Проект Добре дошли в 5 клас родители! Асоциация Родители район Красно селоДата24.07.2016
Размер35.35 Kb.
#3157Проект
Добре дошли в 5 клас родители!


Асоциация Родители

район Красно село

Асоциация Родители в партньорство със столичния район Красно село започна работа по проект “Добре дошли в 5 клас родители!“, който се реализира с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2014 г. и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.

Главната цел на проекта е прилагането на добра европейска практика за активно включване на родителите на петокласници и на класните ръководители на пети клас в осмислянето и прилагането на общи модели на позитивно възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и изграждане на по-привлекателен образ на Столичен район Красно село.

Предвидените по проекта дейности са по посока подобряване на комуникацията между класните ръководители и родителите на петокласници относно трудностите в адаптацията на децата към новия образователен етап и специфичните задачи на развитието за тази възраст, а от друга страна - подпомагане на децата в тяхното съзряване и оформяне като личности чрез уеднаквяване на представите на класните ръководители и родителите на петокласници в прилагане на практически методи за позитивно възпитание.

В проекта са включени класните ръководители и родителите на петокласниците от 7-те училища в Столичен район Красно село - 19 СОУ "Елин Пелин"; 25 ОУ "Д-р Петър Берон"; 34 ОУ "Стою Шишков"; 36 СОУ "Максим Горки"; 51 СОУ "Елисавета Багряна", 132 СОУ "Ваня Войнова“, 142 ОУ с РЧО "Веселин Ханчев".
Защо 5 клас?
Защото пети клас е вододелната линия между началния и средния етап на образование, т.е. сериозна промяна в живота на децата и различно преживяване както за детето, така и за цялото семейство. Според оценката на педагозите в пети клас значително се увеличава броят на децата, които изпитват затруднения при обучението и адаптацията към новите условия на организация на учебния процес.

Периодът на пети клас съвпада и с началото на естествена криза на развитието на детето - то се превръща в тийнейджър. В тази възраст естественият стремеж на всяко дете е да бъде забелязано и оценено. И когато това не се случва в степента на очакване на детето, реакциите могат да варират от пълно отхвърляне на новия класен ръководител и училищните авторитети, през безразличие към училището, до провокативно поведение, което цели привличане на внимание, било то и отрицателно.

От практиката на Асоциация Родители можем да твърдим, че липсва комуникация между семейството и училището именно по важни за родителите теми като: общите ценности и норми за тази възраст; социалната среда на детето в училище – приятелства, подходящо поведение и влияние на класа; силните страни на детето и как те могат да му помогнат в училище; влиянието на връстниците върху определени критични моменти от съзряването, касаещи употребата на алкохол, упойващи вещества и сексуалните контакти. Затова целим дейностите по проекта да отговорят на нуждите на родителите от подобен формат на комуникация по тези и други вълнуващи ги въпроси, като дадат пространство и време за споделяне на техните въпроси, мнения, притеснения и същевременно способстват началото на един открит и продължаващ във времето диалог с класния ръководител.Какво предстои?

  • Изработване на методология за провеждане на обучения с класни ръководители и родители на петокласници;

  • Изработване и отпечатване на книжка „Родителски Бележник“ с основна информация за родителите и място за попълване на важната за училището и класа информация;

  • Обучение на класните ръководители на 5 клас от 7-те училища за работа с родители и включване на родителите в създаване на класна и училищна общност;

  • Провеждане на срещи с родители на всички паралелки петокласници от 7-те училища в Столичен район Красно село под формата на една по-различна родителска среща, задаваща модел на успешна европейска практика за общуване между родителската и училищната общност;

  • Провеждане на кръгла маса “Добре дошли в 5 клас родители!” с обобщена информация относно темите, които поставят учителите и родителите на петокласници, както и относно актуалната нормативна база, регламентираща отношенията между семейството и училището.

  • Представяне на доклад с анализ и оценка на наличните начини на взаимодействие между семействата и училищата в район Красно село и изготвяне на препоръки относно подобряване на взаимодействието и насърчаване на родителите активно да участват в училищния живот на децата и да прилагат методи за позитивно възпитание.

В обобщение – преходът от начален към прогимназиален етап и навлизането в пубертета – ни дават основание да смятаме 5 клас за ключов за изграждане на добра връзка между училището и семейството с цел подобряване на взаимодействието и улесняване на адаптацията на децата, изграждане на споделени ценности за възпитанието на можещи и успешни млади хора. Смятаме, че това е и най-подходящият момент за въвеждане на добра европейска практика за взаимодействие на семейството и училището и утвърждаването й като работещ модел и за българското училище.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница