Проектът е осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондДата14.08.2018
Размер39 Kb.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контролПО ОПАК С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЦА12-22-78/11.06.2013Г. /ИЗКАЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАБХ/

Проектът е осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това е вторият проект на БАБХ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ след осъществения в Агенцията през 2012г. проект ВС051РО002/11/1.1-03 “Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните”/, чиито функционален анализ и направени препоръки показват нуждата от стратегическо планиране и продължаващо специализирано обучение в администрацията на Агенцията с цел по-ефективно прилагане на политиката и изискванията в областта на безопасността на храните. Това бе и първото проектно предложение на агенцията, написано изцяло от експерти на агенцията без помощта на външен консултант, и одобрен от Управляващия орган. БАБХ има и още 2 текущи проекта по ОПАК, в рамките на които се осъществяват обучения на служителите чрез Института по публична администрация, както и необходими специализирани обучения на нашите експерти в строго специфични области, например лабораторните дейности. Освен тях Агенцията има и още един одобрен за финансиране от Управляващия орган на ОПАК проект за електронното управление, който стартира съвсем наскоро.

Стратегическа цел на БАБХ е да бъде активен защитник на българския потребител и компетентен партньор на бизнеса и обществото в процеса на разработване и изпълнение на националната и европейската политика по безопасност на храните.
Основната цел на този проект е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Агенцията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с управление и развитие на човешките ресурси и със стратегическите цели на официалния контрол. При относително скромния бюджет за обучения на служителите от Агенцията, сме особено доволни, че имахме възможност да предвидим едни от най-необходимите обучения с безвъзмездна финансова помощ от ОПАК. Освен това проектът е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК – Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Проектът е в съответствие и с целта на съответната ос II „Управление на човешките ресурси“ под приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, както и с цел 28 от Програмата за европейско развитие на България 2009 – 2013 год. за осигуряване на качество и безопасност на храните чрез гарантиране производството и предлагането на качествени и безопасни земеделски суровини и храни.

Всички дейности по проекта са осъществени успешно. Резултатите са обучени ръководни кадри по стратегически мениджмънт, управление и оценка на изпълнението в държавната администрация и обучени експертни кадри по специализирани теми, свързани със заразни заболявания при животните, оценка на риска във връзка с безопасността на храните, обучени експертни кадри чрез обучителни курсове за извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, оценка на наличните системи за управление на безопасност на храните и на фуражите. Целеви групи на проекта бяха ръководни и експертни кадри на централно и областно ниво на Българска агенция по безопасност на храните. В обучение на тема „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ участие взеха 15 служители на ръководни позиции, а в обучението на тема „Управление и оценка на изпълнението” – 28 души, които са служителите, отговарящи за управление на „Човешките ресурси” от всички областни дирекции на Агенцията. Общо 60 души са обучените инспектори на тема „Въвеждане на данни за болестта „Шап“ в информационната система на БАБХ-ВетИс“ в 2 групи по 1 ден. 43 експерта са преминали обучението „Оценка на риска и определяне на рискови фактори във връзка с безопасността на храните при несъответстващи резултати, установени при контрол на остатъци от ветеринарно-медицински продукти /ВМП/ и пестициди в суровини, храни и фуражи“. В обучението по „Извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, оценка на наличните системи за управление на безопасност на храните НАССР, добри производствени практики /ДХП/, добри технологични практики /ДТП/ и етикетиране“ участие взеха 30 инспектора, а в специализираното обучение на тема „Одитиране на НАССР системи в сектор фуражи “ бяха обучени общо 28 експерта.

Със задоволство можем да обобщим, че от предвидените 211 обучени по проекта са обучени общо 204 служители, което представлява 97% от планираното. Този висок процент показва много добро изпълнение по отношение на индикатора общ брой обучени. Ефективността на обученията беше на много добро ниво, вярваме, че бъдещата работа на обучените служители ще покаже и подобрената им ефикасност. Надяваме се да имаме и много добра усвояемост на средствата, одобрени по този договор.

Въпреки че това не е един от посочените индикатори за успешно изпълнение на проектите, си заслужава да отбележим, че в рамките на дейностите бяха осъществени обучения, в които взеха участие основно служители и експерти от областните дирекции на Агенцията, които често са били пропускани при провеждане на обучения по проекти. Служителите от областните дирекции на Агенцията, обучени в този проект са общо 173, което представлява 85% от общо обучените, и смятам, че това също е един много добър показател, с който можем да се похвалим. Със съжаление трябва да споменем, че за тези хора не бяха предвидени средства, които да покрият командировъчните им разходи за път и нощувки по проекта, а бяха поети само разходите за самите обучения /вкл. кафе-паузи и обяд/, което наложи обучаемите да пътуват за сметка на областните дирекции, и освен това създаде неудобството за самите хора да пътуват в двете посоки в деня на обучението, като някои от тях са тръгвали в ранни зори нощта или са пристигали у дома в полунощ, за да могат да присъстват на цялото обучение. Ще се опитаме да поправим това за в бъдеще.Като показател за постигане на резултатите от дейност 1 по проекта, обучение на тема „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ е заложено в края на проекта БАБХ да има разработена рамка на стратегия. Създадена през 2011г., Агенцията е млада институция, и за съжаление все още не може да се похвали с одобрена стратегия за развитието си до 2020г., макар и в общите си действия и инициативи да се ръководи от стратегическите документи, одобрени от Министерски съвет за този период. До края на проектното изпълнение ще бъде създадена една основна рамка на стратегията, по която вече се работи в агенцията, като ръководителите на дирекциите залагат най-важните приоритети за развитие в своите направления, а ръководството би трябвало да редактира и обобщи проекта на документ в една рамка-съдържание. Логично е да се допусне, че тази рамка би послужила за написването на цялостна и всеобхватна стратегия на Агенцията за периода 2014-2020г., която също би могла да бъде разработена в рамките на следващ проект с финансиране от ЕС.

Благодарим на Управляващия орган на ОПАК в лицето на г-жа Моника Димитрова-Бийчър за помощта и нелеката работа по мониторинга на нашите проекти. Благодаря на екипа на проекта за всекидневната работа за успешното изпълнение на дейностите, на изпълнителите на обученията за тяхното старание и на участниците за отговорното им отношение.

Поздравяваме всички с успешното изпълнение на проекта и желаем здраве и следващи професионални успехи!
Каталог: uploads -> File
File -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
File -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
File -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
File -> 10 години движение за социален хуманизъм
File -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
File -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
File -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
File -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
File -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
File -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница