Проект: „Химията е навсякъде – мрежа” Life Long Learning Programme Comenius Subprogramme – Multilateral Networks Проектът „Химията е навсякъде – мрежа”Дата18.06.2018
Размер50.75 Kb.
#73954


518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW


Проект: „Химията е навсякъде – мрежа”
Life Long Learning Programme

Comenius Subprogramme – Multilateral Networks
Проектът „Химията е навсякъде – мрежа” се реализира в рамките на програмата на ЕС „Учене през целия живот” - подпрограма Коменски, касаеща многостранни мрежи. Той е логично продължение на пилотния едногодишен проект „Химията е навсякъде около нас”, в рамките на програма на ЕС „Учене през целия живот” - подпрограма Леонардо да Винчи, който приключи успешно през 2011 год. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 1/12/2011 до 30/11/2014.
Идеята, залегнала в основата на проекта, е основана на засилващата се обща негативна тенденция в страните – участнички в този проект и в Европа по принцип, а именно: недостатъчна научна култура и компетентност, формирането на което започва още на училищно ниво (основно и средно образование), влияе върху всички нива на образователната система, и в крайна сметка – върху реализацията на всеки човек.
Сред изучаваните в училище дисциплини Химията се определя като един от най-трудните учебни предмети по редица причини. Материалът е в голяма степен теоретизиран, което обезсърчава учениците в усвояването му и внушавайки идеята, че естествените науки са трудна материя и са безполезни в ежедневния живот. Методите на преподаване остават непроменени с години и, поради остарялата или липсваща лабораторна база, се основават на усвояването на информацията посредством статичен подход, при който обучаемият е пасивен участник в учебния процес.

Химията страда и от все по-растяща непопулярност сред обществото основно поради това, че често медиите неправилно я свързват със задълбочаващите се екологични и здравни проблемите на човечеството – замърсяването на околната среда, изчерпването на естествените природни ресурси, опасностите за човешкото здраве и т.н.


В тази връзка проектът „Химията навсякъде - мрежа” има за цел, използвайки възможностите на съвременните интернет-базирани компютърни технологии, да предложи съвременни подходи, методи и образователни инструменти, които:

  • да направят Химията по-привлекателна за обучаемите;

  • да мотивират учениците за изучаване на проблеми, свързани с присъствието на Химията и химичните процеси в ежедневния живот, като установят пряка практическа връзка между теорията и всекидневната практика;

  • да формират познания и умения посредством въпроси и откривателски подход, като по този начин превърнат учащите се в активни участници в учебния процес.

Конкретните задачи, които ще обезпечат постигането на тази цел са:  • Повишаване на интереса и стимулиране на активния учебен процес на учащите от всички нива чрез проучване и обмен на най-добри интернет- базирани практики, и използване на интерактивния подход в изучаването на Химията;

  • Представяне на Химията в по-позитивна светлина и превръщането и в по-привлекателна и разбираема за учащите дисциплина чрез доказателства за конкретните прояви и приложението на химичните процеси в ежедневния живот;

  • Създаване на мрежа за обмен на опит и знания от различни образователни институции, посредством която да се изгради връзка между университетските преподаватели, научните работници и педагогическите експерти в областта на преподаването и изучаването на Химията от една страна, и учителите от училищата - от друга.

Изпълнението на тези задачи се реализира чрез създадената международна мрежа, включваща преподаватели в средните училища, експерти по обучението, университетски преподаватели и научни работници в областта на химията от 11 – те страни – партньори по проекта.

През тригодишния период работата по проекта ще се концентрира върху три основни направления: Мотивирането на учащите да изучават Химия; квалификацията на преподавателите и тяхната компетентност в използването на компютърните технологии и интерактивния подход като средство за преподаване и повишаване на интереса на учениците към уроците по химия; Успешни подходи и практики, свързани с ученето през целия живот в областта на химията.

Главна целева група по проекта са преподавателите в училищата, които ще участват директно в дейностите и ще бъдат основните ползватели на резултатите, генерирани в резултат на тези дейности.

От всяка партньорска страна в дейностите по проекта са включени най-малко по 5 училища, като всяко училище се представя от поне 2 преподаватели по Химия (Химия и опазване на околната среда, Химия и биология и др.) и поне 40 обучаеми по съответния предмет ученици.

Асоциирани партньори на ТУ – Габрово по проекта са Националната Априловска гимназия – Габрово, Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. А. Златаров” – Плевен, Професионалната гимназия по механоелектротехника „ Ген. И. Бъчваров” – Севлиево, Професионалната гимназия по електроника „А. С. Попов” – В. Търново и Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” – Г. Оряховица.

Учителите, представители на съответните училища, участват активно в онлайн дискусии чрез портала на проекта. Те имат също и задачата да оценят портала на проекта по отношение на полезност, ефективност и качество на информацията, както и нейната приложимост в учебния процес за всяко от тематичните направления.

Основните резултати от дейностите по проекта ще се изразяват в следното:


  • Ще бъде създадена база от над 160 научни публикации по трите тематични направления на работа, както и такава от над 220 материали за обучение по Химия, които ще бъдат реферирани от учителите, университетските преподаватели и педагогическите експерти, с цел използването им в учебния процес;

  • Ще бъдат организирани и проведени 33 национални работни срещи, 3 транснационални виртуални дискусии и 6 международни конференции по проблемите на мотивацията на учащите се за изучаване на Химия, усъвършенстване на педагогическите умения на учителите и използване на постиженията на съвременната наука в преподаването на дисциплината в училище;

  • На практика ще бъде създадена европейска мрежа между различните институции, която ще допринесе за обмен на добри практики и подходи в преподаването и изучаването на Химията, както и за създаване на трайна връзка между научните работници, университетските преподаватели, педагогическите експерти и преподавателите по Химия в средните училища.

Партньори на учителите в тези дейности са университетски преподаватели, научни работници и експерти в областта на обучението и научните изследвания по химия от Софийски университет (Изследователска лаборатория по обучение по химия и история и философия на химията), Пловдивски университет, Технически университет – Габрово, Регионалния инспекторат по образованието – Габрово.

Координатор на дейностите по проекта е Университетът на Генуа – Италия, представен от Департамента по инженерна химия. Останалите партньори са: INFOREF, Initiatives pour une formation efficace (Белгия); Институт по химични технологии, Прага (Република Чехия); Технологичен институт на Йонийските острови (Гърция ); Испанският съюз на центровете за образование и обучение(Испания); Технологичния институт в Лимърик (Ейре); Политехнически институт на Браганса( Португалия); частни центрове за професионално обучение TRANSFER Slovensko, s.r.o (Словения); Университета на Къръккале (Турция); WSINF (частен университет за компютърни науки) - Лодз (Полша).Информация за проекта и резултатите от дейностите до сега са налични на сайта   http://chemistrynetwork.pixel-online.org/. 
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница