Продължава работата по разработване на Плана за управление на пп „Беласица”Дата25.03.2018
Размер21.81 Kb.
#63247
Продължава работата по разработване на Плана за управление на ПП „Беласица”

Продължават срещите между експерти от Дирекцията на Природен парк "Беласица" към Изпълнителната агенция по горите и местната общественост във връзка разработването на Плана за управление на парка.

Проведени бяха обучения, образователни екскурзии по тематичните маршрути и семинар „Режими на ползване и опазване на различните по собственост площи в ПП “Беласица” за собствениците на гори. На семинара бяха обсъдени проблеми, свързани със териториалната собственост на парка. Собствениците на земи в защитената територия бяха запознати с начина на управление на различните видове собственост и с правото на ползване и строителство в тях. Участниците дискутираха изработване на дългосрочна визия за развитието на предстоящия план за управление.

На проведеното обучение по „Управление на защитени територии” участваха представители от различни регионални, държавни и общински институции, учители, секретари на читалища, туристически дружества, собственици на къщи за гости и местното население от подгорските села. Те бяха запознати с работата и дейността на природните паркове, какво представляват защитените територии, кое различава националните от природните паркове и как работи един парк след приемането на план за управление. Бяха обсъдени и необходимите условия за създаване на Консултативен съвет, който да подпомага дейността на ръководството и развитието на Природен парк „Беласица”.

В проведените образователни екскурзии по тематичните туристически маршрути на ПП „Беласица” бяха включени деца от различните училища от петричкия регион. Главната цел беше учениците да се запознаят с разнообразното растително и животинско богатство и неговото съхраняване и опазване.

Събитията бяха организирани по проект „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и изпълняван от парковата Дирекция.


За повече информация:

Маргарита Георгиева – Главен специалист по инфраструктура и връзки с обществеността

Тел: 0887 06 16 16
-------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница