от по-слабите умове; нейното ясно възприятие и способността да предава мислите в точни, кристално ясни концепции ще бъдат използвани за изразяване на много вечни истини. Когато Франция открие своята духовна душа, а не само своята интелектуална душа, тя ще стане средство, чрез което ще дойде откровението за природата на човешката душа. В миналото Франция разкри природата на човешката душа, в нейния етап на най-силен индивидуализъм и егоизъм. Преминала през огън и страдания, тя по-късно ще покаже качествата на човешкия дух. Акцентът върху материалните ценности и интензивния акцент върху значението на Франция за света, вместо да се подчертава значението на интернационализма за Франция от гледна точка на безкористните човешки отношения, обобщават психологическия проблем, пред който сега е изправена Франция и който някои от нейните най-добри мислители осъзнават. Може ли Франция да се научи да мисли за тези, които живеят извън нейните граници, или ще продължи да мисли само за себе си? Това е въпросът, на който тя трябва да отговори.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница