Продоволствена сигурност: ес подкрепя инициативата на г-8 за Нов алианс с държавите партньори, донорите и частния секторДата18.12.2017
Размер39.67 Kb.
#37007

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Продоволствена сигурност: ЕС подкрепя инициативата на Г-8 за Нов алианс с държавите партньори, донорите и частния сектор

Брюксел, 18 май 2012 г. — Европейската комисия приветства Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването, чието начало беше поставено днес, в навечерието на срещата на върха на Г-8. ЕС допринесе активно за подготовката на Новия алианс, чиято цел е да засили производителността, да увеличи местните и международните инвестиции от частния сектор и да подпомогне иновациите и технологиите в Африка.

Той ще подкрепи тази инициатива в рамките на действията си за борба с глада и бедността, за продоволствена сигурност, прехрана и развитие на селското стопанство. Новият алианс обединява донори, страни партньори и частния сектор в общата цел да спасят 50 милиона души от бедността през следващите десет години. Участниците в срещата направиха също така равносметка на постиженията след срещата на върха на Г-8 в Л'Акуила през 2009 г., като отчетоха, че Европейската комисия е спазила обещанието си за 3,8 млрд. евро, като ги е предоставила дори по-рано от предвиденото — в рамките на две, вместо на три години.

Европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева и европейският комисар по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс заявиха: „Европейският съюз има водеща роля в борбата срещу глада, доказателство за което беше бързото спазване на ангажиментите, които поехме на срещата на върха на Г-8 в Л'Акуила през 2009 г. По време на продоволствените кризи в Африканския рог и Сахел ЕС предостави значителна и незабавна помощ на най-засегнатите хора. Оттогава стартирахме инициативи, за да помогнем на засегнатите държави да се подготвят по-добре за бедствия и да станат по-устойчиви. Убедени сме, че като обединяваме донорите и частния сектор да работят заедно, можем да допринесем за преодоляването на първопричините за глада и неговото изкореняване. ЕС ще подкрепи активно Новия алианс и ще направи така, че всички нови инициативи да бъдат от полза главно за дребните селскостопански производители и жените“.

Новият алианс ще насърчи инвестициите от частния сектор в селското стопанство, като подобри бизнес средата и като проучи начини за намаляване на риска чрез предоставяне на по-добри законови и административни условия за инвеститорите.

Европейската комисия приветства факта, че Новият алианс включва и подкрепа за прилагането на „Доброволните ръководни принципи за отговорно управление на владеенето и ползването на земя“, които бяха одобрени от Комитета на ФАО по световна продоволствена сигурност на 11 май, както и за „Принципите за отговорно инвестиране“ в развиващите се държави. ЕС възнамерява да подкрепи действия в областта на управлението на риска и научноизследователската дейност в областта на селското стопанство, като подобрено управление на почвите и вредителите, по-добри сортове семена и прехрана.

Продоволствената сигурност и селското стопанство бяха определени като приоритетни области за помощта на ЕС в рамките на новата му политика за развитие „Програма за промяна“. В нея се признава също така ключовата роля на частния сектор. Ето защо ЕС приветства факта, че вниманието на срещата на върха тази година е поставено върху привличането на участници от частния сектор.

Контекст

Европейският съюз играе водеща роля в борбата срещу глада и недохранването от много години. ЕС е най-големият донор на безвъзмездна помощ в света в областта на продоволствената сигурност. При кризата с цените на хранителните продукти от 2007—2008 г. ЕС беше първият донор, който реагира с инициатива за създаването на конкретен инструмент (Инструмент за продоволствена помощ), за да помогне на държавите да се справят с влошаващата се продоволствена несигурност, причинена от нестабилните цени на храните.

През 2009 г. на срещата в Л'Акуила всички представени държави се ангажираха да мобилизират 22 млрд. долара (14,3 млрд. евро) в рамките на три години в отговор на скока в цените на храните. Те договориха координирана и всеобхватна стратегия, съсредоточена върху устойчивото развитие на селското стопанство, като същевременно потвърдиха ангажимента си да осигурят адекватна помощ за предоставяне на храни при извънредни ситуации.

В допълнение към Инструмента на ЕС за продоволствена помощ, възлизащ на 1 млрд. евро, Комисията обеща от името на ЕС в Л'Акуила да предостави още 2,7 млрд. евро, за да допринесе за световната продоволствена сигурност през 2010—2012 г. Само през изминалите две години Комисията задели близо 3 млрд. евро, спазвайки обещанието си да подпомогне селското стопанство и продоволствената сигурност. Въпреки че срокът на обещанието на ЕС изтича след една година и ангажиментът от Л'Акуила беше изпълнен, ангажиментите на Съюза по отношение на глобалната продоволствена сигурност не спират дотук.

Селското стопанство, продоволствената сигурност и прехраната са на преден план в програмата на ЕС за дългосрочно сътрудничество за развитие и са важен аспект от диалога с правителствата партньори. Очаква се тези приоритети да бъдат ясно отразени в следващата фаза на програмиране, която ще обхваща помощта на ЕС за развитие за периода 2014—2020 г.

За повече информация:

Вж. също:IP/12/480 - Европейският съюз на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ) от 18 до 19 май 2012 г. „Да действаме заедно“

MEMO/12/357 – Европейският съюз на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ): Въпроси и отговори

Интернет страница на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAidhttp://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Интернет страница на комисаря на ЕС по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Програма за промянаhttp://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm

За контакти:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)IP/12/490

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница