Проект „мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област разград и окръг гюргево”Дата22.12.2018
Размер1.05 Mb.
ПРОЕКТ

МЕРКИ И ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТ РАЗГРАД И ОКРЪГ ГЮРГЕВО”с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601
Проектът е финасиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 61045/29.07.2013 г. по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3” Икономическо и социално развитие”, Ключова област за интервенция 1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”


 • Водещ партньор: Областна администрация Разград

 • Партньор 2: Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево

 • Партньор 3: Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград • Продължителност на проекта: 18 месеца /10.08.2013 – 09.02.2015 г./
 • Какво провокира разработването на проекта:

 • Липса на информация за възможности за икономически обмен между Област Разград и Окръг Гюргево;

 • Липса на общи за двата района структури, които да подпомагат трансграничното бизнес сътрудничество;

 • Липса на механизми, които да стимулират икономическия обмен, като общи търговски изложения, бизнес форуми и т.н.
 • Основна цел на проекта: Подкрепа за икономическия растеж на региона и повишаване на икономическата активност и сътрудничество на фирми и земеделски производители от Област Разград и Окръг Гюргево чрез разширяване на трансграничното сътрудничество и подобряване бизнес образа на двата региона.
 • Специфични цели:

 • Засилване на трансграничното сътрудничество между бизнеса в Област Разград и Окръг Гюргево;

 • Разширяване на икономическото взаимодействие и бизнес контактите в двата региона;

 • Провеждане на различни инициативи с цел привличане на инвестиции.
 • Целеви групи по проекта: Микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, местни и регионални администрации от Област Разград и Окръг Гюргево


 • Дейности по проекта:

 1. Управление на проекта;

 2. Подготовка на тръжни документации и провеждане на тръжни процедури;

 3. Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти;

 4. Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;

 5. Провеждане на работни срещи /1 в Разград и 1 в Гюргево/:

 • Представяне на изводите от анализите;

 • Провеждане на дискусия за създаване на база от идеи и предложения като основа за разработване на стратегически документи по проекта.

 1. Провеждане на кръгли маси /конференции/ - 1 в Разград и 1 в Гюргево:

 • Първа кръгла маса – дискусия с учаситието на всички заинтересовани страни относно перспективите за икономическото развитие и трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево;

 • Втора кръгла маса – представяне на разработените по проекта стратегии и обсъждане на бъдещи действия в подкрепа на съвместното бизнес сътрудничество и икономическо развитие.

 1. Създаване на местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево:

 • Възможност за бизнес консултации за правене на бизнес в двата региона;

 • Регистър и рекламни брошури на фирми от двата региона;

 1. Изготвяне на обща маркетингова стратегия;

 2. Изготвяне на обща икономическа стратегия.

 3. Организиране на 6 регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България” /3 в Разград и 3 в Гюргево/:

 • За МСП от сектора на услугите;

 • За МСП от сектора на услугите;

 • За МСП от производствения сектор.

 • Целта на обученията е и установяване на бизнес контакти между МСП от Област Разград и Окръг Гюргево.

 1. Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево:

 • Участие на МСП от Област Разград в 3 търговски изложения в Гюргево;

 • Участие на МСП от Окръг Гюргево в 3 търговски изложения в Разград;
 1. Организиране на бизнес форуми в гр. Разград и в гр. Гюргево /3 в Разград и 3 в Гюргево/:

 • Бизнес форумите ще съпътстват участието на местни МСП в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево;

 • На последните бизнес форуми ще се проведе церемония по връчване награди на представителите на целевите групи по проекта, които са най-активни участиници в дейностите по проекта.

 1. Информационна кампания;

 • Начална и заключителна пресконференция в Разград и в Гюргево;

 • По 5 публикации в местната преса, по 2 радио репортажа и по 2 телевизионни репортажа в Разград и в Гюргево;

 1. Информационни материали;

 • Изработване на рол банер, папки, брошури.

 1. Създаване на интернет страница

 • Версии на български, румънски и англиийски език;

 • Възможност за онлайн консултации;

 • Регистър с профили на МСП от Област Разград и Окръг Гюргево, желащи установяване на трансгранично бизнес сътрудничество.
 • Очаквани резултати:

 • Подобрено трансгранично взаимодействие;

 • Предоставена подкрепа за увеличаване на бизнес контактите и икономическото развитие;

 • Установени дългогодишни партньорски отношения;

 • Постигната висока степен на интензивност в сътрудничеството сред бизнеса в двата региона.

 1. Управление на проекта;

 2. Подготовка на тръжни документации и провеждане на тръжни процедури;

 3. Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти;

 4. Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;

 5. Провеждане на работни срещи /1 в Разград и 1 в Гюргево/:

 6. Провеждане на кръгли маси /конференции/ - 1 в Разград и 1 в Гюргево:

 7. Създаване на местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево:

 8. Изготвяне на обща маркетингова стратегия;

 9. Изготвяне на обща икономическа стратегия.

 10. Организиране на 6 регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България” /3 в Разград и 3 в Гюргево/:

 11. Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево:

 12. Организиране на бизнес форуми в гр. Разград и в гр. Гюргево /3 в Разград и 3 в Гюргево/:

 13. Информационна кампания;

 14. Информационни материали;.

 15. Създаване на интернет страница


www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница