Продком лист 2013страница1/21
Дата11.01.2018
Размер4.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

D026930/02
ПРОДКОМ Лист 2013


PRODCOM

Наименование на позицията

Код по КН-' 2013

Измер.

P

Бележки

NACE: 20.11

Производство на промишлени газове

CPA: 20.11.11

Водород, аргон, редки газове, азот и кислород

20.11.11.20

Аргон

2804 21T20.11.11.30 ¤

Благородни газове (без аргон)

2804[.29(.10 + .90)]T20.11.11.50

Водород

2804 10T20.11.11.60

Азот

2804 30T20.11.11.70

Кислород

2804 40TCPA: 20.11.12

Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

20.11.12.30

Въглероден диоксид

2811 21

kg

T20.11.12.50 ¤

Серен триоксид (серен анхидрид); диарсениев триоксид

2811 29 10

kg

T20.11.12.70

Азотни оксиди

2811 29 30

kg

T20.11.12.90 ¤

Неорганични кислородни съединения на неметалните елементи (без серен триоксид (серен анхидрид), диарсениев триоксид, азотни оксиди, силициев диоксид, серен диоксид, въглероден диоксид)

2811 29 90

kg

TCPA: 20.11.13

Втечнен и сгъстен въздух

20.11.13.00

Втечнен въздух; сгъстен въздух

2853 00 30

kg

TNACE: 20.12

Производство на багрила и пигменти

CPA: 20.12.11

Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди

20.12.11.30

Цинков оксид; цинков пероксид

2817

kg

T20.12.11.50

Титанови оксиди

2823

kg TiO₂ @

TCPA: 20.12.12

Хромови, манганови, оловни и медни оксиди и хидроксиди

20.12.12.00

Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди

2819[.10 + .90(.10 + .90)] + 2820[.10 + .90(.10 + .90)] + 2824[.10 + .90] + 2825 50

kg

TCPA: 20.12.19

Други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите

20.12.19.10 ¤

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно ≥ 70 % свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3)

2821[.10 + .20]

kg

T20.12.19.30

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

2822

kg

T20.12.19.50

Литиев оксид и хидроксид; ванадиеви и никелови оксиди и хидроксиди; германиеви оксиди и циркониев диоксид

2825[.20 + .30 + .40 + .60]

kg

T20.12.19.73

Молибденови оксиди и хидроксиди

2825 70

kg

T20.12.19.75

Антимонови оксиди

2825 80

kg

T20.12.19.90 ¤

Други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите, некласифицирани другаде

2825[.90(.11 + .19 + .20 + .40 + .60 + .85)]

kg

TCPA: 20.12.21

Синтетични органични багрилни вещества и препарати, приготвени на базата на багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези багрила и лакове

20.12.21.10

Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила

3204 11

kg

T20.12.21.20

Кисели багрила и препарати на базата на тези багрила; стипцовани багрила и препарати на базата на тези багрила

3204 12

kg

T20.12.21.30

Основни багрила и препарати на базата на тези багрила

3204 13

kg

T20.12.21.40

Директни багрила и препарати на базата на тези багрила

3204 14

kg

T20.12.21.50

Други синтетични органични багрилни вещества

3204[.15 + .16 + .17 + .19 + .90]

kg

T20.12.21.60

Синтетични органични продукти, използвани като средства за флуоресценция

3204 20

kg

T20.12.21.70

Оцветителни лакове; препарати на базата на оцветителни лакове

3205

kg

TCPA: 20.12.22

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход

20.12.22.50

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни

3201[.10 + .20 + .90(.20 + .90)]

kg

T20.12.22.70

Багрилни вещества от растителен или животински произход и препарати на тази база, вкл. багрилни екстракти (без сажди от животински произход)

3203[.00(.10 + .90)]

kg

TCPA: 20.12.23

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене

20.12.23.30

Органични синтетични дъбилни продукти

3202 10

kg

T20.12.23.50

Неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене

3202 90

kg

TCPA: 20.12.24

Багрилни вещества, н.в.д.; неорганични продукти, използвани като луминофори

20.12.24.15 ¤

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид, съдържащи тегловно ≥ 80 % титанов диоксид

3206 11

kg TiO₂ @

T20.12.24.19 ¤

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид (без съдържащите тегловно ≥ 80 % титанов диоксид)

3206 19

kg TiO₂ @

T20.12.24.50

Други багрилни вещества; пигменти и препарати на базата на неорганични или минерални багрилни вещества; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори

3206[.20 + .41 + .42 + .49(.10 + .70) + .50]

kg

TNACE: 20.13

Производство на други основни неорганични химични вещества

CPA: 20.13.21

Металоиди

20.13.21.11

Хлор

2801 10

kg

T20.13.21.16

Йод; флуор; бром

2801[.20 + .30(.10 + .90)]

kg

T20.13.21.20

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

2802

kg

T20.13.21.30 ¤

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, некласифицирани другаде)

2803

kg

T20.13.21.40

Бор; телур

2804[.50(.10 + .90)]

kg

T20.13.21.50

Силиций

2804[.61 + .69]

kg

T20.13.21.80

Фосфор; арсен; селен

2804[.70 + .80 + .90]

kg

TCPA: 20.13.22

Халогенни или серни съединения на неметалните елементи

20.13.22.35

Хлориди и оксихлориди на фосфора

2812[.10(.11 + .15 + .16 + .18)]

kg

T20.13.22.37

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи (без хлориди и оксихлориди на фосфора)

2812[.10(.91 + .93 + .94 + .95 + .99) + .90]

kg

T20.13.22.60

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

2813[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

TCPA: 20.13.23

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, живак

20.13.23.00

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий; живак

2805[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

TCPA: 20.13.24

Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид

20.13.24.13

Хлороводород (солна киселина)

2806 10

kg HCl @

T20.13.24.15

Хлорсулфонова киселина

2806 20

kg

T20.13.24.34

Сярна киселина; олеум

2807

kg SO₂ @

T20.13.24.53

Дифосфорен пентаоксид

2809 10

kg P₂O₅

T20.13.24.55

Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

2809 20

kg P₂O₅

T20.13.24.60

Борни оксиди; борни киселини и неорганични киселини (без флуороводород)

2810[.00(.10 + .90)] + 2811[.19(.10 + .20 + .80)]

kg

T20.13.24.73

Флуороводород (флуороводородна киселина)

2811 11

kg HF @

T20.13.24.75

Силициев диоксид

2811 22

kg SiO₂ @

T20.13.24.77

Серен диоксид

2811 29 05

kg SO₂ @

TCPA: 20.13.25

Оксиди, хидроксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

20.13.25.25

Натриев хидроксид (сода каустик) в твърдо състояние

2815 11

kg NaOH @

T20.13.25.27

Натриев хидроксид във воден разтвор (алкална луга или течна сода)

2815 12

kg NaOH

T

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница