Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фондДата10.04.2018
Размер134.54 Kb.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


ПОКАНА

за представяне на оферта за извършване на услуга без провеждане на процедура, съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 118/2014


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Учебен център Рагина ЕООД, представлявано от Митко Манолов,

Адрес: гр. Русе, ул. Александровска № 97, вх. В, ет. 8, ап. 2, ЕИК 201579029 Бенефициент по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, Процедура „Активни” BG05M9OP001-1.002.Информация за проекта: Целевата група на проекта са икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст от областите Русе и Пловдив, които не са в образование или обучение. Целта е те да бъдат мотивирани за активно поведение на пазара на труда, с последващи дейности за включване в обучение и заетост.
Предмет на услугата:

Провеждане на обучение по:

 1. Професионална квалификация II степен по част от професията „Сътрудник в маркетингови дейности“ – в гр. Русе и гр. Пловдив – 240 учебни часа;

 2. Професионална квалификация II степен по част от професията „Сътрудник в бизнес-услуги” – в гр. Русе и гр. Пловдив – 240 учебни часа;

 3. Професионална квалификация III степен по част от професията „Търговски представител” – 1 група – в гр. Русе – 540 учебни часа;

 4. Английски език по професията – в гр. Русе и гр. Пловдив – 300 учебни часа;


Изисквания към кандидатите: Обучаващите по теория и практика на посочените професии трябва отговарят на ДОИ - да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност от област "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Икономика". Обучаващите по английски език да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по английски език. Обучителите трябва да имат възможност за гъвкавост в работното време, ако са заети и с други дейности.
Описание на услугата:

Обученията ще се извършват в 5 групи по 15 човека в градовете Русе и Пловдив. Групите се състоят от икономически неактивни младежи до 29 години, които на са били в образование, обучение и заетост през последните 4 месеца и не са били регистрирани в ДБТ през последните 12 месеца. Обученията ще се провеждат съгласно утвърдените от Бенефициента учебни планове и график.


Учебен план за „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“ код: 342020, II степен по част от професията

по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Общ брой часове

Теория

Практика
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

300

118

182
А ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

78

36

42

А - 6

Бизнес комуникации

18

6

12

А - 7

Чужд език по професията

60

30

30
Б ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

57

63

Б - 1

Икономика на предприятието

30

12

18

Б - 3

Маркетинг

60

30

30

Б - 4

Организация и управление на предприятието

30

15

15
В СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

102

25

77

В - 2

Маркетингови изследвания.

30

10

20

В - 4

Стратегическо маркетингово планиране.

30

15

15

В - 7

Производствена практика

42

-

42
Всичко А+Б+В

300

118

182Учебен план за “СЪТРУДНИК В БИЗНЕС-УСЛУГИ” код: 345040, II степен по част от професията


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Общ брой часове

Теория

Практика
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

300

117

183
А ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

90

45

45

А - 6

Бизнес комуникации

30

15

15

А - 7

Чужд език по професията

60

30

30
Б ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

85

52

28

Б - 1

Икономика на предприятието

25

12

13

Б - 3

Маркетинг

25

25

-

Б - 4

Организация и управление на предприятието

30

15

15
В СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

130

20

110

В - 3

Предприемачество

40

20

20

В - 5

Изготвяне на бизнес проект

60

-

60

В - 6

Производствена практика

30

-

30
Всичко А+Б+В

300

117

183

 

Учебен план за “ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ” код: 341040 III степен по част от професията
по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Общ брой часове

Теория

Практика
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

600

234

366
А ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

75

45

А - 5

Право

30

30

-

А - 6

Бизнес комуникации

30

15

15

А - 7

Чужд език по професията

60

30

30
Б ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

44

76

Б - 2

Икономика на търговията

60

24

36

Б - 4

Маркетинг и търговска реклама

60

20

40
В СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

300

95

205

В - 1

Търговско представителство и посредничество

110

45

65

В - 3

Психология на потребителя

80

30

50

В - 4

Бизнес логистика

30

10

20

В - 5

Иновации и инвестиции

30

10

20

В - 6

Производствена практика

50

-

50
Г ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

20

40
Онлайн търговия

60

20

40
Всичко А+Б+В

600

234

366Основни отговорности на обучителите в рамките на проекта ще бъдат: качествено провеждане на обученията със спазване на учебния план и часовия график за провеждането им; водене на съпътстващата обученията проектна документация; съставяне на изпитните тестове и провеждане на изпит в края на обучението.
Срок за изпълнение на услугата:

1) Срокът на обучението по професионална квалификация II степен по част от професията е 50 работни дни по 6 учебни часа на ден в дневна форма на обучение + един ден за провеждане на изпит. Индикативна дата за започване на обученията – 15.08.2016 г.

2) Срокът на обучението по професионална квалификация III степен по част от професията е 100 работни дни по 6 учебни часа на ден в дневна форма на обучение + един ден за провеждане на изпит. Индикативна дата за започване на обучението – 15.09.2016 г.;
Прогнозна стойност на услугата:

При определяне на прогнозната стойност на услугата Бенефициентът се ръководи от „Методологията за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, при която: • Минималното ниво на възнаграждение е 6,50 лв на учебен час;

 • Средното ниво на възнаграждение е 12,00 лв на учебен час;

 • Максималното ниво на възнаграждение е 15,50 лв на учебен час,

в зависимост от степента на образование, професионална квалификация и професионален опит.

Максималната прогнозна стойност на учебните часове по теория/практика на професията за 1020 часа е 15 810,00 лв.

Максималната прогнозна стойност на учебните часове по Чужд език по професията за 300 часа е 4 650.00 лв.
Обща стойност на услугата: 20 450,00 лв
Начин и условия на плащане:

С обучителите ще бъдат сключени граждански договори. Заплащането на услугата ще става на база брой проведени учебни часове.


Изисквания към офертите:

 1. Всеки кандидат може да подава оферта за едно или повече обучения, като предлага ценова оферта за учебен час;

 2. Офертата трябва да е придружена със следните документи:

 • Професионална автобиография;

 • Документи, доказващи степента на завършено образование: копие на диплома, копие на сертификати и др.;

 • Документи, доказващи професионален стаж – копие на трудова книжка, копия на договори, препоръки и др.;

 1. Офертите следва да бъдат представени в запечатан плик по пощата или на ръка на адрес: Учебен център Рагина ЕООД, гр. Русе, ул. Александровска № 97, вх. В, ет. 8, ап. 2


Срок за представяне на офертите: 28.06.2016 г.
За въпроси във връзка с поканата: Митко Манолов,

Тел: 0885 980 971; 0879 021 998e-mail: mitko.manolov@ragina.net
Каталог: Downloads -> Projects
Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
Downloads -> Alexander Malinov
Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Projects -> Министерство на труда и социалната политика покана за изпращане на оферта


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница