Процедура bg161PO005/08 0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в р българия”Дата23.10.2018
Размер57.5 Kb.
Процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Р България”
Одобрени са общо 24 проектни предложения на обща стойност 18 642 693,39 лв.

Издадени 8 заповеди за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на одобрени проектни предложения – 15.07.2009 г. на обща стойност 7 105 424,57 лв.


Подписани 16 договора за безвъзмездна финансова помощ за одобрени проектни предложения – 21.07.2009 г. на обща стойност 11 537 268,82 лв.

Наименование на бенефициента

Наименование на проектното предложение

Размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ

1

ДНП Рила

Инвентаризация на горите в резерват "Риломанастирска Гора"

206 500,00

2

ДНП Централен Балкан

Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан

1 279 486,99

3

ДНП Централен Балкан

Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан

1 657 459,95

4

РИОСВ - Благоевград

Инвентаризация на горите на територията на резерват "Соколата", резерват "Конгура", резерват "Али ботуш" и резерват "Ореляк"

212 000,00

5

РИОСВ - Плевен

Възстановяване, поддъргжане и опазване на местообитанията на защитени видове на остров Персин в границите на ПП "Персина"

547 172,00

6

РИОСВ - Русе

Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР "Сребърна" чрез отстраняване на част от тръстиката

1 593 806,61

7

РИОСВ - Русе

Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват "Сребърна"

1 364 165,50

8

РИОСВ - Смолян

Опазване на вида Дива коза в района на местността Герзовица, община Смолян

244 833,52

9

Българска Фондация Биоразнообразие

Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поддържани резервати) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за дивата коза и мечката в България

578 832,00

10

Българско дружество за защита на птиците

Опазване на лешоядите в Източните Родопи

95 000,00

11

ДПП Българка

Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на природен парк "Българка"

836 759,92

12

ДПП Витоша

Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша

1 280 197,55

13

ДПП Врачански Балкан

"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан

500 179,02

14

ДПП Златни пясъци

ВИ-ПП "Златни пясъци" - Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП Златни пясъци

889 143,02

15

ДПП Русенски лом

Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици

1 135 832,24

16

ДПП Сините камъни

Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане на благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в природен парк сините камъни

470 400,00

17

ДПП Странджа

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на ПП Странджа

734 058,00

18

Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България"

Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България

1 101 103,40

19

Община Димитровград

Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ Злато поле

891 133,16

20

Община Марица

Възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица

681 647,51

21

Община Свиленград

Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси

527 784,07

22

Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие" - Хасково

Екоглобус – проект насочен към възстановяване и опазване на ключови местообитания и опазване на ключови видове и изграждане на съвременна посетителска инфраструктура на територията на община Стамболово.

390 371,97

23

СНЦ Зелени Балкани

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро

778 871,58

24

СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

Консервационни дейности за целеви видове от директивата за птиците на Европейския съюз - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България

645 955,38

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Novini -> 2009 -> july
Novini -> Обществен дебат относно енергийната ефективност в България с участието на комисар Кони Хедегор
Novini -> Програма „околна среда 2007- 2013 Г
Novini -> Интересни факти за прилепите
Novini -> Единствено Боливия се обяви против Споразумението от Канкун. Председателят на Конференцията Патрисия Еспиноза, министър на външните работи на Мексико, създаде прецедент в международните преговори по климата
2009 -> 1. „Канализация на с. Бориславци с псов”, Община Маджарово брой жители 400, отпуснати по договор с пудоос 872674 лв. „Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”
Novini -> Мосв и мррб подготвят законодателни промени за решаване на въпроса със собствеността във ВиК сектора 26 February 2009


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница