Проф д. и н. Иван Карайотов – почетен гражданин на Бургас, за календара “българските черноморски фарове”Дата13.01.2018
Размер221.95 Kb.
#45197
Отзиви в медиите и обществото за „КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ `2010”

МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР •ГЕОПАН•КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ `2010
(отзиви в медиите и обществото)

30.12.2009 – 6.01.2010
Бургас

2010


Проф. д.и.н. Иван Карайотов – почетен гражданин на Бургас, за календара “БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ”

.... “Информационният календар „Българските черноморски фарове” поради самият характер на изданието е изключително актуален. Към неговата календарна актуалност обаче, авторите са съумели да прикачат изключително богата историческа и съвременна информация и това е най-същественият приносен елемент ....

Самата тематика на календара има многопосочен, метафоричен характер. Като един от най-съществените светлинни ориентири при осъществяването на корабоплаването в миналото и днес, фаровете събуждат изключително много асоциации. Те са „пътеводна светлина”, „светлина в тунела”, когато над морската шир се разстели непрогледен мрак и т. н. При съвременните икономически несгоди и социални трусове тази символика, ако не друго, би могла да събуди и плахи надежди за по-точно ориентиране на общественото развитие преди всичко на общините, в които съществуват реални фарове. Дори някои от тях биха могли да включат в логото си фарът, който се намира на територията им”.

капитан II ранг Милен ДИМИТРОВ

Началник на Хидрографска служба на ВМС
Бих искал да Ви благодаря за съвместната работа с Хидрографска служба на ВМС с надеждата нашето сътрудничество да се разшири през Новата 2010 г.

 
Старт за пилотния проект „Екологичен мониторинг на ЧерноморскияПо покана на Директора на черноморската комисия в Истанбул, доц. д-р Маруся ... на Черноморската комисия в Истанбул за времевия период 2008-2010 година. ... ОЧАКВАЙТЕ ТЕМАТИЧНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАРБЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ...
bs-ml.eu/novina_3312_bg_Start-za-pilotniya-proekt-Ekologichen-monitoring-na-ernomorskiya-baseyn-Monitoring-i-infoОЧАКВАЙТЕ ТЕМАТИЧНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР „БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ”

2009-12-28

Черноморски институт Бургас пое инициативата за   издаването на първия тематичен календар за  фаровете по Българското Черноморско крайбрежие „„БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ”
Проектът е посветен на  едно ново Черноморско общуване, на  хората, живеещи по Българското Черноморие, на  тези, за които морето е съдба и на тези, за които морето е мечта.   
През 2010 г. м. август /18.08./ в целия свят ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави и 450 морски фара.
За да улесним, обединим и подпомогнем морските градове и общини на Р. България, на чиито крайбрежия има фарове, Черноморския институт започна работа върху подробен проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар “Българските Черноморски фарове”. Подбрани са 12 фара, на всеки от тях е посветена самостоятелна страница и  е подготвена подробна справка с фотодокументация.
За издаването на календара подкрепа оказаха кметовете на много Български Черноморски общини.
Повече подробности очаквайте  в самия календар

30 декември 2009КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ - 2010
Информационният календар за 2010 г. е начало на едно ново черноморско общуване, посветено на български черноморски фарове. През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави и 450 морски фара.
За да улесни, обедини и подпомогне морските градове и общини на Р. България, на чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт - Бургас, започна работа върху подробен проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар “Български Черноморски фарове”. Подбрани са 12 фара.
Идеята е фароветe да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда. Всеки месец е посветен на  една община, нейното културно наследство и принадлежащия ? фар. За месец януари е представен фарът на ШАБЛА (Шабла); м. февруари - фарът на КАЛИАКРА (Каварна); м. март - фарът на Пристанище - БАЛЧИК (Балчик); м. април - фарът на ЕКРЕНЕ (Аксаково); м. май-фаровете на ВАРНА (Варна); м. юни - фарът на КАМЧИЯ (Аврен); м.юли - фарът на нос СВ. АТАНАС (Бяла); м. август - фарът на нос ЕМИНЕ (Несебър); м. септември - фарът на ПОМОРИЕ (Поморие); м.октомври - фарът на о-в СВ. АНАСТАСИЯ (Бургас); м. ноември - фарът на о-в СВ. ИВАН (Созопол); м. декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ (Царево) Календарът е  по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на Европейския парламент (2007-2009 г.).

Автори: Хр. ПАНАЙОТОВА, Балчик, д-р Ст. ПЕЙКОВ, Бургас


Научен редактор:д-р М. КРЪСТЕВА, Варна
Редактор: Н. КОЖЕВ, Бургас
Графичен дизайн: К. ОТОНОВ, Пловдив
Снимки: И. ДЯВОЛОВ, Бургас, К. ОТОНОВ, Пловдив ; В. ГЕОРГИЕВ, Варна и фотоархиви на черноморски общини
Карти: ДА “Тракия” - Геопан, Бургас
Консултанти: д-р Ат. ПАНАЙОТОВ, Варна; кап. III ранг К. ГАНЕВ, Варна
Рецензент:проф. д.и.н. Ив. КАРАЙОТОВ, Бургас
Информационният календар е осъществен със съдействието на черноморските общини: Шабла, Каварна, Балчик, Аксаково, Варна, Аврен, Бяла, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Царево и кметство Ахтопол. За издаването помогнаха и Хидрографска служба на ВМС на РБългария, Военноморска база - Бургас, Програмно-координационен център за научни изследвания “ЕКОПАН” - М. Търново, ИК “Морски свят” - Варна, Военноморски музей - Варна , РА “Бряг” - Бургас, СОК “Камчия” ЕАД, Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, “Порт Балчик” АД  - Пристанище - Балчик.
На първа страница на календара е представена отсечка Черноморското крайбрежие от Нова карта на България от 1877 г. на Хайнрих Киперт.
Печатна, оцветена, самостоятелна, притежание на Държавната библиотека на Пруското културно наследство - Берлин
Издател: © Геопан-Бургас & Ваколор-Пловдив
Radar.bg

30 Дек 2009 ... КАЛЕНДАР - БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ `2010. През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. ...


radar.bg/browse.php?type=3&itemid=184&d=30... - Кеширана

NESSEBAR-NEWS.com - news from Nessebar, hotels and travel ...

Nessebar-news.com - новини от Несебър и региона, почивка в хотели, квартири :: news from Nessebar, hotels and travel information.


КАЛЕНДАР - БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ `2010 
От: 30-Декември-2009 19:10;  Прочетена: 10 пъти
Автор(източник): nessebar-news.com

През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.


За да улесни, обедини и подпомогне българските морски градове и общини, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт - Бургас, започна работа върху проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар “Български Черноморски фарове”.

Месец януари представя фарът на ШАБЛА и Община Шабла......... м. август - фарът на нос ЕМИНЕ и Община Несебър/на снимката -част от страницата/Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. Идеята е, подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда.
Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар.

Месец януари представя фарът на ШАБЛА и Община Шабла; м. февруари - фарът на КАЛИАКРА и Община Каварна; м. март - фарът на ПРИСТАНИЩЕ БАЛЧИК и Община Балчик; м. април - фарът на ЕКРЕНЕ и Община Аксаково; м. май - фаровете на ВАРНА и Община Варна; м. юни - фарът на КАМЧИЯ и Община Аврен; м. юли - фарът на нос СВ. АТАНАС и Община Бяла; м. август - фарът на нос ЕМИНЕ и Община Несебър; м. септември - фарът на ПОМОРИЕ и Община Поморие; м. октомври - фарът на остров СВ. АНАСТАСИЯ и Община Бургас; м. ноември - фарът на остров СВ. ИВАН и Община Созопол; м. декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ и Община Царево.

Календарът е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на ЕП от 2007 до 2009 година. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти на ДА “ Тракия” - Геопан, Бургас.

Освен черноморските общини помощ за издаването на календара са оказали и Хидрографската служба на ВМС на Р.България, Военноморската база в Бургас, Програмно-координационният център за научни изследвания •ЕКОПАН• в М. Търново, ИК “Морски свят” във Варна, Военноморският музей във Варна, РА “Бряг” - Бургас, СОК “Камчия” ЕАД, Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, “Порт Балчик” АД - Пристанище – Балчик.Морските фарове ще празнуват през 2010 Новини от Бургас и Бургаска ...

Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. ...


www.burgasnews.com/content/view/25953/485/ - отпреди 2 часа
четвъртък, 31.12.2009, 00:01 ч.

Морските фарове ще празнуват през 2010През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.
За да улесни, обедини и подпомогне българските морски градове и общини, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт -  Бургас, започна работа върху проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар “Български Черноморски фарове”.
Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. Идеята е, подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда.
Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар. Месец януари представя фарът на ШАБЛА и Община Шабла; м. февруари - фарът на КАЛИАКРА и Община Каварна; м. март - фарът на ПРИСТАНИЩЕ БАЛЧИК и Община Балчик; м. април - фарът на ЕКРЕНЕ и Община Аксаково; м. май - фаровете на ВАРНА и Община Варна; м. юни - фарът на КАМЧИЯ и Община Аврен; м. юли - фарът на нос СВ. АТАНАС и Община Бяла; м.  август - фарът на нос ЕМИНЕ и Община Несебър; м. септември - фарът на ПОМОРИЕ и Община Поморие; м. октомври - фарът на остров СВ. АНАСТАСИЯ и Община Бургас; м. ноември - фарът на остров СВ. ИВАН и Община Созопол; м. декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ и Община Царево.
    Календарът е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на ЕП от 2007 до 2009 година. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти на ДА “ Тракия” - Геопан, Бургас.
    Освен черноморските общини помощ за издаването на календара са оказали и Хидрографската служба на ВМС на Р.България, Военноморската база в Бургас, Програмно-координационният център за научни изследвания "ЕКОПАН" в М. Търново, ИК “Морски свят” във Варна, Военноморският музей във Варна, РА “Бряг” - Бургас, СОК “Камчия” ЕАД, Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, “Порт Балчик” АД - Пристанище – Балчик.
Правят първия тематичен календар на българските черноморески фарове

Източник: News.Burgas24.bg

14:24 / 04.01.2010
През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.

©


За да улесни, обедини и подпомогне българските морски градове и общини, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт - Бургас, започна работа върху проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар "Български Черноморски фарове".


Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. Идеята е, подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда.
Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар. Месец януари представя фарът на ШАБЛА и Община Шабла; м. февруари - фарът на КАЛИАКРА и Община Каварна; м. март - фарът на ПРИСТАНИЩЕ БАЛЧИК и Община Балчик; м. април - фарът на ЕКРЕНЕ и Община Аксаково; м. май - фаровете на ВАРНА и Община Варна; м. юни - фарът на КАМЧИЯ и Община Аврен; м. юли - фарът на нос СВ. АТАНАС и Община Бяла; м. август - фарът на нос ЕМИНЕ и Община Несебър; м. септември - фарът на ПОМОРИЕ и Община Поморие; м. октомври - фарът на остров СВ. АНАСТАСИЯ и Община Бургас; м. ноември - фарът на остров СВ. ИВАН и Община Созопол; м. декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ и Община Царево.
Календарът е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на ЕП от 2007 до 2009 година. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти на ДА " Тракия" - Геопан, Бургас.
Освен черноморските общини помощ за издаването на календара са оказали и Хидрографската служба на ВМС на Р.България, Военноморската база в Бургас, Програмно-координационният център за научни изследвания •ЕКОПАН• в М. Търново, ИК "Морски свят" във Варна, Военноморският музей във Варна, РА "Бряг" - Бургас, СОК "Камчия" ЕАД, Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас, "Порт Балчик" АД - Пристанище - Балчик.

http://news.burgas24.bg/129164.html
Новинарски резултати за календар български черноморски фарове 2010

Правят първия тематичен календар на българските черноморески фарове‎ - Отпреди 1 ден

Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. ...Burgas24.bg - 2 подобни статии »


Правят първия тематичен календар на българските черноморески фарове
Източник: News.Burgas24.bg 14:24 / 04.01.2010
През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.

За да улесни, обедини и подпомогне българските морски градове и общини, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт - Бургас, започна работа върху проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар "Български Черноморски фарове".


Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. Идеята е, подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда.
Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар. Месец януари представя фарът на ШАБЛА и Община Шабла; м. февруари - фарът на КАЛИАКРА и Община Каварна; м. март - фарът на ПРИСТАНИЩЕ БАЛЧИК и Община Балчик; м. април - фарът на ЕКРЕНЕ и Община Аксаково; м. май - фаровете на ВАРНА и Община Варна; м. юни - фарът на КАМЧИЯ и Община Аврен; м. юли - фарът на нос СВ. АТАНАС и Община Бяла; м. август - фарът на нос ЕМИНЕ и Община Несебър; м. септември - фарът на ПОМОРИЕ и Община Поморие; м. октомври - фарът на остров СВ. АНАСТАСИЯ и Община Бургас; м. ноември - фарът на остров СВ. ИВАН и Община Созопол; м. декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ и Община Царево.
Календарът е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на ЕП от 2007 до 2009 година. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти на ДА " Тракия" - Геопан, Бургас.
Освен черноморските общини помощ за издаването на календара са оказали и Хидрографската служба на ВМС на Р.България, Военноморската база в Бургас, Програмно-координационният център за научни изследвания •ЕКОПАН• в М. Търново, ИК "Морски свят" във Варна, Военноморският музей във Варна, РА "Бряг" - Бургас, СОК "Камчия" ЕАД, Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас, "Порт Балчик" АД - Пристанище - Балчик.

Коментари :
Aнонимен

преди 5 ч. и 42 мин.

 От къде мога да си закупя календара?

Aнонимен

на 04.01.2010 г.

 Супер идея!!! Да бяхте казали от къде може да си го купи човек!

Aнонимен

на 04.01.2010 г.идеята е много добра но ако някой знае къде може да се намери този календар нека да каже

InfoVarna.com :: КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ, 2010

Информационният календар за 2010 година е начало на едно ново черноморско общуване, посветено на български черноморски фарове. ...
www.infovarna.com/index.php?session...action... - отпреди 13 часа

КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ФАРОВЕ, 2010

През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави и 450 морски фара.


За да улесни, обедини и подпомогне морските градове и общини на Р.България, на чиито крайбрежия има фарове, Черноморския институт-Бургас, започна работа върху подробен проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар “Български Черноморски фарове”. Информационният календар за 2010 година е начало на едно ново черноморско общуване, посветено на български черноморски фарове.
Идеята е подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда. Всеки месец е посветен на една община, нейното културно наследство и принадлежащия и фар. За месец януари е представен фарът на ШАБЛА (Шабла); м. февруари -фарът на КАЛИАКРА (Каварна); м. март - фарът на ПРИСТАНИЩЕ - БАЛЧИК (Балчик); м. април - фарът на ЕКРЕНЕ (Аксаково); м. май - фаровете на ВАРНА (Варна); м.юни - фарът на КАМЧИЯ (Аврен); м.юли - фарът на нос СВ.АТАНАС (Бяла);м. август - фарът на нос ЕМИНЕ (Несебър); м.септември - фарът на ПОМОРИЕ (Поморие); м.октомври - фарът на о-в СВ.АНАСТАСИЯ (Бургас); м.ноември - фарът на о-в СВ.ИВАН (Созопол); м.декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ (Царево). Календарът е осъществен по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на ЕП (2007-2009). Негови автори са Хр. ПАНАЙОТОВА, Балчик, д-р Ст. ПЕЙКОВ, Бургас. Научен редактор е д-р М. КРЪСТЕВА, Варна, редактор е Н. КОЖЕВ, Бургас, графичното оформление е на К. ОТОНОВ, Пловдив. Снимките са дело на И. ДЯВОЛОВ, Бургас, К.ОТОНОВ, Пловдив и В.ГЕОРГИЕВ, Варна и фотоархиви на черноморски общини. Картографският материал в календара е на ДА “ Тракия” - Геопан, Бургас. За консултанти са привлечени д-р Ат. ПАНАЙОТОВ, Варна; кап. III ранг К. ГАНЕВ, Варна. Рецензент на календара е проф. д.и.н. Ив. КАРАЙОТОВ, Бургас

Информационният календар е осъществен със съдействието на черноморските общини: Шабла, Каварна, Балчик, Аксаково, Варна, Аврен, Бяла, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Царево и кметство Ахтопол. За издаването помогнаха и Хидрографска служба на ВМС на РБългария, Военноморска база - Бургас, Програмно-координационен център за научни изследвания •ЕКОПАН• - М.Търново, ИК “Морски свят” - Варна, Военноморски музей - Варна , РА “Бряг” - Бургас, СОК “Камчия” ЕАД, Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, “Порт Балчик” АД - Пристанище – Балчик.


На първа страница на календара е представена отсечка: Черноморското крайбрежие от Нова карта на България. 1877 г. на Хайнрих Киперт, Държавна библиотека на Пруското културно наследство – Берлин
Издател: Геопан-Бургас & Ваколор-Пловдив
Източник: Христина Панайотова

Moreto.net - Варна | Черноморски фарове красят нов календар

Черноморски фарове красят нов календар, календар, фарове, черно море, Варна, ... 2010-01-04 17:09:20. (3) (0). За да подпомогне българските морски градове ...
moreto.net/novini.php?n=70574

Черноморски фарове красят нов календарСн.: Moreto.net


в.Черно Море


2010-01-04 17:09:20

За да подпомогне българските морски градове, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт в Бургас започна работа по проект, чиято първа проява е издаването на тематичен календар "Български черноморски фарове".


Идеята е подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда. Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар. Ще бъдат представени фаровете на Шабла, Калиакра, на пристанище Балчик, на Екрене (община Аксаково). Майската страница е посветена на фаровете на Варна. За следващите месеци са избрани съответно фаровете на Камчия (община Аврен), нос Св. Атанас (община Бяла), нос Емине (Несебър), на Поморие, остров Св. Анастасия (Бургас), остров Св. Иван (Созопол) и фаровете на Царево и Ахтопол.
Календарът за 2010 г. е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева, член на ЕП от 2007 до 2009 г. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти.
През август ще бъде отбелязан Международният ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.
И Бургас се включва към Световния ден на морските фарове

4 януари 2010 ... Първият тематичен календарБългарските черноморски фарове“ е вече факт и това е началото на инициатива, с която за пръв път през 2010 г. ...
www.factor-bs.com/news-12676.html - отпреди 17 часа

И Бургас се включва към Световния ден на морските фарове

04.01.2010
12 фара от Шабла до Ахтопол за пръв път са описани с история и културна среда

Първият тематичен календар „Българските черноморски фарове“ е вече факт и това е началото на инициатива, с която за пръв път през 2010 г. страната ни се присъединява към Международния ден на морските фарове в целия свят, отбелязван на 18 август.

„България е ценна с Черноморието, тя трябва да знае предимството си именно чрез него. Искахме още в началото Черноморският институт като неправителствена организация да създаде тъкмо такава среда – от България да се погледне към черноморските страни, да се оползотворява пълноценно богатството и значението на този ресурс. Проектът е посветен на хората, живеещи по Българското Черноморие, на тези, за които морето е съдба и на тези, за които морето е мечта“, коментира доц. Маруся Любчева, която е председател на Черноморския институт в Бургас и вдъхновител на новата идея.


Проектът цели да улесни, обедини и подпомогне родните морски градове и общини, по чиито крайбрежия има фарове, като поставя едно принципно ново черноморско общуване. Идеята е подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда.
Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар.
Месец януари представя фара на Шабла и общината; февруари показва фара на нос Калиакра и община Каварна; март - фара на пристанище Балчик и съответната община;  април - фара на Екрене и община Аксаково; май - фаровете на Варна и община Варна; юни - фара на Камчия и община Аврен; юли - фара на нос Св. Атанас и община Бяла;  август - фара на нос Емине и община Несебър;  септември - фара на Поморие и общината; октомври - фара на остров Св. Анастасия и община Бургас; ноември - фара на остров Св. Иван и община Созопол; декември - фаровете на Царево и Ахтопол и община Царево.
„Когато отидохме в Атия, където се пази богата информация по темата, бяха впечатлени и зарадвани, че се интересуваме точно от това. Хрумна ми съвсем случайно, защото исках непременно да участваме и ние в това световно движение. В подредбата на общините и месеците спазвахме принципа на посоката север-юг. Бургас се падна да бъде през месец октомври, няма нищо случайно – 31 октомври е ден на Черно море“, поясни още Любчева, която докато бе член на Европейския парламент работеше активно по политиките на Черноморския регион и реализира редица инициативи в тази посока.
Бургаската страница в календара съдържа снимки и текстова информация за фаровете, общ план на мостика, репродукция на икона на Св. Николай Чудотворец.
Автори на календара са Христина Панайотова и д-р Стефан Пейков. Използвани са фотоархиви на представените черноморски общини, дигитализирани карти на ДА “ Тракия” – ГЕОПАН - Бургас, има снимки и на известния бургаски фотограф Игнат Дяволов.
Освен черноморските общини помощ за издаването на календара са оказали и Хидрографската служба на ВМС на България, Военноморската база в Бургас, Програмно-координационният център за научни изследвания „ЕКОПАН“ в М. Търново, ИК “Морски свят” във Варна, Военноморският музей във Варна, РА “Бряг” - Бургас, СОК “Камчия” ЕАД, Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, Пристанище – Балчик.
Автор: Йорданка ИНГИЛИЗОВА
Прочетена: 36Несортирани - Новини от Den.bg - различният поглед към новините ...

Черноморски фарове красят нов календар · Несортирани. 17:09 04 януари 2010 ... има фарове, Черноморският институт в Бургас започна работа по проект, чиято първа проява е издаването на тематичен календар "Български черноморски фарове". ...
news.den.bg/.../Черноморски-фарове-красят-нов-календар?... - отпреди 14 часа

Черноморски фарове красят нов календар


17:09 04 януари 2010

http://www.moreto.net/novini.php?n=70574За да подпомогне българските морски градове, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт в Бургас започна работа по проект, чиято първа проява е издаването на тематичен календар "Български черноморски фарове". Идеята е подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда. прочетете ощеnews.den.bg

Информацията за календара е от сайта на www.moreto.net

Падна първият сняг в областта - Новинa от категория : Добрич ...

Правят тематичен календар на българските черноморски фарове 04.01.2010. През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в ...


maps.linkbg.org/novini/article/.../Падна-първият-сняг-в-областта -
Правят тематичен календар на българските черноморски фарове
04.01.2010

През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара. За да улесни, ...

Информацията се отваря с линк към www.dobrich.info

Брой 3634


Понеделник, 04.01.2010
Черноморски фарове красят нов календар

За да подпомогне българските морски градове, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт в Бургас започна работа по проект, чиято първа проява е издаването на тематичен календар "Български черноморски фарове".


Идеята е подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда. Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар. Ще бъдат представени фаровете на Шабла, Калиакра, на пристанище Балчик, на Екрене (община Аксаково). Майската страница е посветена на фаровете на Варна. За следващите месеци са избрани съответно фаровете на Камчия (община Аврен), нос Св. Атанас (община Бяла), нос Емине (Несебър), на Поморие, остров Св. Анастасия (Бургас), остров Св. Иван (Созопол) и фаровете на Царево и Ахтопол.
Календарът за 2010 г. е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева, член на ЕП от 2007 до 2009 г. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти.
През август ще бъде отбелязан Международният ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.Dobrich.info

9 Юни 2007 ... Правят тематичен календар на българските черноморски фарове (04.01.2010). Само за няколко часа хиляди мигриращи птици са се установили в ...


www.dobrich.info/news/article/31746/
Новини от Добрич / Област

Правят тематичен календар на българските черноморски фарове

(04.01.2010 22:39)През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.

За да улесни, обедини и подпомогне българските морски градове и общини, по чиито крайбрежия има фарове, Черноморският институт - Бургас, започна работа върху проект, който стартира с издаването на първия тематичен календар "Български Черноморски фарове".


Информационният календар за 2010 година поставя начало на едно ново черноморско общуване, което обхваща и българските черноморски фарове в орбитата си. Идеята е, подбраните 12 фара да бъдат представени в тяхната историческа и културна среда.

Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и принадлежащия й фар. Месец януари представя фарът на ШАБЛА и Община Шабла; м. февруари - фарът на КАЛИАКРА и Община Каварна; м. март - фарът на ПРИСТАНИЩЕ БАЛЧИК и Община Балчик; м. април - фарът на ЕКРЕНЕ и Община Аксаково; м. май - фаровете на ВАРНА и Община Варна; м. юни - фарът на КАМЧИЯ и Община Аврен; м. юли - фарът на нос СВ. АТАНАС и Община Бяла; м. август - фарът на нос ЕМИНЕ и Община Несебър; м. септември - фарът на ПОМОРИЕ и Община Поморие; м. октомври - фарът на остров СВ. АНАСТАСИЯ и Община Бургас; м. ноември - фарът на остров СВ. ИВАН и Община Созопол; м. декември - фаровете на ЦАРЕВО И АХТОПОЛ и Община Царево.

Календарът е замислен по идея на доц. д-р Маруся Любчева - член на ЕП от 2007 до 2009 година. Негови автори са Хр. Панайотова и д-р Ст. Пейков. Графичният дизайн на изданието е дело на К. Отонов, а фотографиите са на И. Дяволов, К. Отонов и В. Георгиев. За календара са използвани и фотоархиви на представените черноморски общини, както и дигитализирани карти на ДА " Тракия" - Геопан, Бургас.

Освен черноморските общини помощ за издаването на календара са оказали и Хидрографската служба на ВМС на Р.България, Военноморската база в Бургас, Програмно-координационният център за научни изследвания •ЕКОПАН• в М. Търново, ИК "Морски свят" във Варна, Военноморският музей във Варна, РА "Бряг" - Бургас, СОК "Камчия" ЕАД, Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас, "Порт Балчик" АД - Пристанище - Балчик.


 dobrich.info


RADIO

05 януари 2010 / 08:54 | Общество | Радио "Фокус" - Варна ... на първия тематичен календар “Български черноморски фарове” е започнал Черноморски ... В календара ще бъдат представени 12 фара от родното Черноморие. Януари е посветен на ...


www.focus-radio.net/?action=news&id=345133 - отпреди 4 часа

Информационна агенция "Фокус"

Адрес: София 1505, ул."Султан Тепе" 8


Тел.: (359 2) 9607011, (359 2) 9607012
Факс: (359 2) 9607013
E-mail: focus@focus-news.net
Търговски отдел: sales@focus-news.net

Преглед на основните теми в добруджанския печат


05 януари 2010 | 08:59 | Агенция "Фокус"

Вестникът пише още: “Три морски фара от Добричка област ще красят национален календар”. Подготовка по издаването на първия тематичен календар “Български черноморски фарове” е започнал Черноморски институт-Бургас. Проектът се реализира по повод предстоящия през август Международен ден на морските фарове в целия свят. Към идеята вече са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара. В календара ще бъдат представени 12 фара от родното Черноморие. Януари е посветен на фара на Шабла и община Шабла, февруари на фара на Калиакра и община Каварна, а март - на фара на пристанище Балчик и община Балчик.


Balchik | Facebook

Balchik Правят тематичен календар на българските черноморски фарове. Информационният календар за 2010 ще представя 12 фара в тяхната историческа и културна ...


zh-hk.facebook.com/posted.php?id...id... - Хонг-Конг - отпреди 11 часа

Balchik Правят тематичен календар на българските черноморски фарове
Информационният календар за 2010 ще представя 12 фара в тяхната историческа и културна среда. Всеки месец е посветен на отделна община, на нейното културно наследство и прилежащия й фар. Месец март представя фарът на Пристанище Балчик и Община Балчик.

Правят тематичен календар на българските черноморски фарове - Новинa от категория : Добрич : Област

www.dobrich.info

През м. август 2010 г. ще бъде отбелязан Международния ден на морските фарове в целия свят. Към идеята до този момент са се присъединили 51 държави, които представят повече от 450 морски фара.

Top of Form
Bottom of Form


Каталог: compass -> docs -> 2010
2010 -> Песничка за пазачите на фара на островче малко, което
2010 -> Предложения на brass за интегрирана морска политика в Черноморския басейн
2010 -> Община белослав – варненска област
2010 -> Оценка на разработката на кин в “оуп на Созополска община”
2010 -> Програма на седмия международен фестивал на православната музика „СВ. Богородица достойно есть (9 13 юни 2010 г.) 9 Юни сряда
2010 -> Национална седмица на морето поморие п р о г р а м а 1 август (неделя)
2010 -> О б щ и н а б а л ч и к международен търговски и културен център •геопан•
2010 -> Програма на Община Поморие по случай настъпването на Коледните и Новогодишни празници На 14. 12. 2010


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница