Проект bg051PO001 05-0170 „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и учениците от ромския етнос в община Брезник”Дата18.06.2018
Размер22.25 Kb.
#74818

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0170

Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децатаи учениците от ромския етнос в община Брезник”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Проект „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт

на децата и учениците от ромския етнос в община Брезник”

Договор BG051PO001-4.1.05-0170
Община Брезник работи по спечелен проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет, размер на предоставеното финансиране е на стойност 178 893.65 лева.Продължителност: 12 месеца

Водеща организация: Община Брезник

Партньор 1: Фондация „Родина 2000”

Партньор 2: Средно общообразователно училище „Васил Левски” гр. Брезник

Партньор 3: Основно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци, общ. Брезник

Партньор 4: Целодневна детска градина ”Брезица” гр. Брезник
Общата цел на проект „Подкрепа за пълноценна интеграция и равен старт на децата и учениците от ромският етнос в община Брезник” е осигуряване на условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в община Брезник посредством внедряване на иноватовни подходи в учебния процес (интерактивно обучение), като едновременно с това се създаде среда за съхраняване и развиване на културната идентичност на общностите в региона.
Основни целеви групи ще бъдат:

  • Деца и ученици от етнически малцинствени групи (включително деца в ранна детска възраст (4-6 години);

  • Педагогически специалисти в детската градина и училищата;

  • Родители на децата и учениците от етнически малцинствени групи.

Реализирането на проекта е в първоначална фаза на изпълнение. Предвидените основни дейности са подобряване на вътрешната среда в целевите училища и детска градина, чрез закупуване на компютърно оборудване за предвидените обучения; обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда; адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес; внедряване на разработените планове в училищата и детската градина; работа с родители. Ще бъдат проведени извънкласни форми на обучение с интерактивни методи по три основни дисциплини и ИКТ, както и сформиране на клубове по спорт, изкуство и танци за съхраняване и развиване на културната идентичност.Чрез реализиране на проекта се поставя началото на единственото до момента интерактивно извънкласно обучение по ИКТ и три основни предмета в училищата и детската градина на територията на община Брезник.Инвестира във вашето бъдеще!Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница