Проектиране на на цифров филтърстраница7/8
Дата18.05.2022
Размер185.5 Kb.
#114331
1   2   3   4   5   6   7   8
1308816250-elektronika tetradka-50doc
Свързани:
dokumentite.com-proektirane-na-cifrov-filtyr-1, Konspekt Istoria bqlg zemi 15 17 vek
5.4.Каскадна реализация

При тази реализация системната функция Н(z) се разлага на множители от втори ред. Биквадратните звена се свързват каскадно, като всяко едно от тях е реализирано чрез директна форма. В matlab каскадната реализация се описва чрез командата casfilter, която изчислява изходния сигнал у, при задени коефициент b0, вектори В и А и входен сигнал х. Трансформирането на директна реализация в каскадна и обратно се извършва съответно чрез командите:


[b0,B,A]=dir2cas(b,a); и [b,a]=cas2dir(b0,B,A).

За функцията съответно се получават коефициентите:


[b0,B,A]=dir2cas(Nz,Dz);
b0 =
8.0000e-004
B =
1.0000 -1.2696 1.0000
1.0000 -1.6159 1.0000
1.0000 2.1082 1.1082
1.0000 -0.0977 -0.9023
A =
1.0000 1.9923 0.9987
1.0000 -0.9222 0.9620
1.0000 -1.1884 0.5612
1.0000 -2.0514 1.7332
Предавателната функция ще се разложи като:Схемата на каскадната реализация е дадена на фигура 2.
6.Сравнение на двете апроксимации

От синтеза на двата филтъра / аналогови /се вижда, че те са от един и същи ред въпреки че се реализират с различен брой полюси. Филтъра с равновълнова апроксимация ни дава равновълново равномерно затихване в лентата на пропускане и максимално-плоско затихване в ЛЗ.Това е характерно за филтрите на Чебишев. Едно от предимствата, е че има по голяма избирателност от филтрите на Бътъруърд, които са с МП апроксимация както в ЛП, така и в ЛЗ. Основен недостатък на тази апроксимация е, че ПФ се получава по сложно, а също така при n= четно число синтеза на верижни LC- схеми е невъзможен. Тук в ЛЗ се получава доста голямо затихване, което е неефективно. Филтъра с максимално-плоска апроксимация има полюси на затихване и за реални честоти, което води до инверсна по Чебишев апроксимация, тъй като в ЛП характеристиката има максимално-плосък характер, а в ЛЗ тя е равновълнова.Предимствата тук са.Полиномна апроксимация с най-голяма избирателност. Добре се филтрират импулсни сигнали, тъй като tгр се мени по-малко. Недостатъка е, че имаме по-сложна за реализация и настройка схема , отколкото при Чебишев.
На фиг.1 е показана схемата на мостово-верижната реализация на филтъра с равновълнова апроксимация, а на фиг.2 е показана схемата на филтъра с максимално-плоска реализация.Тъй като ПФ и на двата филтъра са от висок ред схемите се реализират с доста елементи. Така реализирани схемите изпълняват своите функции с по малък брой елементи, отколкото ако ги разменим реализациите.сСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница