Проблемите на човечествотостраница7/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ
Психологическият проблем пред Съединените щати е да се научат да поемат отговорност за целия свят. И Великобритания, и Русия в известна степен вече са научили този урок.
Американският народ – когато излезе от етапа на юношеството - трябва да научи уроците на живота чрез експерименти и опит. Всички млади хора преминават през този урок. Германската раса е стара, немската нация е много млада. Народът на Италия има древен произход, докато италианската държава е исторически много млада. Обвинението в младостта (ако изобщо може да е грешка) важи и за Съединените щати. Тяхната нация има голямо бъдеще, но то не е свързано с материална мощ или търговски нюх, както смятат много материално мислещи хора. Причината е дълбоко духовен вътрешен идеализъм, огромен хуманистичен потенциал и най-вече фактът, че чистите, здрави корени, идващи от селяните и средната класа, характеризират по-голямата част от расата. Във всички нации властта и прерогативът да определят практическата идеология стабилно и бързо преминават в ръцете на „хората“ от ръцете на така наречените управляващи класи и аристокрация. Страни като Великобритания и Франция, които са приели определящи еволюционни тенденции, мога с по-голяма лекота да се придвижат към бъдещето, отколкото тези като Италия и Полша, които са били управлявани от векове от аристокрация и политически настроена църква. В Съединените американски щати няма такава пречка, освен че законите на капитала и финансите са склонни да управляват. Това се отнася до голяма степен и за Великобритания.
Корените на хората от Съединените щати са в други страни, от които идват американските граждани. В Щатите няма коренно население, с изключение на червенокожите индианци, безмилостно изселени от притока на новодошлите. Расовите групи в Щатите все още са белязани от своя произход и расово наследство; психологически и физически те все още са италианци, британци, финландци, немци и т.н. Този факт е едно от чудесата на една бързо интегрираща се нация.
Както всички млади хора, хората в Съединените щати демонстрират, символично казано, всички характеристики на младостта. Отново символично казано, тези хора са на възраст между седемнадесет и двадесет и четири години. Американците крещят за свобода, но все още не са свободни; отказват да им се каже какво да правят, защото това накърнява правата им и в същото време се оставят да бъдат увлечени от несъстоятелни фанатични политици и некомпетентни хора; като цяло са много толерантни, но в същото време проявяват изключителна нетърпимост към други нации; те са готови да казват на другите нации как да се справят с проблемите, въпреки че самите те явно не са в състояние да се справят със собствените си, както се вижда от отношението към американските негри и отказа от равни права и възможности за тях. Те експериментират неуморно във всички области на живота, с всякакви идеи и взаимоотношения. Досега творческата сила на тази раса се проявява в удивителния контрол над природата и в грандиозните строителни проекти за използване на водата и свързване на всички части на необятната страна с пътища и канали. Америка е голямото бойно поле за творчески експерименти; тя е изключително заинтересована от изпробването на всеки вид идеология. Борбата между труда и капитала ще кулминира в САЩ, но ще се проведе и във Великобритания и Франция. Русия вече е намерила собствено решение на този проблем; животът на по-малките нации по света ще бъде определен и обусловен от резултата от тази битка, постигната в Британската общност на нациите и в Съединените щати.
Редът трябва да бъде установен в Съединените щати и той ще дойде, когато свободата се тълкува в термините на доброволно избрана дисциплина; свободата, която може да се превърне в своеволие и да бъде интерпретирана от всеки индивид като най-доброто за него самия, е опасност, която трябва да се избягва. Най-добрите умове ясно виждат тази опасност.
Като всички млади хора, американците се смятат за по-добри от други, по-зрели братски нации; те са склонни да смятат, че техният идеализъм е по-висок, тяхната гледна точка по-разумна и любовта им към свободата по-силна от тази на другите; те са склонни да забравят, че въпреки че има изостанали нации, има много в света, които имат по-висок идеализъм, по-здрави мотиви и са по-зрели и опитни в подхода си към проблемите на света. Отново, като всички млади хора, американците силно критикуват другите нации, но често не приемат критиката и се обиждат от нея. И в Америка, както във всяка нация, има много неща, които могат да бъдат критикувани; всички нации трябва да направят огромно почистване на къщите си и трудността сега е, че те трябва да го направят едновременно с правилното осъществяване на международните си отношения. Днес нито един народ не живее само за себе си. Ако се опита да направи това, се обрича на изчезване и това е трагедията на позицията на изолационизма. Днес всъщност вече имаме единен свят и това е обобщава психологическия проблем на човечеството . Целта е да се установят правилни човешки отношения и нациите ще издържат или ще загинат в зависимост от това колко добре живеят според тази визия. Според еволюционния закон и волята на Бог, правилните човешки взаимоотношения трябва да бъдат установени в идващата ера.
Навлизаме в дълъг експериментален период на открития; ще разберем какви сме точно като нации, в нашите групови отношения, в изразяването на нашите религиозни чувства и в нашия начин на управление. Това ще бъде много труден период и можем да го преминем успешно само ако всяка нация осъзнае вътрешните си несъвършенства и интелигентно ги коригира с хуманитарна цел. За всеки народ това означава преодоляване на гордостта и постигане на вътрешно единство. Сега единството на всяка нация е нарушено от враждуващи групи - идеалисти и реалисти, популистки политически партии и далновидни държавници, религиозни групи, фанатично защитаващи своите идеи, труд и капитал, изолационисти и интернационалисти, тези хора, които активно се противопоставят на определени групи или нации и които работят от тяхна име. Единственият фактор, който може след време най-накрая да установи хармония и да сложи край на хаоса, са правилните човешки взаимоотношения.
Всяка страна има какво да даде на други страни; но докато сътрудничеството се разглежда - както е сега - от гледна точка на търговска или политическа изгода, то няма да ускори установяването на правилни човешки отношения.
Всяка страна има какво да научи от всяка друга страна. Това включва признаване на собствените присъщи недостатъци и желание да се учим от другите на равна основа. Всяка страна има своя собствена нота, която трябва да бъде приведена в унисон с другите ноти и да подсили големия хор на всички нации. Това ще бъде възможно само когато се възстанови чистата религия и се даде духовният тласък, който се е зародил във всяка от тях и се изрази свободно. Това все още не се е случило; теологичните форми все още спъват духовния живот.
Всяка нация чрез своето минало, своите действия и своите приети закони, е тясно свързана с всички други нации и този факт може би е най-поразително демонстриран от Съединените щати, защото нейните граждани идват от всички известни раси. Изолационизмът беше победен там, преди да успее да вдигне грозната си глава, тъй като хората в Америка са международни по своята същност и произход.
Както беше посочено по-рано, човечеството е световен ученик. Импулсът, който е причинил разрушаването на формите на стария свят, е духовен импулс. Духовният живот на човечеството сега е толкова мощен, че е унищожил всички съществуващи форми на човешко изразяване. Светът на миналото се срина, а светът на новите форми все още не се е появил. Създаването му ще бъде отличителният белег на разгръщащия се творчески живот на човешкия дух. Важният фактор, който трябва да се има пред вид е, че духът е един и че всеки народ трябва да се научи да разпознава този дух в себе си и в другите народи.
Да обобщим: задачата на всяка нация е двойна:
1. Да разреши собствените си вътрешни психологически проблеми. Това може да се постигне чрез признаване на тяхното съществуване; потушаването на националната гордост и предприемане на необходимите стъпки за установяване на единството и красотата на ритъма в живота на своите народи.
2. Да култивира духа на правилните взаимоотношения. Това се постига чрез признаване на единството на света, част от който е нацията. Това естествено ще бъде последвано от стъпки, които ще позволят на нацията да обогати целия свят чрез индивидуалния си принос.
Тези две дейности – национална и международна – трябва да се извършват с акцент върху практическото приложение на ученията на Христос, а не от доминиращи теологии или фино наложения контрол на църквата.
От гледна точка на духовните Сили на Светлината предстоящият световен процес трябва да включва:
1. Неизбежната криза за свобода. Той включва провеждането на свободни избори във всички страни за определяне на вида на управлението, националните граници (където съществува този проблем), както и плебисцит на хората с цел установяване на тяхната националност и държавна идентичност.
2. Процесът на въвеждане на ред, протичащ във всички нации без изключение, така че да може да се постигне истинско единство, основано на свободата и демонстриращо единство в многообразието.
3. Упорито следван образователен процес, благодарение на който всички народи по света да започнат да се опират на една обща идеология, която в крайна сметка да се окаже най-ефективна – идеологията на правилните човешки отношения. Бавно, но неизбежно такова образователно движение ще доведе до взаимно разбиране, както и до правилни възгледи и действия във всяка общност, във всяка църква и нация и в крайна сметка в целия международен живот. Това ще отнеме време, но представлява предизвикателство за всички хора с добра воля.
Духовните водачи на расата могат да представят тази формула на прогреса. Те не могат да гарантират изпълнението му, защото човечеството е свободно да решава собствените си проблеми.
Следователно възникват следните въпроси:
Дали великите сили - Русия, Съединените щати и Британската общност на нациите - ще се обединят за общото благо на човечеството или всяка ще върви по своя път за постигане на собствените си егоистични цели?
Дали по-малките страни, както и великите сили ще бъдат готови да се откажат от част от така наречения си суверенитет в интерес на цялото? Ще се опитат ли да погледнат на световната ситуация от гледна точка на човечеството или ще се стремят само към собственото си лично благо?
Ще успеят ли да се откажат от постоянната заяждаща критика, която ги характеризираше в миналото и пораждаше омраза, и да признаят, че всички нации са съставени от човешки същества на различни етапи на еволюция и се определят от своя произход, раса и среда? Ще бъдат ли готови да си позволят да поемат отговорност и въпреки това да си помагат като членове на едно семейство, оживявано от единния човешки дух, духа на Бог?
Ще искат ли да споделят даровете на земята, осъзнавайки, че те принадлежат на всички – да споделят свободно, както природата прави? Или ще бъде позволено богатството на земята да попадне в ръцете на няколко мощни нации или на шепа влиятелни хора и финансови магнати?
Това са само малка част от въпросите, на които трябва да потърсите и да намерите отговор. Задачата изглежда наистина трудна.
Но днес в света има достатъчно духовно мислещи хора, които да променят световните нагласи и да поставят началото на нов духовно творчески период. Ще се появят ли тези мъже и жени с визия и добра воля във всяка нация и ще бъдат ли чути? Ще имат ли достатъчно сила, упоритост и смелост да преодолеят пораженческите нагласи, да разчупят оковите на пречещите догми – политически, социални, икономически и религиозни – и да работят за доброто на всички народи? Ще преодолеят ли силите, строени срещу тях, с твърдата си вяра в стабилността и потенциала на човешкия дух? Ще разберат ли, че целият еволюционен процес ги води към победа? Трайното установяване на правилни човешки отношения вече е предопределено като част от божествената цел и нищо не може да попречи на нейното евентуално осъществяване.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница