Проект! Република българия четиридесет и първо народно събраниеДата02.02.2018
Размер21.68 Kb.
#53248
ПРОЕКТ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
З А К О Н

За изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
§1. .Създава се нов чл. 111: със следното съдържание:

“ Чл. 111, ал. 1. Финансовите средства събрани от глоби и санкции по този закон се превеждат на Център “Фонд за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост.” към Министъра на здравеопазването.

ал. 2 Управлението, организацията на работата и дейността на Център “Фонд за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост” се определят с Наредба, издадена от Министерския съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването.

§2. Разпоредбата на чл. 111 влиза в сила от 01 януари 2012 г.


София, 16. 02. 2011 г. Подпис на вносителите:

д-р Ваньо Шарков

д-р Цветан Костов
Мартин Димитров
Димо Гяуров
Йордан Бакалов
Асен Агов
Екатерина Михайлова
Любомир Иванов
Кирчо Димитров
д-р Михаил Михайл
Мотиви
Лечението на лица с наркотична зависимост, тяхната рехабилитация и ресоциализация е важен елемент от борбата с наркотрафика и разпространението на наркотици в страната. Създаването на Център “Фонд за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост” и финансовото обезпечаване на неговата дейност, могат да гарантират сигурността на лицата със зависимост и техните семейства и наличието на държавната помощ при решаването на този проблем.

Управлението на този фонд, съвместно с гражданските организации и Обществен съвет към него /по подобие на Център “Фонд асистирана репродукция”/ е механизъм за преминаване към нов, европейски начин за оказване на помощ на предимно млади хора в борбата със зависимостите.


София, 16. 02. 2011 г. Подпис на вносителите:


д-р Ваньо Шарков

д-р Цветан Костов


Мартин Димитров
Димо Гяуров
Йордан Бакалов
Асен Агов
Екатерина Михайлова
Любомир Иванов
Кирчо Димитров
д-р Михаил Михайлов
Каталог: bills
bills -> Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н за
bills -> Уважаема госпожо председател
bills -> Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
bills -> Народно събрание проект з а к о н
bills -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills -> До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills -> Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките
bills -> Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница