Прочети Откровение 21: 1-22: 5 Небесният ГрадДата01.02.2018
Размер75.2 Kb.
#53183
Прочети Откровение 21:1-22:5 Небесният Град
Има едно място където всеки вярващ иска да отиде. Авраам търсеше мястото чийто Архитект и Строител е сам Бог. Павел бе там чу думи и видя неща които на човек не е позволено да опише. Иоан го видя в Откровението и записа: “Ето небесния град, святия Ерусалим идващ от небето от Бога.” Светиите на всички времена са се отричали от своите държави за да намерят небесния град, зашото има едно място където всеки вярваш иска да отиде - мястото наречено НЕБЕ.
Думите небе, небеса, небосвод и т.н. са използвани в Писанията 718 пъти за да обозначат: въздух, облаци, небе, космос, звезди и мястото където Бог обитава;
Има три вида небе в Писанията:
1то Атмосфера - Сатана е паданал там :

Еф. 2:2: в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушното владение, на духа, който сега дества в рода на непокорните;

Еф. 6:12: защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властитте, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Кол. 1:16: понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власт, всичко чрез Него и за Него бе създадено;


2то Космоса или Вселената

Бит. 1:14: и Бог каза: “Да бъдат светила на небесния простор за да разделят денят от ноща; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;”

Пс. 33:6: Чрез словото на Господа станаха небесата, чрез дишането наустат Му цялото им множество.
3то Мястото където Бог обитава

2 Кор. 12:1-5:Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. Познавам един човек в Христа, който преди четиринадесет години (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная; Бог знае) бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам; (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная; Бог знае) който бе занесен в рай и чу неизразими думи които на човека не е позволено да говори. С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си.


 • Йоан го видя в Откровение и писа за улиците му от злато, за Храма и за изворите в небесния Ерусалим.

 • Давид потвърди съществуването на небесната скиния.

 • Исая видя храма. (Ис. 6:1)

 • Йов свидетелства за неговите стълбове. (Йов 26:11)

 • Давид и Самуил знаеха тайните на неговите основи. (2 Цар. 22:8; Пс. 102:25)

 • Еремия говори за многобройните му жители (Ер. 33:22)

 • Павел видя и чу тайните му (2 Кор. 12:1-4)

 • Исус говори за обиталищата му (Йн. 14:1-3)

 • О, ние всички знаем за Небесния Ерусалим, домът на нашия Отец, мястото където ще живеем завинаги.


Какво е небето?

Истинско място, реално място – не легенда, не абстракция, не състояние на ума


Ако е истинско тогава къде е небето?

Координати: 1. Над нас

 2. на Север:

Исая Ис. 14:13 а ти думаше в сърцето си: “Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север”

Асаф Пс. 75:6-7 защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пуситня иде съд, но Бог е съдията…
Езекил Езек. 1:4-5 Видях и ето вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние ….

Пс. 48:2: Красива по възвишеността си, радост на цялата земя е Хълма Сион, дето по северните му страни е Града на Великия Цар.


Учените казват че най-отдалечената и неизследвана точка на Вселената е северната.

Какво ще има в небето?

Ако Небето е място то там би следвало да има разни неща, които Библията определя точно. Първо в небето има неща които имат и своя земен еквивалент на нашата планета:


1. истински планини (Откр. 14:1; Зах. 6:1)

2. камъни (ИН 10:11):

3. дървета (Откр. 2:7; 22:1-3)

4. реки (Откр. 21:1)

5. огън (Ис. 6:1-7)
Какво няма да има в небето? (Сякаш по-важно)


 1. глад 4. смърт

 2. жажда 5. плач

 3. сълзи 6. болка

7. грях

Небесния Град – Ерусалим
Откровение е книгата на 10те града


 1. 7те града от 7те църкви – Откр. 2-3 глави

 2. Земния Ерусалим

 3. Вавилон

 4. Небесния Ерусалим(1). Подготовката на Новия ЕрусалимОткр. 21:2 Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.
Йоан 14:1 Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. 2 В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. 3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
Евр. 11:13 Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. 14 А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество; 15 и ако наистина, така говорейки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. 16 Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
(2) Имената на града:

 1. Новият Ерусалим (3:12; 21:2)

 2. Невястата на Агнето (21:2, 9)

 3. Скинията на Бога (21:3)

 4. Великият Град, Светият Ерусалим (21:10)

 5. Небесния Ерусалим (Евр. 12:22)


(3) Физически характеристики:

 1. Куб или пирамида с размери 12, 000 стадия са 2400 км.

 2. Тогава площта на този град ще е 5,760,000 кв. Км.

 3. България има площ от 111,000 кв. Км следователно ще се нанася повече от 50 пъти

 4. Стени от яспис – част от нагръдника на Първосвещеника

 5. Градът е златен като стъкло

 6. Улиците са от злато – поне 12 улици км средата (като часовник (???))

 7. Основите са от скъпоценни камъни

 8. Портите наименувани според имената на Еврейските племена са от бисери (перли) – по 3 порти на 4те страни – те са пазени от 12 ангели НЕ ОТ Св. ПЕТЪР


(4) Храма (Откр. 21:22)

Не че няма храм, защото явно има храм който е Агнето, но че няма човешки храм според човешките разбирания – т.е. религиозната система на Небето няма човешка религия и традиция – има само Божие присъствие


(5) Светлината (Откр. 21:23, 25)

 1. Светлината е сам Агнето

 2. Това омаловажава понятието време – т.е. това е вечността – Песен 413


(6) Водата в небесния град (Откр. 22:1)

 1. Небесна река – ВОДА НА ЖИВОТА

 2. За да има река трябва да има наклон

 3. следователно престола от който извира реката е поставен на върха на града


(7) Храната в небесния град (Откр. 22:2)

Дървото на животаНебесният Ерусалим е едновременно: Рай, свят град и храм

(1) Като Рай той е идеалното място – Бог е създал това за нас; като Рай той включва живата вода и дървото на живота – т.е. живот във вечността. Скъпоценните камъни са също еврейски мотив от Рая включен още в Битие 2:11-12

(2) Като свят град той включва в себе си човешката история и култура и СТАВА мястото където небето и земята, безкрайността и края, смъртта и живота, БОГ и човек се срещат

(3) Като храм, той е мястото където Бог обитаваНебесните жители:

До тук Словото ясно говори че в Небето има добре организирна система от градски тип. Давид дава списък от изисквания за онези които искат да живеят в небето (Пс. 15) който в повторен от Исая (Ис. 33). За да живее в небто човек трябва да отговаря на определени услоявия. Това е нужно тъй като там всеки е част от социална система от нов тип която е основана на религиозни основи и изисква святост. Това определеное Теократично общество водено от всемогъщия Бог. НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ Е НЕОСПОРИМО.


Библията също говори и за животни в небето. Те живеят в пълно подчинение на човека.
Някои от тях са използвани от ангели и деруги духовни същества (2 Царе 2:11; 6:17), като някои от тях са изпозвани и от хора (Зах. 1:8, 10), а други и от самия Бог (Откр. 19:11, 14, 21).
Има и други видове същества които определено не са земни -обитатели. Четирите живи същества не са подобно на нищо което можем да си представим.
Освен това Библията говори и за съществуването на същества от ангелски вид. Те са безполови и не се размножават т.е. техния брой е постоянен. Те имат строго определена йерархия както следва:
1. ангели - гр. Ангелос - духовни същества които са лични ангели за човешките същества, които често носят съобщения от Бога, а също участват в хвалението към Бога - нямат криле и приличат на мъже, а не на жени или деца.

2. херувими - евр. Керув - ангели определени да благославят, хвалят и боготворят. Два златни херувима бяха поставени на умилостивилището на Ковчега на Завета. Сатана беше херувим да засенямва преди своето падение.

3. серафими - евр. Сераф - горяща, отровна змия - ангели които се яввяват като огън - символ на огнената чистота на небето.

4. архангели - главни ангели, които властват над царства; има само 3ма архангела споменати в Писанията:

Михаил (КОЙ Е КАТО БОГ) княз на Израел

Гавраил (БОЖИИ ЧОВЕК)


Предполага се че Луцифер сега е архангел, а също че има двам не-наименувани архангели на Персия и Гърция споменати в книгата на пророк Данаил.
И най-накрая Творецът Бог също живее в Небесният Град Ерусалим. Ето защо ние можем да наречем Третото небе Небесното Царство.
Най-важния аспект на Небето е че ще бъдем с Бога завинаги
(1) Божието Присъствие до Откр. 21 е изразено с думите “онзи който седи на престола” в Небе – сега обаче Ерусалим (който е Неговото присъствие и където Той обитава слиза от небе) – Неговото присъствие е близо до нас чрез това което Той прави – в случая приближаване на небето и земята
(2) Когато се казва че Той е онзи който живее до века – това означава че Неговото присъствие е близо до нас чрез вечния живот и вечността
(3) Неговото присъствие е близо до нас чрез името Му (Откр. 22:4) – в стария завет веднъж в годината първосвещеника влизаше в Светая Светих носейки на челото си Божието име – в небе, ние ще го носим постоянно
(4) Неговото присъствие е близо до нас на-вече чрез лицето Му – лицето което ако някой видеше умираше – в Небе ще бъде видяно както е от всеки един от нас – спасените вярващи, умитите в кръвта на сина му Християни

От падението на човечеството в Едмската градина и беше отстранен от Небесния град, човек търси заместител. Той строи огромни мегаполиси като Вавилон, Ниневия, Ню Йорк, Лос Анжелос но човек все още търси онази градина където в часа на вечерния верец той чува стъпките на Бога и думите Адаме къде си? Ние винаги ще търсим градът където Бог живее.


ЕДИНСТВЕНОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ГРАЖДАНСТВО В НЕБЕСНИЯ ГРАД Е СВЯТОСТ
Има едно място където всеки вярващ иска да отиде. Авраам търсеше мястото чийто Архитект и Строител е сам Бог. Павел бе там чу думи и видя неща които на човек не е позволено да опише. Иоан го видя в Откровението и записа: “Ето небесния град, святия Ерусалим идващ от небето от Бога.” Светиите на всички времена са се отричали от своите държави за да намерят небесния град, зашото има едно място където всеки вярваш иска да отиде - мястото наречено НЕБЕ.
Светиите от СЗ очакваха красотата му. Престъпника разпнат до Исус с последния си дъх поиска да отиде там. И днес милиони които приемат добрата вест на Евангелието заявяват АЗ ИСКАМ ДА ДОСТИГНА ДО НЕБЕТО.
Каталог: bible -> library -> docs -> Rev
Rev -> 26 Септември, 2001 Въведение: 21вия век термини (работни): Апокалипсис Откровение откриване жанр
Rev -> Откровение 12 средата на скръбта
Rev -> Печата 7ма глава обяснение 8ма глава започва с 7ят печат мълчание буквално
docs -> Декларация на вярата
Rev -> Откровение 22: 6-27
Rev -> Откровение 18
Rev -> След това след кое? Предишния глас
Rev -> 7 обяснения между 7 Тромпет и 1та чаша 144,000 1ят Ангел Вечното Благовестие
Rev -> 16: 1 чашите са за онези, които са прели белега на звяра и се кланят на неговия образ
Rev -> Ефес (Желателна) – Първата Любов в е желателна


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница