Проекти, изпълнени от училището в периода 2007-2013 годинаДата19.11.2018
Размер46.96 Kb.
#105669
Проекти, изпълнени от училището в периода 2007-2013 година:

1.Съвместен пилотен проект”Демократично училище” между „Goethe-Institut”-Германия, „Kulturkontakt”-Австрия и МОН в рамките на обявената от Съвета на Европа инициатива”2005-Европейска година на демократичното гражданство чрез образование”. Проектът се изпълнява и през учебните 2006/2007 г., 2007/2008 г. и 2008/2009 година.

2.Трансграничен проект „Единство във възрастта-многообразие в талантите” по Програма „ФАР” на Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заложен в „Общинския план за развитие на Община Кюстендил-2007-2013 г.” в съответствие с Приоритет 4 „Опазване на културното и природно наследство, устойчиво и щадящо околната среда и възможности за културно и образователно развитие в Община Кюстендил”. Проектът е в съответствие с европейските програми за образование и обучение през периода 2007-2013 г. Проектът е реализиран за 12 месеца от септември 2007 година до ноември 2008 година с партньорството на Гимназия „Славчо Стоименски”, град Щип, Република Македония.

3.Съвместен проект по програма „Коменски” с училище в Швейцария и университета в Инсбрук-Австрия през учебната 2008/2009 година.

4. Проект за ученически обмен между България и Испания, реализиран с посещение на гимназия „Итака” в Мадрид, Испания, през учебната 2009/2010 година.

5.Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от ЕСФ по ОП ”Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г., проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ), в който училището участва три учебни години -2012/2013 ; 2013/2014 и 2014/2015 година

6.Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, съфинансиран от ЕСФ по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, в който училището участва през учебните 2012/2013 и 2013/2014 година.

7.Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт за ученици по реда на ПМС-129/11.07.2000 г. , в който училището участва през учебните 2007/008 г., 2008/2009 г., 2009/2010 г., 2010/2011, 2011/2012 г., 2012/2013 г.

8. Проект „ИКТ в образованието”-„Осигуряване на домашен интернет за учителите в Република България”, съфинансиран от ЕСФ със Заповед № РД 09-91/22.01.2010 г. на министъра на образованието и науката. Работата по проекта продължава 2 години.

9.Проект за глобалното затопляне в света „My poor Snowflake”, осъществен в Анталия, Турция с участието на ученик от Езикова гимназия, представител на Българския Детски Параламент.

10.Проект „За чисто училище”, реализиран съвместно с училищни екипи от България , Сърбия, Македония и Турция през учебната 2011/2012 г. като партньор в Международна кръгла маса за „Чисто училище”-23.11.2011 г.-25.11.2011г.в град Перник и като организатор на Регионална кръгла маса на тема „За чисто училище” на 21.04.2012 година в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” с участието на предстватели от основните училища и профилирани гимназии в град Кюстендил.

11.Проект „План за действие за опазване и управление на местообитанията на алпийския тритон в планината Осогово”, разработен от ученик на ЕГ за участие в Международния екологичен форум”Сребърна” 2011 г., спечелил І награда.

12.Проект по НП „С грижа за всеки ученик” , модул”Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”-разработени и осъществени 3 проекта за учебната 2010/2011 година( по Български език и литература, по История и цивилизация и по География и икономика); разработени и осъществени 3 проекта за учебната 2011/2012 година( по Български език и литература, по История и цивилизация и по Английски език); разработен и се осъществява 1 проект за учебната 2014/2015 година.( по История и цивилизация).

13.Проект по Програма за стипендии „АГРО ГЛОБАЛ”, насърчавана от испанското Министерство на образованието за помощник учител по испански език в Езикова гимназия през учебните 2010/2011 и 2011/2012 г.

14.Проект по НП ”Информационни и комуникационни технологии в училище”-разработен и спечелен проект на І фаза на програмата през учебната 2012/2013 година за оборудване на кабинет с 13 терминални устройства на стойност 11225 лева с 30% съфинансиране от бюджета на училището – 3367.5 лева.Проектът е спечелен и на ІІ фаза на програмата през учебната 2013/2014 година за оборудване на чуждоезиков кабинет с 13 терминални устройства на стойност 11050 лева с 30,32 % съфинансиране от бюджета на училището – 3350 лева.

15.Проект за продължаващо обучение за млади учители по немски език, съвместен между „Goethe-Institut”-София,и „Goethe-Institut”-Букурещ, през учебната 2013/2014 година, в който участва учител от Езикова гимназия.

16. Проект за участие в Програма „Фулбрайт” за американски помощник учител към Българо-американска комисия за образователен обмен за учебната 2013/2014 година.

17.Участие в проект на Японското посолство за популяризиране на японското изкуство и култура в България чрез посещение на културното аташе на Япония в България в Езикова гимназия и реализирането на театрална постановка”Принцеса Кагуя” през 2013/2014 година.

ІІ. Други дейности за подобряване качеството на образованието в общинската училищна мрежа:

1.Присъждане на Национална диплома от МОМН на ученик от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” за отличен успех през годините на обучение и за постижения по немски език през учебната 2008/2009 година.

2.Организиране и провеждане на ХХХ национална олимпиада по Български език и литература съвместно с Община Кюстендил, РИО-Кюстендил, и Министерство на образованието, младежта и науката на 09.-10.04.2011година.

3.Участие в НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” за учебните години 2008/2009 г., 2009/2010 г., 2010/2011 г., 2011/2012 г., 2012/2013 година.

4.Участие в Общински и Областни ученически игри през учебните години.

5. Постижения в общински, областни и национални кръгове на ученически олимпиади и състезания съгласно заповед на министъра на образованието през периода 2007-2013 година:  • І място на национално състезание по немски език, организирано от Гьоте-институт, през 2007 година от ученичка на Езикова гимназия. Наградата е 3-седмична стипендия на Гьоте-институт в Берлин. Получава и премия от Община Кюстендил.

  • През учебната 2006/2007 година Езикова гимназия е домакин на І Международно”Лингвистично кенгуру” на 09.06.2007 година.

  • През учебната 2008/2009 г. Езикова гимназия получава плакет от РИО-Кюстендил, за ІІ място на областните олимпиади.

  • За представянето си на ДЗИ през учебната 2008/2009 година Езикова гимназия получава поздравителен адрес от министъра на образованието Даниел Вълчев.( Езикова гимназия заема ІІ място в Областта по 5 предмета и І място по английски език).

  • І място на националната викторина на английски език”Образование на бъдещето” през учебната 2009/2010 година; ІІІ място на националната викторина на английски език”Образование на бъдещето” през учебната 2010/2011 година и ІІ място на националната викторина на английски език”Образование на бъдещето” през учебната 2011/2012 година;

  • І място на Външното оценяване по английски език през учебната 2009/2010 година;

  • Лауреат на нацианалната олимпиада по английски език през учебната 2011/2012 година.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница