Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услугастраница1/19
Дата23.07.2016
Размер1.56 Mb.
#2529
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
  

  


БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИЕлена Николаева Паунова


ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ ЗА УЧЕНИЦИ КАТО WEB-БАЗИРАНА УСЛУГА


ДИСЕРТАЦИЯ
за придобиване на образователната и научна степен «доктор»
по специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
в професионално направление 5.3. „Компютърна и комуникационна техника”
Научен ръководител:

/доц. дтн. Красимира Стоилова/


София, 2013г.Съдържание


Увод 5

Структура на дисертацията 6

Глава 1. Сериозни и учебни игри 8

1.1. Основни понятия 8

1.1.1. Сериозните игри като компонент на електронното обучение 8

1.1.2. Игри 9

1.1.3. Сериозни игри 10

1.1.4. Учебни игри 11

1.1.5. Симулации и виртуални светове 111.2. Информационни технологии и използването им за проектиране на учебни игри 12

1.2.1. Клиент-сървър технология 12

1.2.2. Програмиране от страна на клиента и от страна на сървъра 14

1.2.3. Информационни услуги и протоколи 15

1.2.4. Програмни средства за генериране на динамично съдържание: Flash и ActionScript 16

1.2.5. Други мултимедийни програмни среди 171.3. Системи за електронно обучение 18

1.3.1. Moodle 19

1.3.2. Atutor 20

1.3.3. Други системи за електронно обучение 211.4. Особености на сериозните игри 23

1.5. Изисквания към сериозните обучаващи игри 24

1.6. Елементи на обучаващите игри 30

1.6.1. Сюжет 30

1.6.2. Учебно съдържание и педагогика 31

1.6.3. Дизайн и интуитивен интерфейс 32

1.6.4. Правила и цели 33

1.6.5. Събитие 33

1.6.6. Игрова среда 33

1.6.7. Аватари и неигрови персонажи 34

1.6.8. Награда/Трофей 34

1.7. Приложения на сериозни игри 34

1.7.1. Игри на „Сирма Медиа” 35

1.7.2. Mingoville 35

1.7.3. Exergames 36

1.7.4. Други приложения на сериозни игри 37

1.7.5. Сравнителен анализ 391.8. Изводи 41

1.9. Цели и задачи на дисертационната работа 42

Глава 2. Моделиране и проектиране на сериозни игри 44

2.1 Моделиране на игри за обучение 44

2.1.1. Проектиране на софтуерна програма 44

2.1.2. Проектиране на сериозна обучаваща игра 44

2.1.3. Създаване на системата 45

2.1.4. Предназначение на играта 47

2.2. Избор на учебен материал за влагане в играта (Етап 2) 48

2.2.1. Целева възрастова група 48

2.2.2. Избор на учебен материал и представянето му 49

2.2.3. Начин на получаване и използване на знанията 50

2.2.4. Оценяване и награждаване на знанията, показани от учениците 50

2.2.5. Примерни въпроси по География и икономика, включени в играта 51

2.2.6. Допълнителна информация и въпроси, включени в играта 52

2.3 Изграждане на фонов сюжет за учебна игра (Етап 3) 54

2.3.1. Игрови жанрове 54

2.3.2. Създаване на подходящи игрови ситуации и влагане на учебния материал в тях 56

2.3.3. Алгоритъм за оценяване на въпросите в играта 572.4. Преработване на популярни игри за изпълняване на учебни функции 59

2.4.1. Sabotage 59

2.4.2. The Sims 60

2.4.3. Стратегии за развиване на обект в социалната мрежа Facebook 61

2.4.4. Стратегия (Starcraft 2) 63

2.4.5. Търсене на предмет в картина 64

2.4.6. First person shooter - игри 65

2.5. Изводи 70

Глава 3. Проектиране и разработване на компютърна игра за ученици 723.1. Технологии при разработване на играта „Картата” (Етап 4) 73

3.1.1. База данни и управление на системата 733.2. Структура и функции на учебната игра „Картата” (Етап 5) 76

3.2.1. Фонов сюжет на сериозната игра „Картата” 76

3.2.2. Роля на участниците в обучителния процес в конкретната система 81

3.2.3. Характеристики на разработената система 833.3. Развитие и съпровождане (Етап 7) 83

3.3.1. Оценяване на отговорите и персонализиране на учебната игра чрез формализация с невронни мрежи на взаимосвързани въпроси 83

3.3.2. Играта като уеб-услуга 87

3.3.3. Сравнение на проектираната игра с други учебни игри 893.4. Изводи 92

Глава 4. Експериментални тестове и оценка (Етап 6) 94

4.1. Подготовка на експериментите 94

4.1.1. Цел на експериментите 94

4.1.2. Организация на експериментите 94

4.1.3. Структура на анкетата 95

4.1.4. Софтуерна реализация на експеримента 95

4.2. Резултати от експериментите 97

4.2.1. Резултати от анкетата 97

4.2.2. Резултати от оценките 101

4.2.3. Мнения на учители 1024.3. Анализ на резултатите от експериментите 103

Глава 5. Заключение 105

5.1. Извършени дейности при проектиране и разработване на системата за сериозна учебна игра 105

Приноси на дисертационния труд 107

Бъдещи насоки за работа 108

Публикации, свързани с дисертацията 110

Научноизследователски проекти 111Изследванията в дисертационния труд са част от получените резултати на следните научноизследователски проекти: 111

Декларация за оригиналност на резултатите 112

Литература 113

Приложение 1: Разпределение на учебните предмети по класове 122

Приложение 2: Документи за проведените експерименти 124

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница