Проф д. с н. Михаил стоянов мирчев рождена датаДата19.05.2017
Размер33.16 Kb.
АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА

за

проф. д.с.н. МИХАИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ


 


Рождена дата:

24 Октомври 1954, София

Образование:

1979 – висше образование, сп. "философия, социология",
СУ "Св. Климент Охридски"

Научни степени и звания:

2010 – професор по социология, ВАК

2009 – д.с.н. доктор на социологическите науки, ВАК

2005 – доцент в УНСС, 1998доцент в БСУ

1989 – ст.н.с. II ст., ВАК

1986 – д-р по философия (кандидат на философските науки), ВАКПолзвани езици:

английски, италиански, руски


Участия в международни проекти

2009-2014

Management Committee Member в COST: ISCH Action IS0806
The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent.

2010-2014

Management Committee Member в COST: ISCH Action IS0906
Transforming Audiences, Transforming Societies.

2004

Local Expert Phare Program: Интегрирана информационна система в сферата на труда и социалната политика. Водеща институция е МТСП. Обхваща осем държавни институции – МТСП, НЕА, НОИ, АСП, АИТ, ДАЗД, ГРАО, НСИ.

1996-1998

Local Expert Phare Program: Репродуктивно поведение, сексуална култура и подготовка, семейно планиране, употреба на контрацептиви. Доклад на АССА-М от емпирично социологическо изследване по проекта (българска и английска версии).


Членство в професионални организации:
Member of the FEPS Scientific Council

Foundation for European Progressive Studies, 2012-досега.


Член на ГИСДИ, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори

2001-досега; Председател на ГИСДИ2013-досега.


Член на Обществения съвет към ЦИК2014-досега, зам.-председател на ОС – 2014-2015.
Член на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори към МС2014.
Член на Българска асоциация за политически науки – 2013-досега.
Член на Българската Социологическа Асоциация – 1980-досега;

член на УС на БСА – 2009-2012, 1997-1999; Председател на БСА – 2012-2015.


Член на Международната Социологическа Асоциация, ИК 28 „Социална стратификация и мобилност” – 2009-досега, ИК 34 „Социология на младежта” – 1980-1994.
Член на Научната комисия по обществени науки, ВАК към МС – 2006-2009.
Член на Съюза на българските журналисти2009-досега.
Ръководни академични длъжности:

1993-досега

Научен ръководител на Агенция АССА-М (Агенция за социални проучвания и анализи). Агенцията е специализирана в изборни (електорални) изследвания, изборни прогнози, политически анализи, медиен мониторинг и политически маркетинг.

2000-2002

Завеждащ катедра "Социални дейности" в БСУ

1990-1992

Директор на НИИМ (Национален институт за изследвания за младежта към Министерски съвет)

1986-1990

Научен секретар на НИИМНАУЧНИ ИНТЕРЕСИ / ПРЕПОДАВАТЕЛСКА АКТИВНОСТ

  • Социология на политиката; Политически анализи и прогнози; Социология на социалните институции; Теория на общественото управление и власт;

  • Социология на публичната сфера; Политическата трансформация на системата на обществото; Социология на комуникацията; Политика и медии;

  • Емпирични изследвания: изборни-електорални, рейтинг на обществено мнение, социологически;

  • Политически маркетинг, изборни PR-кампании, мониторинг на политическа ситуация; Формиране и функциониране на общественото мнение;

  • Социология и демография на семейството; Социология на младежта; Държавна демографска и социална политика;

  • Човешки капитал и иновационен потенциал; Възпроизводство на населението; Социални дейности и политика; Социален маркетинг и мениджмънт;

  • Обща социология; Методология на теоретични и емпирични изследвания; История на социологията; Макро- и микро-социологически теории; Икономическа социология; Социология на потреблението.

Проф. Михаил Мирчев има богата и разностранна научна продукция: 3 монографии, 1 христоматия, множество студии и статии в рецензирани научни издания, доклади от международни и национални научни конференции.

Активен коментатор и анализатор на политическите събития и процеси в основните национални медии.

Към тази автобиографична справка е приложена Справка за научните публикации на проф. Михаил Мирчев: монографии, основни студии, доклади на значими академични форуми.

Край.


Стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница