Проект „Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите” bg051PO001 01-0040- с0001 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Дата13.10.2018
Размер27.46 Kb.
#86010

ПРОЕКТ „Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”

BG051PO001-7.0.01-0040- С0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


В периода от 26 до 30 ноември 2012 година четиринадесет представители на Община Аврен посетиха Община Венафро, Провинция Исерния, Република Италия. Работното посещение е в изпълнение на проект „Партньорството – ключ за ефективна интеграция на ромите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 „Без граници – Компонент 1” по Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Домакините, които са партньор на общината организираха посещението така,че максимално да се изпълнят целите на визитата, а именно да бъдат наблюдавани и проучени добри практики в следните области: достъп до образование и насърчаване на ромските деца, насърчаване на трудовата заетост и социалното включване, здравеопазване, жилищно осигуряване и комунално – битови условия на ромските семейства.
Първия ден от посещението делегацията от Аврен се приветства от комисар Д-р Жозепина Фери. След приема в кметството дискусиите продължиха в замък „Pandone“.

При дискусиите се акцентира върху проблемите на социалното включване, възстановяване и запазване на традициите, с цел елиминиране на съществуващите предразсъдъци, социалната интеграция, заетост и социално включване, политики за активна заетост в Областна администрация Исерния, задължителното обучение на младежи напуснали училище, добри практики по въпроси свързани с образователната система, здравеопазване, безопасност и сигурност, Национална кампания за човешките права, настаняване в социални жилища и други проблеми свързани с ромското население.

Лектори на семинарите бяха представители от Областна администрация – Исерния – Д-р Ди Пиетро, Д-р Марио Тривелини, Алесия Ди Луло, представители от местната Полиция, представител от IACP (Институт за общинско настаняване), представители от Tikanè Assiem (Местна ромска асоциация), Директор на началното училище от Венафро и Археолог Франко Валенте.

В следобедните часове делегацията се приветства от Префекта на Исерния, посети историческия център на Исерния и музея на ромските облекла.


Третия ден от посещението се проведе кръгла маса на тема „Ромската интеграция, проблеми и добри практики“.

Приветствия се отправиха от Префект, Комисар на град Венафро, Заместник комисар, отговарящ за полицейските сили в Област Исерния, Президент на Област Исерния, отговорник по социалните въпроси, Президент на Национална фондация “Romanì Italia” и архитект Франко Валенте.


Всички се обединиха около мнението, че за интеграцията и проблемите на ромските общности вместо да се говори е необходимо да се работи в екип, за да се постигне интеграция.

Отправи си покана към домакините да се включат активно в изграденият интернет портал и партньорска мрежа по проекта: „Интеграцията на ромите-приоритетна задача на местните власти“.Посещението се оцени като ползотворно за двете страни и с надежда да продължи изграденото партньорство.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”


Инвестира във вашето бъдеще!


Каталог: assets -> proekti
proekti -> Референция: 2007CB16ipo007-2009-1-52 Бенефициент: Община Белица
proekti -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на телета”
proekti -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013
proekti -> Програма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
proekti -> Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен по Договор bg051PO001 02-0014-С0001
proekti -> Информация относно проекти на община Априлци
proekti -> Доклад по проекта. Докладът се подава по един от следните начини
proekti -> Програма „ околна среда 2007 2013 г
proekti -> Програма " околна среда 2007 2013 г."
proekti -> Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница