Проект: bg051PO001 04-0071-C0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Дата26.10.2018
Размер0.64 Mb.
#99327

СХЕМА: BG051PO001-5.1.04 «ПОМОЩ В ДОМА»

ПРОЕКТ: BG051PO001-5.1.04-0071-C0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Приложение 2КЛАСИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПО ПРОЕКТ «ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ – 3» , СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОДБОР ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД
А.Водещ критерий за избор на потребители

  • Комплексната оценка на потребностите от социални услуги

Б. Задължителни условия за избор на потребители

Условие 1: Да са лица, живеещи на територията на община Искър

Условие 2: Да са лица с различни видове трайни увреждания, чийто ограничения от здравословен характер, ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират своя бит и социален живот или възрастни хора които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си.

Условие 3: Да не получава подобна социална услуга /домашен помощник, социален асистент, личен асистент и др./ по други проекти финасирани със средства на ЕС или Националния бюджет

Подборът на потребители по проекта се извършва след проверка на кандидатите по горепосочените критерии и условия. Резултатите се попълват в табличен вид. Кандидатите се подреждат в низходящ ред по водещия критерии. Изпълнението на условията се отбелязва с „да” и „не”. При едно „не” лицето отпада от класиране. За потребители по проекта ще бъдат одобрени първите 80 класирани кандидати в низходящ ред с изпълнени условия от 1 до 3 и съобразно възможностите за групиране на услугите в зависимост от териториалния обхват по населени места.


Име, презиме, фамилия

Компл. оценка

(точки)


Условие 1

Условие 2

Условие 3

Крaен резултатВалентина Василева Гиздашка

168

Да

Да

Да

ДаГена Цветкова Радоловска

161

Да

Да

Да

ДаТодор Лазаров Лещарски

158

Да

Да

Да

ДаВеселина Христова Петрова

158

Да

Да

Да

ДаАсен Борисов Капанов

157

Да

Да

Да

ДаТана Тодорова Шлянковска

155

Да

Да

Да

ДаЙорданка Костова Прелкова

154

Да

Да

Да

ДаБожин Пъшев Минев

153

Да

Да

Да

ДаТрифонка Димитрова Лашева

147

Починал

-

-

НеМика Димитрова Бенова

142

Да

Да

Да

ДаВеселина Лазарова Пелова

142

Да

Да

Да

ДаСтефан Николов Пощиводовски

141

Да

Да

Да

ДаТеменужка Борисова Стефанова

138

Да

Да

Да

ДаВърба Цветанова Ненова

136

Да

Да

Да

ДаЦанка Иванова Вълкова

136

Да

Да

Да

ДаПетър Генчев Рогозански

135

Да

Да

Да

ДаГеорги Петков Недялков

135

Да

Да

Да

ДаЗлата Парашкевова Миловска

135

Да

Да

Не - Потребител по Схема „Алтернативи“

НеНешка Цветкова Иванова

134

Да

Да

Да

ДаАтанаска Петкова Нейкова

134

Да

Да

Да

ДаМими Пламенова Бешковска

134

Да

Да

Не - Потребител по Схема„Алтернативи“

НеТодора Христова Цолова

133

Да

Да

Да

ДаИван Тодоров Дондоровски

133

Да

Да

Да

ДаПена Георгиева Крачуновска

133

Да

Да

Да

ДаНанко Цолов Генов

131

Да

Да

Да

ДаТрифон Иванов Стефанов

131

Да

Да

Да

ДаПърва Симеонова Ангелова

131

Да

Да

Да

ДаЦветка Василева Крушарска

130

Да

Да

Да

ДаМария Ангелова Тодорова

130

Да

Да

Да

ДаФана Калчева Холова

128

Да

Да

Да

ДаЙона Димитрова Кънчовска

128

Да

Да

Да

ДаРайна Станушева Димитрова

127

Да

Да

Да

ДаЦона Луканова Трейкяшка

127

Да

Да

Да

ДаКънчо Симеонов Кънчев

126

Да

Да

Да

ДаЦветко Стефанов Цветков

125

Да

Да

Да

ДаКуна Димитрова Вълковска

125

Да

Да

Да

ДаПетраки Илиев Киров

125

Да

Да

Да

ДаОлга Тодорова Маринова

124

Да

Да

Да

ДаВеличка Драганова Великова

123

Да

Да

Да

ДаСпас Ценов Иванов

122

Да

Да

Да

ДаВеска Симеонова Батовска

120

Да

Да

Да

ДаВелика Костадинова Теляшка

120

Да

Да

Да

ДаЦоньо Калчев Холов

119

Да

Да

Да

ДаВенка Радулова Нинковска

117

Да

Да

Да

ДаМария Генова Иванчовска

116

Да

Да

Да

ДаДимана Бойчева Гложенска

115

Да

Да

Не - Потребител по Схема„Алтернативи“

НеАлександър Димитров Кръстев

115

Да

Да

Да

ДаМарияна Ангелова Гаджалска

115

Да

Да

Да

ДаАнка Димитрова Илиева

114

Да

Да

Да

ДаГанчо Иванов Ганчев

113

Да

Да

Да

ДаИван Кръстев Ангелов

112

Да

Да

Да

ДаНикола Василев Борисов

112

Да

Да

Да

ДаДанка Михайлова Иванова

112

Да

Да

Да

ДаЕлка Райчева Кунчева

111

Да

Да

Да

ДаМира Симеонова Михалкова

111

Да

Да

Не - Потребител по Схема„Алтернативи“

НеЮлия Иванова Димитрова

111

Да

Да

Да

ДаВиолета Манчева Кръстева

110

Да

Да

Да

ДаИван Петков Мариновски

110

Да

Да

Да

ДаТошка Маринова Лишкова

110

Да

Да

Да

ДаЙордан Луканов Луканов

108

Да

Да

Да

ДаПенка Методиева Йорданова

108

Да

Да

Да

ДаЦонка Петкова Митева

107

Да

Да

Не - Потребител по Схема„Алтернативи“

НеПанайот Луканов Цветанов

107

Да

Да

Да

ДаИванка Иванова Моновска

107

Да

Да

Да

ДаВеска Цветкова Стоева

106

Да

Да

Да

ДаГеорги Василев Вълов

105

Да

Да

Да

ДаВръбка Петрова Недковска

105

Да

Да

Да

ДаВърба Тодорова Паипрска

105

Да

Да

Да

ДаКатя Каменова Лещарска

104

Да

Да

Да

ДаТошко Пенков Ненчев

104

Да

Да

Да

ДаДонка Монова Тодорова

104

Да

Да

Да

ДаСътка Генова Ватковска

104

Да

Да

Да

ДаЦвета Георгиева Върбанова

103

Да

Да

Да

ДаСоня Крумова Алексиева

102

Да

Да

Да

ДаРадко Иванов Радев

102

Да

Да

Да

ДаГато Монов Гатов

102

Да

Да

Да

ДаПена Димитрова Паничорска

102

Да

Да

Да

ДаДанчо Огнянов Демирев

101

Да

Да

Да

ДаТодор Иванов Моновски

100

Да

Да

Да

ДаХристо Тодоров Василев

99

Да

Да

Да

ДаТодор Цветанов Стольовски

97

Да

Да

Да

ДаТодорица Дикова Ненова

96

Да

Да

Да

ДаКунчо Асенов Кунчев

96

Да

Да

Да

ДаЛиляна Петрова Иванова

96

Да

Да

Да

ДаАсен Благоев Радев

96

Да

Да

Да

ДаВасил Нешев Кръстев

95

Да

Да

Да

ДаРайна Дикова Конярска

95

Да

Да

Да

ДаВеселина Иванова Маринова

95

Да

Да

Да

ДаТодор Горанов Симеонов

95

Да

Да

Да

ДаДимитър Горанов Пенковски

94

Да

Да

Да

ДаМарин Бочев Радев

94

Да

Да

Да

ДаИванка Маринова Бочева

92

Да

Да

Да

ДаВиолета Цветанова Христова

92

Да

Да

Да

ДаПенка Иванова Йончева

92

Да

Да

Да

ДаЙовка Ленкова Дундакова

92

Да

Да

Да

ДаХристо Димитров Бешовишки

92

Да

Да

Да

ДаПламен Горанов Белев

91

Да

Да

Да

ДаДеша Тотева Топчийска

90

Да

Да

Да

ДаНенка Иванова Боновска

89

Да

Да

Да

ДаМара Лазарова Дочовска

89

Да

Да

Да

ДаДимитър Петков Нанковски

89

Да

Да

Да

ДаФилипа Маринова Тотева

89

Да

Да

Да

ДаМладена Иванова Генова

88

Да

Да

Да

ДаЦвета Петрова Тодорова

88

Да

Да

Да

ДаЗдравка Мирчева Петкова

88

Да

Да

Да

ДаСветлена КрасимироваКрачунова

88

Да

Да

Да

ДаКлимент Иванов Върбанов

87

Да

Да

Да

ДаТана Цолова Бешовишка

87

Да

Да

Да

ДаПетра Горанова Иванова

86

Да

Да

Да

ДаЗюмбила Илиева Демирева

86

Да

Да

Да

ДаХристо Георгиев Пописаков

86

Да

Да

Да

ДаНиколай Тодоров Наумов

85

Да

Да

Да

ДаАтанас Николов Иванов

85

Да

Да

Да

ДаИлийка Митова Габровска

85

Да

Да

Да

ДаЙордан Тачев Бенински

85

Да

Да

Да

ДаОлга Георгиева Христовска

84

Да

Да

Да

ДаИванка Йорданова Деличашка

84

Да

Да

Да

ДаВиолета Донкова Капанова

84

Да

Да

Да

ДаВалентина Тодорова Минковска

84

Да

Да

Да

ДаЙордана Ламбова Цветкова

84

Да

Да

Да

ДаИлия Димитров Предашки

83

Да

Да

Да

ДаБогданка Борисова Христова

83

Да

Да

Да

ДаПетрана Русинова Исакова

82

Да

Да

Да

ДаЯна Недялкова Кънчашка

82

Да

Да

Да

ДаНикола Иванов Йончовски

81

Да

Да

Да

ДаНиколина Цветкова Турмова

81

Да

Да

Да

ДаПетруша Лазарова Манева

81

Да

Да

Да

ДаАлександър Йорданов Цолов

79

Да

Да

Да

ДаСтефан Цанов Стефанов

79

Да

Да

Да

ДаТодора Илиева Минева

79

Да

Да

Да

ДаДанка Цветанова Сербешка

78

Да

Да

Да

ДаВълка Спасова Нинчовска

77

Да

Да

Да

ДаЦвета Величкова Вълкова

77

Да

Да

Да

ДаПетруша Николова Лалковска

77

Да

Да

Да

ДаИван Асенов Маринов

76

Да

Да

Да

ДаМаргарита Горанова Ватковска

76

Да

Да

Да

ДаМинка Маркова Божиновска

75

Да

Да

Да

ДаФидана Миткова Трифонова

74

Да

Да

Да

ДаКаролина Атананосова Йорданова

74

Да

Да

Да

ДаИлия Илиев Македонски

74

Да

Да

Да

ДаДонка Маринова Кръстева

73

Да

Да

Да

ДаМагдалена Панталеева Иванова

73

Да

Да

Да

ДаТашо Величков Драгиевски

73

Да

Да

Да

ДаДонка Андреева Прокопова

73

Починал

-

-

НеЯнко Георгиев Иванчовски

73

Да

Да

Да

ДаИванка Върбанова Тотинска

72

Да

Да

Да

ДаДимитър Асенов Маринчовски

72

Да

Да

Да

ДаИван Петров Димашки

71

Да

Да

Да

ДаГюргена Христоскова Радуловска

69

Да

Да

Да

ДаХристо Стефанов Боновски

68

Да

Да

Да

ДаАнелия Маринова Маринова

68

Да

Да

Да

ДаТота Николова Цекова

67

Да

Да

Да

ДаДилка Панова Туфешка

67

Да

Да

Да

ДаЛиляна Тодорова Василева

66

Да

Да

Да

ДаВенета Илиева Нанковска

66

Да

Да

Да

ДаСимеонка Цветкова Коритарска

66

Да

Да

Да

ДаКамелия Стефанова Александрова

65

Да

Да

Да

ДаКръстина Цветкова Въчковска

64

Да

Да

Да

ДаМитка Маринова Тачовска

64

Да

Да

Да

ДаВалентина Гелова Якимова

64

Да

Да

Да

ДаТота Печова Христова

64

Да

Да

Да

ДаПанка Трифонова Лишовска

63

Да

Да

Да

ДаНадежда Атанасова Маринска

63

Да

Да

Да

ДаВеска Филипова Маринова

63

Да

Да

Да

ДаСлавка Йонова Немска

62

Да

Да

Да

ДаГинка Асенова Ангелова

62

Да

Да

Да

ДаЙордан Янев Радуловски

61

Да

Да

Да

ДаАнгелина Николова Василева

61

Да

Да

Да

ДаСевда Манолова Балева

61

Да

Да

Да

ДаСергей Радков Радков

60

Да

Да

Да

ДаИванка Михайлова Найденова

60

Да

Да

Да

ДаЦветана Христова Димашка

59

Да

Да

Да

ДаНикола Иванов Николов

59

Да

Да

Да

ДаМилка Ицова Борисова

58

Да

Да

Да

ДаБорко Илиев Маринов

58

Да

Да

Да

ДаДончо Тодоров Бебов

58

Да

Да

Да

ДаСашо Михайлов Борисов

57

Да

Да

Да

ДаРумен Ленков Димитров

57

Да

Да

Да

ДаКунка Боянова Орлинова

56

Да

Да

Да

ДаЛиляна Петрова Тотинска

54

Да

Да

Да

ДаИван Тодоров Иванов

54

Да

Да

Да

ДаИванка Петрова Генова

54

Да

Да

Да

ДаЛиляна Найденова Бешковска

54

Да

Да

Да

ДаГеорги Цолов Коритарски

54

Да

Да

Да

ДаАтанаса Цветкова Мандаловска

54

Да

Да

Да

ДаЦветко Йотов Димитров

53

Да

Да

Да

ДаДимитър Иванов Христов

53

Да

Да

Да

ДаДимитрина Величкова Павловска

53

Да

Да

Да

ДаВеска Вълчева Бренишка

53

Да

Да

Да

ДаПенка Маринова Мончева

52

Да

Да

Да

ДаЙордана Илиева Цонкова

52

Да

Да

Да

ДаСтефан Дилков Койнарлийски

52

Да

Да

Да

ДаТодора Петрова Докусанска

51

Да

Да

Да

ДаМирчо Тодоров Маринов

50

Да

Да

Да

ДаЕмилия Александрова Василева

50

Да

Да

Да

ДаИван Атанасов Цонков

50

Да

Да

Да

ДаЦветан Илиев Стефанов

50

Да

Да

Да

ДаМладен Георгиев Крачуновски

50

Да

Да

Да

ДаАнелия Асенова Илиева

48

Да

Да

Да

ДаРоза Михайлова Асенова

48

Да

Да

Да

ДаТодора Димитрова Трильовска

48

Да

Да

Да

ДаВладимир Кирилов Коцев

48

Да

Да

Да

ДаРосица Илиева Тодорова

48

Да

Да

Да

ДаГеорги Донов Диков

48

Да

Да

Да

ДаДонка Петрова Танкова

47

Да

Да

Да

ДаГеорги Иванов Василев

46

Да

Да

Да

ДаВеска Емилова Иванова

45

Да

Да

Да

ДаАнелия Иванова Борисова

45

Да

Да

Да

ДаВелика Петрова Димитрова

44

Да

Да

Да

ДаЕлка Рашева Димитрова

44

Да

Да

Да

ДаНаско Илиев Борисов

44

Да

Да

Да

ДаАдрияна Атанасова Иванова

44

Да

Да

Да

ДаАприл Маринова Божинов

44

Да

Да

Да

ДаГорица Иванова Нисторашка

44

Да

Да

Да

ДаВелика Василева Мирчева

42

Да

Да

Да

ДаМарин Петров Радев

42

Да

Да

Да

ДаЦанко Кръстев Цанков

42

Да

Да

Да

ДаЕмил Бориславов Нинчев

42

Да

Да

Да

ДаПетър Симеонов Денчев

42

Да

Да

Да

ДаЦветана Ангелова Иванова

41

Да

Да

Да

ДаНадка Емилова Нинчева

41

Да

Да

Да

ДаИванка Горанова Горанова

41

Да

Да

Да

ДаСтоянка Николова Божиновска

41

Да

Да

Да

ДаНено Дилов Ненов

39

Да

Да

Да

ДаСоня Борисова Янева

38

Да

Да

Да

ДаЙордан Цеков Манчовски

37

Да

Да

Да

ДаВерка Симеонова Кючукова

37

Да

Да

Да

ДаИван Стефанов Стоев

37

Да

Да

Да

ДаСлавейко Бисеров Ангелов

35

Да

Да

Да

ДаВенета Йотова Григоровска

34

Да

Да

Да

ДаМилка Горанова Боримечковска

34

Да

Да

Да

ДаШибил Бетов Минков

34

Да

Да

Да

ДаИванка Илиева Симеонова

34

Да

Да

Да

ДаВеска Симеонова Стоименова

34

Да

Да

Да

ДаВасила Димитрова Целова

34

Да

Да

Да

ДаИван Величков Иванов

33

Да

Да

Да

ДаСимеон Димитров Павловски

33

Да

Да

Да

ДаСредка Шикова Минкова

32

Да

Да

Да

ДаЦветана Христова Рибарова

31

Да

Да

Да

ДаДимитра Цветанова Иванова

31

Да

Да

Да

ДаАнита Борисова Маринова

31

Да

Да

Да

ДаМатея Станиславов Гергов

30

Да

Да

Да

ДаАсен Манолов Асенов

30

Да

Да

Да

ДаПараскева Стойкова Тошова

30

Да

Да

Да

ДаВена Цветкова Куманова

29

Да

Да

Да

ДаЗлатка Александрова Алексиева

29

Да

Да

Да

ДаРайна Огнянова Борисова

29

Да

Да

Да

ДаМилка Тодорова Близнакова

28

Да

Да

Да

ДаХристо Банков Христов

28

Да

Да

Да

ДаИларион Борисов Минков

28

Да

Да

Да

ДаХристо Василев Маринов

27

Да

Да

Да

ДаТинка Нанчева Ценова

27

Да

Да

Да

ДаДилко Тодоров Дилков

26

Да

Да

Да

ДаХристана Георгиева Манчовска

26

Да

Да

Да

ДаМарин Рашев Салашки

25

Да

Да

Да

ДаГела Мартинова Конярска

25

Да

Да

Да

ДаТеньо Делчев Ангелов

25

Да

Да

Да

ДаБорис Исаев Малинов

25

Да

Да

Да

ДаИлия Николов Маринов

24

Да

Да

Да

ДаАнита Филипова Маринова

22

Да

Да

Да

ДаСаня Венкова Ангелова

19

Да

Да

Да

ДаЙончо Михайлов Дъбнишки

18

Да

Да

Да

ДаСтаньо Иванов Мирчев

17

Да

Да

Да

ДаЮни Симеонов Рангелов

17

Да

Да

Да

ДаБонка Тончева Кръстьовска

17

Да

Да

Да

ДаВърбан Върбанов Божинов

14

Да

Да

Да

ДаИванка Костова Стражарска

14

Да

Да

Да

ДаДилка Василева Иванова

10

Да

Да

Да

ДаВеска Йолова Петрова

10

Да

Да

Да

ДаДамяна Йорданова Вълчева

9

Да

Да

Да

ДаЮлий Миладинов Илиев

4

Да

Да

Да

ДаВасил Костов Атанасов

-

Не е намерен на адреса

-

НеАтанаска Цекова Първанова

-

Не е намерен на адреса

-

НеНенка Еремиева Гачева

-

Не е намерен на адреса

-

НеАнета Николова Глоговска

-

Починал

-

-

НеХристана Цветанова Димова

-

Починал

-

-

НеЛитко Ангелов Марински

-

Починал

-

-

Не
Инвестира във вашето бъдеще!


Каталог: download -> Обяви
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
Обяви -> Проект №2014BG05M9OP001 2015. 001-C0001 „ Нови възможности за грижа" Напредък по проект „Нови възможности за грижа"
Обяви -> Проект: bg051PO001 04-0071-C0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница